Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kaponya László Kérelemkezelési vezető szakreferens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kaponya László Kérelemkezelési vezető szakreferens"— Előadás másolata:

1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kezelt jogcímek kifizetései
Kaponya László Kérelemkezelési vezető szakreferens MVH Somogy Megyei Kirendeltség 1 1

2 Támogatás kifizetése Kétlépcsős eljárás:
Támogatási kérelem (pályázat): A támogatási jogosultság megszerzése (határozat), jogosultság a kifizetési kérelem benyújtására. Kifizetési kérelem: A ténylegesen kifizetésre kerülő támogatás megállapítása (max. a támogatási határozatban szereplő összeg)

3 A kérelmekkel kapcsolatos jogszabályok
2007. évi XVII. Törvény (MVH törvény) 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (végrehajtási rendelet) Ez tartalmazza az általános előírásokat Az adott jogcímre vonatkozó FVM rendelet. Az általánostól eltérő, a jogcímre vonatkozó speciális előírások Az elszámolással kapcsolatos MVH közlemény (formanyomtatványok, egyéb tudnivalók)

4 A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei
Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. Az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal.

5 Kifizetési kérelem benyújtása
Évente négy, a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak van. (január, április, július, október) Egy ügyfél, egy támogatási határozat alapján, egy évben max. kettő kifizetési kérelmet nyújthat be Összesen 4 kifizetési kérelem nyújtható be egy támogatáshoz

6 Kiadások elszámolása, kifizetés I.
A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat (számla) igazol. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), valamint az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát és a "Támogatás elszámolására benyújtásra került" rájegyzést ill. a bizonylat alapján elszámolni kívánt kiadási tétel azonosítót

7 Kiadások elszámolása, kifizetés II.
Építéssel járó tevékenységek esetén az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles Engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az építési hatóság jogerős engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatbavételéhez Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles. Az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet.

8 Kiadások elszámolása, kifizetés III.
Építési beruházásokra vonatkozó különös rendelkezések A kérelemhez csatolni kell: az építési normagyűjtemény (ÉNGY) alapján elkészített számlarészletezőt ÉNGY-ben szereplő tételek esetében ÉNGY tétel bejelentő lapot ÉNGY nem szereplő tétel esetén árajánlatos tétel bejelentő lapot, legalább kettő részletes árajánlatot, kivéve ha az ügyfél a támogatott műveletre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le vagy a támogatási kérelemben már benyújtotta

9 Kiadások elszámolása, kifizetés IV.
Gépberuházásokra vonatkozó különös rendelkezések Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amelyek szerepelnek az IH által közzétett gépkatalógusban ellenkező esetben 2 árajánlat vagy közbeszerzés; amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal; amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el.

10 A projekt befejezésének időpontja
Gép beruházás esetén a támogatási határozat kézhezvételétől számított 2 év Minden egyéb esetben 3 év A befejezés közbeszerzés esetén építési beruházás estében 12, gépberuházás esetében 6 hónappal meghosszabbodik

11 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban I.
Nem számolható el a támogatási határozatban szereplőnél magasabb összeg Az elszámolás a támogatási határozatban szereplő kiadási tétel azonosítóknak (pl. E1) megfelelően történik, építési tételek esetében ez max. 10%-kal túlléphető, úgy hogy a megvalósítási helyre adott támogatási összeget nem lépjük túl Az adott kiadási tétellel kapcsolatos ÉNGY-s tételekhez tartozó elszámolni kívánt összeg nem lehet magasabb, mint a tételek referencia árainak összege. A támogatási kérelemben megadott ÉNGY tételek betartása nem kötelező, bejelentés nélkül is módosíthatóak, ill. árajánlatos tételre cserélhetők

12 Fontosabb tudnivalók a kifizetési kérelemmel kapcsolatban II.
Nagyon fontos!!!!! A kifizetési kérelemben a ténylegesen felhasználásra került ill. beépített eszközök, gépek, építési anyagok kódjai, ÉNGY kódjai szerepeljenek. Nem a támogatatási kérelemben megadottak!!!

13 Gyakori hibák, problémák
A referencia árak összegét meghaladó összeget akarnak az adott kiadási tétel esetében elszámolni Nem az ÉNGY kódnak megfelelő anyag került beépítésre Az Építőipari Normagyűjteményben szereplő tételt árajánlatos tételként akarnak elszámolni A kiadási tételek alapján elszámolni kívánt összeg magasabb, mint a számlán szereplő

14 Gyakori hibák, problémák II.
A megvalósítási helyre elszámolható támogatásnál magasabb összeget akarnak elszámolni Speciális költségkategóriák esetében nagyobb arányú összeget számolnak el, mint amit a jogszabály megenged (pl. egyéb ktg-nél max. 12%) Használt eszköz, gép beszerzése ill. használt anyag beépítése

15 Esetleges szankciók Ha az MVH közbeszerzési jogszabálysértést észlel, akkor az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárást kezdeményez. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszabálysértést állapít meg, az MVH 10%-kal csökkenti támogatási összeget, ha a jogsértés a verseny tisztasága, az esélyegyenlőség, illetve a nyilvánosságra vonatkozó közbeszerzési alapelvek sérelmét okozta; 2%-ával csökkenti a támogatási összeget, ha a jogsértés a versenyt érdemben nem befolyásolta

16 Esetleges szankciók II.
Ha nem a kifizetési kérelemben feltüntetett anyag kerül felhasználásra, akkor az erre a tételre jutó összeget az MVH jogosulatlannak minősíti Ha nem a kifizetési kérelemben feltüntetett mennyiség került megvalósításra, akkor a támogatás a hiányzó mennyiség értékével csökken Ha a megítélt támogatásnál vagy az adott megvalósítási helyre megítéltnél vagy a referencia árak összegénél többet akarnak elszámolni, akkor a különbözet levonásra kerül

17 Esetleges szankciók III.
Ha a speciális költségek esetében a jogszabályban meghatározottnál magasabb összeget kívánnak elszámolni, a különbözet szintén levonásra kerül Nagyon fontos!!!: Ha az MVH által megítélt támogatás több, mint 3%-kal eltér az ügy fél által kért összegtől, az eltérés szankcióként még egyszer levonásra kerül

18 A kérelem módosítása A támogatási határozatban szereplő eszközök, gépek, ÉNGY tételek módosítása, amennyiben a határozatban szereplőnél nem rosszabb műszaki és minőségi paraméterekkel rendelkezik, magával a kifizetési kérelemmel történik Amennyiben a műszaki tartalom módosítására lenne szükség (építés), akkor ez csak kötelező érvényű hatósági határozat alapján történhet. A módosítást legkésőbb a kifizetési időszakot megelőző 30. napig be kell nyújtani

19 Egyéb kötelezettségek
A támogatásban megadott költségvetésnek több, mint 50%-ban teljesülnie kell (a pályázati cél megvalósuljon) Nyilvánosságra vonatkozó szabályok betartása A támogatással kapcsolatos iratok elkülönített tárolása A beruházás üzemeltetése a kötelező üzemeltetési idő végéig (jogcím függő)

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "Kaponya László Kérelemkezelési vezető szakreferens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések