Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatóegyetemi Program a Debreceni Egyetemen Fésüs László A Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács elnöke A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatóegyetemi Program a Debreceni Egyetemen Fésüs László A Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács elnöke A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai."— Előadás másolata:

1 Kutatóegyetemi Program a Debreceni Egyetemen Fésüs László A Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács elnöke A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen”

2 Elnyert támogatás: Ft Projekt futamidő: július október 31. Kiemelt területek száma: 5 Résztvevő kutatócsoportok száma: 118 A projekt alapadatai

3 A résztvevő kutatócsoportok megoszlása A munkacsoportok kiválasztása belső pályázat útján történt, kiemelt jelentősége volt az elmúlt 5 év nemzetközileg mérhető tudományos teljesítménynek

4 Molekula- tudomány Fizikai-, számítás- és anyagtudo- mány Egészség- és Környezet- tudomány Molekuláris medicina Magyarság- tudomány, Nyelv- technológia, Etika KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYŰ JELENTŐS NEMZETKÖZI ELISMERTSÉGŰ ALAPKUTATÁSOK AZ EGYETEMEN

5 Molekula- tudomány Fizikai-, számítás- és anyagtudo- mány Egészség- és Környezet- tudomány Molekuláris medicina Nemzetközi tanácsadó rendszer, TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÓEGYETEMI TANÁCS KUTATÓEGYETEMI KOORDINÁCIÓS TANÁCS SZENÁTUS Magyarság- tudomány, Nyelv- technológia, Etika

6 Bérjellegű költségek és járulékai Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Eszközök, immateriális javak Összesen Egészség- és környezet- tudomány Ft Ft Ft Ft Ft Molekula- tudomány Ft Ft Ft Ft Ft Fizika, számítás- és anyagtudomány Ft Ft Ft Ft Ft Molekuláris medicina Ft Ft Ft Ft Ft Nyelvtechnológia és bioetika Ft0 Ft Ft0 Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft A szakmai területek költségvetése A kutatóegyetemi TÁMOP forrás öt fókuszterület közötti elosztásnak alapja a közötti elnyert, rájuk eső OTKA támogatási volumene

7 Fizikai számítás és anyagtudomány – LHC T3 GRID központ ( 100 db CPU, 100 TB tárhely, 120db 10/100/100 Mb/s kapcsoló ) – Fourier Transformációs Felületi Plasmon Rezonancia készülék Molekuláris medicina – Új generációs DNS szekvenáló autómata Genomikai Központba – FACSAria áramlási cito-méter és sejtszeparátor Őssejt kutató laboratóriumba Molekulatudomány – Stopped-flow-val kombinált villanófény-fotolízis készülék – Ioncsapdás folyadékkromatográf-tömegspektrométer rendszer Egészség és környezettudomány – Konfokális mikroszkóp képanalízis rendszerrel – Differenciál Szkennelő Mikrokaloriméter Összesen 115 gép és műszerbeszerzés, értéke 482 mFt Infrastruktúra fejlesztés és műszerbeszerzés - döntően szolgáltató laboratóriumokba

8 Az elért eredmények bemutatása indikátorokkal MutatóVállalt eredményElért eredmény A tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók száma 1112 fő1114 fő A tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók az összes arányában 66,68 %68,30166 % A konstrukció támogatásával hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent cikkek száma 834 dba feltöltések folyamatosan zajlanak, jelenleg 742 db A konstrukció segítségével megjelent hazai és külföldi monográfiák száma 20 db A prioritás keretében támogatott projektek eredményeként benyújtott (magyarországi vagy nemzetközi) szabadalmi kérelmek (szabadalom, oltalom) száma 7 db A konstrukció keretében támogatott K+F projektek száma 23 db A konstrukció segítségével elkészült stratégiai dokumentumok száma 1 db A konstrukció megvalósításába bevont kutatók, oktatók száma 483 fő648 fő A konstrukcióban közreműködő doktori képzésben részt vevő hallgatók száma. 197 főa projekt első évében 142 fő, a végső szám a projekt végéig kerül megállapításra

9 Nyelvtechnológia és bioetika – Kutatócsoport szintű felmérést készítettek, 3 nemzetközi konferencia keretében. A bioetika terület felmérése novemberében készült el, a fennmaradó területek esetében júniusáig zárult a teljes felmérés. Fizikai számítás és anyagtudomány – A Münsteri Egyetem által létrehozott testület vizsgálta novemberében. A felmérés keretében javaslatokat fogalmaztak meg a fenntartható szervezeti struktúrára. Molekuláris medicina – októberében, nemzetközi testület vizsgálja a kutatócsoportok tevékenységét, amely az értékelést lezáró rendezvénnyel zárul. A fókuszterületek, projektek értékelése nemzetközi partnerek bevonásával Molekulatudomány – A Szerves Kémia területén augusztusában szerveztek nemzetközi workshop keretében mérték fel a kutatócsoportok működését. A génterápiás kutatások területén dolgozó kutatócsoportok felmérése márciusában kerültek sor, nemzetközi testület bevonásával. Egészség és környezettudomány – A több területet összefogó alprojekt esetében 1 haza és 2 nemzetközi konferencia keretében valósult meg a kutatócsoportok felmérése. A hazai konferencia őszén került megrendezésre ahol a Környezettudományi terület értékelése zajlott.

10 A Technológia Transzfer alprojekt eredményei A Debreceni Egyetem szabadalmi ügyvitelének biztosítása a projekt keretében júniusában több mint száz technológia és ezekhez kapcsolódóan 47 szabadalomcsalád teljes körű menedzseléséért felelős a Technológia Transzfer iroda. A 2011/2012-es tanévben 21 új találmányról értesítették az irodát az Egyetem kutatói, és ez alapján 18 magyar szabadalmi bejelentést nyújtottunk be. Az iroda folyamatosan növekvő hangsúlyt fektet az egyetemi technológiák hasznosításának támogatására.

11 A kutatóegyetemi struktúra megjelent az Intézményfejlesztési Tervben. Kialakult a kari hierarchiától független, kiemelt figyelem és támogatás a fókuszterületek mentén. Hatékony tehetséggondozás és kutatóképzés tárgyi és szakmai feltételei javultak. A hazai és EU K+F finanszírozás lehetősége az új együttműködéseknek köszönhetően bővült. A sikeres kutatóegyetem finanszírozása tartósan beépülhet a hazai felsőoktatásba. Új kezdeményezésként elindult a Debrecen University Symposium sorozat, első rendezvényére 2012 júniusában került sor A Debreceni Egyetem közelebb került a nemzetközi egyetemi rangsorok élvonalához További eredmények

12 Joó Ferenc akadémikus Molekulatudomány Trócsányi Zoltán akadémikus Fizikai-, számítás- és anyagtudomány Nagy László akadémikus Molekuláris Medicina Gergely Pál akadémikus Egészség – és Környezettudomány Kertész András akadémikus Magyarságtudomány és nyelvelmélet Balogh Judit igazgató, a Technológia transzfer alprojekt vezetője Páles Zsolt MTA doktora, tudományos rektorhelyettes (2010 július 1.étől) Fésüs László akadémikus a projekt szakmai vezetője Projekt menedzserek: Domokos Szilárd, Mézes László, Kovács Réka A kutatóegyetemi koordinációs tanács 18 alkalommal ülésezett a projekt megvalósítása során. A Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács

13 Hogyan tovább? Az egyetem következő időszakra szóló kutatási stratégiája egyértelműen a kutatóegyetemi program eredményeire épült, intézményünk az alapkutatásokban a fókuszterületek mentén történő stratégiai program megvalósítására készül. A kiemelt/kutatóegyetemi speciális állami támogatást az egyetem a költségvetésében elkülönítetten, központi egyetemi forrásként a fókuszterületi tudományos alapkutatások, a nemzetközileg ütőképes kutatócsoportok támogatására kell fordítsa a kialakult kutatóegyetemi koordinációs és elosztási rendszer keretei között.

14 Hogyan tovább? A kialakult kutatóegyetemi szerveződés és irányítási rendszer az egyetem Tudományos és Kutatóegyetemi Tanácsa keretében folytatódjon kiemelt figyelemmel a következő feladatokra: -a kiemelt/kutatóegyetemi támogatás elkülönített, az egyetem központi gazdálkodási rendszerében nyilvántartott keretének pályáztatása, a belső pályázati és teljesítmény értékelő rendszer működtetése; -a programszintű jelentős hazai és nemzetközi pályázati támogatások monitorozása, ilyen pályázatok előkészítése, javaslat készítése a lehetséges pályázók körére; -a DE fókuszterületi rendszerében támogatandó kutatócsoportok számára kiegyenlítő kutatás finanszírozási forrás biztosítására a kiemelt kutatóegyetemi állami támogatásból; -új kutatócsoportok alakításának elősegítése, azokhoz támogatás elnyerése; -az egyes támogatási források felhasználásánál egységes juttatási rendszer kialakítása és fenntartásának biztosítása; -A műszerbeszerezések egyetemi szintű hatékony és gazdaságos koordinálása.

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kutatóegyetemi Program a Debreceni Egyetemen Fésüs László A Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács elnöke A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések