Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A QF Embodiment projekt

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A QF Embodiment projekt"— Előadás másolata:

1 A QF Embodiment projekt
Karvázy Eszter osztályvezető NSZFI

2 A projekt leírása Időtartam: 2 év Résztvevők: 7 európai partner

3 Részt vevő országok

4 A partnerek kiválasztásának kritériumai
földrajzi reprezentáció újonnan csatlakozott országok a NKKR bevezetésében sikereteket elért országok, mások, akik építhetnek helyes gyakorlataikra szociális partnerek, köztük több képzési szolgáltató

5 Célkitűzés A nemzeti és ágazati képesítési keretrendszerek kidolgozása során szerzett tapasztalatok és információk cseréje három területen: közoktatás, szakoktatás és felnőttoktatás, felsőoktatás, az EKKR mint közös hivatkozási pont felhasználásával Kísérleti projekt: 5 ágazat

6 A QF Embodiment módszere:
„leírás és közelítés”, az érdekelt felek aktív részvételével Az elmélettől a gyakorlatig FONTOS: Az oktatási reformpolitikák csak akkor lehetnek fenntarthatóak, ha ezek kezdeményezői, gazdái és hajtóerejei a helyi érdekelt felek.

7 Munkaterv Szakaszok: 1. szakasz: a projektmunka előkészítése
2. szakasz: nemzeti képesítési keretrendszerek bemutatása 3. szakasz: ágazati képesítési keretrendszerek kidolgozása, közelítés 4. szakasz: záró konferencia, az eredmények közzététele, elterjesztés

8 Észt képesítési szintek
Észtország Észtország 5-szintű NKKR-rel rendelkezik I-III. szint: szakmunkások (szakoktatás és szakképzés) IV-V. szint: vezetők, technikusok (felsőoktatás) EKKR Észt képesítési szintek 1 2 I 3 4 II 5 III 6 IV 7 8 V

9 Jövőbeni tervek: az EKKR-hez hasonlóan 8 szint létrehozása
Észtország Jövőbeni tervek: az EKKR-hez hasonlóan 8 szint létrehozása Ez a projekt segít annak megismerésében, hogy más országok hogyan értelmezik e 8 szintet, és hogy a NKKR-ek hogyan épülnek fel ezekben az országokban Segít a továbblépésre vonatkozó döntés meghozatalában

10 Románia Románia elkötelezte magát annak biztosítása mellett, hogy a NKKR megfeleljen az EKKR-nek A NKKR-ért felelős hatóságok: Nemzeti Képesítési Hatóság Nemzeti Műszaki, Szakoktatás- és Képzésfejlesztési Központ Felsőoktatási Képesítésekkel és a Gazdasági és Szociális Környezettel való Partnerséggel Foglalkozó Nemzeti Ügynökség

11 Románia A román NKKR más NKKR-ekkel való összehasonlíthatóságának megkönnyítése A nemzeti és ágazati képesítési keretrendszerek létrehozásával és fejlesztési folyamataival kapcsolatos tapasztalatok és helyes gyakorlatok cseréje A képesítési struktúrák szintjeinek elemzése (közoktatás, szakoktatás és szakképzés, felsőoktatás) az EKKR-rel való korreláció tekintetében

12 Csehország A Foglalkozások Nemzeti Rendszerének kidolgozása 2007 eleje óta folyik. Egyebek mellett ez lesz az NKKR kidolgozásának egyik forrása. Az ágazati tanácsok koncepciójának kibontakozása hatékonyan zajlik. A szociális partnerek részt vesznek a képesítések és foglalkozások meghatározásában. A felsőoktatási eredmények ellenőrzéséről és elismeréséről szóló törvény (a nem formális és informális tanulást is beleértve a tanulás mindenfajta formájának elismeréséről szóló törvény) 2007 augusztusában lépett hatályba. Az NKKR-projekt (NSK), az Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium legfontosabb rendszerprojektje, folytatódik. Az ISCED 3C és az ISCED 2 szint tekintetében 2008 márciusáig folyamatban van egy ESF-projekt keretében 1. szakasz – képesítési és értékelési szabványtervezetek létrehozása a Nemzeti Műszaki és Szakoktatási Intézet (NUOV) és a Trexima magánvállalat által koordinált szakértői csoportok részéről. Eddig 80 teljes és 290 részleges képesítés készült el. 2. szakasz – a képesítési és értékelési szabványok megvitatása, értékelése és kiigazítása az ágazati tanácsokban. Eddig 24 teljes és 110 részleges képesítést vitattak meg. 3. szakasz – a képesítési és értékelési szabványok értékelése és jóváhagyása az Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium és egyéb érintett minisztréiumok részéről Eddig 5 teljes és 37 részleges képesítést hagytak jóvá. Már létrehozták az NKKR módszertanát és információs rendszert.

13 Csehország Tapasztalatok forrása az EKKR-rel összefüggésben adott EU-országokban az NKKR-ek kidolgozásából. Közös európai elvek alkalmazása a formális, nem formális és informális tanulás azonosítására és hitelesítésére. Ösztönzés a képesítési követelmények (szabványok) meghatározásához európai szinten az IVET és a CVET keretében. Hozzájárulás a közös európai eszközök végrehajtásához a képesítések és kompetenciák jobb átláthatósága érdekében.

14 Spanyolország Spanyolország rendelkezik NKKR-rel – 5 szint
Az NKKR-ért az Általános Szakoktatási és Szakképzési Tanács felel, amelyben részt vesznek a szociális partnerek Isced szintek NKKR szintek 2 1 3 4, 5 5 4 5, 6 A képesítésekről és a szakoktatásról szóló, június 19-i 5. törvény (június 20-i BOE).

15 Spanyolország A partnerek megfigyelhetik a spanyol nemzeti képesítési rendszert. Spanyolország összehasonlíthatja a képesítések nemzeti jegyzékét más országokéval. Erősebb partnerség hozható létre a partnerekkel a jövőbeni együttműködés érdekében Elterjesztés, hitelesítés és minőségbiztosítás a szociális partnereken keresztül Erőteljesebb kapcsolat a spanyol minisztériummal

16 A görög oktatási rendszer
Görögország A görög oktatási rendszer Formális oktatás alap- és továbbképzés Szakoktatás – Felnőttoktatás Görögországban jelenleg nincs bevezetve nemzeti képesítési keretrendszer (NKKR). Görögország jelenleg az ISCED-et használja, amely csak a görög formális oktatási rendszerben szerzett képesítéseket foglalja magában. A kezdeményezések intézményi keretét nemzeti szabályozói szinten mozdítják elő. A görög kormány hivatalos közlönyében két hivatalos rendeletet tettek közzé a tanulási eredményekről és a munkakörök leírásáról: 2005. december 30. : 2. kötet, szám a programok, tudás, készségek és kompetenciák tanúsítási rendszeréről (a Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium határozata). 2006. május 8: 2. kötet, 566. szám a munkakörök tanúsításáról (a Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium, a Nemzeti Oktatási és Vallásügyi Minisztérium és a Foglalkoztatási Minisztérium határozata). Kezdeményezések: A legfontosabb kezdeményezés a szakoktatás és szakképzés foglalkoztatással való összekapcsolásának nemzeti rendszere (E.S.S.E.E.K.A) létrehozásáról szóló törvényre irányuló javaslat (2003), a Nemzeti Oktatási és Vallásügyi Minisztérium és a Foglalkoztatási Minisztérium kezdeményezése. A rendszert a VET Foglalkoztatással való Összekapcsolásáért Felelős Nemzeti Tanácson keresztül kell alkalmazni. Emellett egy további kezdeményezés egy nemzetközi verseny 65 munkakör tudás, készségek és kompetenciák segítségével történő leírására, amelyet a Szakmai Továbbképzéssel Foglalkozó Nemzeti Akkreditációs Központ írt ki, valamint a görög strukturális alapok új programozási időszaka keretében a HR-rel foglalkozó operatív program, amely nemzeti szinten meghatározza a stratégiát és a politikát, és az EU jóváhagyására vár. Összességében Görögország nem tett még konkrét előkészületeket (2007. április) az NKKR kidolgozása érdekében, és az EKKR közvetlen végrehajtását mérlegelik.

17 Görögország Bőséges lehetőség arra, hogy tanuljon a partnerek csoportjától, amelybe olyan országok tartoznak (Észtország, Magyarország, Csehország), amelyek módszeres tevékenységekbe kezdtek a NKKR kidolgozása érdekében. Az EKKR kidolgozása kapcsán nemzeti szinten folyó vita előmozdítása, és a projektjelentések és -eredmények megfelelő hatóságoknak történő benyújtása, amelyeket módszeresen tájékoztatnak a QF Embodiment fejleményeiről. Várható előnyök A partnerek arra vonatkozó tapasztalatainak hasznosítása, hogy a szociális szereplők hogyan konzultáltak a megfelelő nemzeti hatóságokkal az EKKR felé vezető úton. A SEERC a University of Sheffield (Egyesült Királyság) és a CITY Liberal Studies (Görögország) görögországi Szalonikiben található kutatóközpontja. Az egyik fő témája „kormányzás, politika és társadalom” elnevezésű kutatási programján keresztül az oktatás. Mivel Görögország (Ciprus és Finnország mellett) az országoknak abba a csoportjába tartozik, amelyek nem kezdték el az NKKR végrehajtását, ez a projekt bőséges lehetőséget kínál arra, hogy tanuljon a partnerek csoportjától, amelybe olyan országok tartoznak (Észtország, Magyarország, Csehország), amelyek módszeres tevékenységekbe kezdtek a NKKR kidolgozása érdekében. A SEERC, amely kapcsolatban van az EKKR végrehajtásába bevont görög nemzeti hatóságokkal (Nemzeti Szakoktatási és Szakképzési Szervezet [O.E.E.K], Oktatási és Vallásügyi Minisztérium [Felnőttoktatási Főtitkárság], a Szakmai Továbbképzésért Felelős Nemzeti Akkreditációs Központ [E.KE.PIS]) elő kívánja mozdítani az EKKR kidolgozása kapcsán nemzeti szinten folyó vitát, és be kívánja nyújtani a projektjelentéseket és -eredményeket megfelelő hatóságoknak történő benyújtása, amelyeket módszeresen tájékoztatnak a QF Embodiment fejleményeiről.

18 Svédország Svédországban jelenleg nincs átfogó nemzeti képesítési keretrendszer (NKKR)bevezetve Skandináv együttműködés az EKKR-rel kapcsolatban NKKR létrehozására irányuló kezdeményezés a felsőoktatás számára 2008-ra javaslat a közoktatás, valamint a szakoktatás és szakképzés bevonására A svéd Nemzeti Felnőttoktatási Tanács elvileg helyesli azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel növelni kívánják a polgárok lehetőségét arra, hogy az oktatás és a munkaerőpiacok területén átlépjék a határokat Európában. Fontos, hogy a képesítések összehasonlíthatóságának javítását célzó intézkedésekre irányuló javaslatokat az EU tagállamaiban széles körben és átfogóan felülvizsgálják, és hogy a felmerülő véleményeket hasznosítsák az érintett felekkel folytatott párbeszédben mind az adott országban, mind európai szinten.

19 Svédország Mások tapasztalatainak kiaknázása
A nem formális/informális tanulás kifejezett bevonása – más országok hasznosíthatnák Svédország tapasztalatait Erőteljesebb partnerség hozható létre a partnerekkel a jövőbeni együttműködés érdekében Elterjesztés, ellenőrzés Problémák az EKR-rel: Ezért sajnálatos, hogy a javaslat nem határozza meg és nem tárgyalja nagyobb részletességgel a nem formális és informális tanulás koncepcióját, valamint az előterjesztett javaslattal kapcsolatban a személyes és a szakmai kompetenciákban foglalt tényezőket. Forrásként igénybe vehették volna Svédországot mint a nem formális és az informális tanulás terén nagy hagyománnyal rendelkező tagállamot. Az általános célt annak kell képeznie, hogy az egyén teljes kompetenciája láthatóvá váljon.

20 Magyarország Az EKKR és az NKKR párhuzamos kidolgozása– szoros kölcsönhatás Közvetlenül építhetünk a partnerek első kézből származó tapasztalataira – hatékonyabb munka További fejlesztések lehetősége a KKR-eken belül (informal, nem formális tanulás) A kisebb és „marginális” tagállamok fejlesztéseinek láthatóvá tétele

21 Magyarország 2006: az NKKR végrehajtására vonatkozó koncepció Az alágazatok megkezdték a képesítések tanulási eredményekkel történő meghatározását

22 A QF Embodiment projekt

23 Végső célunk

24 Köszönjük figyelmét! Karvázy Eszter osztályvezető NSZFI Magyarország


Letölteni ppt "A QF Embodiment projekt"

Hasonló előadás


Google Hirdetések