Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Klages személyiségelmélete. Ludwig Klages (1872-1956) Filozófus, pszichológus, grafológus. Az 1897-ben létrejött Német Grafológiai Társaság elnöke. Elméletei:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Klages személyiségelmélete. Ludwig Klages (1872-1956) Filozófus, pszichológus, grafológus. Az 1897-ben létrejött Német Grafológiai Társaság elnöke. Elméletei:"— Előadás másolata:

1 Klages személyiségelmélete

2 Ludwig Klages (1872-1956) Filozófus, pszichológus, grafológus. Az 1897-ben létrejött Német Grafológiai Társaság elnöke. Elméletei: 4„4„kifejezéstan” (Ausdruckslehre) 4a4a jelek kettős értelműsége (Doppelsbedeutigung) 4f4formanívó elmélet

3 Karakterológiája 4 Emberképe bölcseleti meghatározottságú. 4 Arisztotelész modelljéből indul ki: szellem, lélek, test.

4 Az ember három rendszer egymás fölé rétegződéséből épül fel: test, lélek és szellem rétegéből. szellem lélek test

5 Materiális és immateriális Az ÖSZTÖN: Jelentése: az állat és az ember fizikai életét befolyásoló tényezők jelenségek befolyásoló hatására kialakuló vonzás. Az Érdeklődés vagy HAJTÓERŐ: Jelentése: az Én-tudatos emberben fellépő lelki jelenség, amely meghatározza akarati megnyilatkozásait. A célokban jelentkezik.

6 A test 4 feladata: érzékelés és mozgás 4 materiális természetű, én-tudat nélküli működés jellemzi, 4 hajtóereje: az ÖSZTÖN a feloldódás vágya, minden létezővel való összeolvadás MAGAÁTADÁS

7 A lélek 4 feladata: szemlélés, alakítás 4 immateriális természetű, én-tudat nélkül működik 4 hajtóereje: ugyanaz mint a testé: az ÖSZTÖN a feloldódás, MAGAÁTADÁS

8 A szellem 4 feladata: felfogás, akarat 4 immateriális természetű, én-tudat hajtja, 4 hajtóereje: Én-igenlő része az embernek, azonosulás az Én-nel Én-tudat, INDIVIDUUM, ÖNÉRVÉNYESÍTÉS

9 ÉNTermészet önérvényesítésmagaátadás vonzás vonzás Ez már zónaelmélet is! szellem lélek test

10 Hajtóerők megoszlásuk és vonzásuk taszításuk ereje határozza meg a személyiséget Maga-átadó természetszeretet önfeláldozás vágy türelem hűség jóakarat önállótlanság Én-igenlő tárgyilagosság pártatlanság vállalkozószellem álnokság csalafintaság „szárazság” irigység részvétlenség

11 szellemlélektest Működésefelfogás, akaratszemlélés, alakítás érzékelés, mozgás Természeteimmateriális Én-tudat, individuum materiális Én-tudat nélküli működés, Hajtóerőkcélok azonosulás az Én-nel ÉRDEKLŐDÉS ÖNÉRVÉNYE- SÍTÉS ösztönösség feloldódás vágya a természetben ÖSZTÖN MAGAÁTADÁS Klages emberképének összefoglaló táblázata

12 A személyiség működése (a jellem szerkezetének zónái) 4 1. Klages-féle elnevezése: „ANYAGA” tartalma: képességek, készségek, akarat, érzések, értelem tulajdonságai Mai fogalmak szerint: öröklés

13 A személyiség működése 4 2. Klages-féle elnevezése: „SZERKEZETE” tartalma: hajtóerő és a külvilág ellenállása között fennálló viszony. Mai fogalmak szerint: introverzió – extraverzió (Merre keresi az élményt?)

14 A személyiség működése 4 3. Klages-féle elnevezése: „MINŐSÉGE” tartalma: maguk a hajtóerők Mai fogalmak szerint: motiváció

15 A személyiség működése 4 4. Klages-féle elnevezése: „TEKTONIKÁJA” (FELÉPÍTÉSE) tartalma: a tulajdonságok összhangja (egységesség, ziláltság, ingatagság, szilárdság) Mai fogalmak szerint: neuroticitás, stabilitás

16 A személyiség működése 4 5. Klages-féle elnevezése: „VISELKEDÉSMÓD” tartalma: milyen magatartásban jelentkezik (szerény-kihívó; fecsegő-zárkózótt; fegyelmezetlen-tartózkodó) Mai fogalmak szerint: a behaviorista pszichológia (viselkedéstan)

17 A jelek kettősértékűségének elmélete 4 Az emberi minőség megítélésében a hajtóerők ereje fontos. 4 Erős hajtóerő mellett pozitív, gyengénél negatív jelentést kap egy jel. 4 + egy ösztön vagy szabályozás megléte - a hiánya

18 példája: Leszakítja-e a virágot? NEM OKA: + erős vágy erős szabályozással - közönbösség: nem vágyott rá

19 grafológiai példák: dőltség + impulzív érzések uralma lelkesedég képessége robbanékonyság odaadás, önfeláldozás természetesség társkeresés extroverzió - megfontolatlanság mértéktelenség tartásnélküliség önnevelés hiánya könnyelműség esztelenség kapkodás mértéktelenség

20 FORMANÍVÓ ELMÉLET 4 Mi dönti el? Az írás formanívója: ritmikája eredetisége tagoltsága (Megállapításánál figyelembe vette a rutinszintet, és a képzettséget)

21 formanívó fokozatok 4 1. igen magas 4 2. elég magas 4 3. közepes 4 4. alacsony 4 4. igen alacsony

22 Vezérkép (Leitbild) 4 Minden személyiség felfűzhető egy vezérképre, ami a személyiség legfontosabb néhány tulajdonságaiból áll össze

23 MŰVEI 1901. A grafológia alapelvei 1905. Írás és karakter 1910. A grafológia problémái 1923. Kifejezőmozgás és formaerő 1924. A karakterológia alapelvei 1929. A lélek mint a szellem ellentéte 1930. Grafológiai olvasókönyv 1934. A kifejezéstudomány alapjai


Letölteni ppt "Klages személyiségelmélete. Ludwig Klages (1872-1956) Filozófus, pszichológus, grafológus. Az 1897-ben létrejött Német Grafológiai Társaság elnöke. Elméletei:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések