Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A zene transzfer hatása a roma gyermekek tehetséggondozásában Készítette: Fasching Zsuzsanna Szombathely, 2009. december 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A zene transzfer hatása a roma gyermekek tehetséggondozásában Készítette: Fasching Zsuzsanna Szombathely, 2009. december 14."— Előadás másolata:

1 A zene transzfer hatása a roma gyermekek tehetséggondozásában Készítette: Fasching Zsuzsanna Szombathely, 2009. december 14.

2 " A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható... Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. " (Kodály Zoltán)

3

4 A magyarországi cigányság társadalmi helyzete. A magyarországi cigányság társadalmi helyzete. Ősi, autentikus zenei világuk iránti érdeklődés. Ősi, autentikus zenei világuk iránti érdeklődés. A hátrányos helyzetükből való kiútkeresés. A hátrányos helyzetükből való kiútkeresés. A témaválasztás indoklása

5 Kísérletem segítségével azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy: milyen hatással van a roma gyermekek milyen hatással van a roma gyermekek személyiségére az általam kidolgozott komplex zenei program, milyen kompetenciák fejlesztésére milyen kompetenciák fejlesztésérealkalmas? Kutatási terület

6 - A „Kokas-módszer” széleskörű megismertetése a pedagógus társadalommal. - A romákat tanító pedagógusok figyelmének felkeltése arra, hogy a zene személyiségformáló- és transzferhatása segíthet a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában, beilleszkedési problémáik megoldásában. Cél

7 Hipotézis A komplex művészeti foglalkozások hozzájárulnak az alapvető zenei képességek fejlődéséhez (hangrendszer-érzék, hallási képzetek felidézésének képessége;zenei-ritmikai érzék további hangszínhallás, a dinamikai hallás, melodikus-és harmonikus hallás). A komplex művészeti foglalkozások hozzájárulnak az alapvető zenei képességek fejlődéséhez (hangrendszer-érzék, hallási képzetek felidézésének képessége;zenei-ritmikai érzék további hangszínhallás, a dinamikai hallás, melodikus-és harmonikus hallás). A zenei, mozgásos és vizuális feladatok hatással vannak a motoros funkciókra, A zenei, mozgásos és vizuális feladatok hatással vannak a motoros funkciókra, érzékelési-észlelési folyamatokra, a figyelemre, az emlékezetre, a verbális kifejezőkészségre,az emocionális folyamatokra és a szociabilitásra.

8 Általános iskola első osztályába járó gyermekek (két intézményben, egy kísérleti és egy kontroll osztály). A kísérleti osztályok heti egy alkalommal 60 percben plusz óraszámban, szakkör jelleggel komplex zenei foglalkozásokon vesznek részt. A kontroll osztályok a kötelező óraszámba beépített ének-zene oktatásban részesülnek. Vizsgálati minta

9 Módszer Kísérlet Kísérlet Megfigyelés (az előzetésen kidolgozott szempontrendszer alapján) Megfigyelés (az előzetésen kidolgozott szempontrendszer alapján) Elemzés (a zenei, mozgásos és tárgyi produkciók) Elemzés (a zenei, mozgásos és tárgyi produkciók)

10 Elméleti háttér I. A tanszferhatás 1. A tanszferhatás fogalma és értelmezése: Woodworth-Schlossberg, Rubinstein értelmezése, Thorndike elmélete szerint. 2. A transzferhatás alapja zenei nevelésünkben: Vigotszkij megállapította: „ zenei nevelésünk hozzájárul magasabb rendű pszichikus funkciók fejlesztéséhez, amelyeknek hatása messze túllépi a zene speciális tartalmának és anyagának hatásait, pl. ritmusképzés figyelemfejlesztő hatása a matematikára…”

11 II. A zenei neveléssel kapcsolatos transzferhatás Vizsgálatok Magyarországon Vizsgálatok Magyarországon 1. Barkóczi Ilona- Pléh Csaba 2. Kokas Klára Az általuk vizsgált kutatási problémák: - Van-e Kodály koncepciója szerint vezetett zenei nevelésünknek a zenei képességeken kívül a gyermek egyéb képességeire is transzferhatás? - Zenei nevelésünk mely tényezői segítik az egyéb képességek fejlődését?

12 Miért van szükség vizsgálatokra? a) A zenei képességek fejlesztésével intenzívebb fejlődésnek indulnak a gyermek egyéb képességei. Ha megismerjük a fejlődés módját és mértékét, ha nyomon követhetjük egy-egy képesség alakulását, a képességek összefüggéseiről kapunk képet. Ezzel a nevelés legidőszerűbb feladatát érintjük. b) Meg kell találnunk a zenei nevelés azon csomópontjait,amelyek a gyermeki személyiség fejlődésében észrevehető pozitív változások előidézésében segítséget nyújtanak.

13 III. A zene szerepe a nevelésben 1. Lélektani sajátosságai: - figyelem, - emlékezet, - képzelet, - gondolkodás, - tér-, időérzékelés, - érzelem, - akarat.

14 2. A zene pszichés hatásmechanizmusai - Emóciókat indukál és mobilizál - Erősíti az én-élményt, az identitás újraszerveződését - Általánosan pszichés, energetizáló hatású - Növeli a percepciós érzékenységet - Figyelemkoncentráló-figyelemelterelő hatású - Regresszív hatású - Rekreatív hatású - Esetenként katartikus hatású - Élményrekonstrukciós folyamatokat indukál és mobilizál - Segíti az interperszonális kommunikációt

15 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

16


Letölteni ppt "A zene transzfer hatása a roma gyermekek tehetséggondozásában Készítette: Fasching Zsuzsanna Szombathely, 2009. december 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések