Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 1 A gyakorló intézmények feladatai a pedagógusképzésben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 1 A gyakorló intézmények feladatai a pedagógusképzésben."— Előadás másolata:

1 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 1 A gyakorló intézmények feladatai a pedagógusképzésben

2 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 2 A bolognai rendszerű kétciklusú tanárképzést, benne a gyakorlást a következő törvények, rendeletek szabályozzák: A bolognai rendszerű kétciklusú tanárképzést, benne a gyakorlást a következő törvények, rendeletek szabályozzák: 1. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény; 2. Az alap és mesterképzésről szóló 289/2005 (XII.22.) Korm. rendelet; 3. A kimeneti követelményekről szóló 15/2006 (IV. 3.) OM rendelet; 4. A szakmai gyakorlati félév tartalmára vonatkozó Ajánlás

3 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 3 Hogyan lehet valaki tanár a bolognai rendszerben? 1. BSc képzésben vesz részt valamelyik alapképzési szak tanári szakirányán: Főszak, vagy első tanári szakképzettség (major): 120 kredit Főszak, vagy első tanári szakképzettség (major): 120 kredit Mellékszak, vagy második tanári szakképzettség (minor): 50 kredit Mellékszak, vagy második tanári szakképzettség (minor): 50 kredit Ped-pszichológia (később is felvehető): Ped-pszichológia (később is felvehető): 10 kredit 10 kredit

4 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 4 2. Felvételizik az MA képzésre A minor szakból 50 kredit A minor szakból 50 kredit A major szakból 30 kredit A major szakból 30 kredit Ped-pszichológia 40 kredit Ped-pszichológia 40 kredit Egyéni isk. gyakorlat 30 kredit Egyéni isk. gyakorlat 30 kredit

5 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 5 3. Összegzés Főszak: 150 kredit Főszak: 150 kredit Mellékszak: 100 kredit Mellékszak: 100 kredit Ped-pszichológia, Ped-pszichológia, módszertan, gyakorlás: 80 kredit módszertan, gyakorlás: 80 kredit 11 félév: 330 kredit 11 félév: 330 kredit

6 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 6 A szakmai gyakorlat formái 1. A pedagóguspálya megismerésére, általános pedagógiai képességek fejlesztésére irányuló gyakorlatok: Pályaismereti Pályaismereti Gyermek-és önismereti Gyermek-és önismereti Konfliktuskezelési módszerek Konfliktuskezelési módszerek Iskolalátogatások Iskolalátogatások Óramegfigyelések és elemzések Óramegfigyelések és elemzések mikrotanítás mikrotanítás Órakeret: legalább 30, kredit: 3; helyszín: gyakorlóiskola Órakeret: legalább 30, kredit: 3; helyszín: gyakorlóiskola Irányító: gyakorlóiskolai vezetőtanár (8-10 fős csoport) Irányító: gyakorlóiskolai vezetőtanár (8-10 fős csoport) Idő: MA I. évfolyama Idő: MA I. évfolyama

7 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 7 2. Az adott szakképzettség területén végzett csoportos gyakorlat Legalább 15 önállóan megtartott óra Legalább 15 önállóan megtartott óra Hospitálások, megbeszélések a vezetőtanár irányításával Hospitálások, megbeszélések a vezetőtanár irányításával Egyik szakképzettség tanítási gyakorlatát 5-8. Egyik szakképzettség tanítási gyakorlatát 5-8. Másik szakképzettség tanítási gyakorlatát 9-12. évfolyamon Másik szakképzettség tanítási gyakorlatát 9-12. évfolyamon Órakeret: szakképzettségenként legalább 60 Órakeret: szakképzettségenként legalább 60 Kreditérték: szakképzettségenként 3 Kreditérték: szakképzettségenként 3 Helyszín: gyakorlóiskola Helyszín: gyakorlóiskola Irányító: gyakorlóiskolai vezetőtanár (2-4 hallgató) Irányító: gyakorlóiskolai vezetőtanár (2-4 hallgató) Idő: MA II. évfolyama Idő: MA II. évfolyama

8 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 8 3. Egyéni szakmai gyakorlat A 11. félévben A 11. félévben Szakképzettségenként 2-5 (max. heti 10) óra tanítás Szakképzettségenként 2-5 (max. heti 10) óra tanítás Tanítási órán kívüli iskolai feladatok Tanítási órán kívüli iskolai feladatok Tanítást kísérő szeminárium Tanítást kísérő szeminárium Adatgyűjtés, tapasztalatszerzés szakszerű dokumentálása Adatgyűjtés, tapasztalatszerzés szakszerű dokumentálása Közoktatási intézményben ill. felnőttképzési intézményben Közoktatási intézményben ill. felnőttképzési intézményben Megbízott vezetőtanár (mentor) és felsőoktatási tanárképző szakember irányítása mellett. Egy mentorhoz egy tanárjelölt tartozik. Megbízott vezetőtanár (mentor) és felsőoktatási tanárképző szakember irányítása mellett. Egy mentorhoz egy tanárjelölt tartozik. Portfolió elkészítése Portfolió elkészítése Kreditérték:30 Kreditérték:30

9 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 9 A szakmai gyakorlat(ok) célja A szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek megszerzése, a munkahely világával való ismerkedés. A szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek megszerzése, a munkahely világával való ismerkedés. A hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási folyamatok értékelésében, fejlesztésében és a kutatásban. A hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási folyamatok értékelésében, fejlesztésében és a kutatásban. Részletesebben az alábbi tanári kulcskompetenciák (9) kialakítása a cél. A hallgató, a majdani tanár szakmai felkészültsége birtokában, hívatásának gyakorlása során váljon alkalmassá: Részletesebben az alábbi tanári kulcskompetenciák (9) kialakítása a cél. A hallgató, a majdani tanár szakmai felkészültsége birtokában, hívatásának gyakorlása során váljon alkalmassá:

10 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 10 Kulcskompetenciák. a tanulói személyiség fejlesztésére; a tanulói személyiség fejlesztésére; tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére a pedagógiai folyamat tervezésére; a pedagógiai folyamat tervezésére; a tanulók műveltségének, képességeinek fejlesztésére; a tanulók műveltségének, képességeinek fejlesztésére; az egész életen át tartó tanulás igényének a fejlesztésére; az egész életen át tartó tanulás igényének a fejlesztésére; a tanulási folyamat szervezésére és irányítására; a tanulási folyamat szervezésére és irányítására; a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek az alkalmazására; a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek az alkalmazására; szakmai együttműködésre és kommunikációra; szakmai együttműködésre és kommunikációra; szakmai fejlődésben elkötelezettségre és önművelésre. szakmai fejlődésben elkötelezettségre és önművelésre.

11 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 11 A szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó fogalmak (szereplők) Tanárjelölt: a felsőoktatási intézmény hallgatója, tehát a gyakorlóhellyel nem áll munkavégzésre irányuló jogviszonyban, de a partneriskolát, ill. a mentortanárt a tanárjelölt munkájával kapcsolatban felelősség terheli. Tanárjelölt: a felsőoktatási intézmény hallgatója, tehát a gyakorlóhellyel nem áll munkavégzésre irányuló jogviszonyban, de a partneriskolát, ill. a mentortanárt a tanárjelölt munkájával kapcsolatban felelősség terheli. Képzőhely: az a felsőoktatási intézmény, melyben a hallgató a tanári mesterszakot végzi. Képzőhely: az a felsőoktatási intézmény, melyben a hallgató a tanári mesterszakot végzi. Gyakorlatvezető oktató: a képző felsőoktatási intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, aki a szakmódszertan, a pszichológia, a pedagógia, vagy a gyakorlati képzés szakembere és adott évben a tanári mesterszakon a szintetizáló,reflektív vagy blokkszeminárium vezetője is. (Legfeljebb 12 jelölt.) Gyakorlatvezető oktató: a képző felsőoktatási intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, aki a szakmódszertan, a pszichológia, a pedagógia, vagy a gyakorlati képzés szakembere és adott évben a tanári mesterszakon a szintetizáló,reflektív vagy blokkszeminárium vezetője is. (Legfeljebb 12 jelölt.)

12 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 12 Partneriskola: olyan közoktatási intézmény, mellyel a képzőhely a gyakorlat lebonyolítására szerződést kötött. Partneriskola: olyan közoktatási intézmény, mellyel a képzőhely a gyakorlat lebonyolítására szerződést kötött. Gyakorlatvezető mentor: a féléves tanítási gyakorlattal összefüggő valamennyi iskolai tevékenység gondozója, a hallgató tevékenységének szakmai támogatója. Kulcsszereplő. Gyakorlatvezető mentor: a féléves tanítási gyakorlattal összefüggő valamennyi iskolai tevékenység gondozója, a hallgató tevékenységének szakmai támogatója. Kulcsszereplő. Gyakorlóiskola: a 30 és a 60 órás szakmai gyakorlás színtere, de nem szükségképpen érintett a féléves szakmai gyakorlat lebonyolításában, viszont fontos feladat hárul rá a mentorképzés gyakorlati részének biztosításával. Gyakorlóiskola: a 30 és a 60 órás szakmai gyakorlás színtere, de nem szükségképpen érintett a féléves szakmai gyakorlat lebonyolításában, viszont fontos feladat hárul rá a mentorképzés gyakorlati részének biztosításával. Vezetőtanár: az a gyakorlóiskolai tanár, aki a 30, ill. a 60 órás szakmai gyakorlatot vezeti. A vezetőtanár és a mentor tehát nem ugyanaz. Vezetőtanár: az a gyakorlóiskolai tanár, aki a 30, ill. a 60 órás szakmai gyakorlatot vezeti. A vezetőtanár és a mentor tehát nem ugyanaz.

13 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 13 A szakmai gyakorlási tevékenységekkel, formákkal kapcsolatos megjegyzések, kérdések, problémák A szakmai gyakorlatok széles skálája, pedagógiai- pszichológiai, szakmódszertani rétegzettsége, változatos formái, kétségtelen előrelépés az eddigi gyakorlattal szemben. A hallgató többször és különböző formában találkozik az iskola világával. A szakmai gyakorlatok széles skálája, pedagógiai- pszichológiai, szakmódszertani rétegzettsége, változatos formái, kétségtelen előrelépés az eddigi gyakorlattal szemben. A hallgató többször és különböző formában találkozik az iskola világával. A gyakorlóiskolákban kerül sor a 30 ill. a 60 órás gyakorlásra. Érti valaki, hogy miért 3-3 kreditet ér mindegyik? Különös tekintettel arra, hogy a 30 órás gyakorlat inkább ped-pszichológiai megfigyeléseket, esetleg mikrotanítást jelent, míg a 60 órás 15 óra önálló tanítást is. A gyakorlóiskolákban kerül sor a 30 ill. a 60 órás gyakorlásra. Érti valaki, hogy miért 3-3 kreditet ér mindegyik? Különös tekintettel arra, hogy a 30 órás gyakorlat inkább ped-pszichológiai megfigyeléseket, esetleg mikrotanítást jelent, míg a 60 órás 15 óra önálló tanítást is.

14 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 14 Eddig is probléma volt az V. éves gyakorlás során, ha a hallgatónak voltak egyetemi órái is. (Voltak.) Most gyakorlatilag ez a gyakorlás előrébb jön IV. évre, amikor is a hallgatónak hivatalosan is lesznek egyetemi órái. Hogy lesz ebből gyakorló tanítás? Eddig is probléma volt az V. éves gyakorlás során, ha a hallgatónak voltak egyetemi órái is. (Voltak.) Most gyakorlatilag ez a gyakorlás előrébb jön IV. évre, amikor is a hallgatónak hivatalosan is lesznek egyetemi órái. Hogy lesz ebből gyakorló tanítás? Az egyéni szakmai gyakorlatra a 11. félévben kerül sor. És, ha a hallgató a két szakot két félévben kívánja teljesíteni, hány kredit jár egy –egy szak teljesítéséért? Az egyéni szakmai gyakorlatra a 11. félévben kerül sor. És, ha a hallgató a két szakot két félévben kívánja teljesíteni, hány kredit jár egy –egy szak teljesítéséért? Nem kellene kicsit visszavenni a ped.-pszichológiából? Van olyan érzésünk, hogy ez már a szakképzettség rovására megy. Nem kellene kicsit visszavenni a ped.-pszichológiából? Van olyan érzésünk, hogy ez már a szakképzettség rovására megy.

15 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 15 A mentorálásra vonatkozó kérdések A mentorálásra vonatkozó kérdések 1. Milyen szempontok alapján választják ki azokat a közoktatási intézményeket, ahol a hallgató az egyéni szakmai gyakorlatát végzi? 2. Lehet ez akár gyakorló iskola is? 3. Milyen szempontok, milyen előképzettség alapján, milyen (bármilyen?) szakvizsga alapján lehet valaki mentor? 4. Milyen feladatok hárulnak a gyakorlóiskolákra a mentorképzésben? 5. Ki az igazi irányítója ennek a gyakorlásnak, a mentor vagy a gyakorlatvezető oktató? Ki lehet az un. követő szeminárium vezetője? És egyáltalán: ezen a követő szemináriumon nem valami olyat beszélnek meg, ami a gyakorlás során történt, tehát a mentor jelenlétében kellene történnie?

16 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 16 A finanszírozás kérdése A finanszírozás kérdése 1. Az 50/2008. (III.14.) Korm. Rendelet szerint 2009. évi képzési normatíva a tanári mesterszak tekintetében: 683 000 Ft/fő/év. 2. Javaslat: ennek a féléves gyakorlatra jutó részének 2/3-át kell a partneriskolának átadni: 227 667 Ft/fő. 3. A hallgató viszont nem csak a partneriskolában, hanem bizonyos foglalkozásokat illetően, a gyakorlóiskolában is jelen lesz. Hogyan oszlik el ez a normatíva? 4. Ez az „ajánlás” egyébként is kevés, nincs szó arról, milyen lesz a mentor mennyiségi és minőségi többletmunkájának anyagi megbecsülése. 5. Az utóbbi időben bevezetett teljesítmény mutató alapján számított fejkvóta a gyakorló iskolákra nézve hátrányos.

17 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 17 Záró gondolatok: a tanárképzésről általában A tanárképzés ebben a rendszerben is deklaráltan kétszakos, többek véleménye szerint inkább másfél szakos, egyesek szerint egyenesen 1+ε szakos (ahol ε egy 0-nál valamivel nagyobb szám) A tanárképzés ebben a rendszerben is deklaráltan kétszakos, többek véleménye szerint inkább másfél szakos, egyesek szerint egyenesen 1+ε szakos (ahol ε egy 0-nál valamivel nagyobb szám) Nehéz vagy könnyű a tanárszak? Nehéz vagy könnyű a tanárszak? 1. Könnyű, hisz csak a BSc-ben kezdődik (5 szemeszter) 2. Nehéz, hisz minden más szaktól eltérően (az orvosit kivéve) 11 féléves a képzés. 3. Nehéz, mert tanulni kell, komoly intellektuális erőfeszítés szükséges. Ezt a kemény munkát a jelenlegi (megengedő) iskolai, társadalmi környezet nem igényli sem a tanulóktól, sem a hallgatóktól és nem is szoktatja hozzá őket.

18 Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 18 Javaslatok (mivel ez egy szakszervezeti konferencia): Javaslatok (mivel ez egy szakszervezeti konferencia): 1. A pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsültségében bekövetkező romlás megállítása, visszafordítása. 2. A tanárok jogait, a tanulók kötelességeit és a tanulmányi követelményeket hangsúlyosan kiemelő törvények megalkotása. 3. A vezetőtanárok, mentortanárok kötelező óraszám kedvezményének és pótdíjának törvényi garanciája. 4. Osztatlan, belépéstől kezdve tanárszakként meghirdetett, egyformán erős kétszakos tanárképzést! Vagyis a tanárképzést - a 17 más képzéshez hasonlóan - vegyük ki a bolognai rendszerből!


Letölteni ppt "Oktatási konferencia 2010.május 13. Dudics Pál 1 A gyakorló intézmények feladatai a pedagógusképzésben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések