Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A zene transzfer hatása a roma gyermekek tehetséggondozásában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A zene transzfer hatása a roma gyermekek tehetséggondozásában"— Előadás másolata:

1 A zene transzfer hatása a roma gyermekek tehetséggondozásában
Készítette: Fasching Zsuzsanna Szombathely, december 14.

2 " A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható
" A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói , melyekbe csak a zene világít be . " (Kodály Zoltán)

3

4 A témaválasztás indoklása
A magyarországi cigányság társadalmi helyzete . Ősi, autentikus zenei világuk iránti érdeklődés. A hátrányos helyzetükből való kiútkeresés.

5 Kutatási terület Kísérletem segítségével azokra a kérdésekre
keresem a választ, hogy: milyen hatással van a roma gyermekek személyiségére az általam kidolgozott komplex zenei program, milyen kompetenciák fejlesztésére alkalmas?

6 Cél A „Kokas-módszer” széleskörű megismertetése a pedagógus társadalommal. A romákat tanító pedagógusok figyelmének felkeltése arra, hogy a zene személyiségformáló- és transzferhatása segíthet a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában, beilleszkedési problémáik megoldásában.

7 Hipotézis A komplex művészeti foglalkozások hozzájárulnak az alapvető zenei képességek fejlődéséhez (hangrendszer-érzék, hallási képzetek felidézésének képessége;zenei-ritmikai érzék további hangszínhallás, a dinamikai hallás, melodikus-és harmonikus hallás). A zenei, mozgásos és vizuális feladatok hatással vannak a motoros funkciókra, érzékelési-észlelési folyamatokra, a figyelemre, az emlékezetre, a verbális kifejezőkészségre,az emocionális folyamatokra és a szociabilitásra.

8 Vizsgálati minta Általános iskola első osztályába járó gyermekek (két intézményben, egy kísérleti és egy kontroll osztály). A kísérleti osztályok heti egy alkalommal 60 percben plusz óraszámban, szakkör jelleggel komplex zenei foglalkozásokon vesznek részt. A kontroll osztályok a kötelező óraszámba beépített ének-zene oktatásban részesülnek.

9 Módszer Kísérlet Megfigyelés (az előzetésen kidolgozott szempontrendszer alapján) Elemzés (a zenei, mozgásos és tárgyi produkciók)

10 Elméleti háttér I. A tanszferhatás
1. A tanszferhatás fogalma és értelmezése: Woodworth-Schlossberg , Rubinstein értelmezése, Thorndike elmélete szerint. 2. A transzferhatás alapja zenei nevelésünkben: Vigotszkij megállapította: „ zenei nevelésünk hozzájárul magasabb rendű pszichikus funkciók fejlesztéséhez, amelyeknek hatása messze túllépi a zene speciális tartalmának és anyagának hatásait, pl. ritmusképzés figyelemfejlesztő hatása a matematikára…”

11 II. A zenei neveléssel kapcsolatos transzferhatás
Vizsgálatok Magyarországon 1. Barkóczi Ilona- Pléh Csaba 2. Kokas Klára Az általuk vizsgált kutatási problémák: - Van-e Kodály koncepciója szerint vezetett zenei nevelésünknek a zenei képességeken kívül a gyermek egyéb képességeire is transzferhatás? - Zenei nevelésünk mely tényezői segítik az egyéb képességek fejlődését?

12 Miért van szükség vizsgálatokra?
a) A zenei képességek fejlesztésével intenzívebb fejlődésnek indulnak a gyermek egyéb képességei. Ha megismerjük a fejlődés módját és mértékét, ha nyomon követhetjük egy-egy képesség alakulását, a képességek összefüggéseiről kapunk képet. Ezzel a nevelés legidőszerűbb feladatát érintjük. b) Meg kell találnunk a zenei nevelés azon csomópontjait,amelyek a gyermeki személyiség fejlődésében észrevehető pozitív változások előidézésében segítséget nyújtanak.

13 III. A zene szerepe a nevelésben
1. Lélektani sajátosságai: - figyelem, - emlékezet, - képzelet, - gondolkodás, - tér-, időérzékelés, - érzelem, - akarat.

14 2. A zene pszichés hatásmechanizmusai
Emóciókat indukál és mobilizál Erősíti az én-élményt, az identitás újraszerveződését Általánosan pszichés, energetizáló hatású Növeli a percepciós érzékenységet Figyelemkoncentráló-figyelemelterelő hatású Regresszív hatású Rekreatív hatású Esetenként katartikus hatású Élményrekonstrukciós folyamatokat indukál és mobilizál Segíti az interperszonális kommunikációt

15 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

16


Letölteni ppt "A zene transzfer hatása a roma gyermekek tehetséggondozásában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések