Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9 tézis a jövő településfejlesztéséhez Kistérségek fejlettségi rangsora.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9 tézis a jövő településfejlesztéséhez Kistérségek fejlettségi rangsora."— Előadás másolata:

1

2 9 tézis a jövő településfejlesztéséhez

3 Kistérségek fejlettségi rangsora

4 Magyarország regionális tagoltsága a kistérségek általános fejlettsége és globális kötödése szerint

5 Gazdaságfejlesztési célkitűzések KKV-k hitellel, tőkével és technológiával való segítése, KKV-k a betelepült transznacionális vállalatokkal való termelési kapcsolatainak közvetlen támogatása, A vállalkozások (adó)terheik csökkentése. A munkalehetőségek bővítésének támogatása. A vállalkozói szektor és a kutatás-fejlesztés összekapcsolása. A hazai magas hozzáadott értéket teremtő munkakultúrák – például a kézműves-manufaktúrák megőrzése és védelme. A magas hozzáadott értékű és sajátos hazai erőforrásokat kihasználó ágazatok – turizmus, informatika vagy biotechnológia fejlesztése. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése, európai szintű logisztikai bázisokhoz való kapcsolódás. Az európai uniós források minél jobb kihasználása, és minél több ilyen forrásnak a termelő beruházásokba és infrastruktúrába való terelése.

6

7

8 Tradícióra épülő gazdaságfejlesztés A siker titka: Az ENSZ Ipari és Fejlesztési Szervezete (UNIDO) szerint a siker legfontosabb tényezői a következők: Kis- és közepes vállalkozások erős területi koncentrációja, egymáshoz való földrajzi közelsége, Ágazati specilaizáció A kis- és közepes vállalatok nagy száma A vállalatok közötti kooperáció, A vállalatok közötti erős, innovációra alapozott verseny. A társadalmi, kulturális identitás, amely elősegíti a gazdasági szereplők közötti bizalom kialakulását. A kis- és közepes vállalatok önszerveződésen alapuló intézményei, A vállalkozásbarát helyi és regionális önkormányzatok, szervezetek.

9 Tradícióra épülő gazdaságfejlesztés 1. IPARI PARK ÉS A GAZDASÁGFEJLESZTÉS  Ipari park profiljának kialakítása és továbbfejlesztése, bővítése, korszerű ipartelepek kialakítása 2. BESZÁLLÍTÓI HÁLÓZATOK MEGTEREMTÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE 3. KLASZTEREK SZEREPE A TÉRSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN 4. GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A MUNKAERŐ FEJLESZTÉSE  4.1. A vállalkozások indításának megkönnyítése.  4.2. Vállalkozói Ház létrehozása 5. KÉZMŰVES MAGYARORSZÁG  Hódmezővásárhely – az alföldi kerámia fővárosa

10 Innovációra épülő gazdaságfejlesztés 1. A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG FEJLESZTÉSE  1.1 A biotechnológiai és a környezetvédelmi ipar fejlesztése  1.2 Egészségipar fejlesztése 2. AZ INNOVÁCIÓ ERŐSÖDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE.  2.1. Az innováció erősödésének elősegítése  2..2 Innováció-orientált ipari parkok fejlesztése  2.3. Technológiai inkubátorházak, valamint innovációs központok kialakítása és szolgáltatásaik fejlesztése  2.4. Regionális alapon szerveződő innovációs transzferközpontok kialakítása és szolgáltatásaik fejlesztése

11 Turizmus fejlesztése 1 TURIZMUS MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INTÉZMÉNYRENDSZER LÉTREHOZÁSA ÉS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE 2. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY – AZ ALFÖLDI MŰVÉSZVÁROS - „PARASZT PÁRIZS“ 3. PUSZTA – PIROSKA - „PIROSKA GYÓGYÍTÓ FÜVEI“ 4. EGÉSZSÉGTURIZMUS FEJLESZTÉSE + AKTÍV TURIZMUS  4.1 Gyógy-, termál- és élményfürdő, valamint kapcsolódó egészségügyi intézmények és sportlétesítmények fejlesztése  4.2 A „Júlia fürdő” rehabilitációja, rehabilitációs, rekreációs központ kialakítása Kakasszéken.

12 Versenyképes agrárgazdaság 1. VERSENYKÉPES AGRÁRGAZDÁLKODÁS ELŐSEGÍTÉSE  1.1. Kistérségi agrár-információs és szolgáltató centrum kialakítása, működése.  1.2. Új típusú szövetkezések és termékpálya kapcsolatok feltérképezése  1.3 Új típusú termékpályás mintaszövetkezetek létrehozása 2. A MEZŐGAZDASÁGI MODERNIZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE A SZÜKSÉGES FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSÉVEL  2.1 A farmgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek megteremtése.  2.2 A mezőgazdaság technológiai fejlesztésének elősegítése  2.3 A agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek megismerését szolgáló bemutató gazdaságok létrehozása. (biotermelés)

13 Telephelyi politika (gazdasági térségmarketing) 1. GAZDASÁGI STRATÉGIÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYRENDSZER 2. KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ CIVIL SZERVEZETEK, KULTURÁLIS EGYESÜLETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK NÖVELÉSE 3. KORSZERŰ KISTÉRSÉGI INFORMÁCIÓS RENDSZER KIALAKÍTÁSA 4. KÜLSŐ KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE, KISTÉRSÉGI MARKETING-, ÖSSZEHANGOLT IDEGENFORGALMI TERMÉKCSOMAG 5 „KIHELYEZETT" KORSZERŰ SZAKKÉPZŐ-HELYEK, SZAKKÉPZÉS, 6. VÁROSMARKETING FELADATOK

14 Gazdaságfejlesztés stratégia megvalósulása Együttműködés az Önkormányzat, Vállalkozói szektor és a civil szektor között Társadalmi partnerség (térségi konzultáció) Párhuzamosan indított programok NFT II-höz kapcsolódó konkrét projektervek kidolgozása Stratégiai programelemek kidolgozása és megvalósítása Kapcsolódás más programokhoz – komplex kistérség-fejlesztési program

15

16 Good timing… Good policy… Good luck ! Paul Krugmann

17


Letölteni ppt "9 tézis a jövő településfejlesztéséhez Kistérségek fejlettségi rangsora."

Hasonló előadás


Google Hirdetések