Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mezey Barna egyetemi tanár A büntetőjog kezdetei majt.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mezey Barna egyetemi tanár A büntetőjog kezdetei majt.hu."— Előadás másolata:

1 Mezey Barna egyetemi tanár A büntetőjog kezdetei http://wwwhttp://www. majt.hu

2 Az ősi közösségek normái

3 „Ibi societas ubi ius” Kezdetlegesség, szűkösség kiszolgáltatottságegymásrautaltság természeti kényszer csoporttudat csoportkohézió normakövetés egyenlőség közösségi kényszer

4 Normasértések (A normasértés eredménye: konfliktus) Saját közösség Idegen közösség Belső konfliktus Külső konfliktus A jog célja: a konfliktusok kezelése

5 Belső válasz a normasértésekre

6 Konfliktuskezelés eszközei: megvetés, megszégyenítés kiközösítés konfliktusfeloldáskonfliktus elhárítás Cél és eredmény: konfliktusmentesség

7 Külső válasz a normasértésekre

8 Cél: a külső támadások elhárítása Eszköz: Azonnali viszonttámadás KárpótlásVisszarettentés Bosszú

9 Az ősi jog „büntetőjoga” Nincs bűncselekmény, csak konfliktushoz vezető sértés Nincs büntetés, csak konfliktuselhárító aktus Nincs büntetőjog, csak eseti jogi válaszok a konfliktusszituációra

10 Normasértésre adott válaszból - büntetés

11 A válaszok büntetéssé válása Technikai fejlettség Kiszolgáltatottság megszűnése Természeti kényszer meggyengülése Egymásrautaltság csökkenése Egyéni érdekek érvényesülése Személyes felelősség megjelenése Vagyonosodás, gazdasági egyenlőtlenségek kialakulása Normakövetés Hatalmi kényszer Közösségi kényszer gyengülése

12 Hatalmi kényszer jellemzői Külsődleges (Felső hatalom felől érkező) Érzelemmentes (A hatalmi érdekeket képviselő) Fizikai (Test ellen irányul) Fegyveres (Erőszak-apparátus) Intézményes (Bíróságok)

13 Mezey Barna A bűnözés története 1. Bűn(cselekmény) Büntetés Büntetőjog Büntető hatalom Új fogalmak

14 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog 2. § És mivelhogy minden nemzet az ő tulajdon törvénye szerint igazodik, azért Mi is, országunkat Isten akaratából kormányozván, mind a régi és mostani császároknak példájukra, tanácsi elmélkedésből szabtunk módot a mi népünknek, hogyan élne tisztességes és háborúság nélkül való életet: hogy valamint meggazdagíttatott isteni törvényekkel, azonképpen világi törvények alá is vettetett légyen; hogy a mennyi előmenetelt nyernek a jók az isteniek által, annyi kisebbséget szenvedjenek a gonoszok és bűnösök emezek által. Amelyeket pedig elvégeztünk, a következőkben jegyeztük ide alá. [Szent István II. Előljáróbeszéd]

15 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Bűn „ a régi és mostani császároknak példájukra, tanácsi elmélkedésből szabtunk módot a mi népünknek, hogyan élne tisztességes és háborúság nélkül való életet”

16 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Büntetés „…szenvedjenek a gonoszok és bűnösök…”

17 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog „Mi is, országunkat Isten akaratából kormányozván, mind a régi és mostani császároknak példájukra, tanácsi elmélkedésből szabtunk módot a mi népünknek” Büntető hatalom

18 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Büntetőjog szabtunk módot a mi népünknek, hogyan élne tisztességes és háborúság nélkül való életet: hogy valamint meggazdagíttatott isteni törvényekkel, azonképpen világi törvények alá is vettetett légyen

19 A középkori büntetőjog Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog

20 A büntető „modell” felelősség sértő sértés Sértett büntetés

21 A sértő Tetten kapott tolvaj büntetései Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog

22 A sértő Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Fizikai személy Állat Tárgy

23 A sértő Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Klerikusok Előkelők Nemesek Szolgák, jobbágyak Vitézek, katonák, Zsidók Cigányok Nők

