Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JANUS PANNONIUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA. Logo.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JANUS PANNONIUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA. Logo."— Előadás másolata:

1 JANUS PANNONIUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

2 Logo

3 Címer

4 Amiről beszélni fogok:  Miért?  Érettségi példák.  Mit is csinálunk?  Kik csinálják?  Mit végeztünk?  Hogyan csináljuk?  Mik a fejlesztés irányai?  Ami jó benne.  Nehézségek.  Dilemmák.

5 „ Képességed azonban nem véletlen ajándék: Fárasztó kínlódásokból jött világra.” Fárasztó kínlódásokból jött világra.” (Janus Pannonius)

6 Miért?

7 Miért?  Ha nincsenek beiskolázási gondjai.  Ha beiskolázáskor a felvett gyerekek átlaga 4,75.  Ha a kompetencia alapú központi felvételin a felvett tanulók pontszámának átlaga 35p és 40p között mozog az egyes osztályokban.  Ha 10. évfolyamos országos kompetencia mérésen minden évben kiemelkedően szerepel az iskola (matematikából 8, szövegértésből 3 iskola előz meg bennünket).  Ha kimeneti eredményeinkkel elégedettek vagyunk (érettségi átlag 4,3).  Csak az 5db aktív tábláért és a hozzátartozó technikai eszközökért?

8 Azért, mert (1): A globalizáció stációi:  Az Első globalizáció (1492-1800): az országok és az erő ideje, versenye.  A Második globalizáció (1800-2000): a globalizáció mozgatórugója a multinacionális cégek jelenléte.  A Harmadik globalizáció (2000 után): az egyén kilépését a lapos világba már nem hardver, hanem szoftver teszi/tette lehetővé.

9 Azért, mert (2):  Valahol Afrikában minden reggel felkel egy gazella. Tudja, hogy gyorsabbnak kell lennie a leggyorsabb oroszlánnál, különben vége.  Valahol Afrikában minden nap felkel egy oroszlán. Tudja, hogy gyorsabbnak kell lennie a leglassúbb gazellánál, különben éhen hal.  Mindegy, mi vagy, oroszlán vagy gazella. Fuss, amint felkel a Nap. (Afrikai tanmese, az ASIMCO Technologies kínai üzemében)

10 Azért, mert (3):  De nem mindegy, hogy merre futunk. Bármely fejlődni képes rendszer alapvető problémája ma: Merre tovább, ha minden változik?  Magától senki sem fog futni. A folyamatos fejlődés, megújulás lehetőségét biztosítani kell. Sőt, ezt nem elég biztosítani, hanem gerjeszteni, stimulálni, segíteni kell.  Ha nem csinálunk semmit, mint tanítunk, akkor is eltelik az idő (pl.: esti beszélgetés - borsótisztítás).  Minden projektből sokat lehet tanulni, de lehet, hogy egy az egyben csak keveset lehet hasznosítani belőle az intézményben (Anyám, én nem ilyen lovat akartam!)  Ma nem sokat lehet válogatni. Rendelkezni kell egy jövőképpel, egy stratégiai fejlesztési tervvel, és azokkal a projektekkel érdemes foglalkozni, amelyek ehhez illeszkednek.

11 Azért, mert (4):  A pp célkitűzéseit hozzá illő projektekkel kívülről meg kell támogatni.  Ez a projekt alkalmas volt arra, hogy pedagógiai programunk célrendszerét segítsen valóra váltani (egyszerűen illik hozzánk).  A partneri igény- és elégedettségmérésből kiderült, hogy diákjaink modernebb, érdekesebb módszereket várnak el tőlünk – a mai gyerek (még a fegyelmezett sem) nem hajlandó (nem is tud) napi 6-8 órát csendben ülni az iskolában.  Valóban nem statikus, hanem alkalmazni képes tudást kell adni a tanulóknak – kompetencia.  Az érettségi vizsga számonkérése is e felé mozdult el (majd mutatok példát) – még nem mindenhol ilyen.

12 Azért, mert (5):  A csoportmunka nagyon fontos: oDifferenciált oktatás, oProjekt, oMinden projekt csoportmunkában valósul meg, oLovász László (Video) http://www.hirtv.hu/?tPath=/musorok/&article_id=177728  A tanárok sem tudnak csoportban dolgozni, pedig de sokszor kellene (nézzünk magunkba)!  A fejvadász cégek ma már nem csak az első számú vezetőket keresik, hanem meghatározott csoportszerepre alkalmas egyéneket is.  Azért, mert 1996 óta ez az iskola minden - az oktatást megújítani szándékozó - programban benne volt (önfejlesztő).

13 Történelem IV. A modern demokráciák működése Az USA kialakulása Tételcím: Mutassa be a demokratikus államszervezet kialakulásának korai példáját az USA alkotmányának elemzésére támaszkodva!

14 Pontozás  Feladat megértés:12p  Tájékozódás térben és időben: 6p  Szaknyelv alkalmazása: 6p  Források használata és értékelése:12p  Az eseményeket alakító tényezők feltárása:18p  Világosság, nyelvhelyesség: 6p  Összesen:60p

15 Magyar TÉMAKÖR: PORTRÉK TÉTEL: VÖRÖSMARTY MIHÁLY FELADAT: Értelmezze a kert és az út motívumokat a Csongor és Tünde című drámai költemény alapján!

16 Földrajz 18. A, Az ábrák segítségével mutassa be a passzát szélrendszer hatását a szavanna éghajlat átmeneti jellegének kialakítására! Hasonlítsa össze a nedves és a száraz szavanna éghajlati sajátosságait! B, Olvassa le a tematikus térképről a GDP és a munkanélküliség területi eltéréseit Magyarországon, magyarázza mag azok okait és összefüggéseit!

17 Mit is csinálunk? 9. és 10. A - matematika, szövegértés, szoc. életv. 9. és 10. B -szövegértés, szoc. életv. befogadó tantárgyak történelem társadalomism. társadalomism. fizika fizika földrajz földrajz kémia kémiaosztályfőnöki Mindenből „A”

18 Kik vesznek részt benne (1)? Projektirányítás:  Ritter Attila - a projekt irányítása  Ornódi Zsuzsanna – szakmai irányítás  Papp Zsuzsanna - projektasszisztencia  Kanizsai Józsefné – pénzügyi műveletek lebonyolítása  Megvalósítók:  Dr. Balogh Gyöngyi - szövegértés-szövegalkotás  Dr. Almásiné Balatinácz Éva -szövegértés-szövegalkotás  Kárpáti Ágnes - matematika  Sáráné Dombi Anna - matematika és szövegértés- szövegalkotás  Ravasz Gyöngyvér - szociális, életviteli és környezeti  Szlovák Szabolcs - szociális, életviteli és környezeti

19 Kik vesznek részt benne (2)? Új belépők:  Meiszterics Zoltánné - szociális, életviteli és környezeti  Juhász László - szociális, életviteli és környezeti  Perger Attila - szociális, életviteli és környezeti  És még sokan mások - reményeim szerint mindenki, akit megérint a program.

20 Mit végeztünk el eddig?  A 6 megvalósító 24X30 óra = 720 óra képzésben részesült.  A projektvezetés 2X30=60 óra képzésen vett részt.  Az összes matematika tanár képzés keretén belül ismerkedett meg a programmal.  A magyarosok óralátogatásokon ismerkedtek meg egymás munkájával.  A történelem tanárok a tanórák CD-felvételeinek elemzésével ismerkedtek a programmal.  A kollégák számos belső továbbképzésen vettek részt.  9. évfolyamon másodszor, 10. évfolyamon először tanítunk a program szerint.  A pp módosításra került.  Az egyéni fejlesztésekkel készen vagyunk.  A technikai fejlesztések napokon belül lezárulnak.  Készen állunk a projekt zárására.

21 Hogyan?  Tisztességesen a vállalt program szerint!  Arra bíztattam a kollégákat, hogy bátran szelektáljanak! A módszertan a fontos!  Minket az érettségi követelmények vezérelnek, és amit eddig a HEFOP-ból láttunk, az nem fedi teljesen ezt le (kevés és sok). Inkább csak hasonlít az érettségi követelményekhez.  Nehezen, mert igen munkaigényes.

22 Mik a fejlesztés irányai?  Tanár-diák-szülő közötti együttműködés további erősítése.  Kompetencia fejlesztés? Inkább a használható új módszerek kipróbálása és ésszerű, átgondolt beépítése a napi munkába.  Tanárok módszertani kultúrájának fejlesztése.  További, a programunkhoz illeszkedő projektek felkutatása és indítása.

23 Ami jó benne  Megmozdult a tantestület.  Tényleg sokaknak szélesedett a módszertani repertoárja.  Digitális technika kezelésének kompetenciája alakult ki a kollégáimnál.  Rákényszerülnek az együttműködésre.  + változás a tanulók közötti szocializációs folyamatban – saját kérdőívvel mérés.  Egyesek elutasítják, mások használják és sokak óvatosan közelednek hozzá.  Mindenkit önvizsgálatra, a tananyag és a módszertan átgondolására késztet – még azt is, aki tagadja.

24 Nehézségek  A 14 éves tanuló nehezen szokja meg a csoportmunkát (ő egyéniség). Kínkeserves dolog rászoktatni őket.  Alig várjuk, hogy egy-egy osztályba kerüljön majd néhány olyan gyerek, aki dolgozott már így.  Nagy az osztálylétszám, kicsi a terem.  A magyar tantárgy problémája.  A nagyon okos gyerek nem akar csoportban dolgozni. (B osztály problémája).  Az Érettségi követelmények.

25 Dilemmák  Hogyan folytassuk a 11-12. évfolyamon?  Milyen kerettanterveket válasszunk?  Mi történjen a hatosztályos gimnáziumban?  Mit várhatunk el az újonnan belépő kollégáktól?

26  Várjuk az általános iskolából hozzánk érkező HEFOP-os tanulókat, mert velük talán könnyebb lesz nekünk!  Alkalmazzák a SuliNovás oktatási programcsomagot kellő kritikával, ésszerűen és módjával!

27 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

28 A PP célrendszere  Sokoldalú általános műveltség biztosítása korszerű szemlélettel  Jó kommunikációs készség kialakítása  Tudományos ismereteken alapuló alkotó gondolkodásra nevelés  A különféle területeken megmutatkozó tehetség kibontakoztatása  Közép és emelt szintű érettségire, továbbtanulásra való felkészítés  Célunk egyéni és közösségi emberi értékek kialakítása  Önmagával és környezetével összhangra törekvő személyiség kialakítása

29

30

31

32


Letölteni ppt "JANUS PANNONIUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA. Logo."

Hasonló előadás


Google Hirdetések