Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő"— Előadás másolata:

1 Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő
Egyéni védőeszközök Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő

2 Munkavállalókat érő sérülések
Fej: 8 % Szem:5 % Mell és hát: 9 % Felkar: 7 % Alkar, kézfej: 40 % Láb: 11 % Lábfej:20 %

3 Előírások I. Munkavédelemről szóló törvény: Mvt. 33 § (2)
Mvt. 42. § b) Mvt. 44 § (1) és (2) Mvt. 54. § (1) h) (7) g) Mvt. 54/A. § (1) és (2) Mvt. 56.§ Mvt. 57 § (2) és (3) g) Mvt. 63 § (1) és (2) Mvt. 72 § (1) Mvt. 82 § (1) és (2) e), j) és (3)

4 Előírások II. 65/1999. (XII. 22.) EüM r.
2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet Szabványok Biztonsági Szabályzatok pl.: HBSZ 3. Általános követelmények 3.3. munkáltatónak gondoskodni kell: ….személyi védőeszközök juttatásáról

5 Egyéni védőeszköz fogalma
„Egyéni védőeszköz minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel, vagy tart magánál, hogy a munkafolyamatból, illetve technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse…” 65/1999. (XII. 22.) EüM, 2. § 2/2002. (II. 7.) SzCsM r. 2. §

6 Védőfunkciójú eszköz Fegyveres erők és a rendvédelmi szervek által…….rendszerbe állított, a személyi állomány szolgálati, kiképzési, sportolási feladatainak ellátásához használt, alkalmazott felszerelés, anyag, tárgy eszköz. A tűzoltóságok és a hivatásos katasztrófa-védelmi szervek állománya által viselt védőfelszerelések (védőruhák) egyéni védőeszköznek minősülnek. 15/2000.(V. 26.) BM r. 2.§ 9. pont

7 Katonai védőeszköz Kizárólag, illetve elsődlegesen katonai célra kifejlesztett és gyártott - a veszélyforrás kiküszöbölésére vagy a veszélyforrás hatásának csökkentésére szolgáló - védő funkciójú eszköz. 21/2000. (VIII. 18.) HM r.2.§ g.

8 Védőfunkciójú eszközök
Mobilpajzs Számítógépes szemüveg, Képernyőszűrő, Védőmellény ballisztikus hatások ellen

9 Kockázatértékelés, egyéni védőeszközök
1993. évi XCIII. törvény 65/1999. (XII. 22.) EüM r. 3.§, 61/1999. (XII. 1.) EüM r. 3.§ 2000. évi XXV. törvény 20.§

10 Fogalmak 2/2002.(II. 7.) SzCsM r. EK megfelelőségi nyilatkozat
EK típusvizsgálat, EK típustanúsítvány, EK jelölés

11 Védőeszközök kategóriái
Védőeszközök védelmi szintje 1. kategória 2. kategória 3. kategória (OMMF típusszám:8. helyen lévő szám)

12 Típusszám értelmezése
1.= védelem iránya pl. fejvédelem 2. és 3. = műszaki jellemzők (milyen fajta, kivitel, anyag) 4. és 5. = elsődleges védelem (mechanikai hatások, anyagok) 6.7. = másodlagos védelem (mechanikai hatások, biológiai tényezők) 8. = védőképesség fokozata

13 Munkáltató feladatai I.
Kockázatbecslés alapján a juttatás rendjének meghatározása, Fogl. eü-i szolg. és mv-i képviselő részvételének biztosítása, Védőeszközök biztosítása, munkavállalók tájékoztatása a kockázatokról, oktatás begyakorlás, dokumentálás Védőeszközök karbantartása, tisztítása, javítása

14 Munkáltató feladatai II.
Nyilvántartás a dokumentumokról, Védelmi képesség fenntartása, Védőeszköz viselés használati feltételeinek meghatározása, Mentési feladatokra havária csomag Munkavállalók magyar nyelvű használati útmutatóval való ellátása, Veszélyes hulladék kezelés

15 Munkavállaló feladatai
Egyéni védőeszköz kötelező használata, Megtanulni a használatot, aláírással igazolni, Haladéktalanul jelenteni a munkáltatónak, ha a védőeszköz elvesztette védőképességét, Elvárható mértékű tisztítás

16 Kiválasztást megelőző felmérés
Melyek azok a kockázatok amelyek más eszközökkel nem háríthatók el ? Becslés és/vagy értékelés, Védőeszköz által okozható kockázatok

17 Milyen biztos az elég biztos ?
Mérési eredmények, Statisztikák, Szakirodalmi adatok, Gépkönyvek, biztonsági adatlapok,

18 Eltűrhető kockázati szint
Kalifornia állam törvényhozása 1987-ben elfogadja az Ismeret Joga törvényt: „ Egy embert sem szabad tudva vagy tudatlanul olyan kémiai hatásnak kitennünk, amely rákos vagy genetikai károsodást okoz, anélkül, hogy e veszélyre előzőleg felhívnánk a figyelmét. „ Rmax =10 mikrorizikó

19 Kockázatbecslés tárgykörei
Munkahely, munkakör, Munkafolyamat, technológia, Munkaeszköz, Anyag, veszélyes anyag, készítmény

20 Védőeszköz használati előírások tárgykörei
Biztosítandó védőeszközök, Használati feltételek,oktatás, nyilvántartás, Ellenőrzés, Tárolás, csere, tisztítás, karbantartás, Elhasznált védőeszköz veszélyes hulladékként való kezelése

21 Egyéni védőeszközök meghatározása
Munkakör, Munkatevékenység, Munkahely, Munkaeszköz szerint Típusszám, Méret, Szín, Tisztítás, fertőtlenítés, Csere, Időszakos vizsgálat, Selejtezés, Veszélyes hulladék

22 Naprakész nyilvántartás
Kockázatértékelés, kockázatbecslés, mérési eredmények, szakértői vélemény és ajánlás Védőeszközök kiválasztása, meghatározása, Használati előírások

23 Együttműködés Munkavédelmi képviselő, Foglalkozás-egészségügyi orvos
Munkavállaló

24 Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő
Bellovicz Munkavédelmi Szakértő, Tanácsadó és Szolgáltató Bt Győr, Bulcsú út T./fax.: , Mobil: Gépek biztonsága, kockázatértékelés Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő

25 Jogszabályi háttér 1993. Évi XCIII. törvény 54.§(2) MSZ EN 292-1:1993
MSZ EN 292-1:1991/A1:1997 MSZ EN 1050:1999 Gépkönyvek

26 Alapfogalmak Kockázatértékelés: A.) kockázatelemzés:
gép határainak rögzítése, veszélyek azonosítása, kockázatbecslés. B.) kockázatkiértékelés

27 Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő
Bellovicz Munkavédelmi Szakértő, Tanácsadó és Szolgáltató Bt Győr, Bulcsú út T./fax.: , Mobil: Képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő

28 Hatály, fogalmak Napi munkaidőből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használó munkavállaló és foglalkoztató munkáltató, Képernyős eszköz, Képernyős munkahely

29 Munkáltatói kötelezettségek
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS KERETÉBEN: látásromlást előidéző tényezők, pszichés megterhelés, fizikai állapotromlást előidéző tényezők vizsgálata. KÉPERNYŐS MUNKAFOLYAMAT MEGSZERVEZÉSE: max 6 óra, 10 perces össze nem vonható szünetek LÁTÁSVIZSGÁLAT

30 Értékelőlap, értékelés
Berendezések, Környezet Ember gép kapcsolat Értékelés Intézkedési terv Együttműködés foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvossal


Letölteni ppt "Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések