Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A félelem szerepe az életünkben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A félelem szerepe az életünkben"— Előadás másolata:

1 Mit hoz a jövő? 5. Szabadulás a félelemtől, bűntudattól és jövőkép-nélküliségtől

2 A félelem szerepe az életünkben
- anyagi, egzisztenciális - társadalmi mozgásoktól (l. előző alkalom „békesség és biztonság”) - egészség, boldogság elvesztése, stb. - baljós jövőtől → mindez érthető: a világ, amelyben élünk okot ad rá

3 Bibliai válaszok Mi segíthet?
Az Isten személyes gondviselésébe vetett hit: - minden körülmények között gondja van ránk és meg tud segíteni - ha mégsem teszi, oka van – ne essünk kétségbe „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem .” (Ján. 14,1) „De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;” (1Tim6,6)

4 A bűntudat szerepe a félelemben
A bűn belső békétlenséget, nyugtalanságot okoz: - már az első bűn elkövetésekor: félelem és elrejtőzés → azóta végigkísér - „Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.” (1.Móz.4,7) 51. zsoltár: „Az én bűnöm szüntelen előttem forog...”

5 → csak azután gyógyította meg!
A szabadulás módja: „ A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. ” (1.Ján 4,18) → megbékélés Istennel! A gutaütöttnek: „bízzál fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid” (Mt. 9,2) → csak azután gyógyította meg! „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! ” (Ján. 14,27) → más, belülről fakadó...

6 Megoldás itt, a földi életben!
- megnyugvás: a jó lelkiismeret, a bűnök elrendezése folytán... - Istent megismerve, Benne támaszra lelve és a gondviselésében bízva egzisztenciálisan is...

7 A bűnrendezés lépései 1. megbánás → bocsánat 2. győzelem a bűn fölött:
„A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar.” (Rm 16,20) - „járni”, „képesítve lenni”, - a kísértés szintjén győzni! 3. A bűnök eltörlése → mint eredmény! - a végső ítéletben, vizsgálat nyomán

8 Az ószövetségi templomszolgálat:

9 A hit általi megigazulás:
„Tulajdonított” és „részesített” igazság. - Mit jelent a tulajdonítás? - Jósua - Zak. 3. és - a tékozló fiú - Luk 15. - lásd a lator esete - Mit jelent a részesítés? lásd Pál Rm. 8. fejezet

10 Kik élhetnek vele? „Isten azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és
az igazság ismeretére eljusson.” (1Tim.2,4) „Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.” (2Tim2,5)

11 Mi a szabály? 1.Teljes önfeladás, önátadás – l. „szem kivájása”
2. Következetes alárendelődés... 3. Sohasem saját erőből, hanem mindig Isten erejére támaszkodva 4. Ezt utóbb sem felejtve el...

12 A Biblia jövőképe - a jövőképtől indultunk, annak fontosságától
- láttuk a „reális” jövőképet - ehhez képest a Biblia jövőképe: - megtisztulás a bűntől – szükségszerűen az egyének szintjén! → lehetek jobb, mint vagyok! - a megtisztultakkal egy újrakezdés → l. „Isten országa” - Legyőzhetem a hibáimat, és élhetek hasznosan, mások javára, tökéletes emberként egy tökéletes világban... l. alapvetően negatív megfogalmazásokkal tudja átadni - … az örökkévalóságon át! (nem hanyatlás, hanem fejlődés)

13 Mit kell tennem ehhez? - „akarsz-e meggyógyulni?” - felismered-e és elismered-e, hogy beteg vagy, menthetetlenül? - szembefordulni a bennem lakozó rosszal (Rm.7.), önzéssel - Isten erejével felülkerekedni, hit által - Tudatosan vállalni, hogy ez népszerűtlen - „De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. ” – 2Tim3,12)

14 Köszönöm a figyelmet! ppppp


Letölteni ppt "A félelem szerepe az életünkben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések