Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő"— Előadás másolata:

1 Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő
MUNKAVÉDELEM Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő

2 Alapelvek. Munkáltató felelőség
Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Munkavállaló munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. Munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggő költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani. Követelmények megvalósításának módját – jogszabályi keretek között- a munkáltató határozza meg. Szabályok megismertetése a dolgozó által értett nyelven, mv-i oktatás

3 Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei I.
Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet. Előzőek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli, vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat.

4 Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei II.
Létesítés: Tervező: tervezői nyilatkozat, koordinátor, biztonsági és egészségvédelmi terv Kivitelező: koordinátor, munkafolyamatok és munkafolyamatok összehangolása Üzemeltető: „átvételi eljárás”, használatbavétel

5 Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei III.
Munkaeszközök: 1. Hatósági felügyelet alá tartozóak, 2. Mvt. 21. § (2) hatálya alá tartozó veszélyes munkaeszközök: R 1/a. számú melléklet 3.Átlagos vesz-ű: előző két csoportba nem tartozó munkaeszközök: Ellenőrző felülvizsgálatra, illetve időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközök Ellenőrző felülvizsgálatra, illetve időszakos ellenőrző felülvizsgálatra nem kötelezett munkaeszközök 4. Egyéni védőeszközök

6 Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei IV.
Hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök. Kazán , nyomástartó edény, gázpalack, stb. Teljes életciklus hatósági felügyelet alatt: tervezés, gyártás, használatbavétel, időszakos vizsgálat, használatból kivonás

7 Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei IV.
Veszélyes munkaeszközök: faipari gépek, emelőgépek, targoncák stb. Forgalomba hozatal: gyártótól, forgalmazótól független intézmény megfelelőségi tanúsítványa Használatbavétel: mv-i szempontú előzetes vizsgálat, üzembe helyezés írásban történő elrendelése, Időszakos biztonsági felülvizsgálat

8 Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei V.
Ellenőrző felülvizsgálat: megfelelőségi nyilatkozat, használatbavételt megelőző üzemeltetői vizsgálat, Időszakos ellenőrző felülvizsgálat az elhasználódás miatti üzemeltetői vizsgálat Megbízott személy Összes többi munkaeszköz: megfelelőségi nyilatkozat

9 Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei VI.
Egyéni védőeszköz munkavédelmi megfelelőségét TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS TANÚSÍTÁSI JEL 13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet Anyagok-veszélyes anyagok készítmények: Kémiai biztonságról szóló törvény és végrehajtási rendeletei

10 Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei VII.
Általános követelmények: Veszélyek elkerülése, Veszélyek keletkezési helyükön való leküzdése, Emberi tényező figyelembe vétele, Műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása, Veszélyes helyettesítése kevésbé veszélyessel, Átfogó megelőzési stratégia kialakítása, Kollektív védelem elsőbbsége, Munkavállalók megfelelő utasításokkal való ellátása

11 Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei VIII.
Kockázatértékelés, Munkabiztonsági szaktevékenység, munka-egészségügyi szaktevékenység ellátására megfelelő szakképesítésű személy foglalkoztatása, Megfelelő munkaeszközök, utasítások, védőeszközök, ellenőrzés, Tudomásra jutott, bejelentett rendellenességek, Munkabalesetek kivizsgálása Teljes felelőséggel megtenni minden szükséges intézkedést

12 Munkavállaló jogosult
Egészséges és biztonságos munkavégzéshez, Szükséges ismeretekhez, betanuláshoz, Szükséges védőfelszerelések, munka- és védőeszközök, védőital, tisztálkodó szerek, Nem érheti hátrány …. Jogosult megtagadni a munkavégzést, Köteles megtagadni

13 Munkavállaló köteles Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban…,
Rendelkezésre bocsátott eszközök, egyéni védőeszközök állapotáról meggyőződni, rendeltetésszerűen használni, Ismeretek elsajátítása, alkalmazása, Orvosi vizsgálaton részt venni, balesetet, rendellenességet jelenteni, Munkaterületén rendet tisztaságot fegyelmet megtartani, Önkényesen nem kapcsolhatja ki, alakíthatja át a biztonsági berendezést

14 Munkavédelmi érdekképviselet
Munkáltató köteles a munkavállalókkal illetve képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában

15 Munkavédelmi képviselő
Munkavállalók maguk közül biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak munkavédelmi képviselőt választani. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább 50 fő a munkáltató köteles a választás megszervezésére

16 Munkavédelmi képviselő jogai
Jogosult meggyőződni a munkavédelmi követelmények érvényesüléséről, Működési területén munkahelyekre beléphet, tájékozódhat, Részt vehet a biztonságot érintő munkáltatói döntések előkészítésében, balesetek vizsgálatában, tájékoztatást kérhet a munkáltatótól, Véleményt nyilváníthat, kezdeményezhet, Indokolt esetben felügyelethez fordulhat, MVSZ egyetértési jog Választási ciklusonként képzés:16+3x8 óra


Letölteni ppt "Előadó: Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések