Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁRVERÉS 2009. Bevezetés  A jogszabályváltozás indokai  Az árverési értékesítés hatékonyságának növelése  Az árverések nyilvánosságának növelése  Az.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁRVERÉS 2009. Bevezetés  A jogszabályváltozás indokai  Az árverési értékesítés hatékonyságának növelése  Az árverések nyilvánosságának növelése  Az."— Előadás másolata:

1 ÁRVERÉS 2009

2 Bevezetés  A jogszabályváltozás indokai  Az árverési értékesítés hatékonyságának növelése  Az árverések nyilvánosságának növelése  Az elektronikus ügyintézés jelentőségének növekedése  Nem utolsó sorban az informatikai infrastruktúra fejlettségének jelenlegi szintje

3 Árverési rendszer

4 A rendszer logikai felépítése

5 Az árverési rendszer használata  Látogatóként  Árverezőként  Végrehajtóként

6 Látogatóként  Minden nyilvános adat elérhető a számukra,  Felhasználói szabályzat megtekintése  Általános rendszerüzenetek megtekintése  Betekintés az árverési hirdetmények nyilvántartásába  Az árverési hirdetmény pdf formátumban.  A hirdetmény keresési szempontból releváns kivonatos adatai (ügyszám, kikiáltási ár, árverés kezdete/vége, utolsó licit stb.)  Egyéb információk pl: Az árverési tételek digitális képei  Licitnaplók megtekintése

7 Regisztrált árverezőként  A felhasználói szabályzat módosításának elfogadása  A jelszó, egyedi azonosító és elektronikus levélcím megváltoztatása  A felhasználói név és jelszó aktiválása iránti kérelem előterjesztése  A rendszerüzenetek megtekintése

8 Aktivált árverezőként  A teljes licitnapló megtekintése, kinyomtatása  A vételi ajánlat megtétele  Az árverési előleg visszautalása iránti kérelem előterjesztése  A rendszerüzenetek megtekintése

9 végrehajtóként  A jelszó megváltoztatása  Betekintés és bejegyzés (módosítás, törlés) az árverezők elektronikus nyilvántartásába  Az árverési hirdetmény közzététele  A hagyományos ingóárverés hirdetményének törlése  Az árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása (aktiválás iránti kérelem elutasítása, aktiválás megszüntetése) meghatározott árverésen történő licitáláshoz  A teljes licitnapló megtekintése és kinyomtatása  A licitnapló lezárása [a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 132/F. § (7) bekezdés, 152. § (4) bekezdés]

10 végrehajtóként  Az árverési vétel tényének és az áverési vételár összegének közzététele [Vht. 147. § (5) bekezdés]  Az árverési vevő felhívása az árverési jegyzőkönyv aláírására és az árverési vételár kifizetésére  A teljes licitnaplóban szereplő árverezőknek az árverezők elektronikus nyilvántartásában szereplő adatait tartalmazó elektronikus adatlap megtekintése és kinyomtatása  A műveletek elvégzéséről szóló rendszerüzenetek megtekintése, valamint az árverezők e rendeletben meghatározott kérelmeinek rendszerüzenetként történő megtekintése és kinyomtatása.

11 AZ ÁRVEREZŐK NYILVÁNTARTÁSA

12 Az árverezők adatai  Természetes személy  Neve, anyja neve  Születési helye és ideje, lakóhelye  Állampolgársága  Személyi azonosítója  Adóazonosító jele  A személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa és száma  Törvényes képviselőjének neve, lakóhelye és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa, száma

13 Az árverezők adatai szervezet esetén  Szervezet elnevezése  Székhelye  A nyilvántartását vezető hatóság elnevezése, nyilvántartási száma  Statisztikai jelzőszáma, adószáma  Képviselőjének neve, lakóhelye és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa, száma

14 Közös tartalom  Az együttes árverezők tulajdonszerzési aránya  Az elektronikus árverési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói neve és jelszava  Az árverező által az ajánlattevőként történő beazonosítására megadott egyedi azonosítója (árverező egyedi azonosítója)  Az árveréssel kapcsolatos iratok kézbesítésére szolgáló elektronikus levelezési címe.

15 Bejegyzés és törlés  Bejegyzésre jogosult a hivatali aláírását használó bírósági végrehajtó és bírósági végrehajtó-helyettes  Egy elektronikus adatlap kitöltésével történik, melyet két példányban ki kell nyomtatni és alá kell írni a végrehajtónak és az árverezőnek  Szintén két példányban ki kell nyomtatni a felhasználási szabályzatot és az árverezővel alá kell íratni  Az adatlap sorszámot kap, legalább 30 naponként kell a kamara felé továbbítani, ahol a törléstől számított 10 évig kerül megőrzésre  Pontatlanul kitöltött adatlap esetén hibaüzenetet küld a rendszer  A törlés hasonlóképpen történik, azonban a rendszer a törlést, akkor végzi el, ha az árverezőnek nincs közzétett ajánlata

16

17

18 AZ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK NYILVÁNTARTÁSA

19 A nyilvántartás tartalma  A hagyományos ingóárverések hirdetményeinek [Vht. 122. § (4) bekezdés] adatai  Az elektronikus ingóárverések [Vht. 132/D. § (1) bekezdés] hirdetményeinek adatai  Az ingatlanárverések [Vht. 145/A. § (1) bekezdés] hirdetményeinek adatai

20 A hirdetmények közzététele  Egy elektronikus adatlap kitöltésével és a hirdetmények pdf formátumban történő feltöltésével történik  Képek is feltölthetőek  A rögzítés során az árverés „kiírás alatt” megjelölést kap  Ha minden adat megfelelő, abban az esetben véglegesíteni az „élő” megjelöléssel lehet  Ezt követően már nincs módosítási lehetőség, csak törölni lehet

21

22 Törlés  Hagyományos ingóárverés esetén az árverés napját követő napon vagy azt megelőzően a végrehajtó intézkedésére,  Elektronikus ingóárverés esetén a licitnapló lezárását követő 30. napon,  Ingatlanárverés esetén az árverést követő 30. napon, ha pedig a licitnapló lezárásáról a végrehajtó intézkedett, a licitnapló lezárását követő 30. napon

23 Keresési lehetőségek  Hagyományos ingóárverések hirdetményei,  Elektronikus ingóárverések hirdetményei,  Ingatlanárverések hirdetményei,  Árverések hirdetményei, melyeken a lekérdezés időpontjában elektronikus vételi ajánlat tehető és amelyek esetében a licitnapló lezárásra került.  Kikiáltási ár alapján  Ingatlanárverések hirdetményei az ingatlanok földrajzi fekvése alapján  Természetesen ügyszám alapján

24 LICITÁLÁS

25 Felhasználó hozzárendelése az árveréshez (aktiválás)  Aktiválási kérelem rendszerüzenet formájában  Nyilatkoznia kell, hogy az előleget befizette, átutalta és az árverésből nem kizárt  A végrehajtó a kérelem után ha a feltételek fennállnak, aktiválja a felhasználót  Az előleg személyes befizetése esetén haladéktalanul  Átutalás esetén a rendszerüzenet kézbesítését követő munkanapon  Ha a feltételek nem állnak fenn, akkor a végrehajtó az ok megjelölésével a kérelmet elutasítja

26

27

28

29 Vételi ajánlat  Az erre rendelkezésre álló menüpont kijelölése után megjelenő mezőben kell megtenni és elküldeni  A rendszer automatikusan felkínálja a következő megtehető ajánlatot  Ezt követően a rendszer az ajánlatot közzéteszi  Nem teszi közzé az érvénytelen vételi ajánlatot  Ezt is naplózza, így a teljes licitnaplóban szerepel  Hibaüzenet érkezik  Üzletrész esetében az elővásárlási jog gyakorlójának lehetősége van az utolsó ajánlat tartására

30

31 Árajánlat megadása

32

33 „Kiszállás”  Az árverezőnek lehetősége van az árverésből kiszállni és kérni az előleg visszautalását  Feltétel, hogy ne legyen érvényes ajánlata  Ez is rendszerüzenet formájában történik  Ekkor a rendszer az aktiválást megszűnteti

34 LICITNAPLÓ

35 Tartalma  Nyilvános licitnapló  A megtett érvényes ajánlatok az ajánlattevők egyedi azonosítójával az ajánlattétel sorrendjében  Teljes licitnapló  A megtett összes ajánlat az ajánlattevők egyedi azonosítójával ajánlattétel sorrendjében

36 Lezárása  Automatikusan  elektronikus ingóárverés esetén az árverési hirdetmény közzétételét követő 15. nap 20 órakor  ingatlanárverés esetén pedig az árverés napját megelőző munkanap 12 órakor  A végrehajtó bármikor lezárhatja, ha az árverést törölni kell  A rendszer ekkortól már nem enged licitálni

37 Árverési vétel tényének és az áverési vételár összegének közzététele  A végrehajtó az árverési vétel tényét és az árverési vételár összegét egy erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével teszi közzé az elektronikus árverési rendszerben [Vht. 147. § (5) bekezdés]

38 Értesítés árverési jegyzőkönyv aláírásáról és árverési vételár kifizetéséről  Ha az ingatlanárverésen tettek elektronikus úton ajánlatot Vht. 152. § (4) bekezdés  Elektronikus ingóárverés Vht. 132/G. § (3) bekezdés  Ebben az esetben az ingóság átadásának helyéről és idejéről is kell értesítés

39 Hagyományos ingóárverés

40 Változás  A végrehajtó az árverési hirdetményt közzéteszi az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában is  A jogkövetkezmény továbbra is a bíróság hirdetőtábláján történő kifüggesztéshez fűződik  Árverésen kívüli eladásra az árverés megkezdéséig van lehetőség

41 Elektronikus ingóárverés

42 Feltételei  A végrehajtást kérő kérelme  Az ingóság értéke a 100000,-Ft-ot meghaladja  A szállítási, tárolási költséget a végrehajtást kérő előlegezze meg  Nem lehet így árverezni  Romlandó dolgot  Olyan ingóságot, amelynek a törvény a bizományosi értékesítését írja elő

43 Az árverésen történő részvétel feltételei  A becsérték 10%-ának befizetése, átutalása  Nyilatkozat, hogy az árverésből nincs kizárva  Annak igazolása, hogy üzletrész értékesítése esetén elővásárlásra jogosult

44 Közzététel, árverés tartama  Jogkövetkezmény az árverési rendszerben való közzétételhez fűződik  Közzétételi időtartam: a hirdetmény közzététele és a licitnapló lezárása közötti időszak  Nem közzétett, ha a rendszer több mint 10%-ot meghaladó időtartamban nem volt elérhető  Az árverés az árverési hirdetmény közzétételét követő 15. nap 20 órájáig tart

45 Árajánlatok  Legkisebb megtehető ajánlat  A becsérték 25%-a  Mentes gépjármű esetén a végrehajtó által a Vht.124. § (5) bekezdése alapján megállapított összeg

46 Speciális szabályok  Vevő a licitnaplóban utolsóként közzétett legmagasabb ajánlattevő (kivétel üzletrész)  A vevő köteles  A megadott időpontban az árverési jegyzőkönyvet aláírni és a vételárat kifizetni  Ezt követően a végrehajtó az ingóságot átadja a részére  Ha nem teszi, akkor az árverés sikertelen és az előlegét elveszti  Sikertelen árverés esetén a második árverést az általános szabályok szerint kell megtartani

47 Üzletrész árverése  Az elővásárlásra jogosult  Az árverés alatt valamennyi ajánlat tekintetében gyakorolhatja az elővásárlási jogát (tartja)  A legmagasabb ajánlat tekintetében ez a lehetőség a rendszerben a licitnapló lezárását követő 5. munkanap 20 órájáig illeti meg  Az elővásárlási jogot gyakorló nyilatkozatot a rendszer automatikusan közzéteszi a hirdetményen

48 Árverésen kívüli eladás  Közös kérelemre a licitnapló automatikus lezárásáig, de csak a licitnaplóban közzétett vételi ajánlat összegénél magasabb áron van lehetőség  Az adós kérelmére történő értékesítésre a licitnapló lezárásáig van lehetőség

49 ingatlanárverés

50 Változások az ingatlan- végrehajtásban  Megszűnt a nyilvános pályázat intézménye  Átdolgozásra kerültek a zálogjogosult bekapcsolódásának szabályai  Nem a foglalást követően, hanem a becsérték közléssel egyidejűleg kell felhívni a bekapcsolódásra  Az árverési hirdetmény tartalma bővült  Az árverés helye, időpontja  Licitküszöb bevezetése  Elektronikus ajánlattétel feltételei, határidejének lejárta  Vht.149.§ az árverési vevő fizetési kötelezettségének végleges pontosítása

51 Változások az ingatlan- végrehajtásban  Vht.154/A. (10) az árverési vevő jogállásának pontosítása  Ha nem kerül sor kiköltözésre 15 napon belül kell a kérelmet benyújtania  A kiürítés tekintetében a végrehajtást kérő jogai és kötelezettségei illetik meg (Pl. helyiség biztosítása, költségek előlegezése…)  Közös tulajdon megszűntetése  161.§ szerinti eset A kérelmet az árverés kitűzéséig lehet előterjeszteni A tulajdonostárs hányadának megfelelő összegből levonható a külön rendeletben meghatározott költség (előre láthatólag 2%)  162.§. Szerinti eset A becsértéket az árverési hirdetmény elektronikus nyilvántartásban történő közzétételéig lehet módosítani

52 AZ INGATLANÁRVERÉS ÚJ SZABÁLYAI

53 Hirdetmény közzététele  Jogkövetkezmény a hirdetmény elektronikus nyilvántartásban történő közzétételéhez fűződik  Nem tekinthető közzétettnek az árverés, ha a közzétételi időtartamban az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása a közzétételi időtartam 10%-át meghaladó időtartamban nem volt elérhető a felhasználók számára.

54 határidők  A végrehajtó az ingatlan árveréséről szóló hirdetményt a becsérték megállapításától, végrehajtási kifogás előterjesztése esetén a becsérték tárgyában hozott jogerős bírósági határozat kézhezvételétől számított 3 hónapon belül köteles közzétenni az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában.  Az árverés időpontját úgy kell meghatározni, hogy az a hirdetmény elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában történő közzétételének napját követő 30. napnál későbbi időpontra essen.

55 Az árverésen történő részvétel feltételei  A becsérték 10%-ának befizetése, átutalása  Nyilatkozat, hogy az árverésből nincs kizárva  Ingatlanszerzési engedély bemutatása

56 ÁRVERÉS ONLINE SZAKASZ

57 Árajánlatok  A becsérték 50%  Lakóingatlan esetén a becsérték 70%  Közös tulajdon megszüntetés a legkisebb vételár  Zálogtárgy esetén a legalacsonyabb vételár  Ezt követően a legutolsó ajánlat + licitküszöb  Az elektronikus árverési rendszer az árverést megelőző munkanap 12 órakor zárja le automatikusan a licitnaplót.

58 ÁRVERÉS FACE TO FACE

59 Árverés megnyitása  Feltételek ismertetése  Kikiáltási ár közlése  Ha a licitnaplóban nem tettek közzé ajánlatot, akkor a becsérték  Ha tettek közzé árajánlatot, akkor a legutolsó közzétett ajánlat

60 A licitálás  Ha a kikiáltási ár a becsérték, akkor a vonatkozó szabályok szerint árajánlat hiányában lejjeb kell engedni  Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha nincs további ajánlat, a végrehajtó a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy az ingatlant a legtöbbet ajánló árverező megvette.

61 Az árverés eredményének közzététele  Az árverési vétel tényét és az árverési vételár összegét a végrehajtó rögzíti az elektronikus árverési rendszerben, amelyet az automatikusan közzétesz az árverési hirdetményen

62 Az árverési vevő értesítése  Ha az árverési vevő elektronikus úton tett vételi ajánlatot:  A végrehajtó felhívja, hogy az árverési jegyzőkönyv aláírása céljából a végrehajtó irodájában a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül jelenjen meg  Ha ezt elmulasztja, előlegét elveszti, az árverés sikertelen  A végrehajtó az árverési jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg adhat részére halasztást - a 149. § (2) bekezdése szerinti feltételekkel - a vételár megfizetésére.

63 Hatályba lépés  Az új szabályokat azokban a folyamatban lévő ügyekben lehet alkalmazni, ahol az ingóság, illetve az ingatlan lefoglalására 2009 január 1-jét követően került sor.


Letölteni ppt "ÁRVERÉS 2009. Bevezetés  A jogszabályváltozás indokai  Az árverési értékesítés hatékonyságának növelése  Az árverések nyilvánosságának növelése  Az."

Hasonló előadás


Google Hirdetések