Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az első világháborút lezáró békerendszer, a háború mérlege.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az első világháborút lezáró békerendszer, a háború mérlege."— Előadás másolata:

1 Az első világháborút lezáró békerendszer, a háború mérlege

2

3  A gabonatermelés alakulása az 1. vh. alatt

4  A konferencia megnyitása: Versailles, 1918. január 18.  27 állam részvétele a tárgyalásokon, de a veszteseket nem hívták meg  „tízek tanácsa”: az 5 nagyhatalom(USA, N- Br,Fro., Olaszo., Japán) min.elnöke és külügyminisztere: A „4 nagy” személyiség:  USA (Wilson elnök),  Clemenceau (francia min.elnök)  Lloyd George (brit min.eln.)  Orlando (olasz min.eln.)

5 A megtárgyalandó 5 nagy kérdés:  1. Németország  2. Osztrák-Magyar Monarchia  3. az „ orosz kérdés”  4. a Török Birodalom  5. a német gyarmatok sorsa  Kimondták: a háborúért egyedül Németo.-t és szövetségeseit terheli a felelősség

6 A nagyhatalmak céljai:  Anglia: Németo. gyarmatait megkapni, tengeri hatalmát megszüntetni, Eu-ban gátolni Fr.o. túlzott megerősödését.  Franciao.: Németo. Teljes körű és hosszú távú meggyengítése  Olaszo.: Területeket akart Monarchiától, az Adriai-tengert „beltengerré” kívánta tenni  USA: Távol-keleti, dél-amerikai, szibériai területeken volt érdekelt

7 1.Németország: Versailles, 1919. jún. 28.  Elzász-Lotharingia Franciaországé lett  Fr.o. megszállja a Ruhr-vidéket  Területveszteség kb. 15%  A Saar-vidéket 15 évre nemzetközi felügyelet alá helyezték  A Rajna-vidék bal partját teljesen, jobb partját 50 km-es sávban demilitarizálták  Danzig (Gdansk) szabad város lett  Hadsereg max. 100 000 fő, tilos a sorozás  Át kellett adni a német hadiflottát  Jóvátétel fizetése(1921-ben:132 millió aranymárka)  Megtiltották a német ajkú Ausztriával való egyesülést

8 2. Ausztria: Saint Germain, 1919. szeptember 10.  Megszűnt a Habsburg-monarchia  Trieszt, Isztria, Dél-Tirol elvesztése (Olasz.o-é)  Katonai korlátozások: hadsereg, fegyverkészlet maximálása  Anschluss tilalma (Németo.-gal való egyesülés)

9  Európa új határai

10  Új államok, az O-M Monarchia felbomlása

11  Az utódállamok etnikai összetétele

12 3. Az „ orosz kérdés”  Wilson 6. pontja értelmében „ minden nemzet maga dönt politikai fejlődéséről”  A bolsevik Oroszo.-t nem fogadták el győztes hatalomnak, nem tekintették legitim, demokratikus kormánynak, így nem hívták meg a tárgyalásokra.

13 4. Törökország – Sévres, 1920. aug. 10.  Területeit felosztották  A tengerszorosokat nemzetközi ellenőrzés alá helyezték  1923. júl. 24-én újabb szerződés a szultanátus eltörlése miatt  1923 Musztafa Kemál vezette mozgalom célhoz ért:  Kikiáltották a parlamentáris köztársaságot  Megszüntették az ország széttagoltságát

14 5. Németország elvesztette minden gyarmatát Új államok: Lengyelország: szabad, egységes állam (1774),  Területeket kapott Németo.-tól, Galícia, Bukovina egyes részeit, orosz birod.-tól Csehszlovákia: Csehország és Szlovákia politikai egysége. Megkapta: Felvidéket, Szudéta-vidéket, Kárpátalját Szerb-Horvát-Szlovén Királyság,Jugoszlávia 1929- től, Románia: bővült Erdéllyel, Partiummal, bánáti, K- alföldi területekkel, Besszarábia, Bukovina, Dél- Dobrudzsa területeivel

15 További jelentős események:  1921-22: washingtoni konferencia a távol- keleti kérdések megoldására  1919: a wilsoni pontok alapján létrehozták a Népszövetséget, amely elvileg a béke megtartására szolgáló szervezet lett volna.  „ ez nem béke, ez csupán fegyverszünet 20 évre” ( Foch marsall, francia főparancsnok)

16  A modern Törökország létrejötte

17  A kisebbségvédelem, a Népszövetség


Letölteni ppt "Az első világháborút lezáró békerendszer, a háború mérlege."

Hasonló előadás


Google Hirdetések