Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Földes Ádám A Paksi Atomerőmű és az információszabadság egy fejlődő demokráciában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Földes Ádám A Paksi Atomerőmű és az információszabadság egy fejlődő demokráciában."— Előadás másolata:

1 Földes Ádám A Paksi Atomerőmű és az információszabadság egy fejlődő demokráciában

2 Kronológia 1. újraindításkárelhárítás adatkérés 2004. augusztus 11.2005. március 4. megtagadás 2004. augusztus 31.2005. március 24. kereset benyújtása 2004. szeptember 22.2005. április 25. elsőfokú határozat első tárgyalási nap: 2005. március 30. → február 25. 2005. április 1. 2005. november 4.

3 Kronológia 2. újraindításkárelhárítás másodfokú határozat 2005. szeptember 8. 2006. március 27-én kézbesítették 2006. április 20. megismételt elsőfokú határozat 2007. március 7.2007. február megismételt másodfokú határozat 2007. novemberében várható 2007. július 12. folyt. köv.

4 Információszabadság szabályok Alkotmány 61. §Alkotmány 61. § „A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.” 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól – 12.§1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól – 12.§ 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről

5 Kivételek  üzleti titok - szerzői jog - szellemi alkotások joga  döntés-előkészítő adat  nemzetbiztonsági érdek

6 Üzleti titok (1) Személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok vagy üzleti titok birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél. (2) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.

7 Nem üzleti titok (3) az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. (3) Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

8 www.tasz.hu


Letölteni ppt "Földes Ádám A Paksi Atomerőmű és az információszabadság egy fejlődő demokráciában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések