Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ 1656-1795 Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ 1656-1795 Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21."— Előadás másolata:

1 BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ 1656-1795 Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

2 Kodifikációs törekvések a XVII. században Praxis Criminalis  1656. Alsó-Ausztria számára kiadott büntető rendtartás  1687. Kollonich Lipót esztergomi érsek  Két részből állt:  I. rész: eljárás  II. rész: bűncselekményekre vonatkozó intézkedések Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

3 Kodifikációs törekvések a XVII. században Praxis Criminalis  Törvényerőre nem emelkedett, de az ítélkezési gyakorlatban még a XIX. század közepén is alkalmazták  Szokásjogi úton a magyar jog részévé vált  Kínvallatás  Boszorkányperek Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

4 Kodifikációs törekvések a XVII. században Nyugat-Európa  1532. V. Károly – Constitutio Criminalis Carolina  1567. II. Fülöp – Nueva recopilación  1683. V. Keresztély – Danske Lov (Om Misgierninger Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

5 Büntetőjogi kodifikáció a XVIII. században 1712. Bencsik-féle javaslat  Törvények és bírósági határozatok vizsgálata az igazságszolgáltatás meggyorsítása és korszerűsítése érdekében  Cselekmények bűntettek alapján történő csoportosítása Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

6 Büntetőjogi kodifikáció a XVIII. században A büntetőjogi szabályozás hiányosságai  A büntetőjogi dekrétumok gyakran egymásnak ellentmondó, végrehajthatatlan és megoldhatatlan rendelkezéseket tartalmaztak  A törvényi rendelkezések nem terjedtek ki a jogterület egészére Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

7 Büntetőjogi kodifikáció a XVIII. században A bírói gyakorlat szabályozatlansága  Királyi rendeletek figyelmen kívül hagyása, törvények mellőzése  1783. Torontál vármegye alispánja  1782. Hont vármegyei emberevő per  Peres ügyek száma megsokszorozódott, a bíróságok szervezete és létszáma változatlan maradt Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

8 Sanctio Criminalis Josephina Előzmény:  1782. Halálbüntetés eltörlése  Az ország boldogulásának, virágzásának egyik feltétele a lakosság számának nagysága  Beccaria: a rövid ideig tartó éles fájdalom nem tartja vissza az embert a bűntettek elkövetésétől annyira, mint a hosszú időn át tartó gyötrelem Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

9 Sanctio Criminalis Josephina  1787. nullum crimen sine lege és nulla poena sine lege  A büntetés nem sújthat ártatlan személyeket, így az elítélt családtagjait sem  A büntetését letöltő és a polgári életbe visszatérő személyt teljes jogú polgárnak kell tekinteni  Kínpad és halálbüntetés eltörlése, hóhérok számának csökkentése  A Sanctio Criminalis Josephina nem volt népszerű sem Magyarországon, sem Ausztriában Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

10 Codice Leopoldino  1786. II. Lipót  Eltörölte a halálbüntetést  Megtiltotta a kínvallatás valamennyi formáját  Eltörölte a felségsértést  Az állampolgárok büntetőjogi védelme  Büntetési nemek:  Pénzbüntetés  Megszégyenítő és testi büntetések  Kitiltás, száműzetés  Pellengér  Börtön (nők)  Közmunka (férfiak) Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

11 Deputatio Juridica  1791:67. tc. Jogügyi Bizottság felállítása a büntetőtörvénykönyv kidolgozására  Elnöke: Zichy Károly országbíró  Tagjai: Ürményi József személynök, Végh Péter tárnokmester, valamint felsőtáblai képviselők, főpapok, királyi tábla ítélőmesterei

12 Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat  1795. „A bűncselekményekről és azok büntetéséről szóló törvénykönyv”  Felvilágosodás eszméinek hatása (Rousseau, Beccaria, Filangieri)  „Alapelvek”: bevezető és két rész (eljárás – anyagi jogi szabályok)  Függelék: rövid utasítás az orvosi-igazságszolgáltatási vizsgálatokról Szirmay Antal Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

13 Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat  A törvény elsődlegességének megteremtése – a bírói mérlegelés korlátok közé szorítása  Az egyén szabadságának és jogainak védelme  Nullum crimen sine lege  Nem ismer rendi különbségeket (kivéve vesszőzés)  Büntetési elvek közül kiiktatta a bosszút  Büntetés célja a bűncselekmény elkövetésétől való visszatartás  Bűnös megjavítása Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

14 Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat  Bűncselekmények:  Jogellenes magatartással veszélyeztetett jogi tárgyak differenciáinak figyelembe vétele  Bűncselekmény-csoportok:  Közbiztonság elleni bűncselekmények  Hűtlenség, lázadás és zendülés, bűnözők rejtegetése, hivatali hatalommal való visszaélés, pénzhamisítás, bűnpártolás  Polgárok élete és testi épsége elleni bűntettek  Emberölés, szülőgyilkosság, csecsemőgyilkosság, bérgyilkosság, méregkeverés, párbaj  Polgárok becsületét sértő bűntettek  Polgárok javait, vagyonát és szabadságát veszélyeztető bűntettek  Útonállás, nőrablás, nemi erőszak, lopás, csalás, emberrablás, gyújtogatás  Erkölcsök megrontására irányuló bűntettek  Vallás elleni bűntettek, kettős házasság, házasságtörés, vérfertőzés, bujálkodás, paráználkodás, nyilvános botrányokozás, csavargás, pajkosság

15 Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat  Büntetések:  Halálbüntetés csak a legsúlyosabb bűncselekményekre  Szabadságvesztés: életfogytig, illetve maximum 12 év  Szándékosság és gondatlanság: „furfangosságból, hanyagságból vagy meggondolatlanságból eredő” vétek és cselekedet

16 Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat  Bizonyítási eljárás:  Beismerés  Tanúvallomás  Gyanújelek felhasználásával történő (közvetett) bizonyítás  Okirati (írásos) bizonyíték  Érdemi védelem  Érdemi ítélet  Perorvoslat  Egyfokú fellebbezés Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.

17 Az 1795. évi javaslat értékelése  Nem tett különbséget nemes és nem nemes között a büntetés alkalmazásában  Büntetés célja: elrettentés és a bűnös megjavítása  Fiatalkorúakra különös szabályok – megjobbításukra javítóintézet  Legalitás megteremtésére való törekvés Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21.


Letölteni ppt "BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ 1656-1795 Bódiné Beliznai Kinga 2011. október 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések