Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Árverés 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Árverés 2009."— Előadás másolata:

1 Árverés 2009

2 Bevezetés A jogszabályváltozás indokai
Az árverési értékesítés hatékonyságának növelése Az árverések nyilvánosságának növelése Az elektronikus ügyintézés jelentőségének növekedése Nem utolsó sorban az informatikai infrastruktúra fejlettségének jelenlegi szintje

3 Árverési rendszer

4 A rendszer logikai felépítése
MBVK Adminisztrátor Kamarai látogató Árverési licitáló Végrehajtó Adatbázis szerver 80 443 Apache web szerver mbvk . hu Árverési portál Revrse proxy Authentikációs modul a végrehajtók számára Alkalmazás szerver Árverési portál belső portja eKapu teszt rendszer belső portja Belső portok File szerver eKapu Végrehajtók Automatikus feltöltés Kézi feltöltés Adminisztrációs felület eKapu Banki Teszt Rendszerl adminisztratív interfész

5 Az árverési rendszer használata
Látogatóként Árverezőként Végrehajtóként

6 Látogatóként Minden nyilvános adat elérhető a számukra,
Felhasználói szabályzat megtekintése Általános rendszerüzenetek megtekintése Betekintés az árverési hirdetmények nyilvántartásába Az árverési hirdetmény pdf formátumban. A hirdetmény keresési szempontból releváns kivonatos adatai (ügyszám, kikiáltási ár, árverés kezdete/vége, utolsó licit stb.) Egyéb információk pl: Az árverési tételek digitális képei Licitnaplók megtekintése

7 Regisztrált árverezőként
A felhasználói szabályzat módosításának elfogadása A jelszó, egyedi azonosító és elektronikus levélcím megváltoztatása A felhasználói név és jelszó aktiválása iránti kérelem előterjesztése A rendszerüzenetek megtekintése

8 Aktivált árverezőként
A teljes licitnapló megtekintése, kinyomtatása A vételi ajánlat megtétele Az árverési előleg visszautalása iránti kérelem előterjesztése A rendszerüzenetek megtekintése

9 végrehajtóként A jelszó megváltoztatása
Betekintés és bejegyzés (módosítás, törlés) az árverezők elektronikus nyilvántartásába Az árverési hirdetmény közzététele A hagyományos ingóárverés hirdetményének törlése Az árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása (aktiválás iránti kérelem elutasítása, aktiválás megszüntetése) meghatározott árverésen történő licitáláshoz A teljes licitnapló megtekintése és kinyomtatása A licitnapló lezárása [a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 132/F. § (7) bekezdés, 152. § (4) bekezdés]

10 végrehajtóként Az árverési vétel tényének és az áverési vételár összegének közzététele [Vht § (5) bekezdés] Az árverési vevő felhívása az árverési jegyzőkönyv aláírására és az árverési vételár kifizetésére A teljes licitnaplóban szereplő árverezőknek az árverezők elektronikus nyilvántartásában szereplő adatait tartalmazó elektronikus adatlap megtekintése és kinyomtatása A műveletek elvégzéséről szóló rendszerüzenetek megtekintése, valamint az árverezők e rendeletben meghatározott kérelmeinek rendszerüzenetként történő megtekintése és kinyomtatása.

11 Az árverezők nyilvántartása

12 Az árverezők adatai Természetes személy Neve, anyja neve
Születési helye és ideje, lakóhelye Állampolgársága Személyi azonosítója Adóazonosító jele A személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa és száma Törvényes képviselőjének neve, lakóhelye és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa, száma

13 Az árverezők adatai szervezet esetén
Szervezet elnevezése Székhelye A nyilvántartását vezető hatóság elnevezése, nyilvántartási száma Statisztikai jelzőszáma, adószáma Képviselőjének neve, lakóhelye és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa, száma

14 Közös tartalom Az együttes árverezők tulajdonszerzési aránya
Az elektronikus árverési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói neve és jelszava Az árverező által az ajánlattevőként történő beazonosítására megadott egyedi azonosítója (árverező egyedi azonosítója) Az árveréssel kapcsolatos iratok kézbesítésére szolgáló elektronikus levelezési címe.

15 Bejegyzés és törlés Bejegyzésre jogosult a hivatali aláírását használó bírósági végrehajtó és bírósági végrehajtó-helyettes Egy elektronikus adatlap kitöltésével történik, melyet két példányban ki kell nyomtatni és alá kell írni a végrehajtónak és az árverezőnek Szintén két példányban ki kell nyomtatni a felhasználási szabályzatot és az árverezővel alá kell íratni Az adatlap sorszámot kap, legalább 30 naponként kell a kamara felé továbbítani, ahol a törléstől számított 10 évig kerül megőrzésre Pontatlanul kitöltött adatlap esetén hibaüzenetet küld a rendszer A törlés hasonlóképpen történik, azonban a rendszer a törlést, akkor végzi el, ha az árverezőnek nincs közzétett ajánlata

16

17

18 Az árverési hirdetmények nyilvántartása

19 A nyilvántartás tartalma
A hagyományos ingóárverések hirdetményeinek [Vht § (4) bekezdés] adatai Az elektronikus ingóárverések [Vht. 132/D. § (1) bekezdés] hirdetményeinek adatai Az ingatlanárverések [Vht. 145/A. § (1) bekezdés] hirdetményeinek adatai 

20 A hirdetmények közzététele
Egy elektronikus adatlap kitöltésével és a hirdetmények pdf formátumban történő feltöltésével történik Képek is feltölthetőek A rögzítés során az árverés „kiírás alatt” megjelölést kap Ha minden adat megfelelő, abban az esetben véglegesíteni az „élő” megjelöléssel lehet Ezt követően már nincs módosítási lehetőség, csak törölni lehet

21

22 Törlés Hagyományos ingóárverés esetén az árverés napját követő napon vagy azt megelőzően a végrehajtó intézkedésére, Elektronikus ingóárverés esetén a licitnapló lezárását követő 30. napon, Ingatlanárverés esetén az árverést követő 30. napon, ha pedig a licitnapló lezárásáról a végrehajtó intézkedett, a licitnapló lezárását követő 30. napon

23 Keresési lehetőségek Hagyományos ingóárverések hirdetményei,
Elektronikus ingóárverések hirdetményei, Ingatlanárverések hirdetményei, Árverések hirdetményei, melyeken a lekérdezés időpontjában elektronikus vételi ajánlat tehető és amelyek esetében a licitnapló lezárásra került. Kikiáltási ár alapján Ingatlanárverések hirdetményei az ingatlanok földrajzi fekvése alapján Természetesen ügyszám alapján

24 Licitálás

25 Felhasználó hozzárendelése az árveréshez (aktiválás)
Aktiválási kérelem rendszerüzenet formájában Nyilatkoznia kell, hogy az előleget befizette, átutalta és az árverésből nem kizárt A végrehajtó a kérelem után ha a feltételek fennállnak, aktiválja a felhasználót Az előleg személyes befizetése esetén haladéktalanul Átutalás esetén a rendszerüzenet kézbesítését követő munkanapon Ha a feltételek nem állnak fenn, akkor a végrehajtó az ok megjelölésével a kérelmet elutasítja

26

27

28

29 Vételi ajánlat Az erre rendelkezésre álló menüpont kijelölése után megjelenő mezőben kell megtenni és elküldeni A rendszer automatikusan felkínálja a következő megtehető ajánlatot Ezt követően a rendszer az ajánlatot közzéteszi Nem teszi közzé az érvénytelen vételi ajánlatot Ezt is naplózza, így a teljes licitnaplóban szerepel Hibaüzenet érkezik Üzletrész esetében az elővásárlási jog gyakorlójának lehetősége van az utolsó ajánlat tartására

30

31 Árajánlat megadása

32

33 „Kiszállás” Az árverezőnek lehetősége van az árverésből kiszállni és kérni az előleg visszautalását Feltétel, hogy ne legyen érvényes ajánlata Ez is rendszerüzenet formájában történik Ekkor a rendszer az aktiválást megszűnteti

34 Licitnapló

35 Tartalma Nyilvános licitnapló Teljes licitnapló
A megtett érvényes ajánlatok az ajánlattevők egyedi azonosítójával az ajánlattétel sorrendjében Teljes licitnapló A megtett összes ajánlat az ajánlattevők egyedi azonosítójával ajánlattétel sorrendjében

36 Lezárása Automatikusan
elektronikus ingóárverés esetén az árverési hirdetmény közzétételét követő 15. nap 20 órakor ingatlanárverés esetén pedig az árverés napját megelőző munkanap 12 órakor A végrehajtó bármikor lezárhatja, ha az árverést törölni kell A rendszer ekkortól már nem enged licitálni

37 Árverési vétel tényének és az áverési vételár összegének közzététele
A végrehajtó az árverési vétel tényét és az árverési vételár összegét egy erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével teszi közzé az elektronikus árverési rendszerben [Vht § (5) bekezdés]

38 Elektronikus ingóárverés Vht. 132/G. § (3) bekezdés
Értesítés árverési jegyzőkönyv aláírásáról és árverési vételár kifizetéséről Ha az ingatlanárverésen tettek elektronikus úton ajánlatot Vht § (4) bekezdés Elektronikus ingóárverés Vht. 132/G. § (3) bekezdés Ebben az esetben az ingóság átadásának helyéről és idejéről is kell értesítés

39 Hagyományos ingóárverés

40 Változás A végrehajtó az árverési hirdetményt közzéteszi az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában is A jogkövetkezmény továbbra is a bíróság hirdetőtábláján történő kifüggesztéshez fűződik Árverésen kívüli eladásra az árverés megkezdéséig van lehetőség

41 Elektronikus ingóárverés

42 Feltételei A végrehajtást kérő kérelme
Az ingóság értéke a ,-Ft-ot meghaladja A szállítási, tárolási költséget a végrehajtást kérő előlegezze meg Nem lehet így árverezni Romlandó dolgot Olyan ingóságot, amelynek a törvény a bizományosi értékesítését írja elő

43 Az árverésen történő részvétel feltételei
A becsérték 10%-ának befizetése, átutalása Nyilatkozat, hogy az árverésből nincs kizárva Annak igazolása, hogy üzletrész értékesítése esetén elővásárlásra jogosult

44 Közzététel, árverés tartama
Jogkövetkezmény az árverési rendszerben való közzétételhez fűződik Közzétételi időtartam: a hirdetmény közzététele és a licitnapló lezárása közötti időszak Nem közzétett, ha a rendszer több mint 10%-ot meghaladó időtartamban nem volt elérhető Az árverés az árverési hirdetmény közzétételét követő 15. nap 20 órájáig tart

45 Árajánlatok Legkisebb megtehető ajánlat A becsérték 25%-a
Mentes gépjármű esetén a végrehajtó által a Vht § (5) bekezdése alapján megállapított összeg

46 Speciális szabályok Vevő a licitnaplóban utolsóként közzétett legmagasabb ajánlattevő (kivétel üzletrész) A vevő köteles A megadott időpontban az árverési jegyzőkönyvet aláírni és a vételárat kifizetni Ezt követően a végrehajtó az ingóságot átadja a részére Ha nem teszi, akkor az árverés sikertelen és az előlegét elveszti Sikertelen árverés esetén a második árverést az általános szabályok szerint kell megtartani

47 Üzletrész árverése Az elővásárlásra jogosult
Az árverés alatt valamennyi ajánlat tekintetében gyakorolhatja az elővásárlási jogát (tartja) A legmagasabb ajánlat tekintetében ez a lehetőség a rendszerben a licitnapló lezárását követő 5. munkanap 20 órájáig illeti meg Az elővásárlási jogot gyakorló nyilatkozatot a rendszer automatikusan közzéteszi a hirdetményen

48 Árverésen kívüli eladás
Közös kérelemre a licitnapló automatikus lezárásáig, de csak a licitnaplóban közzétett vételi ajánlat összegénél magasabb áron van lehetőség Az adós kérelmére történő értékesítésre a licitnapló lezárásáig van lehetőség

49 ingatlanárverés

50 Változások az ingatlan-végrehajtásban
Megszűnt a nyilvános pályázat intézménye Átdolgozásra kerültek a zálogjogosult bekapcsolódásának szabályai Nem a foglalást követően, hanem a becsérték közléssel egyidejűleg kell felhívni a bekapcsolódásra Az árverési hirdetmény tartalma bővült Az árverés helye, időpontja Licitküszöb bevezetése Elektronikus ajánlattétel feltételei, határidejének lejárta Vht.149.§ az árverési vevő fizetési kötelezettségének végleges pontosítása

51 Változások az ingatlan-végrehajtásban
Vht.154/A. (10) az árverési vevő jogállásának pontosítása Ha nem kerül sor kiköltözésre 15 napon belül kell a kérelmet benyújtania A kiürítés tekintetében a végrehajtást kérő jogai és kötelezettségei illetik meg (Pl. helyiség biztosítása, költségek előlegezése…) Közös tulajdon megszűntetése 161.§ szerinti eset A kérelmet az árverés kitűzéséig lehet előterjeszteni A tulajdonostárs hányadának megfelelő összegből levonható a külön rendeletben meghatározott költség (előre láthatólag 2%) 162.§. Szerinti eset A becsértéket az árverési hirdetmény elektronikus nyilvántartásban történő közzétételéig lehet módosítani

52 Az ingatlanárverés új szabályai

53 Hirdetmény közzététele
Jogkövetkezmény a hirdetmény elektronikus nyilvántartásban történő közzétételéhez fűződik Nem tekinthető közzétettnek az árverés, ha a közzétételi időtartamban az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása a közzétételi időtartam 10%-át meghaladó időtartamban nem volt elérhető a felhasználók számára.

54 határidők A végrehajtó az ingatlan árveréséről szóló hirdetményt a becsérték megállapításától, végrehajtási kifogás előterjesztése esetén a becsérték tárgyában hozott jogerős bírósági határozat kézhezvételétől számított 3 hónapon belül köteles közzétenni az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában. Az árverés időpontját úgy kell meghatározni, hogy az a hirdetmény elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában történő közzétételének napját követő 30. napnál későbbi időpontra essen.

55 Az árverésen történő részvétel feltételei
A becsérték 10%-ának befizetése, átutalása Nyilatkozat, hogy az árverésből nincs kizárva Ingatlanszerzési engedély bemutatása

56 Árverés online szakasz

57 Árajánlatok A becsérték 50% Lakóingatlan esetén a becsérték 70%
Közös tulajdon megszüntetés a legkisebb vételár Zálogtárgy esetén a legalacsonyabb vételár Ezt követően a legutolsó ajánlat + licitküszöb Az elektronikus árverési rendszer az árverést megelőző munkanap 12 órakor zárja le automatikusan a licitnaplót.

58 Árverés face to face

59 Árverés megnyitása Feltételek ismertetése Kikiáltási ár közlése
Ha a licitnaplóban nem tettek közzé ajánlatot, akkor a becsérték Ha tettek közzé árajánlatot, akkor a legutolsó közzétett ajánlat

60 A licitálás Ha a kikiáltási ár a becsérték, akkor a vonatkozó szabályok szerint árajánlat hiányában lejjeb kell engedni Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha nincs további ajánlat, a végrehajtó a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy az ingatlant a legtöbbet ajánló árverező megvette.

61 Az árverés eredményének közzététele
Az árverési vétel tényét és az árverési vételár összegét a végrehajtó rögzíti az elektronikus árverési rendszerben, amelyet az automatikusan közzétesz az árverési hirdetményen

62 Az árverési vevő értesítése
Ha az árverési vevő elektronikus úton tett vételi ajánlatot: A végrehajtó felhívja, hogy az árverési jegyzőkönyv aláírása céljából a végrehajtó irodájában a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül jelenjen meg Ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti, az árverés sikertelen A végrehajtó az árverési jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg adhat részére halasztást - a 149. § (2) bekezdése szerinti feltételekkel - a vételár megfizetésére.

63 Hatályba lépés Az új szabályokat azokban a folyamatban lévő ügyekben lehet alkalmazni, ahol az ingóság, illetve az ingatlan lefoglalására 2009 január 1-jét követően került sor.


Letölteni ppt "Árverés 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések