Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Genersich Sámuel Dr. Samuel Genersich A Szepesség botanikai feltárója Objaviteľ botanického Spiša.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Genersich Sámuel Dr. Samuel Genersich A Szepesség botanikai feltárója Objaviteľ botanického Spiša."— Előadás másolata:

1 Dr. Genersich Sámuel Dr. Samuel Genersich A Szepesség botanikai feltárója Objaviteľ botanického Spiša

2 Genersich Sámuel 1768. február 15-én született Késmárkon 1844. szeptember 2-án hunyt el Lőcsén Genersich Antal nagyapjának a testvére Genersich Kerestély és Genersich János öccse Narodil sa 15. februára 1768 v Kežmarku Zomrel 2. septembra 1844 v Levoči Bol bratom starého otca Antala Genersicha Mladší brat Kresteľa Genersicha a Jána Genersicha

3 A késmárki evangélikus líceum elvégzése után az orvosi pályát választja 1791-ben a bécsi orvosi karon kapja meg az oklevelét Hat év késmárki működés után Lőcse a városi fizikus (orvos) posztját tölti be élete végéig Po skončení evanjelického lícea v Kežmarku si vybral lekársku dráhu Diplom dostal v roku 1791 na Viedenskej lekárskej fakulte Po šesťročnej činnosti v Kežmarku sa stal do konca svojho života mestským fyzikom (lekárom) v Levoči

4 Botanikai munkássága Botanická činnosť Fiatalkori éveitől kezdve érdekelte a botanika Nagy növénygyűjteménye volt, botanikai célú kirándulásokra járt a Szepességben és a Tátrában Už od mladstva sa ho zaujímala botanika Mal veľkú botanickú zbierku, chodil na botanické výlety do Spiša a Tatier

5 Botanikai munkássága Botanická činnosť A Helytartótanács rendeletben kötelezte a megyei és városi orvosokat, hogy gyűjtsék össze a vidék növényeit és küldjék el azokat a lelőhely pontos megjelölésével Budára Egyedüliként teljesítette a rendeletet az országban Mestská rada v nariadení nútil župných a mestských lekárov, aby pozbierali rastliny okolia a presne udali miesto kde sa nachádzajú, to mali poslať do Budína On bol jediný v krajine, ktorý splnil toto nariadenie

6 Botanikai munkássága Botanická činnosť 1798-ban ezen munkájából írja meg fő művét, A szepességi flóra jegyzékét: Florae Scepusiensis Elenchus, seu Enumeratio plantarum in Comitatu Hungariae Scepusiensi, eumque percurrentibus montibus Carpathicis sponte crescentium (Lőcse1798) A félszázoldalas latin nyelvű füzetben 950 növényt sorol fel Magyarországon elsőként alkalmazta a Linné féle rendszertant Z tejto práce napíše svoje hlavné dielo v roku 1798 pod názvom Zoznam flóry Spiša: Florae Scepusiensis Elenchus…(Levoča, 1798) V päťdesiat strannom latinskom zošite vymenuje 950 rastlín V Maďarsku prvý bol, ktorý používal Linného taxonómiu

7 Botanikai munkássága Botanická činnosť Később is folytatja a növénygyűjtést 1801-ben nyolcoldalas kiegészítést tesz közzé előző művéhez A Szepesség ritkább növényeinek névjegyzéke címmel: Catalogus plantarum rariorum Scepusii, anno 1801 in autumno, in usum amicorum suorum conscriptus (Lőcse 1801) Ebben 588 növényt ír le Aj neskoršie pokračuje svoju prácu, zbiera rastliny V roku 1801 vydá osemstranný doplnok predošlej práce pod názvom Menný zoznam zriedkavejších rastlín Spiša: Catalogus plantarum rariorum Scepusii…(Levoča 1801) V tejto knihe opisuje 588 rastlín

8 Botanikai munkássága Botanická činnosť Genersich egy harmadik botanikai tárgyú munkán is dolgozott, de az sajnos kéziratban maradt: Elenchus plantarum in S. G. Synopsi florae Scepusiensis enumeratarum, 1842. Ivrét 6 levél (a M. Nemzeti Múzeum kézirattárában) Genersich pracoval aj na tretej botanickej práci, ale žiaľ tá zostala v rukopise: Elenchus plantarum in S. G. Synopsi florae Scepusiensis enumeratarum, 1842 strán 6 listov (rukopisný archív M. Národné Múzeum)

9 Herbáriuma Jeho Herbár 3 kötetből és 314 ívből állt /Pozostával z 3 zväzkov a z 314 strán: Flora Carpathica sicca collegit S. Genersich Florae Carpathicae siccae Sectio III (IV) collegit Samuel Genersich, Medicinae Doctor Fortsetzung der Florae Scepusiensis von Dr. Genersich, Physicus zu Leutschau

10 Herbáriuma Jeho Herbár 67 faj található benne amely nem szerepelt az ‘Elenchus’-ban Ebből 51-et tartalmaz a ‘Catalogus’, ezeket 1798 és 1801 között gyűjtötte Ezek egy kivételével mind a Szepesség flórájához tartoznak Nachádza sa v ňom 67 druhov, tieto nie sú v ‘Elenchus’-u Z nich 51 obsahuje ‘Catalogus’, zbieral ich počas rokov 1798 a 1801 Tieto s jednou výnimkou patria k Flóre Spiša

11 Herbáriuma Jeho Herbár Feltehetőleg lennie kellett Sectio I és II-nek is, de ezeket még nem találták meg Az ‘Elenchus’-ban hat új növényfajt ír le (Poa Scepusiaca, Draba Genersichii, Hieracium, Chrysanthemum lanuginosum, Centaurea carpathica, Centaurea Genersichii) Pravdepodobne musel byť aj Sectio I a II, ale tieto ešte nenašli V ‘Elenchus’-u opisuje šesť nových rastlinných druhov(Poa Scepusiaca, Draba Genersichii, Hieracium, Chrysanthemum lanuginosum, Centaurea carpathica, Centaurea Genersichii)

12 Herbáriuma Jeho Herbár A herbáriumban csak a Draba Genersichii található meg Valószínüleg a többi öt faj ezekben az elveszett kötetekben található meg, más Genersich által felfedezett fajokkal együtt V herbári sa nachádza iba Draba Genersichii Pravdepodobne ostatné päť druhy sa nachádzajú v stratených zväzkov, spolu s Genersichom objavenými inými druhmi

13 Herbáriuma Jeho Herbár A Genersich által begyűjtött növények Kitaibel hagyatékába, illetve a bécsi Naturhistoriches Hofmuseum-ba kerültek Genersichom zbierané rastliny sú v dedičstve Kitaibela, resp. sa dostali do viedenskeho Naturhistoriches Hofmusea

14 Hatása más botanikusokra Jeho vplyv na botanikov Baráti kapcsolatban áll Kitaibel Pállal, akinek vendéglátója, hegyi vezetője volt Göran Wahlenberg svéd botanikus gyakran hivatkozik Genersichre a Tátra növényzetéről írt könyvében Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály által írt első magyar fűvészkönyben is hivatkoznak Genersichre (Diószegi Sámuel - Fazekas Mihály: Magyar fűvész könyv) Jeho kamarátom bol Pál Kitaibel. Bol jeho hostiteľom, horským vodcom Göran Wahlenberg švédsky botanik častokrát cituje Genersicha v knihe o rastlinstve v Tatrách Sámuel Diószeghy a Mihály Fazekas sa odvolávajú v prvej maďarskej bylinnej knihe na Genersicha (Diószegi Sámuel - Fazekas Mihály: Maďarská bylinná kniha)

15 Diószegi Sámuel - Fazekas Mihály: Magyar fűvész könyv Maďarská bylinná kniha

16 Botanikai munkájának elismerése Uznanie jeho botanickej činnosti 1806-ban a regensburgi Botanikai Társaság tiszteletbeli tagjává választják 1830-ban a pesti orvosi karon is hasonló megtiszteltetésben részesült V roku 1806 sa stal úctihodným členom regensburgskej Botanickej Spoločnosti V roku 1830 na peštianskej lekárskej fakulte dostal podobné uznanie

17 Városi fizikusi tevékenysége Činnosť mestského fyzika Elévülhetetlen érdemeket szerzett a járványos állatbetegségek leküzdésében 1829-ben az akkori legveszedelmesebb állatbetegség, a marhavész megfékezésére adta ki a gazdáknak szánt felvilágosító könyvecskéjét: Belehrung für das Publikum der königl. Freistadt Leutschau in Hinsicht der hier sich geäusserten und der in der umliegenden Gegend von allen Seiten sich äussernden Rindviehseuche (Lőcse 1829) Získal uznania v zdolaní epidemických zvieracích chorôb V roku 1829 vydal osvečujúcu knižôčku pre gazdov o vtedajšej najhroznejšej zvieracej chorobe, o dobytkovej mory: Belehrung für das…(Levoča 1829)

18 Zárszó Na záver Méltatlanul elfeledett botanikus Elsőként használta Magyarországon a Linné féle rendszertant Munkássága leginkább kortársai műveiben él tovább Itt az idő, hogy újra felfedezzük ezt a sokoldalú embert! Nevhodne zabudnutý botanik Prvýkrát používal v Maďarsku Linného taxonómiu Jeho činnosť žije naďalej v prácach jeho prívržencov Prišiel čas, aby sme znovu objavili tohto viacstranného človeka!


Letölteni ppt "Dr. Genersich Sámuel Dr. Samuel Genersich A Szepesség botanikai feltárója Objaviteľ botanického Spiša."

Hasonló előadás


Google Hirdetések