Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyéni védőeszközök Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyéni védőeszközök Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő."— Előadás másolata:

1 Egyéni védőeszközök Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő

2 Munkavállalókat érő sérülések zFej: 8 % zSzem:5 % zMell és hát: 9 % zFelkar: 7 % zAlkar, kézfej: 40 % zLáb: 11 % zLábfej:20 %

3 Előírások I. Munkavédelemről szóló törvény: zMvt. 33 § (2) zMvt. 42. § b) zMvt. 44 § (1) és (2) zMvt. 54. § (1) h) (7) g) zMvt. 54/A. § (1) és (2) zMvt. 56.§ zMvt. 57 § (2) és (3) g) zMvt. 63 § (1) és (2) zMvt. 72 § (1) zMvt. 82 § (1) és (2) e), j) és (3)

4 Előírások II. z65/1999. (XII. 22.) EüM r. z2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet zSzabványok zBiztonsági Szabályzatok pl.: HBSZ 3. Általános követelmények 3.3. munkáltatónak gondoskodni kell: ….személyi védőeszközök juttatásáról

5 Egyéni védőeszköz fogalma z„Egyéni védőeszköz minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel, vagy tart magánál, hogy a munkafolyamatból, illetve technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse…” 65/1999. (XII. 22.) EüM, 2. § 2/2002. (II. 7.) SzCsM r. 2. §

6 Védőfunkciójú eszköz zFegyveres erők és a rendvédelmi szervek által…….rendszerbe állított, a személyi állomány szolgálati, kiképzési, sportolási feladatainak ellátásához használt, alkalmazott felszerelés, anyag, tárgy eszköz. zA tűzoltóságok és a hivatásos katasztrófa- védelmi szervek állománya által viselt védőfelszerelések (védőruhák) egyéni védőeszköznek minősülnek. 15/2000.(V. 26.) BM r. 2.§ 9. pont

7 Katonai védőeszköz zKizárólag, illetve elsődlegesen katonai célra kifejlesztett és gyártott - a veszélyforrás kiküszöbölésére vagy a veszélyforrás hatásának csökkentésére szolgáló - védő funkciójú eszköz. 21/2000. (VIII. 18.) HM r.2.§ g.

8 Védőfunkciójú eszközök zMobilpajzs zSzámítógépes szemüveg, zKépernyőszűrő, zVédőmellény ballisztikus hatások ellen

9 Kockázatértékelés, egyéni védőeszközök z1993. évi XCIII. törvény z65/1999. (XII. 22.) EüM r. 3.§, z61/1999. (XII. 1.) EüM r. 3.§ z2000. évi XXV. törvény 20.§

10 Fogalmak 2/2002.(II. 7.) SzCsM r. zEK megfelelőségi nyilatkozat zEK típusvizsgálat, zEK típustanúsítvány, zEK jelölés

11 Védőeszközök kategóriái Védőeszközök védelmi szintje z1. kategória z2. kategória z3. kategória (OMMF típusszám:8. helyen lévő szám)

12 Típusszám értelmezése z1.= védelem iránya pl. fejvédelem z2. és 3. = műszaki jellemzők (milyen fajta, kivitel, anyag) z4. és 5. = elsődleges védelem (mechanikai hatások, anyagok) z6.7. = másodlagos védelem (mechanikai hatások, biológiai tényezők) z8. = védőképesség fokozata

13 Munkáltató feladatai I. zKockázatbecslés alapján a juttatás rendjének meghatározása, zFogl. eü-i szolg. és mv-i képviselő részvételének biztosítása, zVédőeszközök biztosítása, munkavállalók tájékoztatása a kockázatokról, oktatás begyakorlás, dokumentálás zVédőeszközök karbantartása, tisztítása, javítása

14 Munkáltató feladatai II. zNyilvántartás a dokumentumokról, zVédelmi képesség fenntartása, zVédőeszköz viselés használati feltételeinek meghatározása, zMentési feladatokra havária csomag zMunkavállalók magyar nyelvű használati útmutatóval való ellátása, zVeszélyes hulladék kezelés

15 Munkavállaló feladatai zEgyéni védőeszköz kötelező használata, zMegtanulni a használatot, aláírással igazolni, zHaladéktalanul jelenteni a munkáltatónak, ha a védőeszköz elvesztette védőképességét, zElvárható mértékű tisztítás

16 Kiválasztást megelőző felmérés z Melyek azok a kockázatok amelyek más eszközökkel nem háríthatók el ? z Becslés és/vagy értékelés, z Védőeszköz által okozható kockázatok

17 Milyen biztos az elég biztos ? zMérési eredmények, zStatisztikák, zSzakirodalmi adatok, zGépkönyvek, biztonsági adatlapok,

18 Eltűrhető kockázati szint zKalifornia állam törvényhozása 1987-ben elfogadja az Ismeret Joga törvényt: „ Egy embert sem szabad tudva vagy tudatlanul olyan kémiai hatásnak kitennünk, amely rákos vagy genetikai károsodást okoz, anélkül, hogy e veszélyre előzőleg felhívnánk a figyelmét. „ zR max =10 mikrorizikó

19 Kockázatbecslés tárgykörei zMunkahely, munkakör, zMunkafolyamat, technológia, zMunkaeszköz, zAnyag, veszélyes anyag, készítmény

20 Védőeszköz használati előírások tárgykörei zBiztosítandó védőeszközök, zHasználati feltételek,oktatás, nyilvántartás, zEllenőrzés, zTárolás, csere, tisztítás, karbantartás, zElhasznált védőeszköz veszélyes hulladékként való kezelése

21 Egyéni védőeszközök meghatározása zMunkakör, zMunkatevékenység, zMunkahely, zMunkaeszköz szerint z Típusszám, z Méret, z Szín, z Tisztítás, fertőtlenítés, z Csere, z Időszakos vizsgálat, z Selejtezés, z Veszélyes hulladék

22 Naprakész nyilvántartás zKockázatértékelés, kockázatbecslés, mérési eredmények, szakértői vélemény és ajánlás zVédőeszközök kiválasztása, meghatározása, zHasználati előírások

23 Együttműködés zMunkavédelmi képviselő, zFoglalkozás-egészségügyi orvos zMunkavállaló

24 Bellovicz Munkavédelmi Szakértő, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 9023 Győr, Bulcsú út 9. T./fax.:96-312-143, Mobil:20-417-3483 Gépek biztonsága, kockázatértékelés Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő

25 Jogszabályi háttér z1993. Évi XCIII. törvény 54.§(2) zMSZ EN 292-1:1993 zMSZ EN 292-2:1993 zMSZ EN 292-1:1991/A1:1997 zMSZ EN 1050:1999 zGépkönyvek

26 Alapfogalmak Kockázatértékelés: A.) kockázatelemzés: zgép határainak rögzítése, zveszélyek azonosítása, zkockázatbecslés. B.) kockázatkiértékelés

27 Bellovicz Munkavédelmi Szakértő, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 9023 Győr, Bulcsú út 9. T./fax.:96-312-143, Mobil:20-417-3483 Képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő

28 Hatály, fogalmak zNapi munkaidőből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használó munkavállaló és foglalkoztató munkáltató, zKépernyős eszköz, zKépernyős munkahely

29 Munkáltatói kötelezettségek KOCKÁZATÉRTÉKELÉS KERETÉBEN: zlátásromlást előidéző tényezők, zpszichés megterhelés, zfizikai állapotromlást előidéző tényezők vizsgálata. KÉPERNYŐS MUNKAFOLYAMAT MEGSZERVEZÉSE: zmax 6 óra, 10 perces össze nem vonható szünetek LÁTÁSVIZSGÁLAT

30 Értékelőlap, értékelés zBerendezések, zKörnyezet zEmber gép kapcsolat zÉrtékelés zIntézkedési terv zEgyüttműködés foglalkozás- egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvossal


Letölteni ppt "Egyéni védőeszközök Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések