Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP / „Integrációs bázisiskola a Jászságban”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP / „Integrációs bázisiskola a Jászságban”"— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.3.3.-08/1.-2009-0011. „Integrációs bázisiskola a Jászságban”
konzorciumi pályázat Elnyert támogatás: Ft Tóthné Eszes Éva

2 A projekt célja a közoktatási intézményi hálózat kialakításában való részvétel, a hálózati tanulás, hospitáció révén a HHH tanulók integrált oktatását segítő, IPR alapú intézményfejlesztésre, inkluzív oktatási környezetre fókuszáló együttműködés fejlesztése, sikeres programok és módszerek elterjesztése, az IPR már jól működő elemeinek rendszerré építése, hatékonyabbá tétele az egymástól való tanulás módszerével. Az együttnevelésben kialakult jó gyakorlatok, a hatékonyan működő pedagógiai modellek megismertetése, elterjesztése a kölcsönös tanulás jegyében a térség oktatási intézményei között. Tóthné Eszes Éva

3 Konzorciumi partnerek
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény JKI Napsugár Óvoda, Jánoshida JKI Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény, Jánoshida Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Jánoshida Jászsági Cigányok Munkalehetõségéért Egyesület Tóthné Eszes Éva

4 JKI Napsugár Óvoda Együttműködés a családdal
Folyamatos a kapcsolattartás (napi beszélgetés, fogadóóra, visszatérő családlátogatás) A kapcsolattartás további elemeinek bővítésével (több közös program), illetve a tartalmi elemeinek mélyítésével a HHH szülők részvételi arányának növelése. Óvoda – iskola átmenet támogatása Kidolgozásra került az óvoda – iskola együttműködési modellje Dokumentumok: A kidolgozott új tartalmi elemek beépítése az óvoda dokumentációjába. Tóthné Eszes Éva

5 Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Helyi közoktatási kerek-asztal Szülői klub működtetése Színházlátogatások Játszóház Környezetvédelmi nap Családi nap szervezése Tóthné Eszes Éva

6 Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület
Kirándulás szervezése Sportprogram rendezése Cigánytánc oktatása Mobil színpad beszerzése Helyi közoktatási kerek-asztal Szülői klub működtetése Tóthné Eszes Éva

7 Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar
Dr. Fábiánné dr. Kocsis Lenke főiskolai tanár Nyíri Mihályné főiskolai adjunktus Erdészné dr. Molnár Marietta tanszékvezető főiskolai tanár Pedagógushallgatók fogadására, hospitációk és konzultációk vezetésére, próbatanításokra, vizsgatanításokra történő felkészítés Tóthné Eszes Éva

8 JKI Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény
I. IPR alapú intézményfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek (Tanulás tanítása program, Nyitott iskola program) II. Szolgáltatóvá válást elősegítő tevékenységek (Pedagógushallgatók fogadására, hospitációk és konzultációk vezetésére, próbatanításokra, vizsgatanításokra történő felkészülés.) III. Szolgáltatói tevékenységek (Találkozó szervezése, részvétel találkozókon, műhelymunka) IV. Közoktatási fejlesztési hálózatokhoz történő kapcsolódást, a hálózati- és horizontális tanulást segítő tevékenységek (jó gyakorlatok megismerése, terjesztése, fejlesztése) V. Minőségbiztosítással minőségirányítással összefüggő elemek (A teljes körű intézményi önértékelés rendjében szerepelteti az IPR alapú önértékelést.) Tóthné Eszes Éva

9 Főiskolai hallgatók gyakorlatát segítő munkacsoport
Munkacsoport-vezető: Kerepesiné Antal Ibolya tanító, gyakorlatvezető szakvizsga Tagok: Horváthné Szabó Katalin magyar-történelem szakos tanár Majorosné Gerhát Éva tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus szakvizsga Mészárosné Vas Márta magyar-ének szakos tanár, drámapedagógus szakvizsga Nagyné Barta Vilma matematika-kémia szakos tanár Tóthné Eszes Éva tanító, magyar szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga Turócziné Eszes Mária tanító, mentálhigiénés szakvizsga Tóthné Eszes Éva

10 Közös tervezés Feladat-egyeztetés, célkitűzések, munkaterv
„EGYMÁSTÓL TANULÁS” Az értékrendszer prioritásai Csoportos és egyéni hospitálások hogyanja Az integrációs pedagógiai rendszer felépítése Az iskolában működő IPR – elemek Együttműködések, partnerkapcsolatok Tóthné Eszes Éva

11 Gyakorlatvezetők felkészítése
Gyakorlatvezetői dokumentáció megismerése A tanítási gyakorlatok programjának előkészítése A hallgatók értékelő füzetei  Az integráció és szegregáció története a Jászságban – előadás (Dr Szabados Lajos, a főiskola rektor helyettese) Értékelési szempontok megbeszélése Gyakorlati jegyek szempontjai A teljesített félév munkájának értékelése A következő félév programterve Tóthné Eszes Éva

12 Gyakorlatvezetők felkészítése
Gyakorlatvezető tanárok hospitálása a Csillei Béla által vezetett Dr. Hegedűs T. András Alapítványi Szakiskolában, Középiskolában. A tanítási gyakorlat mindennapi kérdéseinek megbeszélése ( felkészülés, tervezetek). Záró tanítások előkészítése Tóthné Eszes Éva

13 Gyakorlatvezetők felkészítése
A grafológia alapjai Gyermekrajzok elemzése Továbbképzés Ribárszki Valéria pszichológus Tóthné Eszes Éva

14 Gyakorlatvezetők felkészítése
Tanárképzés szakmai és gyakorlati kérdései Mérési-értékelési gyakorlatok Vélemények a pedagógus munkájáról Mi jelent stresszt a pedagógusnak? A gyakorlatvezetői munka kihívásai, „örömök és gondok” Tóthné Eszes Éva

15 A hallgatók gyakorlatának tervezete
3 félév ütemezése Csoportos hospitálásokkal kezdődik Egyéni hospitálással folytatódik Csoportos tanítási gyakorlat Egyéni tanítási gyakorlat Komplex szabadidős foglalkozás Tóthné Eszes Éva

16 Tóthné Eszes Éva

17 Tóthné Eszes Éva

18 Tóthné Eszes Éva

19 Találkozás a hallgatókkal
Közoktatási szakértő előadása: IPR-rendszer Gyakorlatvezetők bemutatkozása Ismerkedés a főiskolai hallgatókkal Ismerkedés a tanulócsoportokkal Tóthné Eszes Éva

20 Csoportos hospitálás Ismerkedés a helyi óvodával
Bemutató foglalkozás megtekintése Mozgásfejlesztés az óvodában Tóthné Eszes Éva

21 Csoportos hospitálás Bemutatóóra az első osztályban
Hospitálás a saját tanulócsoportban Egyéni fejlesztésbe való bekapcsolódás Tóthné Eszes Éva

22 Egyéni hospitálás, tanítási gyakorlat
Kompetencia-fejlesztés Kooperatív tanulásszervezés Differenciálás Hatékony tanuló-megismerési technikák Egyéni fejlesztés Motivációs eszközök Pályaorientáció Multikulturális tartalmak Külső partner-kapcsolataink Önismeret, önértékelés Tóthné Eszes Éva

23 Együttműködések Fehér Kálmánné, a jánoshidai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnök asszonya Cseresznyési Erika, védőnő Mahovics Tímea, gyermekjóléti szolgálat előadója Banya László, a Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület elnöke Tóthné Eszes Éva

24 Szabadidős tevékenységek
Tóthné Eszes Éva

25 Közös szakmai nap Tóthné Eszes Éva

26 Projektzáró tanítás Tóthné Eszes Éva

27 Tóthné Eszes Éva


Letölteni ppt "TÁMOP / „Integrációs bázisiskola a Jászságban”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések