Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JANUS PANNONIUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JANUS PANNONIUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA"— Előadás másolata:

1 JANUS PANNONIUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

2 Logo

3 Címer

4 Amiről beszélni fogok:
Miért? Érettségi példák. Mit is csinálunk? Kik csinálják? Mit végeztünk? Hogyan csináljuk? Mik a fejlesztés irányai? Ami jó benne. Nehézségek. Dilemmák.

5 Fárasztó kínlódásokból jött világra.” (Janus Pannonius)
„Képességed azonban nem véletlen ajándék: Fárasztó kínlódásokból jött világra.” (Janus Pannonius)

6 Miért?

7 Miért? Ha nincsenek beiskolázási gondjai.
Ha beiskolázáskor a felvett gyerekek átlaga 4,75. Ha a kompetencia alapú központi felvételin a felvett tanulók pontszámának átlaga 35p és 40p között mozog az egyes osztályokban. Ha 10. évfolyamos országos kompetencia mérésen minden évben kiemelkedően szerepel az iskola (matematikából 8, szövegértésből 3 iskola előz meg bennünket). Ha kimeneti eredményeinkkel elégedettek vagyunk (érettségi átlag 4,3). Csak az 5db aktív tábláért és a hozzátartozó technikai eszközökért?

8 Azért, mert (1): A globalizáció stációi:
Az Első globalizáció ( ): az országok és az erő ideje, versenye. A Második globalizáció ( ): a globalizáció mozgatórugója a multinacionális cégek jelenléte. A Harmadik globalizáció (2000 után): az egyén kilépését a lapos világba már nem hardver, hanem szoftver teszi/tette lehetővé.

9 Azért, mert (2): Valahol Afrikában minden reggel felkel egy gazella. Tudja, hogy gyorsabbnak kell lennie a leggyorsabb oroszlánnál, különben vége. Valahol Afrikában minden nap felkel egy oroszlán. Tudja, hogy gyorsabbnak kell lennie a leglassúbb gazellánál, különben éhen hal. Mindegy, mi vagy, oroszlán vagy gazella. Fuss, amint felkel a Nap. (Afrikai tanmese, az ASIMCO Technologies kínai üzemében)

10 Azért, mert (3): De nem mindegy, hogy merre futunk. Bármely fejlődni képes rendszer alapvető problémája ma: Merre tovább, ha minden változik? Magától senki sem fog futni. A folyamatos fejlődés, megújulás lehetőségét biztosítani kell. Sőt, ezt nem elég biztosítani, hanem gerjeszteni, stimulálni, segíteni kell. Ha nem csinálunk semmit, mint tanítunk, akkor is eltelik az idő (pl.: esti beszélgetés - borsótisztítás). Minden projektből sokat lehet tanulni, de lehet, hogy egy az egyben csak keveset lehet hasznosítani belőle az intézményben (Anyám, én nem ilyen lovat akartam!) Ma nem sokat lehet válogatni. Rendelkezni kell egy jövőképpel, egy stratégiai fejlesztési tervvel, és azokkal a projektekkel érdemes foglalkozni, amelyek ehhez illeszkednek.

11 Azért, mert (4): A pp célkitűzéseit hozzá illő projektekkel kívülről meg kell támogatni. Ez a projekt alkalmas volt arra, hogy pedagógiai programunk célrendszerét segítsen valóra váltani (egyszerűen illik hozzánk). A partneri igény- és elégedettségmérésből kiderült, hogy diákjaink modernebb, érdekesebb módszereket várnak el tőlünk – a mai gyerek (még a fegyelmezett sem) nem hajlandó (nem is tud) napi 6-8 órát csendben ülni az iskolában. Valóban nem statikus, hanem alkalmazni képes tudást kell adni a tanulóknak – kompetencia. Az érettségi vizsga számonkérése is e felé mozdult el (majd mutatok példát) – még nem mindenhol ilyen.

12 Azért, mert (5): A csoportmunka nagyon fontos:
Differenciált oktatás, Projekt, Minden projekt csoportmunkában valósul meg, Lovász László (Video) A tanárok sem tudnak csoportban dolgozni, pedig de sokszor kellene (nézzünk magunkba)! A fejvadász cégek ma már nem csak az első számú vezetőket keresik, hanem meghatározott csoportszerepre alkalmas egyéneket is. Azért, mert 1996 óta ez az iskola minden - az oktatást megújítani szándékozó - programban benne volt (önfejlesztő).

13 Történelem IV. A modern demokráciák működése Az USA kialakulása
Tételcím: Mutassa be a demokratikus államszervezet kialakulásának korai példáját az USA alkotmányának elemzésére támaszkodva!

14 Pontozás Feladat megértés: 12p Tájékozódás térben és időben: 6p
Szaknyelv alkalmazása: p Források használata és értékelése: 12p Az eseményeket alakító tényezők feltárása: 18p Világosság, nyelvhelyesség : 6p Összesen: p

15 Magyar TÉMAKÖR: PORTRÉK TÉTEL: VÖRÖSMARTY MIHÁLY
FELADAT: Értelmezze a kert és az út motívumokat a Csongor és Tünde című drámai költemény alapján!

16 Földrajz 18. A, Az ábrák segítségével mutassa be a passzát szélrendszer hatását a szavanna éghajlat átmeneti jellegének kialakítására! Hasonlítsa össze a nedves és a száraz szavanna éghajlati sajátosságait! B, Olvassa le a tematikus térképről a GDP és a munkanélküliség területi eltéréseit Magyarországon, magyarázza mag azok okait és összefüggéseit!

17 Mit is csinálunk? 9. és 10. A - matematika, szövegértés, szoc. életv.
9. és 10. B - szövegértés, szoc. életv. befogadó tantárgyak történelem társadalomism. fizika földrajz kémia osztályfőnöki Mindenből „A”

18 Kik vesznek részt benne (1)?
Projektirányítás: Ritter Attila - a projekt irányítása Ornódi Zsuzsanna – szakmai irányítás Papp Zsuzsanna - projektasszisztencia Kanizsai Józsefné – pénzügyi műveletek lebonyolítása Megvalósítók: Dr. Balogh Gyöngyi - szövegértés-szövegalkotás Dr. Almásiné Balatinácz Éva -szövegértés-szövegalkotás Kárpáti Ágnes - matematika Sáráné Dombi Anna - matematika és szövegértés-szövegalkotás Ravasz Gyöngyvér - szociális, életviteli és környezeti Szlovák Szabolcs - szociális, életviteli és környezeti

19 Kik vesznek részt benne (2)?
Új belépők: Meiszterics Zoltánné - szociális, életviteli és környezeti Juhász László - szociális, életviteli és környezeti Perger Attila - szociális, életviteli és környezeti És még sokan mások - reményeim szerint mindenki, akit megérint a program.

20 Mit végeztünk el eddig? A 6 megvalósító 24X30 óra = 720 óra képzésben részesült. A projektvezetés 2X30=60 óra képzésen vett részt. Az összes matematika tanár képzés keretén belül ismerkedett meg a programmal. A magyarosok óralátogatásokon ismerkedtek meg egymás munkájával. A történelem tanárok a tanórák CD-felvételeinek elemzésével ismerkedtek a programmal. A kollégák számos belső továbbképzésen vettek részt. 9. évfolyamon másodszor, 10. évfolyamon először tanítunk a program szerint. A pp módosításra került. Az egyéni fejlesztésekkel készen vagyunk. A technikai fejlesztések napokon belül lezárulnak. Készen állunk a projekt zárására.

21 Hogyan? Tisztességesen a vállalt program szerint!
Arra bíztattam a kollégákat, hogy bátran szelektáljanak! A módszertan a fontos! Minket az érettségi követelmények vezérelnek, és amit eddig a HEFOP-ból láttunk, az nem fedi teljesen ezt le (kevés és sok). Inkább csak hasonlít az érettségi követelményekhez. Nehezen, mert igen munkaigényes.

22 Mik a fejlesztés irányai?
Tanár-diák-szülő közötti együttműködés további erősítése. Kompetencia fejlesztés? Inkább a használható új módszerek kipróbálása és ésszerű, átgondolt beépítése a napi munkába. Tanárok módszertani kultúrájának fejlesztése. További, a programunkhoz illeszkedő projektek felkutatása és indítása.

23 Ami jó benne Megmozdult a tantestület.
Tényleg sokaknak szélesedett a módszertani repertoárja. Digitális technika kezelésének kompetenciája alakult ki a kollégáimnál. Rákényszerülnek az együttműködésre. + változás a tanulók közötti szocializációs folyamatban – saját kérdőívvel mérés. Egyesek elutasítják, mások használják és sokak óvatosan közelednek hozzá. Mindenkit önvizsgálatra, a tananyag és a módszertan átgondolására késztet – még azt is, aki tagadja.

24 Nehézségek A 14 éves tanuló nehezen szokja meg a csoportmunkát (ő egyéniség). Kínkeserves dolog rászoktatni őket. Alig várjuk, hogy egy-egy osztályba kerüljön majd néhány olyan gyerek, aki dolgozott már így. Nagy az osztálylétszám, kicsi a terem. A magyar tantárgy problémája. A nagyon okos gyerek nem akar csoportban dolgozni. (B osztály problémája). Az Érettségi követelmények.

25 Dilemmák Hogyan folytassuk a 11-12. évfolyamon?
Milyen kerettanterveket válasszunk? Mi történjen a hatosztályos gimnáziumban? Mit várhatunk el az újonnan belépő kollégáktól?

26 Várjuk az általános iskolából hozzánk érkező HEFOP-os tanulókat, mert velük talán könnyebb lesz nekünk! Alkalmazzák a SuliNovás oktatási programcsomagot kellő kritikával, ésszerűen és módjával!

27 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

28 A PP célrendszere Sokoldalú általános műveltség biztosítása korszerű szemlélettel Jó kommunikációs készség kialakítása Tudományos ismereteken alapuló alkotó gondolkodásra nevelés A különféle területeken megmutatkozó tehetség kibontakoztatása Közép és emelt szintű érettségire, továbbtanulásra való felkészítés Célunk egyéni és közösségi emberi értékek kialakítása Önmagával és környezetével összhangra törekvő személyiség kialakítása

29

30

31

32


Letölteni ppt "JANUS PANNONIUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések