Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kivitelezői oldal: szereplői, teendői, főbb dokumentumok 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 290/2007.(X. 31.)Korm. r. és egyéb építésügyi jogszabályok szerint.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kivitelezői oldal: szereplői, teendői, főbb dokumentumok 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 290/2007.(X. 31.)Korm. r. és egyéb építésügyi jogszabályok szerint."— Előadás másolata:

1 A kivitelezői oldal: szereplői, teendői, főbb dokumentumok 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 290/2007.(X. 31.)Korm. r. és egyéb építésügyi jogszabályok szerint.

2 Az előadás tartalma: A kivitelező Felelős műszaki vezető Építési napló Felmérési napló Átadás-átvétel, birokba adás Szervizkönyv

3 Ki a kivitelező? A vállalkozó kivitelező, akivel az építtető, vagy az építtető nevében a beruházáslebonyolító építési szerződést köt az építőipari kivitelezési tevékenység teljes elvégzésére, vagy egyes építési-szerelési munkák elvégzésére. Az alvállalkozó kivitelező, akivel a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező építési szerződést köt az építőipari kivitelezési tevékenység részét képező építési-szerelési munka elvégzésére.

4 Milyen tevékenységet végezhet a kivitelező? Amely a tevékenységi körében szerepel. Amelynek végzéséhez: rendelkezik felelős műszaki vezetővel, elegendő számú és megfelelő szakképesítésű munkavállaló áll rendelkezésre, a kivitelezési dokumentáció az építési munkahelyen rendelkezésre áll, az építési naplót az építési területen megnyitották. Amelyhez rendelkezésre állnak az építésügyi hatósági engedélyek. Amelyre az építtetővel írásban szerződést kötött. Amelynek megkezdéséhez a bejelentési kötelezettségének az építtető határidőben eleget tett, és az építésfelügyeleti hatóság a megkezdést nem tiltotta meg.

5 Mi a kivitelező feladata? I. Munkaterület átvétele, lőszermentesítése Építési napló megnyitása Alvállalkozók esetleges kiválasztása, tevékenységük összehangolása Építési napló vezetése, egyes esetekben az alvállalkozó építési naplójának vezetése is Építési-bontási hulladék nyilvántartása

6 Mi a kivitelező feladata? II. A hatósági engedélyek meglétének folyamatos ellenőrzése, Természeti, kulturális örökségi értékek megőrzése, Építési terület őrzése, csak olyanok tartózkodjanak a munkaterületen, akik arra jogosultak, Berendezések, rendszerek működési próbája, hiányosságok megszüntetése, Kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek, tanúsítványok átadása, Munkaterület átadása, levonulás.

7 Építésfelügyeleti bírság kiszabása a kivitelezővel szemben I. Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező megbízása, megbízás elfogadása, ha a kivitelező a megbízó. (mértéke: az építményérték 0,7 %-a, legfeljebb 1 millió Ft) Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelező megbízása, megbízás elfogadása. (mértéke: az építményérték 1 %-a, legfeljebb 1 millió Ft) Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül, kiviteli tervhez kötött kivitelezés esetében (mértéke: az építményérték 0,5 %-a, legfeljebb 1 millió Ft) Felelős műszaki vezető nélküli kivitelezés (mértéke az építményérték 1 %-a, legfeljebb 2 millió Ft) Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető megbízása, megbízás elfogadása (mértéke: az építményérték 0,7 %-a, legfeljebb 1 millió Ft)

8 Építésfelügyeleti bírság kiszabása a kivitelezővel szemben II. Szakmunka végeztetése az előírt szakmai feltétel hiányában, szabálytalanul foglalkoztatott személyenként megállapítva (mértéke: az építményérték 0,3 %, legfeljebb 1,5 millió Ft) Nem megfelelő építési anyagok, szerkezetek és termékek felhasználása, beépítése (mértéke: az építményérték 0,5 %-a, legfeljebb 2 millió Ft) Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés (mértéke: az építményérték 0,5 %-a, legfeljebb 1 millió Ft) Az építési napló hiánya (mértéke: az építményérték 1 %-a, legfeljebb 3 millió Ft) Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése (mértéke: az építményérték 1 %-a, legfeljebb 10 millió Ft)

9 Építésfelügyeleti bírság kiszabása a kivitelezővel szemben III. Építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése (mértéke: 50.000 Ft 30 mFt alatti, 150.000 Ft 30 mFt feletti építményérték esetén) Írásbeli építési szerződés hiányában kivitelezés végzése és alvállalkozóval való végeztetése (mértéke: 100.000 Ft 30 mFt alatti, 150.000 Ft 30 mFt feletti építményérték esetén) Kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli szerződés hiánya ha a kivitelező a megbízó (mértéke: 10.000 Ft 30 mFt alatti, 150.000 Ft 30 mFt feletti építményérték esetén)

10 A felelős műszaki vezető Étv. 39. § (1) Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmények építőipari kivitelezési tevékenysége akkor folytatható, ha a kivitelezési tevékenységet névjegyzékbe vett olyan felelős műszaki vezető irányítja, aki a kivitelezővel tagsági, alkalmazotti vagy megbízotti jogviszonyban áll, és aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá a kivitelezést végzők felett közvetlen irányítási joggal rendelkezik, a kivitelező és a felelős műszaki vezető rendelkezik kötelező szakmai felelősségbiztosítással,

11 A műszaki vezető feladata I. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítása, melynek keretében: az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok, kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági engedélyek betartatása, azok betartásának ellenőrzése, az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott, az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak megszervezése, a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása, a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,

12 A műszaki vezető feladata II. a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése, az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. melléklet szerinti hulladék-nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása, az építmény használatbavételi engedélyezéséhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó nyilatkozat megtétele, az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele. Az építési munkaterületről származó természetes építőanyagok és a bontott építési termékek - szükség szerint szakértővel történő - vizsgálatát követően dönt azok kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről. Döntését az építési naplóba be kell jegyeznie.

13 A műszaki vezető feladata III. A vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladata még, az alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel, valamint a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés, a velük történő egyeztetések megszervezése, tevékenységük összehangolása, a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján.

14 A műszaki vezető nyilatkozata arról, hogy: a kivitelezést a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentációnak, a rendelkezésre álló kivitelezési terveknek megfelelően, az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. §-a (2) bekezdésének c) -h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, az épület a kivitelezési dokumentáció részeként készült energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőknek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be, a külön jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biztosított, a keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön jogszabályban előírt mértéket, azt az előírások szerint kezelték és elszállították, az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

15 Építésfelügyeleti bírság kiszabása a műszaki vezetővel szemben: Tervezői nyilatkozat ellenére a kivitelezési terv nincs összhangban az építési engedélyezési tervvel. (mértéke: az építményérték 0,5 %-a, legfeljebb 500 000 Ft) Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül, kiviteli tervhez kötött kivitelezés esetében (mértéke: az építményérték 0,5 %-a, legfeljebb 500 000 Ft) Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető megbízása, megbízás elfogadása (mértéke: az építményérték 1 %-a, legfeljebb 500 00 Ft) Szakmunka végeztetése az előírt szakmai feltétel hiányában, szabálytalanul foglalkoztatott személyenként megállapítva (mértéke: az építményérték 0,3 %, legfeljebb 500 000 Ft)

16 Építésfelügyeleti bírság kiszabása a műszaki vezetővel szemben: Felelős műszaki vezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok megsértése (mértéke: az építményérték 1 %-a, legfeljebb 500 000 Ft) Nem megfelelő építési anyagok, szerkezetek és termékek felhasználása, beépítése (mértéke: az építményérték 0,5 %-a, legfeljebb 500 000 Ft) Kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés (mértéke: az építményérték 0,5 %-a, legfeljebb 500 000 Ft) Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése (mértéke: az építményérték 2 %-a, legfeljebb 2 millió Ft)

17 Az építési napló Minden építési engedélyhez (bejelentéshez) kötött, valamint a közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó munkáról építési naplót kell vezetni. Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható, írásos dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építésszerelési munkák adatait és a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. A kivitelezés résztvevői egymást az építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik azokról az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. A vállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót az építtető, építtető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr vagy beruházáslebonyolító; az alvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót a vállalkozó kivitelező a szerződésben meghatározott időközönként, de legalább 10 naponként ellenőrzi, illetve abban észrevételeit rögzíti. Az építtető a kivitelezés befejezését követően az építési naplót megőrzi, illetve ha nem azonos az építtető az ingatlan tulajdonosával, az építmény használatbavételi engedélyét követően abba - az építmény jókarbantartási munkálatainak elvégzéséhez -az építmény tulajdonosának betekintést biztosít. Az építési naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni, az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően le kell zárni, és azt a munkák megkezdésekor, illetve befejezésekor az építtetőnek is alá kell írnia. Az építési naplót és mellékleteit a kivitelezőnek a munka befejezését követően 10 évig meg kell őriznie.

18 Az építési napló vezetésének szabályai: Az építési naplót a 2. melléklet szerinti tartalommal és formában kell vezetni. Az építési naplót magyar nyelven egy eredeti és egy másolati példányban kell vezetni. Az építési napló első példánya a vállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya az építtetőt illeti meg. Ha az alvállalkozó kivitelező vezeti az építési naplót, az építési napló első példánya az alvállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya a vállalkozó kivitelezőt illeti meg. A naplópéldány átvételét a naplóban el kell ismerni. Az építési naplót a kivitelezés ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás céljából vihető el. A hatósági, bírósági eljárás ideje alatt a bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni. Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, erről jegyzőkönyvet kell felvenni, és a naplót a rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul újra fel kell fektetni. A vállalkozó kivitelező - ha a köztük lévő szerződésben erről állapodtak meg - az alvállalkozói építési napló vezetését átvállalhatja. Az erről szóló megállapodást mindkét fél aláírásával az építési naplóban kell rögzíteni.

19 Az építési naplóba bejegyezhet ill. betekinthet: az építtető, a beruházáslebonyolító, az építési műszaki ellenőr, a tervezői művezető, a vállalkozó, illetve alvállalkozó kivitelező, a felelős műszaki vezető, a külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság, az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más államigazgatási szerv, a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor. az építésügyi hatóság, az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított más államigazgatási szerv, a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi, munkaügyi felügyelőség, az építés helye szerint illetékes Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és ennek területi szervei.

20 Építési napló napi jelentése dátum (nap nevét is fel kell tüntetni: pl. kedd); külső hőmérséklet (naponta háromszor: 7, 13 és 21 órakor, ha a munka jellege megkívánja, a legalacsonyabb hőmérsékletet is rögzíteni kell); időjárási adatok (munkamenetet akadályozó időjárásnál az akadályozás időtartama is); létszámadatok: szakmánként részletezve, összlétszám napi teljesítmény adatai (címszószerű körülírásban). az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során naponta keletkező építési-bontási hulladék mennyiségének, fajtájának megnevezése, EWC kódja, elszállításának ténye, helye, bizonylata a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény neve, címe, KÜJ, KTJ száma (idecsatolandók az átvételt igazoló számlák is) a külön jogszabályban foglaltak szerint.

21 Építési napló eseti bejegyzései a) az építési munkahely átadás-átvétele; b) az építtető nyilatkozata az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti hatósághoz történő e rendelet szerinti bejelentéséről; c) az építmény helyének kitűzése; d) az egyes munkarészek külön ellenőrzése és annak eredménye e) az eltakart munkarészekkel kapcsolatos adatok, megrendelői észrevételek, vállalkozói megjegyzések; f) a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények g) a munkavégzést gátló körülmények feltüntetése részletes indokolással, az azokból származó hátrányok, minőségcsökkenések, határidő-eltolódások várható időtartama; h) anyagok, kész szerkezetek, szerkezetrészek vizsgálata és dokumentumainak megjelölése; i) tervek átvétele; j) naplómellékletek felfektetése; k) kivitelezés közben előállott károk felvétele a megrendelővel, illetve az alvállalkozókkal; l) speciális munkák adatai, ha azokról nincs külön napló; m) a beépítésre kerülő építési célú termékek megfelelőség-igazolásának átadása a megrendelő vagy a műszaki ellenőr részére; n) egyéb bejegyzések; o) a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének napján az építési napló lezárása.

22 Felmérési napló Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából - az építési napló mellékleteként - a kivitelező felmérési naplót vezet, ha az építtetővel kötött szerződésben a felmérést tekintik az elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául. Nem kell felmérési naplót vezetni, ha a kivitelező az építtetővel kötött megállapodás szerint lemondott a többletmunkák elszámolásának érvényesítéséről, az elvégzett munkák mennyisége egyszeri felméréssel vagy az építési napló bejegyzéseiből megfelelően megállapítható, a felmérési napló a kivitelezési dokumentáció idom-és méretjegyzékével helyettesíthető, vagy a felmérési adatokat a szintezési jegyzőkönyv, a keresztszelvényrajzok és a tömegszámítások tartalmazzák.

23 Átadás-átvétel Annak megállapítása, hogy a szerződés tárgya maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel a műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek. Az építtető köteles a kivitelező által megjelölt időpontban megvizsgálni a szerződésben foglaltak teljesülését. 3 példányos jegyzőkönyv, ami azokat a tényeket tartalmazza, amelyekre jogvita esetén szükség lehet. A kivitelező köteles átadni az építtetőnek a megvalósulási dokumentációt, kezelési és karbantartási útmutatót

24 Az építmény birtoka adása A birtokba adással együtt átadandó: Felelős műszaki vezető nyilatkozata Hulladék-nyilvántartó lap Építési napló egy példánya, mellékleteivel Megvalósulási dokumentáció Jótállási dokumentumok Az építtető használatbavteli engedélyt kér.

25 Szervizkönyv Igazolja az épület rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságára, az épület állapotára s az fenti kettő megfeleősége érdekében végzett munkákra vonatkozó tényeket, szakértői véleményeket. A 9. § (1) bekezdésében meghatározott építmények esetében kell vezetni. Egyébként a vezetéséről az ingatlan tulajdonosa dönt. Az építési napló lezárásának napján, de legkésőbb a használatbavételi engedély megszerzésének napján kell megnyitni. Felülvizsgálatot 20 évenként vagy az építmény állapotát figyelembe véve kell elvégezni. Az építmény tartozéka, tulajdonos változáskor át kell adni!


Letölteni ppt "A kivitelezői oldal: szereplői, teendői, főbb dokumentumok 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 290/2007.(X. 31.)Korm. r. és egyéb építésügyi jogszabályok szerint."

Hasonló előadás


Google Hirdetések