Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bengáli vaisnavizmus irodalma Dharma és Vallás Dharma és Vallás Az irodalom a vallás szolgálatában Az irodalom a vallás szolgálatában Irodalom feladata:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bengáli vaisnavizmus irodalma Dharma és Vallás Dharma és Vallás Az irodalom a vallás szolgálatában Az irodalom a vallás szolgálatában Irodalom feladata:"— Előadás másolata:

1 A bengáli vaisnavizmus irodalma Dharma és Vallás Dharma és Vallás Az irodalom a vallás szolgálatában Az irodalom a vallás szolgálatában Irodalom feladata: Irodalom feladata: 1. Dicsőíteni az Urat 2. Az embereket a lelki élet felé terelni

2 ¼r¦ N§rada így szólt: Nem beszéltél az Istenség Személyiségének fenséges és makulátlan dicsõségérõl. Mit ér az a filozófia, amely nem nyújt elégedettséget az Úr transzcendentális érzékeinek?

3 A nagy bölcs, Vy§sadeva, aki nagyon kegyes a tudatlanok tömegéhez, úgy állította össze a Védákat, hogy azt a kevésbé értelmes emberek is befogadhassák. Könyörületességbõl a nagy szent úgy gondolta, hogy ez majd lehetõvé teszi az emberek számára az élet végsõ céljának megértését. Összeállította hát a Mah§bh§rata címû nagyszerû történelmi elbeszélést, a nõk, a ª¡drák és a kétszer születettek barátai részére.

4 Vaisnava kanonizációs elvek: Vaisnava kanonizációs elvek: 1. siddhánta (filozófiai hitelesség) (filozófiai hitelesség) 2. rasza (esztétikai gyönyörködtetés / költőiesség) (esztétikai gyönyörködtetés / költőiesség)

5 Óh, nagy bölcs! Részletesen leírtad a vallásos cselekedetekkel kezdõdõ négy elvet, ám az Istenség Személyisége, V§sudeva dicsõségérõl nem beszéltél. Azok a szavak, amelyek nem az Úr dicsõségét írják le — aki egyedül meg tudja szentelni az egész univerzumot —, a szentek szerint olyanok, mint a varjak zarándokhelye, amely semmi élvezetet nem nyújt a teljesen tökéletes emberek számára, mert õk a transzcendentális birodalom lakói.

6 Az irodalom 3 alappillére: Az irodalom 3 alappillére: 1. alkotó 2. mű 3. befogadó

7 1. Az alkotó Siddhánta (filozófiai hitelesség) Siddhánta (filozófiai hitelesség) 1. ácsár = prácsár 2. tanítványi láncolat

8 ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu belépett R¡pa Gosv§m¦ szívébe, s megáldotta azzal a képességgel, hogy helyesen állapíthassa meg minden igazság végsõ lényegét. Tapasztalt bhaktává tette, akinek döntései pontosan egyeznek a tanítványi láncolat határozataival. ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu ezzel személyesen hatalmazta fel ¼r¦ R¡pa Gosv§m¦t.

9 ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦, aki Svar¡pa D§modarát szívbéli barátjának tekintette, valójában ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu pontos mása volt, és nagyon-nagyon közel állt az Úr szívéhez. Mivel ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu eksztatikus szeretetét testesítette meg, természetes módon rendkívüli szépséget árasztott. Nagyon hûségesen követte az Úr által hirdetett elveket, és képes volt arra, hogy helyesen magyarázza el az Úr K¥¢£a kedvteléseit. ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu a kegyével áldotta meg ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦t, hogy ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ transzcendentális mûvek megírásával szolgálhassa Õt.

10 1. Az alkotó Rasza (esztétika/költőiség): Rasza (esztétika/költőiség): - Az irodalom egyik célja: Istent dicsőíteni - Istent csak ékes szavakkal, kellő pompával lehet dicsőíteni - A gyönyörködtetés nem öncélú - Krsna felé irányul

11 ¼r¦ Caitanya Mah§prabhu ¼r¦la R¡pa Gosv§m¦ transzcendentális költészetének metaforáit és egyéb irodalmi díszítéseit magasztalta. Azt mondta, hogy ilyen költõi tulajdonságok nélkül lehetetlen a transzcendentális ízekrõl prédikálni.

12 2. A mű Az alkotás folyamata Az alkotás folyamata 1. kinyilatkoztatás (Rúpa, Jayadeva Gosvami) 2. kommentár (préselt gyapot kigobozása)

13 2. A mű 3 műnem: 3 műnem: 1. Líra 2. Epika 3. Dráma

14 2. A mű LÍRA Jellemzői Jellemzői Szerkezetük: Szerkezetük: - egyszerű, könnyen dalolhatók ( szmaranam ) Témájuk: Témájuk: 1. Filozófiai tételek 2. Rádhá és Krsna szerelme 3. Az Úr Caitanya dicsősége 4. A lírai én lelki vágyai/vágyódásai

15 2. A mű Legkiemelkedőbb képviselői: Legkiemelkedőbb képviselői: - Narottama dásza Thakura - Locsana dásza - Govinda dásza - Csandrasékhara dásza - Vászudeva Gosh - Jnánadásza - Srínivásza - Rúpa Gosvámi - Bhaktivinoda Thákura

16 2. A mű EPIKA 3 kedvelt és elterjedt epikai műfaj: 3 kedvelt és elterjedt epikai műfaj: 1. Regény 2. Elbeszélő költemények ( kávyák ) 3. Életrajzok ( carita, máhátmya, kadaca )

17 2. A mű 1. Regény Bhaktivinoda Thákura: Jaiva Dharma - Pikareszk regény - Utazása = különböző életfelfogások - Végállomás = bhakti-yoga

18 2. A mű 2. Elbeszélő költemények ( kávyák ) - Krsna és Caitanya alakja köré fonódtak - Fajtái: a) mahá-kávya (hosszú) b) khanda-kávya (?) c) dúta-kávya - rövid - témája: szerelem vagy vallás - a szerelmes egy hírnököt küld kedveséhez

19 Rúpa Goszvámi: a) Hamszadúta - Egy hattyú a hírnök ( hamsa ‘hattyú’) b) Uddhava-szandesa - Krsna rokona, Uddhava a hírnök Kálidásza: Méghadúta - A magyar címe: Felhőhírnök

20 2. A mű 3. Életrajzok ( carita, máhátmya, kadaca ) - Leginkább Caitanya Maháprabhu nevéhez köthetők - Eltávozása után megszaporodtak Krisnadásza Kavirája: Csaitanya- csaritamrita - Sohasem találkozik az Úr Csaitanyával - Mégis a legelfogadottabb (Miért?) - Nem hagyományos értelemben vett bibliográfia = interpretáció

21 2. A mű DRÁMA Közkedvelt műfaj a vaisnava hagyományban Közkedvelt műfaj a vaisnava hagyományban Brahmá teremtette meg a félistenek oktatása és szórakoztatása végett Brahmá teremtette meg a félistenek oktatása és szórakoztatása végett Az első előadás: Indra udvarában Az első előadás: Indra udvarában Bharata Muni: Nátya-sásztra Bharata Muni: Nátya-sásztra - drámaelméleti munka ( nátya ‘dráma’) - rendkívül részletes

22 3. A befogadó A vaisnava kánon elvárásai: A vaisnava kánon elvárásai: 1. sziddhánta (filozófiai hitelesség) 2. rasza (esztétikai gyönyörködtetés) A tökéletese hatás eléréséhez nem elég A tökéletese hatás eléréséhez nem elég A befogadói attitűd is szerepet játszik A befogadói attitűd is szerepet játszik Az anyagi term. 3 kötőerejének befolyása Az anyagi term. 3 kötőerejének befolyása => eltérő értelmezések A legteljesebb megértés A legteljesebb megértés => „megelőlegezett” hit Teoretikusan el kell fogadni a mű szemléletét Teoretikusan el kell fogadni a mű szemléletét

23 3. A befogadó Bhagavad-gítá Számtalan fordítás és kommentár Számtalan fordítás és kommentár Támadják Sríla Prabhupáda fordítását Támadják Sríla Prabhupáda fordítását => túlságosan egyoldalú => mindent a bhakti szempontjából magyaráz magyaráz A Gítát csak ebből a szempontból lehet megérteni A Gítát csak ebből a szempontból lehet megérteni

24 Kedves Arjunám, Engem csakis az osztatlan odaadó szolgálat révén lehet igazán megérteni úgy, ahogyan elõtted állok, s így lehet közvetlenül meglátni Engem. Csak ily módon tudsz behatolni a Rólam szóló tudás misztériumába.

25 3. A befogadó Rámájana Megértése több szintű Megértése több szintű 1. Titokzatos mese (eposz) 2. Védikus történelmi krónika 3. Szentírás


Letölteni ppt "A bengáli vaisnavizmus irodalma Dharma és Vallás Dharma és Vallás Az irodalom a vallás szolgálatában Az irodalom a vallás szolgálatában Irodalom feladata:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések