Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az első világháborút lezáró békerendszer, a háború mérlege

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az első világháborút lezáró békerendszer, a háború mérlege"— Előadás másolata:

1 Az első világháborút lezáró békerendszer, a háború mérlege

2

3 A gabonatermelés alakulása az 1. vh. alatt

4 A konferencia megnyitása: Versailles, 1918. január 18.
27 állam részvétele a tárgyalásokon, de a veszteseket nem hívták meg „tízek tanácsa”: az 5 nagyhatalom(USA, N-Br,Fro., Olaszo., Japán) min.elnöke és külügyminisztere: A „4 nagy” személyiség: USA (Wilson elnök), Clemenceau (francia min.elnök) Lloyd George (brit min.eln.) Orlando (olasz min.eln.)

5 A megtárgyalandó 5 nagy kérdés:
1. Németország 2. Osztrák-Magyar Monarchia 3. az „ orosz kérdés” 4. a Török Birodalom 5. a német gyarmatok sorsa Kimondták: a háborúért egyedül Németo.-t és szövetségeseit terheli a felelősség

6 A nagyhatalmak céljai:
Anglia: Németo. gyarmatait megkapni, tengeri hatalmát megszüntetni, Eu-ban gátolni Fr.o. túlzott megerősödését. Franciao.: Németo. Teljes körű és hosszú távú meggyengítése Olaszo.: Területeket akart Monarchiától, az Adriai-tengert „beltengerré” kívánta tenni USA: Távol-keleti, dél-amerikai, szibériai területeken volt érdekelt

7 1.Németország: Versailles, 1919. jún. 28.
Elzász-Lotharingia Franciaországé lett Fr.o. megszállja a Ruhr-vidéket Területveszteség kb. 15% A Saar-vidéket 15 évre nemzetközi felügyelet alá helyezték A Rajna-vidék bal partját teljesen, jobb partját 50 km-es sávban demilitarizálták Danzig (Gdansk) szabad város lett Hadsereg max fő, tilos a sorozás Át kellett adni a német hadiflottát Jóvátétel fizetése(1921-ben:132 millió aranymárka) Megtiltották a német ajkú Ausztriával való egyesülést

8 2. Ausztria: Saint Germain, 1919. szeptember 10.
Megszűnt a Habsburg-monarchia Trieszt, Isztria, Dél-Tirol elvesztése (Olasz.o-é) Katonai korlátozások: hadsereg, fegyverkészlet maximálása Anschluss tilalma (Németo.-gal való egyesülés)

9 Európa új határai

10 Új államok, az O-M Monarchia felbomlása

11 Az utódállamok etnikai összetétele

12 3. Az „ orosz kérdés” Wilson 6. pontja értelmében „ minden nemzet maga dönt politikai fejlődéséről” A bolsevik Oroszo.-t nem fogadták el győztes hatalomnak, nem tekintették legitim, demokratikus kormánynak, így nem hívták meg a tárgyalásokra.

13 4. Törökország – Sévres, 1920. aug. 10.
Területeit felosztották A tengerszorosokat nemzetközi ellenőrzés alá helyezték 1923. júl. 24-én újabb szerződés a szultanátus eltörlése miatt 1923 Musztafa Kemál vezette mozgalom célhoz ért: Kikiáltották a parlamentáris köztársaságot Megszüntették az ország széttagoltságát

14 5. Németország elvesztette minden gyarmatát Új államok:
Lengyelország: szabad, egységes állam (1774), Területeket kapott Németo.-tól, Galícia, Bukovina egyes részeit, orosz birod.-tól Csehszlovákia: Csehország és Szlovákia politikai egysége. Megkapta: Felvidéket, Szudéta-vidéket, Kárpátalját Szerb-Horvát-Szlovén Királyság,Jugoszlávia 1929-től, Románia: bővült Erdéllyel, Partiummal, bánáti, K-alföldi területekkel, Besszarábia, Bukovina, Dél-Dobrudzsa területeivel

15 További jelentős események:
: washingtoni konferencia a távol-keleti kérdések megoldására 1919: a wilsoni pontok alapján létrehozták a Népszövetséget, amely elvileg a béke megtartására szolgáló szervezet lett volna. „ ez nem béke, ez csupán fegyverszünet 20 évre” ( Foch marsall, francia főparancsnok)

16 A modern Törökország létrejötte

17 A kisebbségvédelem, a Népszövetség


Letölteni ppt "Az első világháborút lezáró békerendszer, a háború mérlege"

Hasonló előadás


Google Hirdetések