Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Klages személyiségelmélete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Klages személyiségelmélete"— Előadás másolata:

1 Klages személyiségelmélete

2 Ludwig Klages (1872-1956) Filozófus, pszichológus, grafológus.
Az 1897-ben létrejött Német Grafológiai Társaság elnöke. Elméletei: „kifejezéstan” (Ausdruckslehre) a jelek kettős értelműsége (Doppelsbedeutigung) formanívó elmélet

3 Karakterológiája Emberképe bölcseleti meghatározottságú. Arisztotelész modelljéből indul ki: szellem, lélek, test.

4 Az ember három rendszer egymás fölé rétegződéséből épül fel:
test, lélek és szellem rétegéből. szellem lélek test

5 Materiális és immateriális
Az ÖSZTÖN: Jelentése: az állat és az ember fizikai életét befolyásoló tényezők jelenségek befolyásoló hatására kialakuló vonzás. Az Érdeklődés vagy HAJTÓERŐ: Jelentése: az Én-tudatos emberben fellépő lelki jelenség, amely meghatározza akarati megnyilatkozásait. A célokban jelentkezik.

6 A test feladata: érzékelés és mozgás
materiális természetű, én-tudat nélküli működés jellemzi, hajtóereje: az ÖSZTÖN a feloldódás vágya, minden létezővel való összeolvadás MAGAÁTADÁS

7 A lélek feladata: szemlélés, alakítás
immateriális természetű, én-tudat nélkül működik hajtóereje: ugyanaz mint a testé: az ÖSZTÖN a feloldódás, MAGAÁTADÁS

8 A szellem feladata: felfogás, akarat
immateriális természetű, én-tudat hajtja, hajtóereje: Én-igenlő része az embernek, azonosulás az Én-nel Én-tudat, INDIVIDUUM, ÖNÉRVÉNYESÍTÉS

9 ÉN Természet önérvényesítés magaátadás
szellem vonzás Ez már zónaelmélet is! lélek test

10 Hajtóerők megoszlásuk és vonzásuk taszításuk ereje határozza meg a személyiséget
Én-igenlő tárgyilagosság pártatlanság vállalkozószellem álnokság csalafintaság „szárazság” irigység részvétlenség Maga-átadó természetszeretet önfeláldozás vágy türelem hűség jóakarat önállótlanság

11 Klages emberképének összefoglaló táblázata
szellem lélek test Működése felfogás, akarat szemlélés, alakítás érzékelés, mozgás Természete immateriális Én-tudat, individuum materiális Én-tudat nélküli működés, Hajtóerők célok azonosulás az Én-nel ÉRDEKLŐDÉS ÖNÉRVÉNYE-SÍTÉS ösztönösség feloldódás vágya a természetben ÖSZTÖN MAGAÁTADÁS

12 A személyiség működése (a jellem szerkezetének zónái)
1. Klages-féle elnevezése: „ANYAGA” tartalma: képességek, készségek, akarat, érzések, értelem tulajdonságai Mai fogalmak szerint: öröklés

13 A személyiség működése
2. Klages-féle elnevezése: „SZERKEZETE” tartalma: hajtóerő és a külvilág ellenállása között fennálló viszony. Mai fogalmak szerint: introverzió – extraverzió (Merre keresi az élményt?)

14 A személyiség működése
3. Klages-féle elnevezése: „MINŐSÉGE” tartalma: maguk a hajtóerők Mai fogalmak szerint: motiváció

15 A személyiség működése
4. Klages-féle elnevezése: „TEKTONIKÁJA” (FELÉPÍTÉSE) tartalma: a tulajdonságok összhangja (egységesség, ziláltság, ingatagság, szilárdság) Mai fogalmak szerint: neuroticitás, stabilitás

16 A személyiség működése
5. Klages-féle elnevezése: „VISELKEDÉSMÓD” tartalma: milyen magatartásban jelentkezik (szerény-kihívó; fecsegő-zárkózótt; fegyelmezetlen-tartózkodó) Mai fogalmak szerint: a behaviorista pszichológia (viselkedéstan)

17 A jelek kettősértékűségének elmélete
Az emberi minőség megítélésében a hajtóerők ereje fontos. Erős hajtóerő mellett pozitív, gyengénél negatív jelentést kap egy jel. + egy ösztön vagy szabályozás megléte - a hiánya

18 példája: Leszakítja-e a virágot? NEM
OKA: + erős vágy erős szabályozással - közönbösség: nem vágyott rá

19 grafológiai példák: dőltség
+ impulzív érzések uralma lelkesedég képessége robbanékonyság odaadás, önfeláldozás természetesség társkeresés extroverzió - megfontolatlanság mértéktelenség tartásnélküliség önnevelés hiánya könnyelműség esztelenség kapkodás

20 FORMANÍVÓ ELMÉLET Mi dönti el? Az írás formanívója: ritmikája
eredetisége tagoltsága (Megállapításánál figyelembe vette a rutinszintet, és a képzettséget)

21 formanívó fokozatok 1. igen magas 2. elég magas 3. közepes 4. alacsony
4. igen alacsony

22 Vezérkép (Leitbild) Minden személyiség felfűzhető egy vezérképre, ami a személyiség legfontosabb néhány tulajdonságaiból áll össze

23 MŰVEI 1901. A grafológia alapelvei 1905. Írás és karakter
1910. A grafológia problémái 1923. Kifejezőmozgás és formaerő 1924. A karakterológia alapelvei 1929. A lélek mint a szellem ellentéte 1930. Grafológiai olvasókönyv 1934. A kifejezéstudomány alapjai


Letölteni ppt "Klages személyiségelmélete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések