Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók és szüleik részére A 2013. december 11-ei szülői fórum anyaga a „Felvételi tájékoztató 2014” alapján kiegészítve.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók és szüleik részére A 2013. december 11-ei szülői fórum anyaga a „Felvételi tájékoztató 2014” alapján kiegészítve."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók és szüleik részére A 2013. december 11-ei szülői fórum anyaga a „Felvételi tájékoztató 2014” alapján kiegészítve.

2 Az érettségi vizsga tárgyai Legalább öt tantárgy: – négy kötelező:magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv – egy kötelezően választott tantárgy – tetszőleges számú szabadon választott tantárgy (helyi tanterv szerint) Megjegyzés: 2017-től szakközépiskolában kötelező a szakmai tantárgy Azoknak, akik 2016. január 1-je után érettségiznek 50 óra közösségi szolgálatot kell végezniük.

3 Az érettségi vizsga fajtái  rendesa középiskola befejezése után  előrehozott 2014-től: csak tavasszal csak idegen nyelvből és informatikából csak a 10. és a 11. évfolyamon  szintemelőközépszint után, emelt szint (nyelv és informatika) bármelyik vizsgaidőszakban, rendes érettségin bármely tantárgyból  kiegészítőcsak érettségi bizonyítvánnyal  ismétlőcsak érettségi bizonyítvánnyal  pótlólegkorábban a rendes érettségin  javító legkorábban a rendes érettségin

4 Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái 1. Kötelező tantárgyakA vizsga formája A tantárgy neveközépszintenemelt szinten 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 2. Történelemírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 3. Matematikaírásbeli---írásbeliszóbeli 4. Élő idegen nyelvírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli

5 Választható közismereti tantárgyakA vizsga formája A tantárgy neveközépszintenemelt szinten 1. Élő idegen nyelv (angol, német, francia, olasz) írásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 2. Fizikaírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 3. Kémiaírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 4. Biológiaírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 5. Földrajzírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 6. Ének-zeneírásbeliszóbeli--- 7. Rajz és vizuális kultúraírásbeligyakorlati--- 8. Informatikagyakorlatiszóbeligyakorlatiszóbeli 9. Testnevelésgyakorlatiszóbeligyakorlatiszóbeli 10. Filozófiaírásbeliszóbeli--- 11. Természettudományírásbeliszóbeli--- 12. Emberismeret és etikaírásbeliszóbeli--- 13. Társadalomismeretírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 14. Drámagyakorlatiszóbeli--- 15. Mozgókép és médiaismeret írásbeliprojekt--- Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái 2.

6 Értékelés, minősítés 1. Az érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból a vizsgázó teljesítményét, ha a vizsga n írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll 1–150, n csak írásbeli vizsgából áll 1–100, pontskálán kell értékelni.

7 Értékelés, minősítés 2. Pontszámok az egyes tantárgyakból A tantárgy neve középszintenemelt szinten írásbeliszóbeliírásbeliszóbeli Magyar nyelv és irodalom1005010050 Történelem90609060 Matematika100---11535 Élő idegen nyelv1173312030 Fizika90609060 Kémia1005010050 Biológia1005010050 Földrajz1005010050 Informatika 1203012030 Emberismeret és etika 8070--- Testnevelés 1005010050

8 Értékelés, minősítés 3. Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: 80–100 % elérése esetén jeles(5), 60 – 79 % elérése esetén jó(4), 40 – 59 % elérése esetén közepes(3), 25 – 39 % elérése esetén elégséges(2), 0 – 24 % elérése esetén elégtelen(1). Ha a vizsgatantárgy több vizsgarészből áll (szóbeli és írásbeli, vagy gyakorlati), a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább 12 %-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy a tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kaphasson.

9 Értékelés, minősítés 4. Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: 60–100 % elérése esetén jeles(5), 47 – 59 % elérése esetén jó(4), 33 – 46 % elérése esetén közepes(3), 25 – 32 % elérése esetén elégséges(2), 0 – 24 % elérése esetén elégtelen(1). Ha a vizsgatantárgy több vizsgarészből áll (szóbeli és írásbeli, vagy gyakorlati), a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább 12 %-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy a tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kaphasson. (Ez a szabály idegen nyelv esetén mind az öt vizsgarészre vonatkozik!)

10 Értékelés, minősítés 5. A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és – legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú, – 40-59% elérése esetén, alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. Az informatika 5-ös érettségi esetén csupán a regisztrációs díj befizetése mellett kiváltható az ECDL bizonyítvány. ( Neumann János Számítógép-tudományi Társaság)

11 Felsőoktatási felvételi 2014

12 LINEÁRIS (ÚJ, BOLOGNAI) KÉPZÉSI SZERKEZET 6 -8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2 - 4 (- 5) FÉLÉV MESTERKÉPZÉS Pl.: orvos fogorvos gyógyszerész állatorvos jogász építészmérnök TANÁRKÉPZÉS (2013-tól)

13 Felvételi pontszámítás 500 pontos felvételi rendszer  200 tanulmányi pont  200 érettségi pont  100 többletpont Alapelv: Ha több lehetséges pontszámítás van, akkor automatikusan a legkedvezőbbet veszik alapul.

14 HOGYAN SZÁMOL AZ OFIK A FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN? n Tanulmányi pont (maximum 200) + Érettségi pont (maximum 200) = maximum 400 pont. vagy n Érettségi pont (maximum 200) x 2 = maximum 400 pont. (A két számítási mód közül automatikusan azt számolják, amelyik kedvezőbb.) n Többletpontok (maximum 100)

15 TANULMÁNYI PONT – 200 pont 1. 5 tantárgy, két utolsó tanult évében kapott év végi tantárgyi érdemjegyek összegének kétszerese (maximum 100 pont). 1. Kötelező négy tárgy: magyar nyelv és irodalom (átlag), matematika, történelem, idegen nyelv 2. Egy választott legalább két évig tanult, vagy két legalább egy évig tanult természettudományos tantárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz)

16 TANULMÁNYI PONT – 200 pont 2. Iskolai eredmény9.10.11.12. Irodalom 23 34 Magyar nyelv 52 44 Történelem 34 45 Angol nyelv 53 34 Német nyelv 5532 Matematika 55 55 Fizika 3 35 Kémia 44 Biológia 4 43 Földrajz 35 Testnevelés 4455 Ének-zene 55 … Tanulmányi pont 1. (a tíz jegy összegének kétszerese, magyarból átlag): 85

17 TANULMÁNYI PONT – 200 pont 3. n Az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy választott tantárgy százalékos eredményének átlaga, egész számra kerekítve (maximum: 100 pont). Ha ötnél több tárgyból van érettségi eredménye, akkor is csak öt tárgy átlagát veszik! Az ötödiknek automatikusan a legjobbat számolják! n Tanulmányi pont összesen: 100 + 100 = 200

18 TANULMÁNYI PONT – 200 pont 4. Érettségi bizonyítvány szint%minősítés Magyar nyelv és irodalomközép784 (jó) Történelemközép835 (jeles) Matematikaemelt865 (jeles) Angol nyelvközép563 (közepes) Fizikaközép784 (jó) Biológiaemelt 72 5 (jeles) Tanulmányi pont 2 (négy + egy – legjobb – tárgy %-os eredményének átlaga) 76

19 ÉRETTSÉGI PONT – 200 pont 1. Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi (felvételi) tárgy százalékos eredményének összege (maximum 200 pont). Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény átszámítása között. Ha több felvételi tárgyból (kettőnél több!) van érettségi eredménye, akkor automatikusan a legjobbakat számolják.

20 ÉRETTSÉGI PONT – 200 pont 2. Érettségi bizonyítvány szint%minősítés Magyar nyelv és irodalomközép784 (jó) Történelemközép835 (jeles) Matematikaemelt865 (jeles) Angol nyelvközép563 (közepes) Fizikaközép784 (jó) Biológiaemelt 72 5 (jeles) Megjegyzés: a példában a matematika és a fizika a két „felvételi” tantárgy. Érettségi pont (a két felvételi tárgy %-os eredményének összege) 164

21 TÖBBLETPONTOK 1. (Minden szakon kötelező többletpontok) 1.Emelt szintű érettségiért  Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó érettségi pontjait számítják és legalább 45%-os teljesítményt ért el.  Az emelt szintű vizsgáért tantárgyanként 50-50 pont jár.  Az „előírt” emelt szintű érettségi vizsgáért is jár a többletpont. 2.Nyelvvizsgáért maximum 40 többletpont kapható  középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga 28 pont  felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga 40 pont  Egy nyelvből csak egy jogcímen jár többletpont, kivéve az OKTV eredmény és a nyelvvizsga egyidejűségét. 3.Előnyben részesítés alapján  Hátrányos helyzet 40 pont  Fogyatékossággal élő 40 pont

22 1.Tanulmányi versenyeredmény alapján (OKTV, SZÉTV), TUDOK  1-10. helyezés 100 pont  11-20. helyezés 50 pont  21-30. helyezés 25 pont 2.Szakképesítés alapján 3.Sporteredmény alapján  olimpiai részvétel 50 pont  világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely 30 pont  országos bajnokság 1-3. hely 15 pont  korosztályos világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely 20 pont  diákolimpia döntő 1-3. hely (a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül; a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban) 10 pont Maximum 100 többletpont kapható. TÖBBLETPONTOK 2. (Képzési területek szerint adtató többletpontok)

23 Alkalmassági vizsga (bizonyos szakokon) Minősítése: megfelelt – nem felelt meg Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg, vagy „nem felelt meg” minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, nem sorolható be az adott képzésre! Például: építészmérnök gépészmérnök tájrendező és kertépítő mérnök tanító és óvodapedagógus művészeti szakok

24 Az 500 pontos felvételi rendszer Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két „felvételi” tárgy %-os érettségi eredményének összege Átlageredmény (5 tárgy) 100 pont 200 pont Felvételi pontszám 400+többletpontok %-ok átlaga Tanulmányi pontokÉrettségi pontok Többletpontok: emelt szint 50 p (Összesen max. 100 p) nyelv 28 vagy 40 p (Összesen max. 40 p) + … Maximum 100 Magyar átlag Történelem Matematika x2 Idegen nyelv 1 v. 2 természettud. t. (2-2 jegy összege)

25 Felvételhez szükséges minimum ponthatár: 2009-ben 160 pont 2011-ben 200 pont 2012-ben 240 pont 2013-ban 240 pont 2014-ben 260 pont 2015-ben 280 pont 2016-ban 300 pont A minimális pontszámba a többletpontok közül csak az emelt szintű érettségi vizsgáért kapott többletpont számítható be.

26 Felsőoktatási felvételi 2014 A hivatalos forrás www.felvi.hu

27 Felsőoktatási felvételi 2014 Az egyetlen papír alapon megjelenő kiadvány: Megjelenés: 2014. január

28 Jelentkezés a 2014 szeptemberében induló képzésekre Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések c. elektronikus kiadvány az alapképzési szakokat (A) és az osztatlan mesterképzési szakokat (O) tartalmazza! Az EMMI és az OH az esetleges módosításokat, kiegészítéseket hivatalos kiegészítésben jelenteti meg. Erre legkésőbb a jelentkezési határidő előtt 15 nappal kerülhet sor az EMMI és az OH, illetve a www.felvi.hu honlapon. A képzésekre kétféleképpen lehet jelentkezni: a www.felvi.hu honlapon elérhető e-felvételi keretében, illetve a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap határidőig történő benyújtásával. A felvételi eljárásban legfeljebb öt jelentkezési helyre lehet pályázni. Az alapdíj 9000 Ft, ami három jelentkezést tesz lehetővé. Minden további jelentkezés 2000 Ft. (Öt jelentkezési = 10 jelentkezés)

29 Szakok és érettségi vizsgatárgyak 2014 Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések c. kiadvány 1. számú táblázat Ez a táblázat tartalmazza, hogy 2014-ben az egyes szakokon melyek azok az érettségi tárgyak, amelyekből a felvételi pontokat számolják, s milyen szintű vizsgát várnak el. Itt nézhető meg, hogy az adható többletpontokból melyik számolható az adott szakon.

30 A ponthatár-megállapítás, a besorolási és a felvételi döntés 1. Az, hogy a jelentkezőt felveszik-e az általa megjelölt jelentkezési helyre, az ott meghatározott ponthatártól, illetve az általa elért felvételi összpontszámtól függ. A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során az általános jogszabályi minimumponttól magasabb ponthatár ott alakulhat ki, ahol az adott szakra a felsőoktatási intézmény által az adott képzésre megállapított felvehető kapacitásnál többen jelentkeznek, így a jelentkezők között rangsorolni kell. Ahol a jelentkezők száma az intézmény által megadott kapacitásszámot nem éri el, ott a ponthatár a jogszabályi minimumpont, és minden érvényes felvételi pontszámmal rendelkező jelentkező felvehető. A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során az egyes jelentkezési helyeken – a jelentkezők által elért felvételi összpontszám alapján kialakított egységes rangsorolás, az intézmények kapacitása, valamint egyéb, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével – várhatóan 2014. július 24-én határozzák meg a felvételi ponthatárokat, ami alapján minden jelentkező esetében megállapításra kerül, hogy melyik jelentkezési helyre nyert besorolást, illetve, hogy nem nyert besorolást egyik általa megjelölt jelentkezési helyre sem.

31 A ponthatár-megállapítás, a besorolási és a felvételi döntés 2. Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre – honlapunk E felvételi szolgáltatásából letölthető –ún. besorolási döntést hoz, amelynek meghozataláról és elérhetővé válásáról elektronikus levélben értesíti a jelentkezőt legkésőbb 2014. augusztus 5-ig. A besorolási döntésben a Hivatal megállapítja, hogy a jelentkező a felvételi jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül mely képzés esetében érte el a felvételhez szükséges ponthatárt. Egyazon felvételi eljárásban a jelentkező az általa meghatározott rangsor alapján csak egy jelentkezési helyre sorolható be, továbbá a besorolási döntésben a jelentkező tájékoztatást kap a jogorvoslat lehetőségéről is.

32 A ponthatár-megállapítás, a besorolási és a felvételi döntés 3. Ponthatár alatti felvételi összpontszámmal senki nem vehető fel, viszont a ponthatárt elért jelentkezőt fel kell venni, kivéve, ha a jelentkezési sorrendjében előrébb megjelölt helyre már felvételt nyert, vagy a felsőoktatási intézmény – miután az adott képzésen a felvétel alapvető feltételeit teljesítő, azaz érvényes felvételi pontszámmal rendelkező jelentkezők száma nem éri el Tájékoztatóban megadott minimális létszámot – a meghirdetett szakot nem indítja el. Amennyiben a jelentkező valamely jelentkezési helyére besorolást nyert, az illetékes felsőoktatási intézmény erről külön ún. felvételi határozatot küld a jelentkezőnek. A felvételi határozattal együtt tájékoztatja a felvett jelentkezőt a hallgatói jogviszony létesítésének feltételeként meghatározott beiratkozás helyéről, idejéről, az ezzel összefüggő teendőkről is. Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy egyéb okok (például az oktatáshoz szükséges, a felvétel alapvető feltételeit teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező) miatt egyes jelentkezési helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam.

33 Ki nem vehető fel felsőoktatási intézménybe, a felvétel alapvető feltételei 1. Egyetlen jelentkezési helyre sem vehető fel az, aki: − nem rendelkezik a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel – vagyis alapképzés, osztatlan mesterképzés esetén érettségi végzettséggel; − alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén a jelentkező nem rendelkezik az adott szakra meghatározott legalább kettő beszámítható érettségi vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint); − az intézmények által előírt kizáró jellegű vizsgát nem teljesíti (pl. alkalmassági vizsga, gyakorlati vizsga stb.); − alapképzésre, osztatlan mesterképzésre való jelentkezés esetén nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. (2014-ben 260 pont) − felvételi összpontszáma nem éri el a felvételi ponthatárt. Figyelem! Felsőoktatási szakképzés esetén 2014. december 15-től 240 pont, 2015. december 15-től 260 pont; alapképzés és osztatlan mesterképzés esetén 2014. december 15-től 280 pont, 2015. december 15-től 300 pont lesz a jogszabályi minimumpontszám!

34 Ki nem vehető fel felsőoktatási intézménybe, a felvétel alapvető feltételei 2. A miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46.§ (1) bekezdése alapján … (az alábbi szakokon) a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges ponthatárokat (minimum pontszám) az alábbiak szerint határozta meg azzal, hogy egyes esetekben az előre megállapított ponthatár lefelé módosulhat: − alkalmazott közgazdaságtan465 − andragógia430 − emberi erőforrások443 − gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés465 − gazdálkodási és menedzsment460 − kereskedelem és marketing449közszolgálati440 − nemzetközi gazdálkodás460pénzügy és számvitel458 − turizmus-vendéglátás428 − üzleti szakoktató440 − igazságügyi igazgatási424 − munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási410 − kommunikáció és médiatudomány455 − nemzetközi tanulmányok465 − jogász464

35 A legfontosabb határidők: Érettségi jelentkezés (itt az iskolában):2014. február 15. Felsőoktatási felvételi jelentkezés:2014. február 15. E-felvételi hitelesítés: 2014. február 23. Általános hiánypótlás:2014. június 19. A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl.:év végi és érettségi bizonyítvány) benyújtása, továbbá egyszeri sorrendmódosítás: 2014. július 10. Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése: 2014. július 24. (legkésőbb 2014. augusztus 5.)

36 Hogyan érhető el mindez? Mit kínál az Árpád Gimnázium? Mire alapozzunk? Iskolánk a „100 legjobb magyar középiskola” közül a 82. lett 2012-ben és 2013- ban is!

37 Felkészülés az Árpádban Továbbtanulási irány, szakok eldöntése, kiválasztása Jelentkezés: 2014. február 15. Megfelelő érettségi tárgyak választása Jelentkezés: 2014. február 15. Kitartó, szorgalmas tanulás – minden tantárgyból Előkészítők, felkészítések

38 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Tájékoztató a 12. évfolyamos tanulók és szüleik részére A 2013. december 11-ei szülői fórum anyaga a „Felvételi tájékoztató 2014” alapján kiegészítve."

Hasonló előadás


Google Hirdetések