Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Baranya Paktum Fórum Előadó: Dr. Tótsimon Péter 2008. november 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Baranya Paktum Fórum Előadó: Dr. Tótsimon Péter 2008. november 3."— Előadás másolata:

1 A Baranya Paktum Fórum Előadó: Dr. Tótsimon Péter 2008. november 3.

2 Célok: Átfogó cél a megye foglalkoztatási szintjének növelése és a munkanélküliség csökkentése Közvetlen cél a paktum partneri hálózat létrehozása, a működési feltételek biztosítása és a szükséges dokumentumok elkészítése.

3 Kezdeményezők: Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Munkaügyi Központ Európai Fejlesztési és Tájékoztatási Egyesület Baranya Megyei Területi Agrárkamara Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Baranya Megyei Munkaügyi Tanács Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont

4 A foglalkoztatási paktum célkitűzései I. Olyan komplex gazdaságfejlesztési-foglalkoztatási partnerségi hálózat működtetése, amely működési és kommunikációs mechanizmusai révén képes a – helyi gazdasági közszereplők széles körű bevonásával – a mindenkori elképzelések, kezdeményezések megvalósítható projektté formálására és a megyei/regionális foglalkoztatási stratégiával összhangban a konkrét foglalkoztatási program megvalósulásának támogatására, a foglalkoztatási színvonal növelése és a munkanélküliség csökkentése,

5 A foglalkoztatási paktum célkitűzései II. A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek munkavállalási feltételeinek, esélyeinek és lehetőségeinek javítása, A térségi gazdaságfejlesztési elképzelések és a szakképzés összehangolása, a helyi, illetve a közösségi szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése, felhasználva az információs és a kommunikációs technológiát is, A hátrányos helyzetű és a munkaerőpiacról kiszorult rétegek (re)integrációjának elősegítése,

6 A foglalkoztatási paktum célkitűzései III. A férfiak és a nők esélyegyenlőségének figyelembe vétele minden területen, a térség adottságainak kihasználásával a foglalkoztatási potenciál fejlesztése kiemelten a gazdaság, az idegenforgalom, a sport-szabadidő, a szociális szolgáltatások, a kultúra területén, figyelemmel a Pécsi Pólus projekt prioritásaira is (egészségipar,környezetipar,kulturálisipar, EKF) A gazdaság munkaerő-igény kielégítésének segítése képzéssel, munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és egyéb – pl. közgazdasági- eszközökkel.

7 A paktum lehetősége biztosít I.: a megyei foglalkoztatás politika célkitűzéseinek és főbb irányainak megvalósítására, a foglalkoztatás bővítés lehetőségeinek feltárására, A megye gazdaságát, foglalkoztatását és képzését befolyásoló, azt elősegítő helyi szereplők foglalkoztatáspolitikai problémák megoldásával, munkahelyteremtéssel kapcsolatos elképzeléseinek összehangolására,

8 A paktum lehetősége biztosít II.: Olyan kommunikációs mechanizmus működtetésére, amely tartósan, fenntartható módon biztosítja az aktuális és helyi fejlesztési elképzelések megismerését, ötletek feltárását és rendszerbe való integrálását, További együttműködő partnerek felkutatására, régiós és országhatáron túli kapcsolatok kiépítésére, Pénzügyi források összehangolására a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása érdekében. Integrált típusú programok, projektek generálására.

9 A foglalkoztatási paktum célcsoportjai munkanélküliséggel veszélyeztetett személyek pályakezdő fiatalok, különös tekintettel a felsőfokú végzettségűekre megváltozott munkaképességűek tartósan munkanélküliek 40 éven felüli munkanélküliek nők helyi vállalkozók fogyatékkal élők

10 A Fórum feladatai Tájékozódik a térség munkaerő-piaci helyzetéről Megválasztja az irányító testület tagjait Javaslatokat fogalmaz meg a munkaerő-piaci programokra Véleményezi az eddigi akciókat Segíti a szereplők közötti kezdeményezések összehangolását Elfogadja a Foglalkoztatási Paktum működési szabályzatát

11 Foglalkoztatási Paktum szervei A foglalkoztatási Paktum biztosítja az egyes tagjai számára a döntési, irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásában történő részvételt. Szervei: Foglalkoztatási Fórum Irányító Testültet Monitoring bizottság Munkacsoportok

12 Irányító Testület tagjai Létszáma 7fő Összetétele rögzített vagy a Foglalkoztatási Fórum számára ajánlással ellátott lehet, e szerint:  Elnöke (Foglalkoztatási Paktum képviselője)  Tagjai:  Munkaügyi szervezet képviselője  Gazdasági szervezetek képviselője  Képző szervezetek képviselője  Civil szervezetek képviselője  Érdekképviseleti szervezetek képviselője

13 Irányító testület tagjai Elnök: Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat elnöke Munkaügyi szervezet képviselője: Dr. Kékes Ferenc Gazdasági szervezetek képviselője: Huszti Zoltán Képzőszervezetek képviselője:Cséfalvay Ágnes Civil szervezetek képviselője:Gyurokné Dr. Bódi Csilla Érdekképviseleti szervezetek: Regionális Munkaügyi Tanács: Aparácz Dénes Perényi József

14 Monitoring Bizottság tagjai Elnök: Horváth Zoltán Baranya Megyei Önkormányzat alelnöke Munkaügyi szervezet képviselője: Hornyák István Pécsi Kistérség: Füziné Kajdy Zita Civil szervezetek képviselője: Gere János Munkaügyi tanács: Medvetzky Antal

15 Az Országos foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) zárt pályázatot hirdetett a „FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOK továbbműködésének és a foglalkoztatási stratégiák megvalósításának támogatására” Projekt

16 OFA pályázat költségvetésének összesíése (ezer Ft-ban) Költségnem Teljes költség Források OFA forrás Saját forrás Más forrás Személyi jellegű költség 5.1694.393776 - Anyag költség 750638112 - Igénybe vett szolgáltatások költségei 5.8404.964876 - Egyéb szolgáltatások költségei --- - Program összesen 11.7599.9951.764 -

17 Projekt elemek Térségi kohézió javítása, emelése A Megyei Önkormányzat intézményrendszerének bekapcsolása a Paktum tevékenységébe Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának javítása Szakképzés megyei, térségi koordinációja

18 Projekt tartalmi elemei Térségi és Baranya Megyei szakképzési koordináció Megye kistérségeinek bevonása a foglalkoztatási paktum tevékenységébe A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és Baranya Megye intézményeinek bevonása a foglalkoztatási paktum tevékenységében Szociális kohézió.A megváltozott munkaképességű,fogyatékossággal élők munkaerőpiacra kerülésének tapasztalatai

19 Főbb Indikátorok 2008 Utánkövetés (VÁTI) Workshop 2. db. Fórum 1. db. Rendezvényeken résztvevők 120. fő. Projekt 20.db Létrejövő új munkahely 50.db

20 Főbb indikátorok 2009 OFA Projekt Workshop 12. db. Fórum 2. db. Rendezvényeken résztvevők 100. fő. Projekt 2.db Létrejövő új munkahely 30.db Új Partner 10.db.

21 A 2009 évi Munkaterv Főbb Feladatai Térségi és Baranya Megyei szakképzési koordináció (az projekt elkészül,a partnerek elfogadják létrejön a szakképzési munkacsoport)) Megye kistérségeinek bevonása a foglalkoztatási paktum tevékenységébe (az projekt elkészül,a partnerek elfogadják ) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és Baranya Megye intézményeinek bevonása a foglalkoztatási paktum tevékenységében (a projekt elkészül,az érintett intézmények részt vesznek a paktum tevékenységében) Szociális kohézió.A megváltozott munkaképességű,fogyatékossággal élők munkaerőpiacra kerülésének tapasztalatainak átadása. (a projekt elkészül partnerek elfogadják)

22 Elérhetőségek: Gesztor: Baranya Megyei Önkormányzat, Dr. Hargitai János Projektvezető: Dr. Tótsimon Péter, Baranya Megyei Önkormányzat Tel.: (72)/520-686; (72)/500-458 Fax: (72)/520-687 E-mail: baranyapaktum@baranya.hubaranyapaktum@baranya.hu Web lap: baranyapaktum.hu

23 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "A Baranya Paktum Fórum Előadó: Dr. Tótsimon Péter 2008. november 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések