Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN!!!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN!!!"— Előadás másolata:

1 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN!!!
A JÖVŐ ÓVODÁJA MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN!!! 2009. Benczéné Csorba Margit Bárczi Gusztáv Módszertani Központ

2 A tudás újabb értelmezése
az oktatási rendszer újraértékelése radikális gazdasági és demográfiai változások a társadalmi, gazdasági igények kielégítése munkaerő piaci versenyképesség növelése információ-bázisú csúcstechnológia EU irányelvek, harmonizáció esélyegyenlőtlenségi stratégia esélybiztosítás, hátránycsökkentés az egyén sikeres életútjának elősegítése a jövő óvodája

3 Google-a jövő óvodája 230.000 találat
rendezvény,kiállítás,program,óvoda, konferencia,kötet,E-tananyag,projekt hívószavak:intelligens óvoda, informatika, kompetencia,digitális eszközök,egyenlő esélyek,korszerű nevelési műhely, nevelési központ,XXI. század óvodája korszerű nevelési intézmény

4 Korszerű nevelési intézmény
alternatív nevelési módszerek modern eszközök,korszerű technika, játékos,kreatív tanulás megújulás és szemléletváltás vonzó nevelési program modern módszertan gyermekcentrikusság,eredetiség virtualitás,interaktivitás új nevelési és módszertani alapvetések

5 Óvoda ,iskola kapcsolata
az átmenet jelentősége felkészítés a jövő iskolájára óvodások között keresik a jövő szakembereit

6 Kulcskompetenciák anyanyelvi kommunikáció idegen nyelvi kommunikáció
IKT (információs és kommunikációs technológia)- a bennszülöttek matematikai műveltség, valamint alapvető természettudományi és technikai kompetenciák a tanulás tanulása személyközi és állampolgári kompetenciák vállalkozói képességek kulturális tudatosság

7 Egzisztenciális jelentőségű kompetenciák
Szociális (társas) kompetencia: a társas kölcsönhatások szervezője, megvalósítója (az egyéni érdekek érvényesítése a másik ember/csoport létérdekeivel kölcsönhatásban) Személyes (perszonális) kompetencia: a személy túlélése, létezése (testi-lelki egészség, a szervezet és a személyiség stabilizálása, védelme, optimális működése, a személyiség fejlődése, az életkörülmények javítása) Kognitív kompetencia: információfeldolgozás: információk vétele, kódolása, átalakítása, létrehozása, közlése, tárolása („értelem”, „megismerés”) Speciális kompetenciák: sajátos tevékenységek eredményes, hatékony ellátása (pl. foglalkozás)

8 Szociális és érzelmi kompetenciák
Empátia – proszocialitás

9 A XXI. század gyermeke új kihívás a pedagógusok számára
az óvoda van a gyermekért és nem fordítva,mégpedig minden gyermekért,nem csak a jókért és okosakért…….. a ma gyermeke a holnap felnőttje……

10 Mit értünk a 21. század kihívásán?
a megváltozott gyermeket megváltozott környezetet harcot az esélyegyenlőtlenség ellen a gyermekek közötti különbségek figyelembe vételét új típusú pedagógust új eszközöket, módszereket, eljárásokat, struktúrákat a szülőt, mint partnert új típusú vezetőt a másság tiszteletét

11 A 21. század gyermeke ÓVODA eltérő szociokulturális háttér,
CSALÁD eltérő szociokulturális háttér, nyelvi kód szocializációs probléma negatív életélmények családi , kapcsolati konfliktusok ( nukleáris és patchwork család) ÓVODA nevelési kudarcok közömbös gyermekek magatartási kényszer családi támogatottság hiánya integráció – inklúzió felerősödése személyiségzavarok megváltozott kommunikáció társas viszonyok kötődése, lazulása megoldatlan konfliktusok agresszió, erőszak újabb szerepelvárások információ - szelekció hiánya anómia – értékvesztés különböző szubkultúrák találkozása

12 PRIORITÁSOK A SZEMLÉLETVÁLTÁSBAN
PEDAGÓGUS - ÓVODA facilitáló szerep „híd” szerep befogadó óvoda gyermekbarát környezet individuális fejlesztés hátránycsökkentő programok SZÜLŐ - CSALÁD mint „partner” együttműködés közös gondolkodás a sokféleség elfogadása hatékony kommunikáció társas támogatás előítélet-mentes gondolkodás

13 Az esélyegyenlőtlenséghez vezető óvodai problémák
nő a beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek száma az óvodákban, melyek nehezen kezelhetőek hiányos alkalmazkodás,abnormális magatartás jellemző a hagyományos módszerek túlsúlya kevés a külső segítség, a belső szakemberek száma

14 Az esélyegyenlőtlenség kárvallottjai (Dr. Csapó Benő)
Vannak az átlagtól felfele eltérők. Vannak az átlagtól lefele eltérők. Van egy olyan réteg, amelyik nem tartozik ebbe a 2 sávba, de még mindig eltér az átlagtól: nem tudnak együtt haladni a többiekkel (10-20,néha 30%) más módszereket igényelnek (differenciálás, kooperatív technikák) alacsonyabb képességekkel rendelkeznek nem értik meg az összefüggéseket jelentős az otthoni környezeti különbség

15 Esélyegyenlőség?

16 DIFFERENCIÁLIS SZEMLÉLET!
Lehetőségeink prevenciós programok kommunikációs gyakorlatok, a gyermek társas készségeinek fejlesztése, az érzések kezelése új típusú pedagógus a ma gyermekéhez igazodó nevelés a szülő, mint partner megújult Nevelési Tanácsadó családterápia pedagógustréningek (a csoport, mint gyógyító eszköz) az önvédelem elsajátítása, védekezési manőverek, gyakorlatok, túlélési technikák viselkedéskutatás-profilalkotás iskolapszichológiai-hálózat DIFFERENCIÁLIS SZEMLÉLET!

17 Differenciálás A létező különbségek ismerete, felismerése és

18 Gyemekek közti különbségek
fiúk – lányok általános értelmi képesség szocio – ökonómiai státus családi – iskolai hatások

19 Differenciálás az óvoda rendszerén belül
szerkezetileg különböző óvodatípusok, eltérő óvodakultúra alternatív óvodák alapítványi óvodák tömeges megjelenése magánóvodák extracurriculáris tartalmakkal

20 A gyermek differenciális megközelítése
az utóbbi évtizedek jelentős változásai korrektív pedagógia korszaka a gyermeki egyéniség figyelembevétele minden gyermek képezhető az egyéni különbségek sokfélesége individuális fejlesztés együttnevelés, integráció, inklúzió

21 Maslow motivációs elmélete
Önmegvalósítás szükséglete elérni a bennünk rejlő lehetőségeket Motiváció: a szükségletet csillapító viselkedésre irányuló késztetés. Segítő, proszociális viselkedés. Önértékelés szükséglete presztízs, hírnév, becsvágy Pszichológiai szükségletek szociális interakciók valahová tartozás, szeretettség Alapvető szükségletek biztonság, fizikai védettség Fiziológiai szükségletek élelem, ital, oxigén, hőmérséklet

22 Következtetések különbségek a gyermekek között
az óvodák adottságai különbözőek, ebből következik az óvodák különbözősége az esélyt az óvoda minősége meghatározza -Pygmalion-effektus kevés a pedagógiai eszköz az individuális fejlesztésre Pedagógiai szemléletünk nem tiszteli a különbségeket!

23 A pedagógus szerep megváltozása
XXI. századi pedagógusmodell – kultúraközvetítő,másodszülő,pszichológus, partner, facilitátor,információmenedzser A tanár feladata hogy az egyénhez igazítsa az oktatást.

24 A pedagógus Óvodapedagógus-pedagógus-gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus-pszichológus-pszichopedagógus-terapeuták

25 A pedagógus új szerepe Eltéréseket elfogadja, kezeli Rugalmasan
szervezi a tanulást, heterogén csoportokban Kooperatív tanítás-tanulás ismerője Empatikus,proszociális magatartású A pedagógus új szerepe Szakértő Facilitátor Ismeri és használja a nevelést segítő új módszereket Megerősítő, fejlesztő értékelő Motiváló,aktív cselekedtető Előítéletmentes, befogadó ,multikulturális szemléletű „híd” szerep 25

26 A pedagógusok munkaköréből adódó frusztráció kezelése, oldása
egyre több a pedagógusokat érő folyamatos lelki megterhelés sok a pedagógusokat érő konfliktus helyzet, ezen belül a megoldatlan konfliktusok száma magas egyre gyakoribb a pályán a kiégés a pedagógusok több mint 60 %-a jelez pszichés problémát erős a „tehetetlenség” érzése

27 A gyakori és tartós frusztráció következményei
pszichoszomatikus megnyilvánulások (magas vérnyomás, emelkedett pulzus , légzésszám, koleszterin és vércukor szint, remegés, verejtékezés, asztma, fekélybetegségek, funkcionális fejfájás) indulatok levezetésének hiánya, állandó izgalom alvászavarok pszichés zavarok, szorongásos problémák, neurózis, depresszió, pánik indokolatlan félelmek kiégés – „burn out”

28 A szülő mint partner „Hívogatók”, szülősegítő szolgáltatások
szülői értekezletek aktuális témából nyílt napok szülői klub családi délutánok, hétvégék eszköz -, szakkönyv – kölcsönzés módszertani kiadványok szülők számára találkozási lehetőségek biztosítása szakemberekkel: védőnőkkel, orvosokkal, pszichológusokkal, terapeutákkal B.G.M.K.

29 A szülő mint partner „Hívogatók”, szülősegítő szolgáltatások
rendszeres szülői tájékoztatás csoportfejlesztő tevékenységek integrációs- terápiás tábor szülői tanácsadás:telefonon, személyesen szülői konferencia: Gyermekbántalmazás Más a gyermekem XXI. sz. gyermeke újabb módszertani kiadványok: e-tananyag, integrációs kézikönyv

30 Szülősegítő szolgáltatások a jelenben
önálló szülői képzés: 1 napos felkészítő képzés kompetencia alapú oktatás és az SDT megismertetése, felkészítés a bevezetésére szülői segélyszolgálat kiépítése: - szülői közösség védő szerepe - civil szervezetek fontossága szülői képzések akkreditációja ( 30 és 60 óra )

31 Gondolatok a szülő és óvoda kapcsolatáról
Az egész óvodát átfogó nevelési rendszerbe beletartoznak a szülők is. A lelkileg sérült pedagógustól és szülőtől nem várható el, hogy egészséges lelkületű gyermeket neveljen. A kompetenciák tisztázása: - Meddig terjed az intézmény szerepe a szülői kapcsolatok építésében? - Mennyire enged bepillantást a saját óvodai világába? A gyermek személyiségének megerősítése, védése érdekében a szülővel is el kell sajátíttatni a nevelési technikákat, a megbirkózási stratégiákat!

32 Tapasztalatok a szülők nyitottá válnak egymás és a környezetük iránt
a megélt élmények alapján empatikussá, proszociálissá válnak, kialakul a közös nyelvi kód fontos, hogy a szülő belepillanthasson az óvoda világába megváltozik az óvodához, az új nevelési módszerekhez, programokhoz való viszonyuk átalakul a hagyományos pedagógus – szülő kapcsolat csak felkészült trénerekkel lehet a képzéseket levezetni

33 Szülőképzések a jövőben
30 és 60 órás képzések utókövetés: a tréningeket megerősítő tréningek követik krízis-szolgálatok, nyilvános esetmegbeszélések támogató, önsegítő csoportok családterápia: nevelési tanácsadás, iskolapszichológiai hálózat szülői – gyermek – diákhálózatok létrehozásának segítése Biztos Kezdet Program: a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik társadalmi integrációjának segítésére felnőttképzésen keresztül a szülők munkába állásának segítése

34 A másság tisztelete „Mindannyian mások vagyunk” gyermekek, szülők, pedagógusok

35 Multikulturalizmus multikulturális tartalmak megfelelő reprezentációja a pedagógiai környezetben új típusú pedagógus szerep, előítéletek csökkentése minőségi oktatás mindenki számára gyermekközpontú pedagógia, segítő –támogató intézményi és csoportlégkör folyamatos reflexió és értékelés a gyerek családi kultúrájához alkalmazkodó kultúraazonos pedagógia

36 Multikulturalizmus- interkulturalizmus
Egymás kultúrájának ismerete, tiszteletben tartása, koegzisztencia kultúrák közötti érintkezések többség –kisebbség (kisebbségi kérdés?)- segítségnyújtás, jótékonykodás? többségi kultúra-szubkultúrák -tolerancia? kultúrák közötti kapcsolatok -mozgékonyság, sokféleség élménye, gyarapodás Az értelmezések és a megoldások hátrányos helyzet → hiány → kompenzáció, felzárkóztatás

37 Multikulturializmus az intézményekben
Hogyan váljunk kultúra-érzékeny, befogadó, multikulturális intézménnyé? Harc: az előítéletek, sztereotípiák ellen:„faji felsőbbrendűség”, meritokrácia, szociáldarwinizmus a rejtett tanterv, Pygmalion effektus ellen Segítség: a különböző kultúrák megismeréséhez a pedagógusok önismeretének, önreflexiós készségeinek fejlesztéséhez a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos pozitív attitűdök megerősítéséhez, a konfliktuskezeléshez saját kulturális örökségek és a társadalmi előítéletek tudatosításához A multikulturális intézmény: támogatja a kisebbségi gyerekek negatív önképének változását (a helyzet megváltozhatatlan) nem támogatja a többségi nézőponttal szembeni identitás következtében kialakuló saját csoporttal való szembekerülést

38 Új típusú vezető A vezető felelőssége
változásra, megújulásra kész és képes pályázó és vállalkozó felelősséget vállaló kompromisszum kész és merész együttműködik szervezetekkel, intézményekkel jó kapcsolatot alakít a fenntartóval motiváló, aktivizáló, megerősítő konfliktus kezelő és tűrő karizmatikus személyiség szervezetfejlesztő,alakító

39 Óvodai szervezetfejlesztés
óvodai szervezet átalakítása szakszolgálatok kiépítése (befogadás,elfogadás) szakmai szolgáltatások létrehozása (pedagógusok önfejlesztése) hatékony módszertani eszközök,fejlesztő eszközök, akadálymentesítés,szolgáltatások feltételeinek megteremtése

40 Miért szükséges erről beszélni?
mert a pedagógus ezt a problémát most tanulja felismerni és kezelni mert nem tud mindig segíteni,de be kell látnia, hogy a problémás gyerek létezik és nem tudja továbbadni mert mások az interperszonális kapcsolatok mert az óvodai környezet tágult:a pedagógus és gyermek mellett a szülő is szerepet kap mert a magányos pedagógus csoportban kell, hogy gondolkodjon és dolgozzon az együttműködés igénye és képessége változtatja a kommunikációt

41 Miért szükséges erről beszélni?
A gyermekek nem tökéletesek-mi sem! A gyermek jelentése ellentmondásos és többértelmű! A morális értékek megváltoztak! A testi-lelki működőképességet nem csak a gyermekeknél kell vizsgálni,hanem a szülőnél,pedagógusnál is! Napjainkban a gyermek kiviszi a család problémáit, s a pedagógus akarva-akaratlanul is érintkezik azzal. A gyermekkép változatlan, vagy kissé más,ugyanakkor a gyermek jelentősen megváltozott!

42 Ideális gyerek Aki feltétel nélkül szereti szüleit, sosem
csinál rosszat, mindig jó, nem változik, mindig azt gondolja amit mi és úgy is cselekszik….. NINCS!

43 A holnap óvodája…..? a kulturális ismereteket kiszélesíti
a multikulturális környezetet tudatosítja (pontosság, teljesség, perspektívaváltás, eltérő stílusok ) az intézményi környezetet megváltoztatja (a pedagógus kilép az intézményből- pl. támogatás, segítő csoportok szervezése) a gyerek-központú pedagógiát helyezi előtérbe (élményközpontú nevelés, kritikai és kreatív gondolkodás, rugalmasság- különböző nevelési stílusok stb.) segítő –támogató intézményi és csoportlégkör veszi körül ( diszkriminatív intézkedések elkerülése ) az értékelés folyamatos (értékelési gyakorlat folyamatos felülvizsgálása, új programokhoz mérési technikák kialakítása) a szülőkkel/ a családokkal való kapcsolat pozitív

44 A holnap óvodája…..? rugalmas struktúrájú, mely változatos nevelési lehetőségeket kínál ösztönzi az élethosszig tartó tanulás igényét a kulcskompetenciákat, a kompetencia alapú oktatást előtérbe helyezi a befogadást – elfogadást, együttnevelést természetesnek tekinti esélyt teremt, alkalmazásképes tudást kínál tiszteli az egyéni különbségeket és azt vallja: Minden gyermek tehetséges valamiben!

45

46 „Nem az a faj a túlélő, amelyik a legerősebb, még csak nem is az, amelyik a legintelligensebb, hanem az, amelyik képes reagálni a változásokra.” (Charles Darwin)

47 Köszönöm a figyelmet! Dr. Benczéné Csorba Margit Elérhetőség:
 Kaposvár 7400 Bárczi Gusztáv u. 2. Pf.14. Tel./Fax: 82/ Web:


Letölteni ppt "MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN!!!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések