Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az erdei iskolák kialakulása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az erdei iskolák kialakulása"— Előadás másolata:

1 Az erdei iskolák kialakulása
19. század végén a beteg gyerekek részére iskolaszanatóriumokat hoztak létre 1904. Németországban Charlottenburgban megalakult az első szabadlevegős iskola Magyarországon 1908-ban hozták létre az első szabadlevegős iskolát 50-es években: gyermeküdültetéssel egybekötött tanulási forma ENSZ, Belgrádi Charta 1980-as évektől felerősödnek a környezetvédő mozgalmak 1985- Magyar Közoktatási Törvény 1990-ben megalakult az Erdei Iskola Egyesület 1996. Nemzeti Alaptanterv, 2003, új pedagógiai szemlélet 1.

2 „Egy nap a hegyekben egy hegynyi könyvvel ér fel” John Muir
2.

3 Oktatás az erdei iskolában
Iskolai tananyagra épül Ismeretszerzés a természetben, a természetről Saját élményen alapuló tanulás Élmény- és erdőpedagógiai módszerek A már meglévő elméleti ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása Erdei iskolai oktatók és erdész szakemberek közös munkájával Terepi foglalkozások során 3.

4 nevelési-tanulásszervezési egység.
Az erdei iskola Több napos (bentlakásos) A szervező/igénybe vevő intézmény székhelyétől eltérő helyszínen Szorgalmi időszakban megvalósuló A környezethez illeszkedő nevelési-tanulásszervezési egység. 4.

5 Az erdei iskolai oktatás
Tartalmilag és tantervileg szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. 5.

6 Az erdei iskolai oktatás
Tanulási folyamata Aktivitásra - Együttműködésre - Cselekvésre - Megismerésre - - épül. 6.

7 Nevelési lehetőségek az erdei iskolában
Környezettudatos magatartás megalapozása Egészséges életvezetési képességek fejlesztése Közösségfejlesztés 7.

8 Környezettudatos magatartás kialakítása
A környezet megismerésének igénye A környezet értékeinek megismerése, megóvása, megőrzése és gyarapítása A személyes felelősség vállalása Környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten A környezeti károk megelőzésére való törekvés A személyes biztonságra való törekvés 8.

9 Erdészeti erdei iskolák
Kiemelt feladata: Az erdő, mint életközösség bemutatása Az erdő, mint megújuló természeti erőforrás bemutatása Az erdő és az ember kapcsolatának vizsgálata Az erdő és a klíma viszonyának vizsgálata 9.

10 Erdészeti erdei iskolák
Kiemelt feladata: Fenntartható (tartamos) erdőgazdálkodás – erdőgazdálkodási ismeretek átadása „Az erdész unokái örökségével gazdálkodik” Az erdészek munkájának bemutatása 10.

11 Erdőpedagógia célja A természet felfedezése, megismerése – személyes találkozás a természettel A komplex látásmód és átfogó természet-szemlélet kialakítása A természet és a benne élő valamennyi élőlény iránti szeretetre, és felelősség- tudatra nevelés 11.

12 Erdőpedagógia célja Közvetlen tapasztalaton és aktív cselek- vésen keresztül szerzett ismeretek bővítése A már megszerzett ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása Az ökológiai összefüggések megértésének segítése A természetelvű cselekvésre való ösztön- zés Készségek és képességek fejlesztése 12.

13 Az erdővezetés lépcsőfokai (Joseph Cornell szerint)
Az érdeklődés felkeltése A figyelem összpontosítása A közvetlen tapasztalás Élményeink megosztása másokkal 13.

14 1. lépcsőfok: Az érdeklődés felkeltése
A gyerekek játékosságára épít Lelkes hangulatot teremt Tevékenységre ösztönöz – legyőzi a passzivitást Jó csoportdinamikát teremt Előkészíti a későbbi elmélyültebb tevékenységeket 14.

15 2. lépcsőfok: A figyelem összpontosítása
Növeli a koncentrációs készséget Elmélyíti a figyelmet Megfelelő irányba tereli a korábban felkeltett érdeklődést Kifejleszti a megfigyelés képességét Kialakítja a természet mélyebb megtapasztalásához szükséges befogadó készséget 15.

16 3. lépcsőfok: A közvetlen tapasztalatszerzés
Az ember legjobban saját tapasztalatai alapján tanul Fokozza a „rácsodálkozás” iránti fogékonyságot Közvetlen tapasztalatokon és intuíción alapuló megértéshez vezet Személyes felelősséget alakít ki az ökológiai eszmék irányába 16.

17 4. lépcsőfok: Élményeink megosztása másokkal
Elmélyíti, tisztázza a saját tapasztalatot Jó hangulatot teremt Fokozza az egység érzetét Visszajelzést ad a vezetőnek Vonzó példaképeket állít A vezető megoszthatja saját lelkesedését a befogadásra kész hallgatókkal 17.

18 A természet megismerésének módszerei
1. Megfigyelés „Ha egy madár másképpen viselkedik, mint ahogy az a könyvben meg van írva, a madárnak higgy!” (angol madarász közmondás) 2. Érzékszervi benyomások A természet megismerése több érzékszerven keresztül 3. Játékos tanulás A természetismereti játékokon keresztül jobban elősegíthetjük és elmélyíthetjük az új ismereteket 18.

19 Hogyan dolgozunk csoporttal a terepen?
A választott témához keresünk útvonalat Az erdővezetés előtt röviden felelevenítjük a meglévő ismereteket A kiválasztott témára előzetes feladatokkal hangoljuk rá a gyerekeket Munkacsoportokat alakítunk – a közös munka és a megosztás öröme 19.

20 Hogyan dolgozunk csoporttal a terepen?
Mindig valamihez kössük az új ismereteket (mese, illat, tapintás, érdekességek) Mindig arról beszéljünk, ami a helyszínen látható A fáradási pontokon rövid, játékos pihenőket iktassunk be Az ismereteket mindig a korosztályhoz igazítsuk 20.

21 Hogyan dolgozunk csoporttal a terepen?
Elég időt hagyunk az önálló felfedezésre A program végén mindig megbeszéljük az élményeket, tapasztalatokat Folyamatosan értékeljük a gyerekek munkáját 21.

22 „Az erdő a világ egyetlen olyan könyvtára, mely akkor is tudáshoz juttat, ha csendben vagy és nyitott szemmel sétálsz benne.” (Madas László erdőmérnök) 22.

23 Minősített erdei iskolai szolgáltatás
23.

24 Kirándulásod során csak a lábnyomodat hagyd az erdőben, és csak az emlékeidet vidd magaddal!
24.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Adorján Rita


Letölteni ppt "Az erdei iskolák kialakulása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések