Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet"— Előadás másolata:

1 A SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet
T. Molnár Gizella A SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet

2 Intézetünk 2007-ben jött létre a kari szervezeti struktúra átalakításával 2008-tól megszűntek a korábbi tanszékek Az intézeti feladatok alapján három szakcsoport jött létre és működik azóta is

3

4 Szakcsoportok Könyvtár- és Múzeumpedagógia Kulturális Mediátor
Szakcsoportvezető: Habil.Dr. Viskolcz Noémi Feladat: specializációk, könyvtárpedagógia tanár Kulturális Mediátor Szakcsoportvezető: Gerencsérné Dr. Újvári Edit Feladat: művelődésszervező szakirány, specializációk, kulturális mediáció Ma Andragógia Szakcsoportvezető: Dr. Farkas Éva Feladat: andragógia Ba, Ma, andragógustanár

5 Oktatók A tanszéki humán erőforrás fejlesztése, karbantartása kiemelt feladat (minősítések, tudományos munka, fokozatszerzés) Jelenleg 16 főállású oktató, 3 részfoglalkozású oktató, 1 oktatásszervező, 1 könyvtáros és 2 technikus szakember dolgozik intézetünkben, biztosítva a színvonalas munkát Közülük 12 fő PhD fokozattal rendelkezik, 1 fő habilitált, és a fiatalok is fokozatszerzés előtt állnak, vagyok doktori iskolába járnak Emellett további óraadók segítik az oktatást

6 Képzések A képzési portfolió széles, az alapképzés mellett mesterképzések, tanári mesterképzések, szakirányú továbbképzések várják a hallgatókat Az alapképzésben tehetségesnek bizonyuló hallgatók az intézeten belül folytathatják tanulmányaikat Emellett a felsőfokú szakképzésben is részt vállalunk

7 A Felnőttképzési Intézet
Képzési portfolió: Andragógia Ba Andragógia Ma Kulturális mediáció Ma Tanárszakok: Könyvtárpedagógia (könyvtárostanár) Andragógustanár

8 Andragógia BA – a bolognai folyamat keretében 2006-ban indított szak
Az andragógia alapszak igen népszerű és keresett szak, minden évben nagy számú felvételiző szeretne ide bekerülni – nappali, levelező tagozat Jelenleg a kormányzati intézkedések következtében csökken a létszám Művelődésszervező szakirány (korábbi hagyomány) – Specializációk lehetősége

9 Az alapképzéshez jelenleg négy specializáció kapcsolódik Ennek keretében a felnőttképzés és a kultúraközvetítés alapvető ismeretei mellett egy-egy terület elmélyültebb megismerésére is lehetőség nyílik, melynek eredményeképpen ezt a külön végzettséget betétlap igazolja az oklevélben. Kulturális és regionális rendezvényszervező Felelős: Sütő Erika Média Felelős: Dr. Szirmai Éva Múzeumpedagógia Felelős: Dr. Viskolcz Noémi Eszperantó Felelős: Dr. Újvári Edit

10 Andragógia MA A képzés célja olyan mester szintű oklevéllel rendelkező, személyközpontú szemlélettel rendelkező andragógusok kiképzése, akik korábbi tanulmányaik során elsajátított társadalomtudományi és szakmai alapokra építve felkészültek az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására, megismerik az egész életen keresztül tartó tanulás eszközeinek, metodikai eljárásainak alkalmazását, hogy elősegítsék a tudásalapú társadalom kialakulását.

11 Kulturális mediáció MA
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúra-közvetítésre.

12 Tanári mesterszakok (második tanárszak)
Andragógustanár Az andragógustanár szak a felnőttképzés, szakképzés tanári feladataira készít fel. Az andragógia tanári előkészítőre (minor) rendszeres a jelentkezés Az új rendszerben szakirányú továbbképzés Könyvtárpedagógus tanár Egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, elsősorban a levelező tagozaton. A most átalakuló rendszerben: könyvtáros tanár.

13 Tudományos munka Az oktatás mellett igen fontos, azt is erősítő feladat az intézetben A legtöbb oktató folyamatosan részt vesz hazai és külföldi szakmai konferenciákon, előadások-kal, azok publikálásával is, részben a minősíté-sekhez kapcsolódva, részben egyéni érdeklődés alapján, illetve különböző pályázatok keretében. – Ez természetes, és elvárható. Amire azonban nagyon büszkék vagyunk, a hallgatókkal való tudományos és szakmai együttműködés, ami az egyik legnagyobb érték az intézetben

14 A hallgatók tudományos munkája
Nagy gondot fordítunk a hallgatók tehetség-gondozására, igyekszünk motiválni, segíteni őket, és kutatási alkalmakat biztosítani számukra is Az elmúlt tanévekben több tehetséggondozó program indult az intézetben, melyeknek nagy sikere volt Tudományos Diákkörünk igen sikeres A 2011-es OTDK-n 15 fő vett részt intézetünkből, 3 fő I. helyezést, 2 fő II. helyezést, 1 fő III. helyezést ért el, 2 fő különdíjat kapott, az idei OTDK-n 2 fő I. helyezést, 3 fő II., 1 fő III. helyezést ért el, és 1 fő különdíjat kapott.

15 Két kutatócsoport Andragógia Kutatócsoport: 2011 februárjában nagy kutatást indított, majd folytatott le, az akkreditált felnőttképzési intézmények körében, amunkát 2012-ben folytatták, és immár nem csak a Dél-alföldi Régióban, hanem az egész országra kiterjesztve vizsgálták az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzőit Identitáskutató Műhely: elsősorban szemiotikai kutatásaival, konferenciaszervezéssel tűnik ki Mindkét műhely publikációi jelentősek

16

17

18 KMK

19

20

21 Az Andragógiai Kutatócsoport néhány tagja

22 Köszönöm a figyelmet! Szegedi Tudományegyetem
Dr. T. Molnár Gizella intézetvezető főiskolai tanár Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet H-6723 Szeged, Szilléri sgt. 12. Tel.: 36 62 474 255


Letölteni ppt "A SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések