Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Támogatott döntéshozatal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Támogatott döntéshozatal"— Előadás másolata:

1 Támogatott döntéshozatal
Dr.Gazsi Adrienn 2013. november 6.

2 Definíció A támogatott döntéshozatal a gondnokság alternatívájaként, a helyettes döntéshozatalt felváltva, bizalmi kapcsolaton alapuló támogatást jelent, mely egyénre szabottan, önkéntes alapon, hatékonyan képes segítséget nyújtani a fogyatékossággal élő személyek számára. A támogatott döntéshozatal a cselekvőképesség korlátozása nélkül, a kiszolgáltatottság elkerülése révén biztosítja az érintettek védelmét, továbbá lehetővé teszi a döntéshozataluk során az önrendelkezést, illetve alapvető jogaik gyakorlását.

3 Legfontosabb alapelvek
A támogatott döntéshozatal nem érinti a fogyatékossággal élő személy jogi cselekvőképességét. A támogatott döntéshozatal mindig önkéntes, sosem kényszeríthető a fogyatékossággal élő személyre. A támogatott döntéshozatal elismeri, hogy döntéseket nem csak másoktól függetlenül, hanem másokkal való kölcsönös függésben is lehet érvényesen hozni. A támogatott döntéshozatal során a támogató nem hoz döntéseket a fogyatékossággal élő személy helyett, hanem azt facilitálja, hogy a fogyatékossággal élő személy a saját döntését hozza meg.

4 Legfontosabb alapelvek
A támogatott döntéshozatal az önrendelkezés és az autonómia fogalmát annyiban tágítja, hogy nem érvényteleníti a támogatással meghozott döntéseket, és nem vonja meg a döntéshozó jogi cselekvőképességét. A támogatott döntéshozatal nem egyetlen modell, hanem a cselekvőképesség egy paradigmája, amely a fogyatékossággal élő személy bevonására alapozódik.

5 A támogatott személyek köre
A jogszabályokban meghatározottak szerint a támogatott döntéshozatal igénybevételére 18. életévüket betöltött személyek jogosultak, az alábbiak szerint: belátási képességük kisebb mértékben csökkent döntéseik meghozatalában segítségre van szükségük nincs szükség gondnokság alá helyezésükre A törvény tehát bármely olyan személy számára lehetővé teszi a támogatott döntéshozatalt igénybevételét, aki esetében teljesülnek a fent felsorolt feltételek.

6 A támogató személy A támogató személyként elsősorban a támogatott személlyel bizalmi viszonyban álló személyt kell kirendelni, aki vállalja ezen feladat ellátását. A támogató személy kirendelése kétféleképpen történhet: a támogatott személy kérelmére vagy a bíróság megkeresése alapján, azonban fontos megjegyezni, hogy minden esetben szükség van a támogatott személy egyetértésére is. A támogató személyt minden esetben a gyámhatóság rendeli ki.   A támogató kirendelése történhet általános jelleggel vagy meghatározott ügycsoport tekintetében. Ha azonban a támogató kirendelésére olyan személy esetében kerül sor, aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll, azon ügycsoportra nem lehet támogatót kirendelni, amelyre a gondnokság alá helyezés vonatkozik.

7 A támogatott döntéshozatalhoz kapcsolódó legfontosabb jogszabályok
A polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény A támogatott döntéshozatalról szóló évi CLV. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. Korm.rend.

8 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Támogatott döntéshozatal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések