Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MÓDSZERTANI KÖZPONT MŰKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MÓDSZERTANI KÖZPONT MŰKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN"— Előadás másolata:

1 MÓDSZERTANI KÖZPONT MŰKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN
A BÁRCZI GUSZTÁV

2 KAPOSVÁRI KISTÉRSÉG 77 település 127.000 lakos 56 óvoda
48 általános iskola

3 sajátos nevelési igényű tanulók
ÓVODA TANULÓLÉTSZÁM összes sajátos nevelési igény tanulók % sajátos nevelési igényű tanulók Országos adat 325999 5746 1.7 Kistérségi adat 4344 44 1,3 ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓLÉTSZÁM összes sajátos nevelési igényű tanulók % Országos adat 887785 56922 6.4 Kistérségi adat 11139 1240 11

4 MIÉRT ? KISTÉRSÉGI INTEGRÁCIÓ Társadalmi igény az integrációra
Támogató jogszabályi háttér Támogató pályázat rendszer NFT, HEFOP Demográfiai változás Spontán integráció megindulása Jól működő kaposvári modell Ismertté vált szolgáltatások IGÉNY A SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRA

5 PROBLÉMÁK Az integrációra kijelölt intézményekben hiányoznak a törvényi feltételek Normatív támogatás igénybe vétele nem megfelelő Az alapító okiratban nem, vagy nem pontosan szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók integrációja A pedagógiai programban nem, vagy nem pontosan szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Összemosódik a sajátos nevelési igény illetve a hátrányos helyzet fogalma Hiányoznak a személyi feltételek Hiányoznak a tárgyi feltételek Az intézmények közvetlen partnerei / pedagógusok, gyermekek, szülők / nincsenek felkészítve az integrációra

6 SPONTÁN INTEGRÁCIÓ LEHETŐSÉG A MŰKÖDŐ INTEGRÁCIÓRA

7 Segítünk Gyermekeknek Szülőknek Pedagógusoknak, egyéb szakembereknek
Intézményvezetőknek Fenntartó önkormányzatok képviselőinek

8 FENNTARTÓI TÁJÉKOZTATÁS
Sajátos nevelési igény fogalma KT § Sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatása KT. 52. § 6. Integrációs felkészítés KT.121 § 16. Fejlesztő pedagógus – gyógypedagógus kompetenciái Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Kompetenciái KT. 30§ 8. Költségvetési Törvény alapján emelt normatíva igényelhető, ha a gyermek ellátása megfelel a KT. 121 § -nak Költségvetési tv 3. sz. mell. 21.

9 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK ELLÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI /KT. 121 § /
Integrált óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz, a képzési kötelezettséghez, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szükséges szakirányú végzettségű gyógypedagógus foglalkoztatása; a foglalkozásokhoz szükséges speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök; A gyermek, tanuló részére a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása;

10 Nevelési Tanácsadó A gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd Létszám számításánál, csoport alakításánál figyelembe kell venni

11 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Sajátos nevelési igény tényét állapítja meg Felügyeli az integráció feltételeinek meglétét A fogyatékos tanulót az osztálylétszám számításánál 2 illetve 3 főként kell figyelembe venni Költségvetési tv. alapján emelt normatíva vehető igénybe, ha a gyermek a speciális ellátást megkapja

12 VÁRHATÓ EREDMÉNYEK Törvényi feltételek megteremtése /személyi, tárgyi / Szakmai szempontok figyelembe vétele Gazdasági szempontok figyelembe vétele

13 Szolgáltatások intézmények számára
Intézmények száma óraszám Ellátottak száma Személyi feltételek Tárgyi Utazó gyógy -pedagóg. 6 36 11 Szakmai team Gépkocsi Fejlesztő eszk. Gyógytestnevelés 13 48 286 Gyógytest. Gyógytorn összesen 17 84 296

14 További szolgáltatások
Pedagógusok képzése, továbbképzése pedagógusok felkészítése az integrációra nevelőtestületi értekezletek tanfolyamok szervezése /kompetencia-növelő, informatikai képzés / bemutató órák a módszertani központban módszertani kiadványok /fejlesztő-lapok, folyóirat, filmek, egyéb kiadványok / szakmai tanácsadás / intézményi dokumentumok, normatív hozzájárulás/ pályázati tanácsadás testnevelők továbbképzése

15 Pedagógiai program Habilitációs, rehabilitációs szempontoknak meg kell jelennie speciális célok, feladatok nevelési alapelvek differenciálás módja többszintű feladatátadás módja egyéni különbségek figyelembe vétele speciális tartalmak, speciális követelmények értékelés típusa, formái

16 Az integráció újszerű kihívás a pedagógusok számára
Képzések Kapcsolattartás a Módszertani Központtal Integrációs koordinátor

17 NEVELŐTESTÜLETI ELKÖTELEZETTSÉG
VÁRHATÓ EREDMÉNYEK A pedagógusok empatikus hozzáállása Szakmai és módszertani felkészültség Tanulókkal szembeni egyéni bánásmód Differenciált tanulásszervezés Innovációs készség Törvényi feltételek megteremtése NEVELŐTESTÜLETI ELKÖTELEZETTSÉG

18 SZÜLŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Szülői klub: fő részvételével, havi rendszerességgel igényelt témában Szülői tanácsadás: telefonon, vagy személyesen Fejlesztőeszköz és szakirodalom kölcsönzés: különböző képességterületekre

19 VÁRHATÓ EREDMÉNYEK Megismerik az SNI gyermekek személyiségét
Elfogadó magatartás Reális helyzetértékelés Együttműködés

20 TANULÓK FELKÉSZÍTÉSE Osztályfőnöki órák: általános és középiskolásoknak drámapedagógiai elemekkel szimulációs gyakorlatok VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: megismerik a SNI tanulók másságát, erényeit elfogadó magatartás együttműködés

21 MÓDSZERTANI KÖZPONT MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ PÁLYÁZATOK
Szegregált intézmények rendszer és módszerbeli megújulása Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének, terápiájának segítése utazó gyógypedagógussal Szülősegítő szolgáltatások Konferencia szervezése a befogadás jegyében Integrációs feladatokat ellátó pedagógusok informatikai képzése HEFOP Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése HEFOP Kompetencia alapú oktatás elterjesztése

22 TERVEINK Szolgáltatói hálózat bővítése a kistérségben
Képzések továbbképzések témakínálatának bővítése Közös pályázati lehetőségek Hosszú távú együttműködés

23 KÖSZÖNÖM FIGYELMÉT ! Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Kaposvár
Rádicsné Táskai Erzsébet Igazgatóhelyettes, Módszertani Központ kistérségi vezetője 82/ , 30/

24


Letölteni ppt "MÓDSZERTANI KÖZPONT MŰKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések