Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók és szüleik részére A 2013

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók és szüleik részére A 2013"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók és szüleik részére A 2013
Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók és szüleik részére A december 11-ei szülői fórum anyaga a „Felvételi tájékoztató 2014” alapján kiegészítve.

2 Az érettségi vizsga tárgyai
Legalább öt tantárgy: négy kötelező: magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv egy kötelezően választott tantárgy tetszőleges számú szabadon választott tantárgy (helyi tanterv szerint) Megjegyzés: 2017-től szakközépiskolában kötelező a szakmai tantárgy Azoknak, akik január 1-je után érettségiznek 50 óra közösségi szolgálatot kell végezniük.

3 Az érettségi vizsga fajtái
rendes a középiskola befejezése után előrehozott től: csak tavasszal csak idegen nyelvből és informatikából csak a 10. és a 11. évfolyamon szintemelő középszint után, emelt szint (nyelv és informatika) bármelyik vizsgaidőszakban, rendes érettségin bármely tantárgyból kiegészítő csak érettségi bizonyítvánnyal ismétlő csak érettségi bizonyítvánnyal pótló legkorábban a rendes érettségin javító legkorábban a rendes érettségin

4 Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái 1.
Kötelező tantárgyak A vizsga formája A tantárgy neve középszinten emelt szinten 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli szóbeli 2. Történelem 3. Matematika --- 4. Élő idegen nyelv

5 Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái 2.
Választható közismereti tantárgyak A vizsga formája A tantárgy neve középszinten emelt szinten 1. Élő idegen nyelv (angol, német, francia, olasz) írásbeli szóbeli 2. Fizika 3. Kémia 4. Biológia 5. Földrajz 6. Ének-zene ---  7. Rajz és vizuális kultúra gyakorlati 8. Informatika 9. Testnevelés 10. Filozófia 11. Természettudomány 12. Emberismeret és etika 13. Társadalomismeret 14. Dráma 15. Mozgókép és médiaismeret projekt

6 pontskálán kell értékelni.
Értékelés, minősítés 1. Az érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból a vizsgázó teljesítményét, ha a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll 1–150, csak írásbeli vizsgából áll 1–100, pontskálán kell értékelni.

7 Értékelés, minősítés 2. Pontszámok az egyes tantárgyakból
A tantárgy neve középszinten emelt szinten írásbeli szóbeli Magyar nyelv és irodalom 100 50 Történelem 90 60 Matematika --- 115 35 Élő idegen nyelv 117 33 120 30 Fizika Kémia Biológia Földrajz Informatika Emberismeret és etika 80 70 Testnevelés

8 80–100 % elérése esetén jeles (5), 60 – 79 % elérése esetén jó (4),
Értékelés, minősítés 3. Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: 80–100 % elérése esetén jeles (5), 60 – 79 % elérése esetén jó (4), 40 – 59 % elérése esetén közepes (3), 25 – 39 % elérése esetén elégséges (2), 0 – 24 % elérése esetén elégtelen (1). Ha a vizsgatantárgy több vizsgarészből áll (szóbeli és írásbeli, vagy gyakorlati), a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább 12 %-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy a tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kaphasson.

9 60–100 % elérése esetén jeles (5), 47 – 59 % elérése esetén jó (4),
Értékelés, minősítés 4. Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: 60–100 % elérése esetén jeles (5), 47 – 59 % elérése esetén jó (4), 33 – 46 % elérése esetén közepes (3), 25 – 32 % elérése esetén elégséges (2), 0 – 24 % elérése esetén elégtelen (1). Ha a vizsgatantárgy több vizsgarészből áll (szóbeli és írásbeli, vagy gyakorlati), a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább 12 %-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy a tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kaphasson. (Ez a szabály idegen nyelv esetén mind az öt vizsgarészre vonatkozik!)

10 Értékelés, minősítés 5. A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú, 40-59% elérése esetén, alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. Az informatika 5-ös érettségi esetén csupán a regisztrációs díj befizetése mellett kiváltható az ECDL bizonyítvány. (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság)

11 Felsőoktatási felvételi 2014

12 LINEÁRIS (ÚJ, BOLOGNAI) KÉPZÉSI SZERKEZET
Doktori képzés 6 félév MUNKAERŐPIAC szak szak szak szak OSZTATLAN KÉPZÉS 10-12 FÉLÉV 2 - 4 (- 5) FÉLÉV MESTERKÉPZÉS szak szak szak szak 6 -8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA Felsőoktatási szakképzés (felsőfokú végzettségi szintet nem taanusít) 4 félév 2013. szeptembertől Pl.: orvos fogorvos gyógyszerész állatorvos jogász építészmérnök TANÁRKÉPZÉS (2013-tól)

13 Felvételi pontszámítás
500 pontos felvételi rendszer 200 tanulmányi pont 200 érettségi pont 100 többletpont Alapelv: Ha több lehetséges pontszámítás van, akkor automatikusan a legkedvezőbbet veszik alapul.

14 HOGYAN SZÁMOL AZ OFIK A FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN?
Tanulmányi pont (maximum 200) + Érettségi pont (maximum 200) = maximum 400 pont. vagy Érettségi pont (maximum 200) x 2 = maximum 400 pont. (A két számítási mód közül automatikusan azt számolják, amelyik kedvezőbb.) Többletpontok (maximum 100)

15 TANULMÁNYI PONT – 200 pont 1. 5 tantárgy, két utolsó tanult évében kapott év végi tantárgyi érdemjegyek összegének kétszerese (maximum 100 pont). 1. Kötelező négy tárgy: magyar nyelv és irodalom (átlag), matematika, történelem, idegen nyelv 2. Egy választott legalább két évig tanult, vagy két legalább egy évig tanult természettudományos tantárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz)

16 TANULMÁNYI PONT – 200 pont 2. 4 85 Iskolai eredmény 9. 10. 11. 12.
Irodalom 2 3 4 Magyar nyelv 5 Történelem Angol nyelv Német nyelv Matematika Fizika Kémia Biológia Földrajz Testnevelés Ének-zene Tanulmányi pont 1. (a tíz jegy összegének kétszerese, magyarból átlag): 85

17 TANULMÁNYI PONT – 200 pont 3. Az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy választott tantárgy százalékos eredményének átlaga, egész számra kerekítve (maximum: 100 pont). Ha ötnél több tárgyból van érettségi eredménye, akkor is csak öt tárgy átlagát veszik! Az ötödiknek automatikusan a legjobbat számolják! Tanulmányi pont összesen: = 200

18 Érettségi bizonyítvány
TANULMÁNYI PONT – 200 pont 4. Érettségi bizonyítvány szint % minősítés Magyar nyelv és irodalom közép 78 4 (jó) Történelem 83 5 (jeles) Matematika emelt 86 Angol nyelv 56 3 (közepes) Fizika Biológia emelt  72  5 (jeles)  Tanulmányi pont 2 (négy + egy – legjobb – tárgy %-os eredményének átlaga) 76

19 ÉRETTSÉGI PONT – 200 pont 1. Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi (felvételi) tárgy százalékos eredményének összege (maximum 200 pont). Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény átszámítása között. Ha több felvételi tárgyból (kettőnél több!) van érettségi eredménye, akkor automatikusan a legjobbakat számolják.

20 Érettségi bizonyítvány
ÉRETTSÉGI PONT – 200 pont 2. Érettségi bizonyítvány szint % minősítés Magyar nyelv és irodalom közép 78 4 (jó) Történelem 83 5 (jeles) Matematika emelt 86 Angol nyelv 56 3 (közepes) Fizika Biológia emelt  72  5 (jeles)  Megjegyzés: a példában a matematika és a fizika a két „felvételi” tantárgy. Érettségi pont (a két felvételi tárgy %-os eredményének összege) 164

21 TÖBBLETPONTOK 1. (Minden szakon kötelező többletpontok)
Emelt szintű érettségiért Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó érettségi pontjait számítják és legalább 45%-os teljesítményt ért el. Az emelt szintű vizsgáért tantárgyanként pont jár. Az „előírt” emelt szintű érettségi vizsgáért is jár a többletpont. Nyelvvizsgáért maximum 40 többletpont kapható középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga 28 pont felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga 40 pont Egy nyelvből csak egy jogcímen jár többletpont, kivéve az OKTV eredmény és a nyelvvizsga egyidejűségét. Előnyben részesítés alapján Hátrányos helyzet 40 pont Fogyatékossággal élő 40 pont

22 TÖBBLETPONTOK 2. (Képzési területek szerint adtató többletpontok)
Tanulmányi versenyeredmény alapján (OKTV, SZÉTV), TUDOK 1-10. helyezés 100 pont helyezés 50 pont helyezés 25 pont Szakképesítés alapján Sporteredmény alapján olimpiai részvétel 50 pont világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely 30 pont országos bajnokság 1-3. hely 15 pont korosztályos világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely 20 pont diákolimpia döntő 1-3. hely (a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül; a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban) 10 pont Maximum 100 többletpont kapható.

23 Alkalmassági vizsga (bizonyos szakokon)
Minősítése: megfelelt – nem felelt meg Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg, vagy „nem felelt meg” minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, nem sorolható be az adott képzésre! Például: építészmérnök gépészmérnök tájrendező és kertépítő mérnök tanító és óvodapedagógus művészeti szakok

24 Az 500 pontos felvételi rendszer
Iskolai eredmények Érettségi eredmények Magyar átlag Történelem Matematika x2 Idegen nyelv 1 v. 2 természettud. t. (2-2 jegy összege) Átlageredmény (5 tárgy) A két „felvételi” tárgy %-os érettségi eredményének összege %-ok átlaga 200 pont 100 pont 100 pont Tanulmányi pontok Érettségi pontok Többletpontok: emelt szint 50 p (Összesen max. 100 p) nyelv 28 vagy 40 p (Összesen max. 40 p) + … Maximum 100 Felvételi pontszám 400+többletpontok

25 Felvételhez szükséges minimum ponthatár:
2009-ben 160 pont 2011-ben 200 pont 2012-ben 240 pont 2013-ban 240 pont 2014-ben 260 pont 2015-ben 280 pont 2016-ban 300 pont A minimális pontszámba a többletpontok közül csak az emelt szintű érettségi vizsgáért kapott többletpont számítható be.

26 Felsőoktatási felvételi 2014 A hivatalos forrás

27 Felsőoktatási felvételi 2014
Az egyetlen papír alapon megjelenő kiadvány: Megjelenés: január

28 Jelentkezés a 2014 szeptemberében induló képzésekre
Felsőoktatási felvételi tájékoztató szeptemberben induló képzések c. elektronikus kiadvány az alapképzési szakokat (A) és az osztatlan mesterképzési szakokat (O) tartalmazza! Az EMMI és az OH az esetleges módosításokat, kiegészítéseket hivatalos kiegészítésben jelenteti meg. Erre legkésőbb a jelentkezési határidő előtt 15 nappal kerülhet sor az EMMI és az OH, illetve a www.felvi.hu honlapon. A képzésekre kétféleképpen lehet jelentkezni: a www.felvi.hu honlapon elérhető e-felvételi keretében, illetve a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap határidőig történő benyújtásával. A felvételi eljárásban legfeljebb öt jelentkezési helyre lehet pályázni. Az alapdíj 9000 Ft, ami három jelentkezést tesz lehetővé. Minden további jelentkezés 2000 Ft. (Öt jelentkezési = 10 jelentkezés)

29 Szakok és érettségi vizsgatárgyak 2014
Felsőoktatási felvételi tájékoztató szeptemberben induló képzések c. kiadvány 1. számú táblázat Ez a táblázat tartalmazza, hogy 2014-ben az egyes szakokon melyek azok az érettségi tárgyak, amelyekből a felvételi pontokat számolják, s milyen szintű vizsgát várnak el. Itt nézhető meg, hogy az adható többletpontokból melyik számolható az adott szakon.

30 A ponthatár-megállapítás, a besorolási és a felvételi döntés 1.
Az, hogy a jelentkezőt felveszik-e az általa megjelölt jelentkezési helyre, az ott meghatározott ponthatártól, illetve az általa elért felvételi összpontszámtól függ. A évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során az általános jogszabályi minimumponttól magasabb ponthatár ott alakulhat ki, ahol az adott szakra a felsőoktatási intézmény által az adott képzésre megállapított felvehető kapacitásnál többen jelentkeznek, így a jelentkezők között rangsorolni kell. Ahol a jelentkezők száma az intézmény által megadott kapacitásszámot nem éri el, ott a ponthatár a jogszabályi minimumpont, és minden érvényes felvételi pontszámmal rendelkező jelentkező felvehető. A évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során az egyes jelentkezési helyeken – a jelentkezők által elért felvételi összpontszám alapján kialakított egységes rangsorolás, az intézmények kapacitása, valamint egyéb, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével – várhatóan július 24-én határozzák meg a felvételi ponthatárokat, ami alapján minden jelentkező esetében megállapításra kerül, hogy melyik jelentkezési helyre nyert besorolást, illetve, hogy nem nyert besorolást egyik általa megjelölt jelentkezési helyre sem.

31 A ponthatár-megállapítás, a besorolási és a felvételi döntés 2.
Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre – honlapunk E felvételi szolgáltatásából letölthető –ún. besorolási döntést hoz, amelynek meghozataláról és elérhetővé válásáról elektronikus levélben értesíti a jelentkezőt legkésőbb augusztus 5-ig. A besorolási döntésben a Hivatal megállapítja, hogy a jelentkező a felvételi jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül mely képzés esetében érte el a felvételhez szükséges ponthatárt. Egyazon felvételi eljárásban a jelentkező az általa meghatározott rangsor alapján csak egy jelentkezési helyre sorolható be, továbbá a besorolási döntésben a jelentkező tájékoztatást kap a jogorvoslat lehetőségéről is.

32 A ponthatár-megállapítás, a besorolási és a felvételi döntés 3.
Ponthatár alatti felvételi összpontszámmal senki nem vehető fel, viszont a ponthatárt elért jelentkezőt fel kell venni, kivéve, ha a jelentkezési sorrendjében előrébb megjelölt helyre már felvételt nyert, vagy a felsőoktatási intézmény – miután az adott képzésen a felvétel alapvető feltételeit teljesítő, azaz érvényes felvételi pontszámmal rendelkező jelentkezők száma nem éri el Tájékoztatóban megadott minimális létszámot – a meghirdetett szakot nem indítja el. Amennyiben a jelentkező valamely jelentkezési helyére besorolást nyert, az illetékes felsőoktatási intézmény erről külön ún. felvételi határozatot küld a jelentkezőnek. A felvételi határozattal együtt tájékoztatja a felvett jelentkezőt a hallgatói jogviszony létesítésének feltételeként meghatározott beiratkozás helyéről, idejéről, az ezzel összefüggő teendőkről is. Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy egyéb okok (például az oktatáshoz szükséges, a felvétel alapvető feltételeit teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező) miatt egyes jelentkezési helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam.

33 Ki nem vehető fel felsőoktatási intézménybe, a felvétel alapvető feltételei 1.
Egyetlen jelentkezési helyre sem vehető fel az, aki: nem rendelkezik a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel – vagyis alapképzés, osztatlan mesterképzés esetén érettségi végzettséggel; alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén a jelentkező nem rendelkezik az adott szakra meghatározott legalább kettő beszámítható érettségi vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint); az intézmények által előírt kizáró jellegű vizsgát nem teljesíti (pl. alkalmassági vizsga, gyakorlati vizsga stb.); alapképzésre, osztatlan mesterképzésre való jelentkezés esetén nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. (2014-ben 260 pont) felvételi összpontszáma nem éri el a felvételi ponthatárt. Figyelem! Felsőoktatási szakképzés esetén december 15-től 240 pont, december 15-től 260 pont; alapképzés és osztatlan mesterképzés esetén december 15-től 280 pont, december 15-től 300 pont lesz a jogszabályi minimumpontszám!

34 Ki nem vehető fel felsőoktatási intézménybe, a felvétel alapvető feltételei 2.
A miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46.§ (1) bekezdése alapján … (az alábbi szakokon) a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges ponthatárokat (minimum pontszám) az alábbiak szerint határozta meg azzal, hogy egyes esetekben az előre megállapított ponthatár lefelé módosulhat: alkalmazott közgazdaságtan 465 andragógia emberi erőforrások gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 465 gazdálkodási és menedzsment 460 kereskedelem és marketing449közszolgálati 440 nemzetközi gazdálkodás460pénzügy és számvitel 458 turizmus-vendéglátás üzleti szakoktató igazságügyi igazgatási 424 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 410 kommunikáció és médiatudomány 455 nemzetközi tanulmányok 465 jogász

35 A legfontosabb határidők:
Érettségi jelentkezés (itt az iskolában): február 15. Felsőoktatási felvételi jelentkezés: február 15. E-felvételi hitelesítés: február 23. Általános hiánypótlás: június 19. A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl.:év végi és érettségi bizonyítvány) benyújtása, továbbá egyszeri sorrendmódosítás: július 10. Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése: július 24. (legkésőbb augusztus 5.)

36 Hogyan érhető el mindez?
Mit kínál az Árpád Gimnázium? Mire alapozzunk? Iskolánk a „100 legjobb magyar középiskola” közül a 82. lett 2012-ben és 2013-ban is!

37 Felkészülés az Árpádban
Továbbtanulási irány, szakok eldöntése, kiválasztása Jelentkezés: február 15. Megfelelő érettségi tárgyak választása Kitartó, szorgalmas tanulás – minden tantárgyból Előkészítők, felkészítések

38 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók és szüleik részére A 2013"

Hasonló előadás


Google Hirdetések