Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázatírás módszertana

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázatírás módszertana"— Előadás másolata:

1 Pályázatírás módszertana
E-Learning

2 A képzés felépítése Bevezetés A regionalizmus alapjai
Strukturális Alapok és Kohéziós Alap A regionális politika megvalósítását szolgáló alapdokumentumok Közösségi Programok Egyéb programok E-Learning

3 A regionalizmus alapjai
Gazdasági és társadalmi kohéziós politika: fejlesztési célkitűzések, felzárkóztatási intézkedések és eljárások összessége, amelyek az EU egészének fejlődését szolgálják. Strukturális politika: intézkedések és eljárások összessége, amelyek adott gazdasági, vagy társadalmi szerkezeti hiányosságok, lemaradások felszámolását, ill. csökkentését célozzák. Regionális politika: az EU egyes régiói között fennálló különbségek csökkentésére irányul. Célkitűzéseit a Strukturális Alapokból valósítják meg. E-Learning

4 Az európai regionális politika területi vonatkozásai
NUTS rendszer (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) NUTS 1 – nagyobb régió, tartomány, kisebb országok esetén országos szint NUTS 2 – nagyobb közigazgatási egység, pl.: magyar tervezési-statisztikai régiók NUTS 3 - kisebb közigazgatási egység, pl.: magyar megyék NUTS 4 – helyi körzetek, kistérségek NUTS 5 – települések E-Learning

5 A regionális politika alapelvei
KONCENTRÁCIÓ A rendelkezésre álló forrásokat pontosan meghatározott célkitűzések megvalósítására kell fordítani. PROGRAMOZÁS Meg kell határozni a nemzeti, ill. regionális szinten elérendő célokat és az elérésükhöz szükséges intézkedéseket (többéves integrált programok). PARTNERSÉG Az érintett szereplők bevonása a programok kidolgozásába, a programok és projektek végrehajtásába és ellenőrzésébe. ADDICIONALITÁS A közösségi támogatás nem helyettesíti, hanem kiegészíti a tagállami vagy önkormányzati fejlesztési forrásokat (társfinanszírozás). E-Learning

6 A regionális politika célja
1. célkitűzés: A fejlődésben elmaradott régiók (GDP/fő az átlag 75%-a alatt) fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának támogatása. 2. célkitűzés: Azon gazdasági és társadalmi szerkezetátalakulás miatt strukturális problémákkal küzdő térségek támogatása, amelyek nem tartoznak az 1. célterülethez. 3. célkitűzés: Az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek alkalmazkodásának és korszerűsítésének támogatása azokon a területeken, melyek nem tartoznak az 1. célterülethez. E-Learning

7 A regionális politika eszközrendszere
( ) Előcsatlakozási Alap Strukturális Alapok Közösségi Kezdeményezések Kohéziós Alap PHARE ISPA SAPARD Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Európai Szociális Alap (ESZA) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Részalapja Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) INTERREG III URBAN II LEADER+ EQUAL E-Learning

8 Strukturális Alapok ERFA - a közösségi regionális politika megvalósításának legfontosabb pénzügyi eszköze; ESZA - EU humán beruházásokat finanszírozó pénzügyi eszköze; EMOGA-O - mezőgazdasági eredetű strukturális problémák leküzdésére irányuló intézkedések finanszírozási forrása; HOPE - a tengerparti halászati övezetek regionális természetű problémáit hivatott orvosolni. E-Learning

9 Közösségi Kezdeményezések
INTERREG III. - határmenti régiók nemzetközi együttműködését támogatja. URBAN II. - gazdasági, társadalmi válsággal küzdő városok és városias települések fenntartható fejlődését igyekszik elősegíteni. EQUAL - célja a munkaerőpiacon kialakult hátrányos helyzet és mindennemű egyenlőtlenség leküzdése. LEADER+ - célja a vidéki térségek fejlesztése a helyi szintek aktív közreműködésével a partnerség elve alapján. E-Learning

10 Kohéziós Alap Közlekedési infrastruktúra fejlesztése:
TEN-T kiterjesztése, hálózatok összekapcsolása, gerincvonalakra való rákapcsolódás segítése, fenntartható mobilitás segítése. Környezetvédelmi prioritások: vízminőség javítása városi szennyvíz kezelése ivóvízellátás fejlesztése levegőtisztaság hulladékkezelés árvízvédelem E-Learning

11 Nemzeti Fejlesztési Terv
Tartalma: Helyzetelemzés Fejlesztési stratégia, célkitűzések, prioritások Operatív programok Pénzügyi terv Partnerség Végrehajtási rendszer, monitoring, értékelés érvényesítése Közösségi politikák érvényesülése E-Learning

12 Operatív Programok Az NFT-ben foglalt fejlesztéspolitikai célkitűzések végrehajtását szolgálják. Tartalmuk: prioritások meghatározása intézkedések leírása pénzügyi terv a végrehajtás rendje Operatív programok fajtái: Gazdasági Versenyképesség Operatív Program - GVOP Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program - AVOP Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program - HEFOP Regionális Operatív Program - ROP E-Learning

13 Közösségi Programok 1.LIFE III. 4. Kultúra 2000
2. Intelligens Energiát Európának Keretprogram a. ALTENER b. SAVE 3. E-Europe Akcióprogram a. eContentplus b. Safer Internet plus c. IDABC d. eTen 4. Kultúra 2000 5. Leonardo da Vinci II 6. Socrates 7. E-Learning 8. Ifjúság 2000 9. Media+ 10. Vám 2007 11. Fiscalis E-Learning


Letölteni ppt "Pályázatírás módszertana"

Hasonló előadás


Google Hirdetések