24 A sértett Gyilkosság a Sachsenspiegel-ből

25 A sértés Élet elleni bűncselekmények (17.sz.)

26 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog. Normakövetéses magatartás Közösség- erősítő magatartás Normaszegő magatartás Jutalom, kitüntetés, elismerés Jogi fellépés, szankcionálás, büntetés

27 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Fegyelmezetlen dolgozó Notórius gyorshajtó Átszavazó frakciótag Egyesületi szabályok felrúgója Vállalkozási szerződés megszegője Munkajogi szankció Közigazgatási jogi szankció Pártjogi szankció Egyesületi szankció Polgári jogi szankció

28 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog A legsúlyosabb normaszegésre adott válasz: a büntetőjogé Büntetőjogi felelősségre vonás Bűncselekmény Kriminális szankció Büntető hatóság

29 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog. Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 1.A hatalmat gyakorlók gazdasági és politikai érdekei Derkovits Gyula: Dózsa sorozatából

30 Példa1. A hatalmat gyakorlók gazdasági és politikai érdekei mindazokat a parasztokat, a kik természetes uraik ellen fölkeltek, mint árulókat, főbenjáró büntetéssel kellene sújtani, nehogy azonban …egészen kipusztuljon: …Határoztuk, hogy az összes kapitányokat...minden kegyelem mellőzésével meg kell ölni és mindenütt ki kell irtani. …Mindazonáltal, hogy ennek az ő árulásuknak az emléke és időleges büntetése maradékaikra is átszálljon és átmenjen, és hogy minden emberkor megtudja, hogy mekkora bűntény az urak ellen föltámadni: ennek utána …elveszaz ő földesuraiknak föltétlen és örökös szolgaság alá legyenek vetveítvén e hűtlenségi vétkük miatt szabadságukat, a mely szerint egyik helyről a másikra költözhettek,. 1514. évi XIV. törvénycikk a keresztesek kapitányainak, századosainak s a többieknek büntetése és a rájuk rótt teher

31 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 2. A társadalmi békesség megteremtése, a közrend és a közbiztonság fenntartása Verekedők a középkorban

32 Példa 2. A társadalmi békesség megteremtése, a közrend és a közbiztonság fenntartása A bünök pedig azért szaporodtak, mert mindenkor büntetlenül maradtak és ez okból a rablások, lopások, gyilkosságok, paráznaságok, hamis pénzverések, gyújtogatások és másfajta gonoszságok megsokasodtak; Ennélfogva megállapítottuk, hogy ennek az országnak összes és minden egyes vármegyéiben az…alispánok, szolgabírák és a…kirendelt tizenkét választott esküdt a legszilárdabb eskü alatt tartozzanak az összes gonosztevőket, tudniillik úgy a nemeseket, mint a nem nemeseket is, kifürkészni, neveiket megtudni és a lajstromba beírni s őket aztán érdemük szerint megbüntetni. 1514. évi 33. törvénycikk a gonosztevőknek megyénként való összeírásáról és azok büntetéséről

33 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 3.A történeti fejlődés igényei Boszorkány munkában

34 Példa 3.A történeti fejlődés igényeihez A boszorkányokról pedig, mivelhogy nincsenek, semmi emlékezet ne legyen. Kálmán Király Dekrétumainak Első Könyve 57. Fejezet a boszorkányokról

35 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 4..A tudományos fejlődés igényei Varázslók, bűvölő-bájolók

36 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 5. Az uralkodó ideológia szempontjai

37 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 6.A mindenkori politikai viszonyok

38 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 7.A gazdasági szükségszerűség éhinség

39 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 8.A jogpolitikai megfontolások Werbőczi bemutatja a Tripartitumot

40 Mezey Barna A bűnözés története 1. Bűncselekmény minden olyan magatartás (cselekvés vagy mulasztás), amelyet a hatalmon lévő annak nyilvánítanak, melyet a közre és az egyénre olyannyira veszélyesnek tartanak, hogy meggátlásukra kriminális szankció igénybevételét ítélik szükségesnek.

41


Letölteni ppt "Mezey Barna egyetemi tanár A büntetőjog kezdetei majt.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések