Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MÓDSZERTANI KÖZPONT MŰKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN A BÁRCZI GUSZTÁV.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MÓDSZERTANI KÖZPONT MŰKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN A BÁRCZI GUSZTÁV."— Előadás másolata:

1 MÓDSZERTANI KÖZPONT MŰKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN A BÁRCZI GUSZTÁV

2 KAPOSVÁRI KISTÉRSÉG 77 település 127.000 lakos 56 óvoda 48 általános iskola

3 ÓVODA TANULÓLÉTSZÁM összessajátos nevelési igény tanulók% sajátos nevelési igényű tanulók Országos adat 325999 5746 1.7 Kistérségi adat 4344 44 1,3 ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓLÉTSZÁM összessajátos nevelési igényű tanulók% sajátos nevelési igényű tanulók Országos adat 887785569226.4 Kistérségi adat 11139 124011

4 MIÉRT ?  Társadalmi igény az integrációra  Támogató jogszabályi háttér  Támogató pályázat rendszer NFT, HEFOP NFT, HEFOP Demográfiai változás Demográfiai változás Spontán integráció megindulása  Jól működő kaposvári modell  Ismertté vált szolgáltatások IGÉNY A SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRA KISTÉRSÉGI INTEGRÁCIÓ

5 PROBLÉMÁK  Az integrációra kijelölt intézményekben hiányoznak a törvényi feltételek  Normatív támogatás igénybe vétele nem megfelelő  Az alapító okiratban nem, vagy nem pontosan szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók integrációja  A pedagógiai programban nem, vagy nem pontosan szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása  Összemosódik a sajátos nevelési igény illetve a hátrányos helyzet fogalma  Hiányoznak a személyi feltételek  Hiányoznak a tárgyi feltételek  Az intézmények közvetlen partnerei / pedagógusok, gyermekek, szülők / nincsenek felkészítve az integrációra

6 SPONTÁN INTEGRÁCIÓ LEHETŐSÉG A MŰKÖDŐ INTEGRÁCIÓRA

7 Segítünk  Gyermekeknek  Szülőknek  Pedagógusoknak, egyéb szakembereknek  Intézményvezetőknek  Fenntartó önkormányzatok képviselőinek

8 FENNTARTÓI TÁJÉKOZTATÁS  Sajátos nevelési igény fogalma KT. 121. §  Sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatása KT. 52. § 6.  Integrációs felkészítés KT.121 § 16.  Fejlesztő pedagógus – gyógypedagógus kompetenciái  Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Kompetenciái KT. 30§ 8.  Költségvetési Törvény alapján emelt normatíva igényelhető, ha a gyermek ellátása megfelel a KT. 121 § -nak Költségvetési tv 3. sz. mell. 21. Költségvetési tv 3. sz. mell. 21.

9 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK ELLÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI /KT. 121 § / Integrált óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz, a képzési kötelezettséghez, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szükséges szakirányú végzettségű gyógypedagógus foglalkoztatása; a foglalkozásokhoz szükséges speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök; A gyermek, tanuló részére a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása;

10 Nevelési Tanácsadó  A gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd  Létszám számításánál, csoport alakításánál figyelembe kell venni

11 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság  Sajátos nevelési igény tényét állapítja meg  Felügyeli az integráció feltételeinek meglétét  A fogyatékos tanulót az osztálylétszám számításánál 2 illetve 3 főként kell figyelembe venni  Költségvetési tv. alapján emelt normatíva vehető igénybe, ha a gyermek a speciális ellátást megkapja

12 VÁRHATÓ EREDMÉNYEK  Törvényi feltételek megteremtése /személyi, tárgyi /  Szakmai szempontok figyelembe vétele  Gazdasági szempontok figyelembe vétele

13 Szolgáltatások intézmények számára Intézmények száma óraszámEllátottakszámaSzemélyifeltételekTárgyifeltételek Utazó gyógy - pedagóg. 63611 Szakmai team Gépkocsi Fejlesztő eszk. Gyógytest nevelés 1348286Gyógytest.GyógytornGépkocsi Fejlesztő eszk. összesen1784296

14 További szolgáltatások  Pedagógusok képzése, továbbképzése pedagógusok felkészítése az integrációra nevelőtestületi értekezletek tanfolyamok szervezése /kompetencia-növelő, informatikai képzés / informatikai képzés / bemutató órák a módszertani központban módszertani kiadványok /fejlesztő-lapok, folyóirat, filmek, egyéb kiadványok / szakmai tanácsadás / intézményi dokumentumok, normatív hozzájárulás/ normatív hozzájárulás/ pályázati tanácsadás testnevelők továbbképzése testnevelők továbbképzése

15 Pedagógiai program  Habilitációs, rehabilitációs szempontoknak meg kell jelennie speciális célok, feladatok nevelési alapelvek differenciálás módja többszintű feladatátadás módja egyéni különbségek figyelembe vétele speciális tartalmak, speciális követelmények értékelés típusa, formái

16 Az integráció újszerű kihívás a pedagógusok számára Képzések Kapcsolattartás a Módszertani Központtal Integrációs koordinátor

17 VÁRHATÓ EREDMÉNYEK  A pedagógusok empatikus hozzáállása  Szakmai és módszertani felkészültség  Tanulókkal szembeni egyéni bánásmód  Differenciált tanulásszervezés  Innovációs készség  Törvényi feltételek megteremtése NEVELŐTESTÜLETI ELKÖTELEZETTSÉG

18 SZÜLŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK  Szülői klub: 15-20 fő részvételével, havi rendszerességgel igényelt témában  Szülői tanácsadás:telefonon, vagy személyesen  Fejlesztőeszköz és szakirodalom kölcsönzés: havi rendszerességgel különböző képességterületekre

19 VÁRHATÓ EREDMÉNYEK  Megismerik az SNI gyermekek személyiségét  Elfogadó magatartás  Reális helyzetértékelés  Együttműködés

20 TANULÓK FELKÉSZÍTÉSE  Osztályfőnöki órák: általános és középiskolásoknak drámapedagógiai elemekkel drámapedagógiai elemekkel szimulációs gyakorlatok szimulációs gyakorlatok VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: megismerik a SNI tanulók VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: megismerik a SNI tanulók másságát, erényeit másságát, erényeit elfogadó magatartás elfogadó magatartás együttműködés együttműködés

21 MÓDSZERTANI KÖZPONT MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ PÁLYÁZATOK  Szegregált intézmények rendszer és módszerbeli megújulása  Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének, terápiájának segítése utazó gyógypedagógussal  Szülősegítő szolgáltatások  Konferencia szervezése a befogadás jegyében  Integrációs feladatokat ellátó pedagógusok informatikai képzése HEFOP2.1.6. Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése HEFOP3.1.4. Kompetencia alapú oktatás elterjesztése

22 TERVEINK  Szolgáltatói hálózat bővítése a kistérségben  Képzések továbbképzések témakínálatának bővítése  Közös pályázati lehetőségek  Hosszú távú együttműködés

23 KÖSZÖNÖM FIGYELMÉT ! Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Kaposvár Rádicsné Táskai Erzsébet Igazgatóhelyettes, Módszertani Központ kistérségi vezetője barcziiskola@barczi-kap.sulinet..hubarcziiskola@barczi-kap.sulinet..hu radicsnete@freemail.hu radicsnete@freemail.hu barcziiskola@barczi-kap.sulinet..huradicsnete@freemail.hu 82/512-766, 30/391-4006

24


Letölteni ppt "MÓDSZERTANI KÖZPONT MŰKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN A BÁRCZI GUSZTÁV."

Hasonló előadás


Google Hirdetések