Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ"— Előadás másolata:

1 BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ
Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

2 Kodifikációs törekvések a XVII. században
Praxis Criminalis 1656. Alsó-Ausztria számára kiadott büntető rendtartás 1687. Kollonich Lipót esztergomi érsek Két részből állt: I. rész: eljárás II. rész: bűncselekményekre vonatkozó intézkedések Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

3 Kodifikációs törekvések a XVII. században
Praxis Criminalis Törvényerőre nem emelkedett, de az ítélkezési gyakorlatban még a XIX. század közepén is alkalmazták Szokásjogi úton a magyar jog részévé vált Kínvallatás Boszorkányperek Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

4 Kodifikációs törekvések a XVII. században
Nyugat-Európa 1532. V. Károly – Constitutio Criminalis Carolina 1567. II. Fülöp – Nueva recopilación 1683. V. Keresztély – Danske Lov (Om Misgierninger Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

5 Büntetőjogi kodifikáció a XVIII. században
1712. Bencsik-féle javaslat Törvények és bírósági határozatok vizsgálata az igazságszolgáltatás meggyorsítása és korszerűsítése érdekében Cselekmények bűntettek alapján történő csoportosítása Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

6 Büntetőjogi kodifikáció a XVIII. században
A büntetőjogi szabályozás hiányosságai A büntetőjogi dekrétumok gyakran egymásnak ellentmondó, végrehajthatatlan és megoldhatatlan rendelkezéseket tartalmaztak A törvényi rendelkezések nem terjedtek ki a jogterület egészére Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

7 Büntetőjogi kodifikáció a XVIII. században
A bírói gyakorlat szabályozatlansága Királyi rendeletek figyelmen kívül hagyása, törvények mellőzése 1783. Torontál vármegye alispánja 1782. Hont vármegyei emberevő per Peres ügyek száma megsokszorozódott, a bíróságok szervezete és létszáma változatlan maradt Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

8 Sanctio Criminalis Josephina
Előzmény: 1782. Halálbüntetés eltörlése Az ország boldogulásának, virágzásának egyik feltétele a lakosság számának nagysága Beccaria: a rövid ideig tartó éles fájdalom nem tartja vissza az embert a bűntettek elkövetésétől annyira, mint a hosszú időn át tartó gyötrelem Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

9 Sanctio Criminalis Josephina
1787. nullum crimen sine lege és nulla poena sine lege A büntetés nem sújthat ártatlan személyeket, így az elítélt családtagjait sem A büntetését letöltő és a polgári életbe visszatérő személyt teljes jogú polgárnak kell tekinteni Kínpad és halálbüntetés eltörlése, hóhérok számának csökkentése A Sanctio Criminalis Josephina nem volt népszerű sem Magyarországon, sem Ausztriában Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

10 Codice Leopoldino 1786. II. Lipót Eltörölte a halálbüntetést
Megtiltotta a kínvallatás valamennyi formáját Eltörölte a felségsértést Az állampolgárok büntetőjogi védelme Büntetési nemek: Pénzbüntetés Megszégyenítő és testi büntetések Kitiltás, száműzetés Pellengér Börtön (nők) Közmunka (férfiak) Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

11 Deputatio Juridica 1791:67. tc. Jogügyi Bizottság felállítása a büntetőtörvénykönyv kidolgozására Elnöke: Zichy Károly országbíró Tagjai: Ürményi József személynök, Végh Péter tárnokmester, valamint felsőtáblai képviselők, főpapok, királyi tábla ítélőmesterei

12 Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat
1795. „A bűncselekményekről és azok büntetéséről szóló törvénykönyv” Felvilágosodás eszméinek hatása (Rousseau, Beccaria, Filangieri) „Alapelvek”: bevezető és két rész (eljárás – anyagi jogi szabályok) Függelék: rövid utasítás az orvosi-igazságszolgáltatási vizsgálatokról Szirmay Antal Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

13 Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat
A törvény elsődlegességének megteremtése – a bírói mérlegelés korlátok közé szorítása Az egyén szabadságának és jogainak védelme Nullum crimen sine lege Nem ismer rendi különbségeket (kivéve vesszőzés) Büntetési elvek közül kiiktatta a bosszút Büntetés célja a bűncselekmény elkövetésétől való visszatartás Bűnös megjavítása Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

14 Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat
Bűncselekmények: Jogellenes magatartással veszélyeztetett jogi tárgyak differenciáinak figyelembe vétele Bűncselekmény-csoportok: Közbiztonság elleni bűncselekmények Hűtlenség, lázadás és zendülés, bűnözők rejtegetése, hivatali hatalommal való visszaélés, pénzhamisítás, bűnpártolás Polgárok élete és testi épsége elleni bűntettek Emberölés, szülőgyilkosság, csecsemőgyilkosság, bérgyilkosság, méregkeverés, párbaj Polgárok becsületét sértő bűntettek Polgárok javait, vagyonát és szabadságát veszélyeztető bűntettek Útonállás, nőrablás, nemi erőszak, lopás, csalás, emberrablás, gyújtogatás Erkölcsök megrontására irányuló bűntettek Vallás elleni bűntettek, kettős házasság, házasságtörés, vérfertőzés, bujálkodás, paráználkodás, nyilvános botrányokozás, csavargás, pajkosság

15 Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat
Büntetések: Halálbüntetés csak a legsúlyosabb bűncselekményekre Szabadságvesztés: életfogytig, illetve maximum 12 év Szándékosság és gondatlanság: „furfangosságból, hanyagságból vagy meggondolatlanságból eredő” vétek és cselekedet

16 Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat
Bizonyítási eljárás: Beismerés Tanúvallomás Gyanújelek felhasználásával történő (közvetett) bizonyítás Okirati (írásos) bizonyíték Érdemi védelem Érdemi ítélet Perorvoslat Egyfokú fellebbezés Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

17 Az 1795. évi javaslat értékelése
Nem tett különbséget nemes és nem nemes között a büntetés alkalmazásában Büntetés célja: elrettentés és a bűnös megjavítása Fiatalkorúakra különös szabályok – megjobbításukra javítóintézet Legalitás megteremtésére való törekvés Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.


Letölteni ppt "BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések