Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mezey Barna egyetemi tanár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mezey Barna egyetemi tanár"— Előadás másolata:

1 Mezey Barna egyetemi tanár
A büntetőjog kezdetei majt.hu

2 Az ősi közösségek normái

3 Az ősi közösségek normái
„Ibi societas ubi ius” természeti kényszer Kezdetlegesség, szűkösség kiszolgáltatottság egymásrautaltság csoporttudat közösségi kényszer egyenlőség csoportkohézió normakövetés

4 Normasértések (A normasértés eredménye: konfliktus)
Saját közösség Idegen közösség Belső konfliktus Külső konfliktus A jog célja: a konfliktusok kezelése

5 Belső válasz a normasértésekre

6 Belső válasz a normasértésekre
Konfliktuskezelés eszközei: megvetés, megszégyenítés kiközösítés konfliktusfeloldás konfliktus elhárítás Cél és eredmény: konfliktusmentesség

7 Külső válasz a normasértésekre

8 Külső válasz a normasértésekre
Cél: a külső támadások elhárítása Eszköz: Azonnali viszonttámadás Kárpótlás Visszarettentés Bosszú

9 Az ősi jog „büntetőjoga”
Nincs bűncselekmény, csak konfliktushoz vezető sértés Nincs büntetés, csak konfliktuselhárító aktus Nincs büntetőjog, csak eseti jogi válaszok a konfliktusszituációra

10 Normasértésre adott válaszból - büntetés

11 A válaszok büntetéssé válása
Természeti kényszer meggyengülése Egymásrautaltság csökkenése Kiszolgáltatottság megszűnése Technikai fejlettség Vagyonosodás, gazdasági egyenlőtlenségek kialakulása Egyéni érdekek érvényesülése Közösségi kényszer gyengülése Személyes felelősség megjelenése Hatalmi kényszer Normakövetés

12 Hatalmi kényszer jellemzői
Külsődleges (Felső hatalom felől érkező) Érzelemmentes (A hatalmi érdekeket képviselő) Fizikai (Test ellen irányul) Fegyveres (Erőszak-apparátus) Intézményes (Bíróságok)

13 Mezey Barna A bűnözés története 1.
Új fogalmak Mezey Barna A bűnözés története 1. Bűn(cselekmény) Büntetés Büntetőjog Büntető hatalom

14 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
2. § És mivelhogy minden nemzet az ő tulajdon törvénye szerint igazodik, azért Mi is, országunkat Isten akaratából kormányozván, mind a régi és mostani császároknak példájukra, tanácsi elmélkedésből szabtunk módot a mi népünknek, hogyan élne tisztességes és háborúság nélkül való életet: hogy valamint meggazdagíttatott isteni törvényekkel, azonképpen világi törvények alá is vettetett légyen; hogy a mennyi előmenetelt nyernek a jók az isteniek által, annyi kisebbséget szenvedjenek a gonoszok és bűnösök emezek által. Amelyeket pedig elvégeztünk, a következőkben jegyeztük ide alá. [Szent István II. Előljáróbeszéd]

15 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
„ a régi és mostani császároknak példájukra, tanácsi elmélkedésből szabtunk módot a mi népünknek, hogyan élne tisztességes és háborúság nélkül való életet”

16 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
Büntetés „…szenvedjenek a gonoszok és bűnösök…”

17 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
Büntető hatalom „Mi is, országunkat Isten akaratából kormányozván, mind a régi és mostani császároknak példájukra, tanácsi elmélkedésből szabtunk módot a mi népünknek”

18 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
szabtunk módot a mi népünknek, hogyan élne tisztességes és háborúság nélkül való életet: hogy valamint meggazdagíttatott isteni törvényekkel, azonképpen világi törvények alá is vettetett légyen

19 A középkori büntetőjog
Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog A középkori büntetőjog

20 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
A büntető „modell” felelősség büntetés sértő Sértett sértés

21 A sértő Tetten kapott tolvaj büntetései
Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog A sértő Tetten kapott tolvaj büntetései

22 A sértő Fizikai személy Állat Tárgy
Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog A sértő Fizikai személy Állat Tárgy

23 A sértő Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog Klerikusok Előkelők
Nemesek Szolgák, jobbágyak Vitézek, katonák, Zsidók Cigányok Nők

24 A sértett Gyilkosság a Sachsenspiegel-ből

25 A sértés Élet elleni bűncselekmények (17.sz.)

26 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog.
Jutalom, kitüntetés, elismerés Jogi fellépés, szankcionálás, büntetés Közösség-erősítő magatartás Normakövetéses magatartás Normaszegő magatartás

27 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
Fegyelmezetlen dolgozó Notórius gyorshajtó Átszavazó frakciótag Egyesületi szabályok felrúgója Vállalkozási szerződés megszegője Munkajogi szankció Közigazgatási jogi szankció Pártjogi szankció Egyesületi szankció Polgári jogi szankció

28 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
A legsúlyosabb normaszegésre adott válasz: a büntetőjogé Büntető hatóság Büntetőjogi felelősségre vonás Kriminális szankció Bűncselekmény

29 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog.
Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 1.A hatalmat gyakorlók gazdasági és politikai érdekei Derkovits Gyula: Dózsa sorozatából

30 Példa1. A hatalmat gyakorlók gazdasági és politikai érdekei
mindazokat a parasztokat, a kik természetes uraik ellen fölkeltek, mint árulókat, főbenjáró büntetéssel kellene sújtani, nehogy azonban …egészen kipusztuljon: …Határoztuk, hogy az összes kapitányokat...minden kegyelem mellőzésével meg kell ölni és mindenütt ki kell irtani. …Mindazonáltal, hogy ennek az ő árulásuknak az emléke és időleges büntetése maradékaikra is átszálljon és átmenjen, és hogy minden emberkor megtudja, hogy mekkora bűntény az urak ellen föltámadni: ennek utána …elveszaz ő földesuraiknak föltétlen és örökös szolgaság alá legyenek vetveítvén e hűtlenségi vétkük miatt szabadságukat, a mely szerint egyik helyről a másikra költözhettek,. 1514. évi XIV. törvénycikk a keresztesek kapitányainak, századosainak s a többieknek büntetése és a rájuk rótt teher

31 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 2. A társadalmi békesség megteremtése, a közrend és a közbiztonság fenntartása Verekedők a középkorban

32 Példa 2. A társadalmi békesség megteremtése, a közrend és a közbiztonság fenntartása
A bünök pedig azért szaporodtak, mert mindenkor büntetlenül maradtak és ez okból a rablások, lopások, gyilkosságok, paráznaságok, hamis pénzverések, gyújtogatások és másfajta gonoszságok megsokasodtak; Ennélfogva megállapítottuk, hogy ennek az országnak összes és minden egyes vármegyéiben az…alispánok, szolgabírák és a…kirendelt tizenkét választott esküdt a legszilárdabb eskü alatt tartozzanak az összes gonosztevőket, tudniillik úgy a nemeseket, mint a nem nemeseket is, kifürkészni, neveiket megtudni és a lajstromba beírni s őket aztán érdemük szerint megbüntetni. 1514. évi 33. törvénycikk a gonosztevőknek megyénként való összeírásáról és azok büntetéséről

33 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 3.A történeti fejlődés igényei Boszorkány munkában

34 Példa 3.A történeti fejlődés igényeihez
A boszorkányokról pedig, mivelhogy nincsenek, semmi emlékezet ne legyen. Kálmán Király Dekrétumainak Első Könyve 57. Fejezet a boszorkányokról

35 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 4..A tudományos fejlődés igényei Varázslók, bűvölő-bájolók

36 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 5. Az uralkodó ideológia szempontjai

37 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 6.A mindenkori politikai viszonyok

38 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 7.A gazdasági szükségszerűség éhinség

39 Mezey Barna: A feudális-rendi büntetőjog
Amitől bűncselekménnyé válnak a magatartások: 8.A jogpolitikai megfontolások Werbőczi bemutatja a Tripartitumot

40 Mezey Barna A bűnözés története 1.
Bűncselekmény minden olyan magatartás (cselekvés vagy mulasztás), amelyet a hatalmon lévő annak nyilvánítanak, melyet a közre és az egyénre olyannyira veszélyesnek tartanak, hogy meggátlásukra kriminális szankció igénybevételét ítélik szükségesnek.

41


Letölteni ppt "Mezey Barna egyetemi tanár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések