Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A csoport. A csoport kritériumai (Deutsch ’80)  Ébredjenek az emberek egymás jelenlétének tudatára  Igényeljék az emberek a másokkal való együttműködést.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A csoport. A csoport kritériumai (Deutsch ’80)  Ébredjenek az emberek egymás jelenlétének tudatára  Igényeljék az emberek a másokkal való együttműködést."— Előadás másolata:

1 A csoport

2 A csoport kritériumai (Deutsch ’80)  Ébredjenek az emberek egymás jelenlétének tudatára  Igényeljék az emberek a másokkal való együttműködést  Az együttműködésen a kölcsönösségen és a viszonzáson kell alapulnia - Bizalom - Alkudozás - Összehangolódás  Ébredjenek az emberek annak a tudatára, hogy ők minden mástól megkülönböztethető egységet képeznek

3 A csoport fajtái  Létszám szerint: kis csoport (25 főig), nagy csoport (25- 50 főig), tömeg (50 fő felett)  Formális csoport (pl.: osztály, tantestület)  Informális csoport (pl.: baráti társaság)  Referencia csoport (Merton): normatív és összehasonlító funkció

4 A formális csoport jellemzői  A társadalom funkcionális alapegysége (meghatározott társadalmi feladat ellátására szerveződik)  Nagysága behatárolt  Tagjainak speciális szerepe és a többi taggal szabályozott kapcsolata van  Belső életrend és szabályos fejlődésmenet jellemzi  Nagyobb társadalmi struktúrákhoz (makrostruktúra) kapcsolódik  Tagjai pótolhatóak  Példa: osztály, tantestület

5 Az informális csoport jellemzői  Olyan emberi együttes, amely intézményes mechanizmusok által nem szabályozott  Tagjai saját elhatározásból, érzelmi alapon kapcsolódnak egymáshoz  Természetes emberi szükségleteket elégít ki  Személy a fontos, nem a betöltött szerep.  Példa: család, baráti társaság

6 Referencia csoport (Merton)  Viszonyítási keretül szolgál Az az alakulat, amelyet az egyén vonatkoztatási keretül használ önmaga (és mások) megítéléséhez, amelyhez pszichológiailag igyekszik kapcsolódni, asszimilálódni. Viszonyításról beszélünk akkor, ha a saját helyzetünk megítélésekor mások helyzetét vesszük támpontul, s ezen összehasonlítás nyomán elégedettség, vagy elégedetlenség érzése alakul ki bennünk.

7 A csoport fejlődésének fázisai (Argyle ’81)  Alakulás: a csoporttagok figyelik egymást, „énbemutatások” sorozata, a gyerekek és a tanárok is igyekeznek bemutatni a legjobb tulajdonságaikat  Viharzás: hangsúlyozódik az egyéni viselkedés és értékkülönbségek, versengés a csoportban elfoglalt helyért, nagyszámú kommunikációs aktus jellemzi  Normaalakulás: a csoport normáinak megszületése  Működés: kialakul a csoport kohézió,a feladatok elvégzése jellemző  Felbomlás

8 Csoportösszetétel  Heterogén: tanulók a képességek, attitűdök, érdeklődési irányok, személyiségvonások, életkor, nem, családi háttér tekintetében jelentősen eltérnek egymástól.  Homogén: ennek ellenkezője.  Képességek alapján történő csoportosítás problémái: Megbízható mérőeszköz hiánya. A besorolás sokszor tartós. Befolyásolhatja a családi háttré. Kezdettől alacsony elvárások a gyenge osztállyal szemben.

9 Csoportnorma  Definició: a csoporton belül kialakult, a tagok által elfogadott és követett megállapodások, kollektív elvárások, működési elvek, értékítéletek rendszere  Jellemzői: - Íratlan szabályok - Mindenki számára kötelező érvényűek - A csoportban maradás feltételét képezik - A bekerülésnél is viszonyításul szolgál - Fokozzák a csoportösszetartó erőt (kohézió) - A csoport ellenőrzi is a normák teljesítését

10 A normakövetést meghatározó tényezők  Csoportban elfoglalt hely  Csoportban elfoglalt szerep  A csoport számára mennyire fontos a norma  Tudatos normaalakítás  Felelősségvállalás  Közös szabályalkotás

11 A csoport kohéziót növelheti  Az erőfeszítés mértéke, amit a csoportba kerülésért tettek  „közös” ellenség léte  Csoport nagyság  Kellemes tevékenységek

12 Csoportnagyság Minél nagyobb a csoportlétszáma, annál  Kevesebb lehetőség nyílik arra, hogy mindenki részt vegyen a beszélgetésben, vitában,  Több energiát igényel a csoport élet koordinálása,  Kevesebb az olyan egyén, akit kedvelnek, támogatnak,  Gyakoribb a konfliktus  Interperszonális kapcsolatok száma csökken  Kevésbé átlátható, ki, hol tart,  Biztos, hogy a potenciális erőforrások nem hasznosulnak úgy, mint kisebb létszámnál.

13 Csoport szerkezete  Jacob L. Moreno: szociometria  Egy szempontú: rokonszenvi-ellenszenvi választásokon alapul  Mérei Ferenc: több szempontú  Rokonszenvi-ellenszenvi dimenzió  Közösségi funkció ( vezető, bíró stb.)  Egyéni tulajdonságok, képességek, adottságok  Közösségi helyzet, népszerűség, érvényesülés

14 Jellegzetes alakzatok a csoportban  Pár  Hármas  Zárt négyzet  Csillag  Lánc  Perem

15 Szerkezeti típusok  Halmazszerkezet  Laza szerkezet  Egy központú, széles peremű szerkezet  Tömbszerkezet  Több központú szerkezet

16 EgyüttműködőVersengőIndividualisztikus Hatékony kommunikáció kommunikáció hiánya, fenyegető Nincs interakció Mások teljesítményre való ösztönzése akadályozásaNincs interakció Problémamegoldó konfliktuskezelés győztes-vesztesNincs interakció bizalombizalmatlanságNincs interakció Egymás elfogadása és támogatása elutasításNincs interakció munkamegosztáshiányaNincs interakció Kudarctól való félelem csökken növekszikNincs interakció Mások segítségének használata kihasználatlanságaNincs interakció A tanulási szituáció hatása a tanulói interakciókra

17 Tanulási szituáció hatása a tanulói attitűdökre: egymás elfogadása, támogatás, kedvelés információcsere motiváltság tanulás melletti érzelmi elköteleződés


Letölteni ppt "A csoport. A csoport kritériumai (Deutsch ’80)  Ébredjenek az emberek egymás jelenlétének tudatára  Igényeljék az emberek a másokkal való együttműködést."

Hasonló előadás


Google Hirdetések