Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mit hoz a jövő? 5. Szabadulás a félelemtől, bűntudattól és jövőkép- nélküliségtől.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mit hoz a jövő? 5. Szabadulás a félelemtől, bűntudattól és jövőkép- nélküliségtől."— Előadás másolata:

1 Mit hoz a jövő? 5. Szabadulás a félelemtől, bűntudattól és jövőkép- nélküliségtől

2 A félelem szerepe az életünkben - anyagi, egzisztenciális - társadalmi mozgásoktól (l. előző alkalom „ békesség és biztonság” ) - egészség, boldogság elvesztése, stb. - baljós jövőtől → mindez érthető: a világ, amelyben élünk okot ad rá

3 Bibliai válaszok Mi segíthet? Az Isten személyes gondviselésébe vetett hit: - minden körülmények között gondja van ránk és meg tud segíteni - ha mégsem teszi, oka van – ne essünk kétségbe „ Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.” (Ján. 14,1) „ De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;” (1Tim6,6)

4 A bűntudat szerepe a félelemben A bűn belső békétlenséget, nyugtalanságot okoz: - már az első bűn elkövetésekor: félelem és elrejtőzés → azóta végigkísér - „ Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta. ” (1.Móz.4,7) 51. zsoltár: „ Az én bűnöm szüntelen előttem forog... ”

5 A szabadulás módja: „ A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. ” (1.Ján 4,18) → megbékélés Istennel! A gutaütöttnek: „bízzál fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid” (Mt. 9,2) → csak azután gyógyította meg! „ Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! ” (Ján. 14,27) → más, belülről fakadó...

6 Megoldás itt, a földi életben! - megnyugvás: a jó lelkiismeret, a bűnök elrendezése folytán... - Istent megismerve, Benne támaszra lelve és a gondviselésében bízva egzisztenciálisan is...

7 A bűnrendezés lépései 1. megbánás → bocsánat 2. győzelem a bűn fölött: „ A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. ” (Rm 16,20) - „ járni”, „képesítve lenni”, - a kísértés szintjén győzni! 3. A bűnök eltörlése → mint eredmény! - a végső ítéletben, vizsgálat nyomán

8 Az ószövetségi templomszolgálat:

9 A hit általi megigazulás: „Tulajdonított” és „részesített” igazság. - Mit jelent a tulajdonítás? - Jósua - Zak. 3. és - a tékozló fiú - Luk 15. - lásd a lator esete - Mit jelent a részesítés? – lásd Pál Rm. 8. fejezet

10 Kik élhetnek vele? „ Isten azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.” (1Tim.2,4) „Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.” (2Tim2,5)

11 Mi a szabály? 1.Teljes önfeladás, önátadás – l. „szem kivájása” 2. Következetes alárendelődés... 3. Sohasem saját erőből, hanem mindig Isten erejére támaszkodva 4. Ezt utóbb sem felejtve el...

12 A Biblia jövőképe - a jövőképtől indultunk, annak fontosságától - láttuk a „reális” jövőképet - ehhez képest a Biblia jövőképe: - megtisztulás a bűntől – szükségszerűen az egyének szintjén! → lehetek jobb, mint vagyok! - a megtisztultakkal egy újrakezdés → l. „Isten országa” - Legyőzhetem a hibáimat, és élhetek hasznosan, mások javára, tökéletes emberként egy tökéletes világban... l. alapvetően negatív megfogalmazásokkal tudja átadni - … az örökkévalóságon át! (nem hanyatlás, hanem fejlődés)

13 Mit kell tennem ehhez? - „akarsz-e meggyógyulni?” - felismered-e és elismered-e, hogy beteg vagy, menthetetlenül? - szembefordulni a bennem lakozó rosszal (Rm.7.), önzéssel - Isten erejével felülkerekedni, hit által - Tudatosan vállalni, hogy ez népszerűtlen - „De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. ” – 2Tim3,12)

14 ppppp Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Mit hoz a jövő? 5. Szabadulás a félelemtől, bűntudattól és jövőkép- nélküliségtől."

Hasonló előadás


Google Hirdetések