Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Beruházási vezérigazgatóság éves tevékenységi beszámolója Raport anual al Direcției generale investiții 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Beruházási vezérigazgatóság éves tevékenységi beszámolója Raport anual al Direcției generale investiții 2012."— Előadás másolata:

1 A Beruházási vezérigazgatóság éves tevékenységi beszámolója Raport anual al Direcției generale investiții 2012

2 Villamosítási program Hargita megyében A program célja: vezetékes áramot nélkülöző települések elektromos hálózatának kiépítése 2012-ben kivitelezett fontosabb beruházások: –Újfalu község, Libán település – a munkálat összértéke 921 700 lej, amelyből 792 700 lej megyei tanácsi támogatás; –Oroszhegy község, Üknyéd település – a munkálat összértéke 723 000 lej, amelyből 290 000 lej megyei tanácsi támogatás

3 Program de electrificare în județul Harghita Obiectivul programului: construirea rețelei de electrificare în localitățile care nu au electricitate Investiții importante în anul 2012: -Comuna Suseni, localitatea Liban – valoarea totală a lucrării: 921.700 lei, din care 792.700 este sprijinirea Consiliului Județean Harghita -Comuna Dealu, localitatea Valea Rotundă – valoarea totală a lucrării 723.000 lei, din care 290.000 lei finanțat de către Consiliul Județean Harghita

4 Villamosítási program Hargita megyében –Galócás község Jegenyés és Nucény települése villamos hálózatának felújítása –A munkálat összértéke 538 160 lej, amelyből 290 000 lej a megyei tanács támogatása Hálózat (m) Transzformátor (db) Oszlop (db)Család (db) 21 92410422366 A beruházások sarokszámai:

5 Program de electrificare în județul Harghita În comuna Gălăuțaș, localitățile Nuțeni și Plopiș - reabilitarea rețelei de electrificare Valoarea totală a lucrării 538.160 lei, din care 290.000 lei este finanțat de către Consiliul Județean Harghita Date relevante privind investițiile realizate: Rețea (m) Transformator (buc) Stâlp (buc)Familie 21.92410422366

6 Hargita megyei kistelepülések ivóvízhálózatának kiépítése és korszerűsítése Az alábbi településeken sikerült a beruházási munkálatokat 70%- ban kivitelezni, aminek az összértéke eléri az 529 527,45 lejt: Hodgya, Patakfalva, Bágy, Tarcsafalva, Csehétfalva, Muzsna, Siklód és Recefalva Átadott beruházás Peteken, melynek összértéke 133 665,24 lej

7 Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă în localitățile mici din județul Harghita În localitățile de mai jos investițiile au fost realizate în proporție de 70%, valoare totală fiind de 529.527,45 lei: Hoghia, Petecu, Bădeni, Tărcești, Cehețel, Mujna, Siclod și Recea Investiția din localitate Petecu a fost finalizată și are o valoare totală de 133.665,24 lei

8 Vidéki infrastruktúra-fejlesztési program (HG 577/1997) Az 577/1997-es számú kormányhatározattal elfogadott és finanszírozott vidéki infrastruktúra-fejlesztési program: A 2012-ben befejeződött és átadott beruházások, melyek értéke meghaladja az 1 431 752 lejt: Csíkszentkirály, Csíkszentimre, Kányád – Székelydálya, Ége, Gyergyószárhegy – Güdüc, Homoródszentmárton – Városfalva 6 db víztározó, 19,20 km vízvezeték, 7 db utcai közkút, 8 db automata kloradagolo es szuroberendezes

9 Program de dezvoltare infrastructură rurală (HG 577/1997) Program de dezvoltare al infrastructurii rurale, aprobată și finanțată în baza HG 577/1997 : Valoarea totală a investițiilor finalizate pe parcursul anului 2012 este de 1.431.752 lei: Sâncrăieni; Sântimbru; Ulieș - satele Daia, și Ighiu; Lăzarea – satul Ghiduț; Mărtiniș - Orășeni 6 buc rezervor, 19,20 km reeau de apă, 7 buc. cimea stradală, 8 buc aparat automat de clorinare i de filtrare.

10 Vidéki infrastruktúra-fejlesztési program (HG 577/1997) DC3 – Csíkszépvíz – Csíkszentmiklós A munkálatok összértéke: 90 910,00 lej; hossza: 2500 m, km 0+000 – 2+500 DC74 – Galócás – Jegenyés – Nucény A munkálatok összértéke: 50 350,00 lej; hossza: 1000 m, km 1+200 – 2+200 DC27 – Gyepes – Homoródremete – Székelyudvarhely A munkálatok összértéke: 193 870,00 lej; hossza: 600 m, km 0+150 – 0+750 DC98 – Gyergyóditró – Gyergyóremete A munkálatok összértéke: 52 310,00 lej; hossza: 1900 m, km 0+000 – 1+900 DC64 – Gyergyóremete – Remetefürdő – Vígyűjtő A munkálatok összértéke: 259 900,00 lej; hossza: 1000 m, km 1+000 – 2+000 DC72 – Galócás – Galócáspatak A munkálatok összértéke: 51 800,00 lej; hossza: 4600 m, km 0+800 – 5+400 DC87, DC88 – Gyergyóholló – Baraszó, Gyergyóholló – Hollóvölgye A munkálatok összértéke: 544 510,00 lej; hossza: 23 500 m, km 0+000 - 8+900; 0+000 – 14+600

11 Program de dezvoltare infrastructură rurală (HG 577/1997) DC3 – Frumoasa – Nicolești Valoarea totală: 90.910,00 lei; Lungime: 2500 m, km 0+000 – 2+500. DC74 – Gălăuțaș – Plopiș - Nuțeni Valoarea totală: 50.350,00 lei; Lungime: 1000 m, km 1+200 – 2+200. DC27 – Ghipeș – Călugăreni – Odorheiu Secuiesc Valoarea totală: 193.870,00 lei; Lungime: 600 m, km 0+150 – 0+750. DC98 – Ditrău – Remetea Valoarea totală: 52.310,00 lei; Lungime: 1900 m, km 0+000 – 1+900. DC64 – Remetea – Băile Remetea – Stația de captare Valoarea totală: 259.900,00 lei; Lungime: 1000 m, km 1+000 – 2+000. DC72 – Gălăuțaș – Gălăuțaș Pârâu Valoarea totală: 51.800,00 lei; Lungime: 4600 m, km 0+800 – 5+400. DC87, DC88 – Corbu – Barasău, Corbu – Valea Corbului Valoarea totală: 544.510,00 lei; Lungime: 23500 m, km 0+000 - 8+900; 0+000 – 14+600.

12 A megyei úthálózat korszerűsítése és szerkezeti megerősítése A 128-as megyei út szerkezeti megerősítése – Orotva –a munkálatok összértéke: 2 297 638,28 lej; –az útszakasz hossza: 1490 m, km 17+420 – 15+930, az európai út (E578) irányából Orotva felé –Elvégzett munkálatok :  Teljes útszerkezet-építés / Földmunkák, kazettázás, ballaszt, törtkő bedolgozása, BAD25 kötőréteg aszfalt, kopóréteg, sáncok kiásása, kitakarítása, 2011-ről elmaradt kopóréteg kivitelezése 70 méteren

13 Investiții privind reabilitarea și consolidarea drumurilor județene Consolidare Dj 128 - Jolotca –Valoarea lucrărilor: 2.297.638,28 lei; –Lungimea drumului reabilitat: 1490 m, km 17+420 – 15+930, de la drumul european E578 în direcția Jolotca; –Lucrări executate:  Consolidare sistem rutier/ lucrări de teren, casetare, prelucrare balast, piatră spartă, asfalt BAD25, strat de uzură, executare șanț, curățire șanțuri, executare strat de uzură nerealizat în anul 2011, pe o lungime de 70 m.

14 A megyei úthálózat korszerűsítése és szerkezeti megerősítése A 133-as megyei út szerkezeti megerősítése – Székelyderzs–Muzsna –a munkálatok összértéke: 618 479,76 lej; hossza: 1455 m –elvégzett munkálatok: földmunkák, kazettázás, az útalap megépítése (törtkő bedolgozása), aszfaltréteg leterítése A 128-as megyei út felújítása – Borszék –a munkálatok összértéke: 491 812,37 lej; hossza: 1002 m –elvégzett munkálatok: támfal, valamint a támfalak mentén betonsáncok készítése, padkafeltöltés, 5 cm vastag összekötő réteg leterítése A 138B jelzésű megyei út felújítása – Varság –a munkálatok összértéke: 2.400.051,00 lej, Hossza : 4574 m, km 7+720- 12+294 –elvégzett munkálatok : teljes útszerkezet-építés, átereszek, sáncok kialakítása, egysávos út és talákozósávok kialakítása

15 Investiții privind reabilitarea și consolidarea drumurilor județene Consolidare DJ 133 - Dârjiu - Mujna –Valoarea lucrărilor: 618.479,76 lei; lungime: 1455 m –Lucrări executate: Lucrări de teren, casetare, consolidare drum (punere în operă a pietrei sparte), întindere stratului de asfalt. Reabilitare DJ 128 Borsec –Valoarea totală a lucrărilor: 491.812,37 lei; Lungime: 1002 m, –Lucrări executate: Executare zid de sprijin și șanțuri, încărcare acostament, întindere strat de legătură de grosime 5 cm Reabilitare DJ 138 B – Vărșag –Valoarea lucrărilor 2.400.051,00 lei –Lungimea drumului reabilitat: 4574 m, km 7+720-12+294 –Lucrări executate: Consolidare sistem rutier conform plan, executare șanțuri, podețe, o singură bandă de circulație și benzi de întâlnire

16 Megyei úthálózat rehabilitása és konszolídációja / Investiții privind reabilitarea și consolidarea drumurilor județene Új aszfaltszőnyeg / Covor asfaltic nou:

17 A megyei úthálózat korszerűsítése és szerkezeti megerősítése Investiții privind reabilitarea și consolidarea drumurilor județene Az útszerkezet megerősítése és felújítása/ Consolidare, reabilitare sistem rutier:

18 A megyei úthálózat karbantartását segítő eszközök: 1. Traktor és kaszálógép: tractor - Zetor Forterra 105 : 185.846,80 + áfa kaszálógép - Orsi Agile 485 Safety: 68.191,20 + áfa 2. Hóeke - Angeloni Midi 3P3000 32.160,48 + áfa Elvégzett munkálatok 2012-benÉrték (lej)Úthossz (m) Az útfelület megerősítése2.131.143,48 8.865 Az útszerkezet megerősítése, felújítása5.892.542,2811.544 Az úthálózati beruházások sarokszámai:

19 Utilaje cu scopul întreținerii drumurilor județene 1. Tractor și utilaj de cosit: –tractor - Zetor Forterra 105 : 185.846,80 lei + Tva –utilaj de cosit- Orsi Agile 485 Safety: 68.191,20 lei + Tva 2. Plug de zăpadă - Angeloni Midi 3P3000 32.160,48 lei + Tva Lucrări executate în 2012Valoare (lei)Lungime (m) Ranforsare drum2.131.143,48 8.865 Consolidare, reabilitare drum5.892.542,2811.544 Date relevante privind investițiile realizate:

20 A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház C szárnyának átalakítása és bővítése Az épület II. emeletének átalakítása a szemészet és az intenzív osztályok számára, az épület bővítése (megemelése egy emelettel) megfelelő műtők kialakítása céljából A fent említett átalakításokat az épület tartószerkezeti megerősítése kell hogy megelőzze, úgymint: –11 darab új diafragma építését 4 szinten, újonnan készülő alapokra –15 oszlop köpenyezését vasalt betonréteggel (10 cm) az alagsorban és a földszinten, beleértve az oszlopokhoz tartozó alapok megerősítését is –78 oszloprész teherbírásának növelését szénszálas anyagburkolás alkalmazásával 4 szinten A kivitelezési munkálatok értéke (beleértve a különböző felügyeleti díjakat is) 15 349 280,17 lej, melyből jelen pillanatig 7 932 271,97 lejt fizettünk ki

21 Extinderea și reamenajarea corpului C al Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc Extinderea clădirii cu scopul amenajării unor noi săli de operații și amenajarea etajului II pentru Secțiile de Oftalmologie și Terapie Intensivă; Sunt necesare următoarele lucrări de consolidare: –Construirea a 11 buc. diafragme noi pe toate patru nivele existente; –Cămășuirea a 15 stâlpi cu beton armat (10 cm), încluzând și cele situate la subsol și la parter –Mărirea rezistenței a 78 stâlpi prin aplicarea unui strat din materiale din fibră de carbon, pe cele patru nivele existente Valoarea totală a lucrărilor este de 15.349.280,17 lei, din care realizat 7.932.271,97 lei.

22 EU-s finanszírozású beruházási projektek 4 projekt lebonyolításának koordinálása a ROP keretében, melyből 2-t kiviteleztünk, 2 a lebonyolítás szakaszában van  A megyei sürgősségi kórház járóbeteg-rendelőinek felújítása és felszerelése  A 123A jelzésű megyei út felújítása  Vállalkozásfejlesztő inkubátorház építése - Székelyudvarhely  A 132-es megyei út felújítása 2 projekt lebonyolításának koordinálása a Környezetvédelmi ÁOP (POS MEDIU) keretében  Az ivóvíz- és szennyvíz-hálózatok korszerűsítése és bővítése Hargita megyében  A Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park megfelelő menedzsmentje a Natura2000-elvek alapján

23 Coordonarea a 4 proiecte finanțate din cadrul POR 2007-2013, din care 2 au fost finalizate și 2 se află în faza de implementare:  Reabilitarea reamenajarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență  Reabilitare DJ 123 A  Incubator de afaceri – Odorheiu Secuiesc  Reabilitare DJ 132 Coordonarea implementării a 2 proiecte finanțate din cadrul programului de finanțare POS MEDIU;  Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita  Plan de Management integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE

24 1 projekt finanszírozási dokumentációjának véglegesítése a Környezetvédelmi ÁOP (POS MEDIU) keretében:  Hargita megye egységes hulladékgazdálkodási rendszerének kiépítése 1 projekt lebonyolításának koordinálása a GVN ÁOP (POS CCE) keretében  E-kormányzási rendszer kiépítése Hargita Megye Tanácsa intézményében Beruházási projektek több mint 142 542 357,88 euró értékben Kapcsolattartás és megbeszélések a közvetítő és a lebonyolító hatóságokkal, valamint a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel Tevékenységi jelentések és elszámolási iratcsomók összeállítása EU-s finanszírozású beruházási projektek

25 Definitivarea documentațiilor necesare depunerii Cererii de finanțare la un proiect, care va fi depus spre finanțare în cadrul programului POS MEDIU:  Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita Coordonarea implementării a unui proiect finanțat în cadrul programului POS CCE:  Realizarea și implementarea unui sistem complex E-Guvernare la Consiliul Județean Harghita Proiecte de investiții în valoare totală de peste 142.542.357,88 euro; Întruniri de lucru și colaborarea cu Organismele Intermediare, Autorițățile de Management, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru; Întocmirea Raporturilor de pro gres și a Cererilor de rambursare. Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE

26 Köszönjük a figyelmüket!


Letölteni ppt "A Beruházási vezérigazgatóság éves tevékenységi beszámolója Raport anual al Direcției generale investiții 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések