Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázatírás módszertana E-Learning. A képzés felépítése  Bevezetés  A regionalizmus alapjai  Strukturális Alapok és Kohéziós Alap  A regionális politika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázatírás módszertana E-Learning. A képzés felépítése  Bevezetés  A regionalizmus alapjai  Strukturális Alapok és Kohéziós Alap  A regionális politika."— Előadás másolata:

1 Pályázatírás módszertana E-Learning

2 A képzés felépítése  Bevezetés  A regionalizmus alapjai  Strukturális Alapok és Kohéziós Alap  A regionális politika megvalósítását szolgáló alapdokumentumok  Közösségi Programok  Egyéb programok E-Learning

3 A regionalizmus alapjai  Gazdasági és társadalmi kohéziós politika:  Gazdasági és társadalmi kohéziós politika: fejlesztési célkitűzések, felzárkóztatási intézkedések és eljárások összessége, amelyek az EU egészének fejlődését szolgálják.  Strukturális politika:  Strukturális politika: intézkedések és eljárások összessége, amelyek adott gazdasági, vagy társadalmi szerkezeti hiányosságok, lemaradások felszámolását, ill. csökkentését célozzák.  Regionális politika:  Regionális politika: az EU egyes régiói között fennálló különbségek csökkentésére irányul. Célkitűzéseit a Strukturális Alapokból valósítják meg. E-Learning

4 Az európai regionális politika területi vonatkozásai  NUTS rendszer  NUTS rendszer (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) − − NUTS 1 – nagyobb régió, tartomány, kisebb országok esetén országos szint − NUTS 2 – nagyobb közigazgatási egység, pl.: magyar tervezési-statisztikai régiók − NUTS 3 - kisebb közigazgatási egység, pl.: magyar megyék − NUTS 4 – helyi körzetek, kistérségek − NUTS 5 – települések E-Learning

5 A regionális politika alapelvei  KONCENTRÁCIÓ A rendelkezésre álló forrásokat pontosan meghatározott célkitűzések megvalósítására kell fordítani.  PROGRAMOZÁS Meg kell határozni a nemzeti, ill. regionális szinten elérendő célokat és az elérésükhöz szükséges intézkedéseket (többéves integrált programok).  PARTNERSÉG Az érintett szereplők bevonása a programok kidolgozásába, a programok és projektek végrehajtásába és ellenőrzésébe.  ADDICIONALITÁS A közösségi támogatás nem helyettesíti, hanem kiegészíti a tagállami vagy önkormányzati fejlesztési forrásokat (társfinanszírozás). E-Learning

6 A regionális politika célja 1. célkitűzés: A fejlődésben elmaradott régiók (GDP/fő az átlag 75%-a alatt) fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának támogatása. 2. célkitűzés: Azon gazdasági és társadalmi szerkezetátalakulás miatt strukturális problémákkal küzdő térségek támogatása, amelyek nem tartoznak az 1. célterülethez. 3. célkitűzés: Az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek alkalmazkodásának és korszerűsítésének támogatása azokon a területeken, melyek nem tartoznak az 1. célterülethez. E-Learning

7 A regionális politika eszközrendszere Eszközrendszer (2000-2006) Előcsatlakozási Alap Strukturális Alapok Kohéziós Alap PHARE ISPA SAPARD Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Európai Szociális Alap (ESZA) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Részalapja Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) Közösségi Kezdeményezések INTERREG III URBAN II LEADER+ EQUAL E-Learning

8 Strukturális Alapok  ERFA  ERFA - a közösségi regionális politika megvalósításának legfontosabb pénzügyi eszköze;  ESZA  ESZA - EU humán beruházásokat finanszírozó pénzügyi eszköze;  EMOGA-O  EMOGA-O - mezőgazdasági eredetű strukturális problémák leküzdésére irányuló intézkedések finanszírozási forrása;  HOPE  HOPE - a tengerparti halászati övezetek regionális természetű problémáit hivatott orvosolni. E-Learning

9 Közösségi Kezdeményezések  INTERREG III.  INTERREG III. - határmenti régiók nemzetközi együttműködését támogatja.  URBAN II.  URBAN II. - gazdasági, társadalmi válsággal küzdő városok és városias települések fenntartható fejlődését igyekszik elősegíteni.  EQUAL  EQUAL - célja a munkaerőpiacon kialakult hátrányos helyzet és mindennemű egyenlőtlenség leküzdése.  LEADER+  LEADER+ - célja a vidéki térségek fejlesztése a helyi szintek aktív közreműködésével a partnerség elve alapján. E-Learning

10 Kohéziós Alap Közlekedési infrastruktúra fejlesztése:  TEN-T kiterjesztése,  hálózatok összekapcsolása,  gerincvonalakra való rákapcsolódás segítése,  fenntartható mobilitás  segítése. Környezetvédelmi prioritások:  v ízminőség javítása  városi szennyvíz kezelése  ivóvízellátás fejlesztése  levegőtisztaság  hulladékkezelés  árvízvédelem E-Learning

11 Nemzeti Fejlesztési Terv Tartalma:  Helyzetelemzés  Fejlesztési stratégia, célkitűzések, prioritások  Operatív programok  Pénzügyi terv  Partnerség  Végrehajtási rendszer, monitoring, értékelés érvényesítése  Közösségi politikák érvényesülése E-Learning

12 Operatív Programok Az NFT-ben foglalt fejlesztéspolitikai célkitűzések végrehajtását szolgálják. Tartalmuk:  prioritások meghatározása  intézkedések leírása  pénzügyi terv  a végrehajtás rendje Operatív programok fajtái:  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program - GVOP  Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program - AVOP  Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP  Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program - HEFOP  Regionális Operatív Program - ROP E-Learning

13 Közösségi Programok 1.LIFE III. 2. Intelligens Energiát Európának Keretprogram a. ALTENER b. SAVE 3. E-Europe Akcióprogram a. eContentplus b. Safer Internet plus c. IDABC d. eTen 4. Kultúra 2000 5. Leonardo da Vinci II 6. Socrates 7. E-Learning 8. Ifjúság 2000 9. Media+ 10. Vám 2007 11. Fiscalis E-Learning


Letölteni ppt "Pályázatírás módszertana E-Learning. A képzés felépítése  Bevezetés  A regionalizmus alapjai  Strukturális Alapok és Kohéziós Alap  A regionális politika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések