Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM."— Előadás másolata:

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

3 1782 – 1850 Institutium Geomericum 1846 – 1850 József Ipartanoda 1850 – 1856 Joseph Industrieschule 1856 – 1871 Joseph Polytechnicum 1871 – 1934 Királyi József Műegyetem 1934 – 1949 Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1949 – 2000 Budapesti Műszaki Egyetem 2000 – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

4 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (1873) VBK Építőmérnöki Kar (1782) ÉMK Gépészmérnöki Kar (1871) GPK Építészmérnöki Kar (1873) ÉPK Villamosmérnöki és Informatikai Kar (1949) VIK Közlekedésmérnöki Kar (1951) KSK Gazdaság- és Társadalom- tudományi Kar (1998) GTK Természettudományi Kar (1998) TTK

5 A BME Nobel – díjasai Gábor Dénes (1900 - 1979) a hologram feltalálója (1971) Wigner Jenő (1902 - 1995) fizikus (1963) Oláh György (sz: 1927) vegyész (1994)

6 Világhírű tanítványok Kármán Tódor (1881-1963) mérnök és matematikus Szilárd Leó (1898-1964) fizikus Teller Ede (1908- 2004) fizikus

7 Világhírű tanítványok Bánki Donát (1859 - 1922) A karburátor feltalálója Zipernowsky Károly (1853-1942) A transzformátor egyik kifejlesztője Rubik Ernő (sz: 1944) Építész, logikai játékok tervezője

8 Az egyetem vezetői Rektor: Prof. Péceli Gábor Általános Rektorhelyettes: Dr. Andor György EHK elnök Keresztes Péter Dékán, Építőmérnöki Kar: Dr. Lovas Antal Dékán, Gépészmérnöki Kar: Prof. Stépán Gábor Dékán, Építészmérnöki Kar: Prof. Becker Gábor Dékán, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Prof. Pokol György Dékán, Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Dr. Vajta László Dékán, Közlekedésmérnöki Kar: Prof. Kulcsár Béla Dékán, Természettudományi Kar: Dr. Moson Péter Dékán, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Prof. Kövesi János Főtitkár, Rektori Kabinet: Dr. Szabó Tibor Főigazgató, Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság: Dr. Hardiné Farkas Éva Főigazgató, BME OMIKK: Fonyó Istvánné Nemzetközi Igazgató: Dvorszki László Oktatási igazgató: Prof. Jobbágy Ákos

9 Az oktatásról számokban 8 Kar kb. 80 Tanszék kb. 24 000 hallgató kb. 830 PhD hallgató kb. 20 BSc Program kb. 50 MSc, illetve osztatlan 5 éves program 14 Doktori Iskola Oktatói létszám: kb. 1300 PhD vagy magasabb minősítéssel: kb. 700

10 Képzési rendszer  Hagyományos diplomás képzési programok (5 év)  A Bologna folyamat: 2005 / 2006 -tól kétciklusú felsőoktatási rendszer Magyarországon  A képzés „lépcsői”: 6 – 8 féléves alapképzés ( 180 – 240 kredit) 3 – 4 féléves mesterképzés (90 – 120 kredit)  Doktori (PhD) és mesterképzés (DLA) 3 év  BSc, MSc és doktori programok, tantárgyak (magyar/angol/német/francia)  1994 óta ECTS (Európai Kredit csere rendszer)  A tanterveket a Magyar Akkreditációs Bizottság hagyja jóvá.  Egyéb képzés különböző területeken (szakirányú továbbképzés, távoktatás, stb.)

11 BSc / BA képzések Építőmérnöki KarÉpítőmérnöki szak (8 félév) Gépészmérnöki KarGépészmérnöki szak (7) Ipari termék- és formatervezői szak (7) Energetikai mérnöki szak (7) Mechatronika mérnöki szak (7) Építészmérnöki KarÉpítészmérnöki szak (8) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Vegyészmérnöki szak (7) Biomérnöki szak (7) Környezetmérnöki szak (7) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak (7) Mérnök informatikus szak (7) Közlekedésmérnöki KarKözlekedésmérnöki szak (7) Gazdaság- és Társadalom- tudományi Kar Alkalmazott közgazdaságtan szak (6) BA Műszaki menedzser szak (7) Kommunikáció és médiatudomány szak (6) BA Gazdálkodási és menedzsment szak (7) BA Nemzetközi gazdálkodás szak (7) BA Műszaki szakoktató szak (7) Természettudományi KarMatematika szak (6) Fizika szak (6)

12 Építőmérnöki KarSzerkezet-építőmérnöki mesterszak (3 félév) Infrastruktúra-építőmérnöki mesterszak (3) Földmérő- és térinformatikai mérnöki (3) Gépészmérnöki KarGépészmérnöki mesterszak (4) Mechatronikai mérnöki mesterszak (4) Gépészeti modellezés mesterszak (4) Épületgépszeti és eljárástechnikai mesterszak (4) Energetikai mérnöki mesterszak (4) Ipari terméktervező mérnöki mesterszak (4) Építészmérnöki KarÉpítészmérnöki mesterszak (10) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Vegyészmérnöki mesterszak (4) Biomérnöki mesterszak (4) Környezetmérnöki mesterszak (4) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki mesterszak (4) Mérnök informatikus mesterszak (4) Egészségügyi mérnöki mesterszak (4) Közlekedésmérnöki KarKözlekedésmérnöki mesterszak (4) Logisztikai mérnöki mesterszak (4) Járműmérnöki mesterszak (4) Mérnöki mesterszakok (MSc)

13 Gazdaság- és Társadalom- tudományi Kar Közgazdasági elemző mesterszak (4) Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak (4) Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak (4) Marketing mesterszak (4) Master of Business Administration (MBA) mesterszak (4) Pénzügy mesterszak (4) Számvitel mesterszak (4) Vezetés és szervezés mesterszak (4) Mérnöktanári mesterszak (4) Közgazdász tanár mesterszak (4) Műszaki menedzser mesterszak (4) Kommunikáció és médiatudomány mesterszak (4) Pszichológia mesterszak (4) Természettudományi KarFizikus mesterszak (4) Matematikus mesterszak (4) Alkalmazott matematikus mesterszak (4) Kognitív tanulmányok mesterszak (4) További mesterszakok (MSc)

14

15

16

17

18 2010-től Kutató-elitegyetem

19

20

21

22

23 BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1998

24 Stoczek József fizika tanár, a műegyetem első rektora. Kürschák József matematikus, műegyetemi rektor Bay Zoltán fizikus, a Fizika Tanszék első vezetője Wigner Jenő fizikus, műegyetemi hallgató Nobel-díj 1963 Teller Ede fizikus, műegyetemi hallgató Gábor Dénes fizikus, műegyetemi hallgató Nobel-díj 1971 Az egyetemmel kapcsolatban álló híres tudósok

25 FIZIKAI INTÉZET Atomfizika Tanszék Elméleti Fizika Tanszék Fizika Tanszék Kémiai Fizika Csoport www.phy.bme.hu

26 MATEMATIKA INTÉZET Algebra Tanszék Analízis Tanszék Differenciálegyenletek Tanszék Geometria Tanszék Sztochasztika Tanszék www.math.bme.hu

27 NUKLEÁRIS TECHNIKAI INTÉZET Atomenergetika Tanszék Nukleáris Technika Tanszék www.reak.bme.hu

28 Kognitív Tudományi Tanszék www.cogsci.bme.hu

29 Litografált nano-áramkörök tesztelése A Természettudományi Kar részvétele a BME kutatóegyetem programjában A Nanofizika, nanotechno- lógia, és anyagtudomány alprojekt a TTK gesztorálásá- val valósul meg, együttmű- ködve a GPK, VBK, VIK karokkal. Részvétel további alprojektek munkájában: – Fenntartható energetika, – Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem – Intelligens és beágyazott rendszerek, e-technológiák

30 A Természettudományi Kar által gondozott szakok Fizika alapképzés (BSc) Matematika alapképzés (BSc) Fizika mesterképzés (MSc) Alkalmazott matematika mesterképzés (MSc) Matematika mesterképzés (MSc) Kognitív tanulmányok mesterképzés (MA) Mérnök-fizikus szak (5 éves, kifutó) Matematikus szak (5 éves, kifutó) Fizika doktori képzés (nappali és levelező) Matematika és számítástudományok doktori képzés (nappali és levelező) Pszichológia – Kognitív Tudomány doktori képzés Reaktortechnika szakirányú továbbképzési szak Integrált alap – mester - doktori képzési kínálat www.ttk.bme.hu

31 A Fizika alapképzési szak közös tárgyai 1.félév Kísérleti fizika, 6 óra Kémia, 4 óra Analízis, 6 óra Lineáris algebra, 6 óra Számítástechnika alapjai 4 óra Programozás, 4 óra 2. félév Kísérleti fizika, 6 óra Fizika laboratórium, 3 óra Kémia laboratórium, 3 óra Többváltozós analízis, 6 óra Numerikus számítások, 2 óra Mérések kiértékelése, 2 óra Gazdaságtan, 4 óra Sugár- és környezet- védelem, 4 óra 3. félév Kísérleti fizika, 4 óra Fizika laboratórium, 4 óra Differenciálegyenletek, 6 óra Valószínűségszámítás, 4 óra Méréstechnika 4 óra Elektronika, 2 óra 4. félév Kísérleti magfizika, 3 óra Fizika laboratórium, 4 óra Elektronika, 3 óra 5. félév Fizika laboratórium, 4 óra Szilárdtestfizika, 4 óra Optika, 3 óra Elektronika laboratórium, 2 óra 6. Félév Fizika laboratórium, 4 óra

32 A Fizika alapképzés szakirányainak tárgyai Fizikus szakirány 3. félév Mechanika, 6 óra 4. félév Matematikai módszerek a fizikában, 6 óra Elektrodinamika, 6 óra Áramlástan, 2 óra Funkcionálanalízis, 6 óra 5. félév Numerikus módszerek, 6 óra Kvantummechanika, 6 óra 6. félév Statisztikus fizika, 6 óra Elméleti szilárdtestfizika, 4 óra Alkalmazott fizika szakirány 3. félév Elméleti fizika, 6 óra 4. félév Elméleti fizika, 6 óra Mérési adatgyűjtés és feldolgozás, 2 óra Kémiai és orvosbiológiai mérések, 4 óra Környezetvédelem, 2 óra kötelezően választott tárgyak, 4 óra 5. félév Nukleáris méréstechnika, 2 óra Fenntartható fejlődés és energetika, 2 óra kötelezően választott tárgyak, 8 óra 6. félév Alkalmazott szilárdtestfizika, 2 óra Spektroszkópia, 2 óra kötelezően választott tárgyak, 8 óra

33 A Matematika alapképzési szak közös tárgyai 1.félév Analízis, 8 óra Lineáris algebra, 8 óra Számelmélet, 4 óra Kombinatorika és gráfelmélet,. 4 ó. Informatika, 3 óra Feladatmegoldó szeminárium, 2 ó. 2.félév Algebra, 4 óra Analízis, 6 óra Geometria, 6 óra Kombinatorika és gráfelmélet, 3 ó. Informatika, 3 óra Feladatmegoldó szeminárium, 2 ó. Gazdasági és humán ism. 2 ó. 3. félév Analízis, 6 óra Algoritmuselmélet, 4 óra Differenciálgeometria, 3 óra Matematikai logika, 2 óra Valószínűségszámítás, 4 óra Operációkutatás, 4 óra Informatika, 2 óra Gazdasági és humán ismeretek, 2 ó. 4. félév Differenciálegyenletek, 6 óra Fizika, 2 óra 5. félév Matematikai statisztika, 6 óra Numerikus módszerek, 6 óra Fizika, 2 óra Makroökonómia, 2 óra 6. Félév Sztochasztikus folyamatok, 4 óra Informatika, 4 óra Mikroökonómia, 2 óra Gazdasági és humán ismeretek, 2 ó.

34 A Matematika alapképzés szakirányainak tárgyai A) Elméleti szakirány 4. félév Algebra, 4 óra Funkcionálanalízis, 6 óra 5. félév Differenciálgeometria, 4 óra Parciális differenciálegyenletek, 4 ó. 6. félév Analízis, 2 óra Halmazelmélet, 2 óra Ergodelmélet és dinamikai rendszerek 2 óra Hálózatok és a www matematikája, 2 óra B) Alkalmazott szakirány 4. félév Biztosításmatematika, 2 óra Kriptográfia és kódelmélet, 3 óra Számítógépes grafika, 4 óra 5. félév Dinamikai modellek a biológiában, 4 ó. JAVA és WEB programozás, 3 óra Matematikai modellalkotás szeminárium, 2 óra Mesterséges intelligencia logikai módszerei, 2 óra Optimalizálási modellek, 2 óra 6. félév Közgazdasági és pénzügyi matematika, 4 óra Sztochasztikus modellek a bioinformatikában, 2 óra

35 Felvételi adatok (államilag finanszírozott) Fizika alapszakMatematika alapszak Ponthatár (Átlag, Max.) FelvévePonthatár (Átlag, Max.) Felvéve 2006135 (141, 144)73 fő127 (136, 144)51 fő 2007126 (139, 144)70 fő134 (140, 144)68 fő 2008395 (455, 480)63 fő368 (425, 480)53 fő 2009 2010 381 (439, 480) 354 (431, 480) 76 fő 61 fő 379 (431, 480) 352 (421, 480) 42 fő 62 fő

36 Nemzetközi, vállalati kapcsolatok A TTK hallgatóság kb. 50%-a vesz részt valamilyen külföldi képzésben. Ismertető: ÖSZTÖNDÍJKALAUZ (www.erasmus.bme.hu) Példák: Athens program (1 hét – 2 kreditpont). EU Erasmus program (1-2 szemeszter). TIME program (2 év – 2 diploma) EURINSA az első 2 év Franciaországban. EC Nantes – nukleáris technika, 2 diploma, szervezés alatt

37 Elhelyezkedési lehetőségek. TANÁCSOK Felmérés a TTK végzettek körében (2006) Szakma elismertsége (legnagyobb 31%, jó 69%). Munkaviszony 81%, doktorandusz 19%. Saját lakásban lakik 42%. Jövedelem (07. febr. bruttó) 294.000 Ft. Általános (nyelv, jogosítvány, számítógép). Egyetem: „kemény” tudományok, elitképzés. Válasszák első helyen a BME TTK képzéseit, mert egyébként nem kerülnek felvételre

38 Viszont látásra 2011. őszén!


Letölteni ppt "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések