Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény végrehajtása a jogtudatosítás területén

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény végrehajtása a jogtudatosítás területén"— Előadás másolata:

1 Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény végrehajtása a jogtudatosítás területén
„Gyermekjogok gyermekcipőben”című konferencia Budapest, október 27.

2 (Pérez de Cuéllar ENSZ főtitkár 1989.)
Mottó „Az a mód, ahogyan a társadalom a gyermekeket kezeli, nemcsak az együttműködés és a törődés fokát jelzi, hanem jól tükrözi társadalmi igazságérzetét, a jövő iránti elkötelezettségét, és azt mennyire fontos az eljövendő generáció emberi feltételeinek javítása.” (Pérez de Cuéllar ENSZ főtitkár 1989.)

3 Gyermeki Jogok Nemzetközi Napja
November 20-a a Gyermeki Jogok Nemzetközi Napja

4 Gyermekjogi Egyezmény céljai
Biztosítani az emberi jogokat a gyermekek számára is. Figyelembe venni, hogy a gyermekkor különleges védelemre és támogatásra ad jogot. Gondoskodni a gyermekkor miatti különleges jogi és más eszközökről, garanciákról.

5 Gyermekjogi Egyezmény elvei
Hátrányos megkülönböztetés tilalma (2.cikk), A gyermek mindenek felett álló érdeke (3.cikk), Az élethez, életben maradáshoz és fejlődéshez való jog (6.cikk), A gyermek véleményének tiszteletben tartása (12.cikk) (megelőzés, védelem, részvétel).

6 Gyermekjogi Egyezmény
Állam köteles törvényhozási és végrehajtási szinten a gyermeki jogokat biztosítani és védeni, A szülő és más felelős személyeknek joga és kötelessége, hogy a gyermeknek jogai gyakorlásához, képességei fejlettségének megfelelően, iránymutatást és tanácsokat adjanak.

7 Gyermeki jogok Az UNICEF felmérése szerint Magyarországon a gyermekek 23%-a egyetlen gyermeki jogot sem ismer. A gyermekek jogaikkal kapcsolatos tájékoztatása az első védelmi intézkedés.

8 Jogtudatosítás A részes államok kötelezik magukat, hogy az Egyezmény elveit és rendelkezéseit hatékony és arra alkalmas eszközökkel a felnőttek és a gyermekek széles körében ismertetik ( 42.cikk). Az Egyezményben részes államok Jelentéseiket széles körben terjesztik saját országukban (44.cikk (6) bek.).

9 Széles körű ismertetés
A Gyermekjogi Egyezmény beás, bolgár, görög, horvát, lengyel, német, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán nyelven olvasható (SZMM honlapján). Civil szervezetek és állami intézmények is készítettek az elmúlt években a gyermekek számára tájékoztató anyagokat az Egyezményről, a gyermekek jogairól és azok gyakorlati érvényesítésének lehetőségeiről, eszközeiről.

10 Széles körű ismertetés
9/2000. SzCsM rendelet alapján 2000 óta működik a továbbképzés rendszere a szociális és a gyermekvédelmi területen. A szakvizsgák követelményrendszere a gyermekvédelmi területen dolgozókat három témakörben érinti, így családvédelem, családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi szakellátás.

11 A Gyermek Jogainak Bizottsága
Jelentések A Gyermek Jogainak Bizottsága 1998. május án megtartott ülésén megtárgyalta az első időszakos Jelentést, és egyidejűleg záró megjegyzéseket fogadott el. 2006. január 18-án megtartott ülésén megtárgyalta a 2-3 időszakos Jelentést, és január 27-én záró megjegyzéseket fogadott el. A 120 oldalt meg nem haladó összevont időszaki Jelentés beadási határideje 2012. május 5 (civil jelentés, gyermekek véleménye).

12 Jelentések nyilvánossága
Az SZMM honlapján Magyarország időszakos Jelentései, valamint a Bizottság javaslatai, észrevételei elérhetők a civil szervezetek, ifjúsági csoportok és a gyermekek számára is annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet, és párbeszédet váltsanak ki az Egyezmény alkalmazásával és ellenőrzésével kapcsolatban.

13 Ki védi meg a gyermekeket?

14 A család szerepe Mindenekelőtt a gyermek családja, a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gyermekek jogaival kapcsolatos oktatás bármely formájába a szüleiket is be kell vonni (Médiatudor- „Figyelj, reklám!” szülők segítése - médiahasználat kontrollja; testi fenyítés tilalma – pozitív szülői magatartás támogatása; konfliktus megoldó programok).

15 Állami és nem állami szolgáltatók szerepe
Ha a család nem képes biztosítani a védelmet, az állam: szociális, egészségügyi, közoktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásain, igazgatási, rendészeti és igazságszolgáltatási rendszerén keresztül avatkozik be a család életébe. Nem kormányzati szervek valamint a gyermekek részvétele is fontos.

16 Gyermekjóléti szolgáltatás
Feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő neveléségének elősegítése érdekében többek között, a gyermeki jogokról a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájárulás segítése . Nem érhető el minden gyermek számára az 1254 szolgálat település - és a 40 központ. TÁMOP 5.2. Beruházás a jövőnkbe (gyermek és ifjúsági programok), valamint ROP-ok infrastruktúra fejlesztés.

17 Gyermekjogi képviselő
Segíti a gyermekvédelemben a gyermek jogainak érvényesülését, a gyermekek számára érdekképviseletet biztosít. A gyermekek panaszaikkal közvetlenül kereshetik meg, a gyermeki jogok sérelmét kivizsgálhatja, és ajánlásokat fogalmazhat meg, Figyelemmel kíséri az iskolai gyermekvédelemi tevékenységet. A Közalapítvány ingyenesen hívható zöld számot működtet a panaszok kezelése, gyermeki jogok megismerése céljából. (létszámuk kevés, speciális képzésük megoldott)

18 Szakmai standardok A minőségi gyermekgondozás sztenderdjei az európai
családon kívüli gondozásban (Quality4Children) 1. sztenderd: A gyermek és vérszerinti családja támogatást kap a döntéshozatali folyamat során A gyermekre: 3. cikk (1), 6.cikk (2), 9. cikk ( 2), és 39. cikk A szülőkre: 3. cikk (1), cikk ( 2), 9. cikk ( 2), és 18. cikk (2) A gyermekvédelmi szakszolgálatra vagy a szakellátást nyújtó intézményekre: cikk (1, 2 és 3), cikk (2), 9. cikk ( 2), cikk ( 2), cikk ( 1), 39. cikk A felelős személyre vagy gondozóra: cikk ( 1 és 2) cikk ( 2), 9. cikk (2), cikk ( 1), 39. cikk

19 Szakmai standardok 2.) A gyermek számára lehetővé teszik a döntéshozatalban való részvételt. 3.) Szakmai döntéshozatal biztosítja a gyermek számára a legjobb gondozási formát. 4.) A testvérek együtt maradnak. 5.) Az átkerülés megfelelő előkészítéssel és odafigyeléssel történik. 6.) A családon kívüli gondozás egyéni gondozási terven alapszik.

20 Szakmai standardok 7.) A gyermek elhelyezése összhangban van szükségleteivel, élethelyzetével és eredeti társadalmi környezetével. 8.) A gyermek kapcsolatban marad vérszerinti családjával. 9.) A gondozást megfelelő munkakörülmények között dolgozó, jól képzett gondozók biztosítják. 10.) A gondozó és a gyermek közötti kapcsolat megértésen és tiszteleten alapszik. 11.) A gyermek aktívan részt vehet az életét érintő döntések meghozatalában

21 Szakmai standardok 12.)A gyermek gondozása megfelelő életkörülmények között történik. 13.)A különleges gondozást igénylő gyermekek megfelelő gondozásban részesül. 14.) A gyermeket és fiatal felnőttet folyamatosan készítik az önálló életre. 15.) A gondozásból való kikerülés alapos tervezéssel és odafigyeléssel történik. 16.) A gondozásból való kikerülés kommunikálása jól átgondolt módon történik

22 Szakmai standardok 17.)A gyermeknek és fiatal felnőttnek joga van aktívan részt venni a folyamatban. 18.) Az utánkövetés, a folyamatos támogatás, a kapcsolattartás biztosítva van TÁMOP prioritás keretében Szükséglet-felmérési rendszer kidolgozása, a megkezdett standardizációs és ellenőrzésfejlesztési folyamatok kiteljesítése, protokollok tesztelése, bevezetése, alkalmazásához szükséges képzések, a tevékenység-adminisztráció kifejlesztése.

23 „Legyen jobb a gyerekeknek!”
A Nemzeti Stratégia szerint a családok közül a szegény családokat hátrányosan érinti, hogy rosszabbul tájékozottak és rossz jogérvényesítők, mert legalább 30%-uk nem ismeri pontosan jogait és lehetőségeit. 6 fejlesztési területen érvényesítendő horizontális célok között szerepel - javítva a gyermekek társadalmi helyzetét- , a gyermek jogainak javuló érvényesítése, tájékoztatás javítása, az információk sokkal jobb eljuttatása.

24 EU Gyermekjogi Stratégiája
1.)A lehető legtöbbet kihozni a jelenlegi tevékenységből, és sort keríteni a sürgős ügyekre (gyermektelefon). 2.) Meghatározni az EU jövőbeli tevékenységének legfontosabb céljait. 3.) A gyermekek jogainak figyelembevétele az EU intézkedéseiben. 4.) Meghatározni a szervezetek közötti együttműködés módozatait, és megvitatni a gyermekek jogait. 5.) Javítani a gyermekek jogairól szóló tájékoztatást, és fejleszteni a gyermekek jogaihoz kapcsolódó szakmai ismereteket. 6.) Tervet készíteni arról, hogy a gyermekek hogyan tudhatnának meg többet a jogaikról.

25 TE és az EU! Tudj meg többet, és szólj bele! Az Európai Bizottság gyermekjogi politikája

26 Uniós gyermekvédelmi telefonszámok
Hazánkban június 1-jétől a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány működteti: a gyermekek számára fenntartott segélyvonalat, amely es számon hívható, és a ás számon elérhető, eltűnt gyerekeket segítő ingyenesen, előszám nélkül hívható, - "Megvagy? Eltűnt gyerekek- harmonizált európai hívószámot. A gyerektelefon 24 órás, ingyenes elérhetősége és a gyerekközpontú hívásfogadás biztosítja, hogy a gyermek meghallgatáshoz való joga érvényesüljön

27 „VAN JOGOD!”c. gyakorlati kézikönyv
Az Európai Unió Átmeneti Támogatása (75,65 %) valamint Szociális és Munkaügyi Minisztérium nemzeti társfinanszírozása (24,35 %) formájában magyar nyelven jelenik meg az UNICEF „Gyermekjogi Egyezmény gyakorlati alkalmazása” című kézkönyve, melyhez képzés is kapcsolódik gyermekek, szakemberek számára évben ( kézikönyv értelmezi a gyermeki jogok tartalmát a Bizottság ajánlásai és gyakorlati esetek alapján).

28 Európa Tanács gyermekjogi konferenciája Stockholm 2008.
A résztvevő államok képviselői áttekintették mindazokat az eredményeket, amelyek az Európa Tanács „Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel” című programjának meghirdetése óta születtek, és megvitatták a re szóló időszak lehetséges stratégiai elemeit.

29 Európa Tanács gyermekjogi konferenciája Stockholm 2008.
A résztvevők részletesen áttekintették a gyermekek  elleni erőszak kezelésének stratégiai megközelítéseit, a nemzetközi együttműködés tapasztalatait, a nemzeti akciótervek összehangolásának lehetőségeit, a jó gyakorlatokat. Nagy hangsúlyt kapott az erőszak, a bántalmazás és zaklatás elleni, az internet által is közvetített abúzus elleni vedelem is.

30 Európa Tanács gyermekjogi konferenciája Stockholm 2008.
3 éves program elvei: „Ellátás (a gyermek joga ahhoz, hogy hozzájusson javakhoz, szolgáltatásokhoz, úgymint nevelés, egészségügy, megfelelő életszínvonal, szociális védelem), védelem (minden erőszak, bántalmazás, elhanyagolás és kizsákmányolás elleni védelemhez való jog) részvétel (meghallgatáshoz, döntés meghozatalába való bevonás).

31

32 Európai Tanács felhívása
Magyarország is csatlakozott az Európa Tanács "Vessünk véget a gyermekek testi fenyítésének! " című felhívásához, mellyel egyúttal támogatta az ENSZ főtitkárságának a gyermekek elleni erőszakról szóló ajánlását is. A Gyermekjogi Bizottság, mely az Egyezmény betartását ellenőrzi, következetesen úgy értelmezi ez utóbbit, hogy a tagállamok nem csak kötelesek megtiltani a gyermekek testi fenyítését, hanem tájékoztatniuk és formálniuk is kell a közvéleményt e körben.

33

34 Köszönöm szíves figyelmüket! dr. Katonáné dr. Pehr Erika


Letölteni ppt "Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény végrehajtása a jogtudatosítás területén"

Hasonló előadás


Google Hirdetések