Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a területfejlesztéssel összefüggő aktuális feladatokról Szabó István alelnök Pest Megye Önkormányzata Érd, 2012. június 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a területfejlesztéssel összefüggő aktuális feladatokról Szabó István alelnök Pest Megye Önkormányzata Érd, 2012. június 7."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a területfejlesztéssel összefüggő aktuális feladatokról Szabó István alelnök Pest Megye Önkormányzata Érd, 2012. június 7.

2 A fejlődés területi, térségi megközelítése; A környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatok integrált elemzése és értékelése; A fenntartható fejlődéshez és a kohézióhoz szükséges helyi fejlesztések (befektetések és beruházások), valamint az országos fejlesztéspolitika és a szakpolitikák közötti kapcsolat. A területfejlesztés

3 IGEN Politikai vezetés Jövőorientált Stratégiai szemlélet SWOT értékelésen alapul A verseny- és a közszféra is követi a döntéseiben Átfogó igénnyel készül (fenntarthatóság aspektusai) NEM a „szakma belügye” csak „folytatja” a munkát ügykezelés és dokumentáció „pályázat-vezérelt” csak az állami források felhasználását irányítja infrastruktúrát épít A megyei területfejlesztés a térségi adottságokra alapozott döntéseket hoz. Működésével a térség (a megye) egésze lesz eredményesebb, sikeresebb. Területfejlesztés: IGEN - NEM

4 Erősíti a térségbe vetett bizalmat és a biztonságot Szervezi és irányítja a térségi szinten fontos együttműködéseket Összehangolja a vállalkozások, a települések és az intézmények döntéseit – az erőforrások felhasználását Generálja és megosztja a térség számára fontos információt, tudást Védi a megyében élők sajátos érdekeit – megtestesíti a megye értékteremtő képességét, profilját, identitását. A területfejlesztés szolgáltatás A „Szolgáltató Megye” koncepciója azon a feltevésen alapul, hogy a megyei önkormányzat fontos, hiánypótló szerepet tölt be

5 A változás eredménye a térség környezeti, társadalmi és gazdasági teljesítményének növelése. A teljesítmény itt: 1.A jövedelmek növekedése, a „befektetések” megtérülése 2.Stratégiai pozíciók erősítése – úgy a versenyző piacok, mint a minőségi munkahelyek, a társadalmi igények, vagy a fenntarthatóság tekintetében 3.Az erőfeszítésekkel, beruházásokkal, befektetésekkel kapcsolatos elégedettség és kiszámíthatóság javítása A területfejlesztés hozzáadott értéke A területfejlesztés hozzáadott értéke A „ Szolgáltató Megye ” koncepciója értelmében a stratégai vezetést és irányítást ellátó megyei önkormányzatok küldetése a változás elősegítése Minden tevékenység – a tervezés, az együttműködés, az identitás erősítése - a változást szolgálja.

6 A megyei közgyűlések képviselő dönthetnek a területfejlesztésről, együttműködve a településekkel, a térségekkel, a megyei jogú városokkal, a szakminisztériumokkal Pest Megye Önkormányzatának kell kidolgoznia és elfogadnia - az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat Jogszabályok A döntés megszületett, de a részletek szabályozása még átmeneti Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. és a 2011. évi CXCVIII. törvények Magyarország Alaptörvénye

7 Az újjászervezés tartalma A pályázati rendszer helyett programalapú finanszírozás Alulról építkezik, integrálja a helyi igényt, tudást és javaslatokat Stratégiai irányítást biztosít - lebontja az országos tervet, összehangolja és véleményezi a helyi fejlesztéseket, összpontosítsa az erőforrásokat. Az új rendszer átlátható és legitim - megszűnteti a párhuzamosságot az intézményrendszerben, helyreállítja a demokratikus ellenőrzést. Az újjászervezés célja Hatékonyabb, eredményesebb és hatásosabb területfejlesztés, amelyben a megye – az integrált területi tervezés középszintje – valóságos igényekre és folyamatokra alapozott döntéseket hoz, fókuszál, értékeli a célok teljesülését és változtat, ha ez szükséges. A t erületfejlesztés minőségének változása települések → megyei önkormányzat → nemzeti szint országos terv → megyei fejlesztési programok → települési tervek

8 Teljes tervezés: társadalom, gazdaság, környezet egyaránt bármely ágazat, ami a megyének fontos nem csak a közszférának szól gazdasági szereplők, civil szervezetek egyházak stb. elképzelései is „teljes tervezés” a megye egészére KONCEPCIÓ Program = elfogadójának számon kérhető vállalása! Tudni kell a pontos tárgykört – Jelenleg még előkészítés alatt a megyei szintre utalt fejlesztési témák köre. Programozni csak ismert forrásra lehet – Jelenleg még előkészítés alatt az OP struktúra és költségleosztás PROGRAM számon kérhető „vállalás” „A megyei területfejlesztési új tárgyköre” Forrás:

9 Belső erőforrások Pest Megye Közgyűlése: 43 fő Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 32 fő Pest Megyei Területfejlesztési Nkft. Felkért szakértők A „természetes” stratégiai partnerek Helyi közösségek és együttműködések (187 település, a jelenlegi 16 kistérségi társulásra alapozott együttműködések, a 8 LEADER) „Érdekeltek” - A megye „identitáskörzeteit”, „funkcionális térségeit” meghatározó szereplők, a PMKIK, a gazdasági érdekképviseletek, a civil és szakmai szervezetek Tudásközpontok – a 3 felsőoktatási központ a megyében + a fővárosi egyetemek Intézmények - Szakminisztériumok, minisztériumi háttérintézmények, a regionális ügynökségek Pest Megye Önkormányzata erőforrásai Az önkormányzat értékteremtő képességének alapja: térségi beágyazottsága Eredménye: a térségi fejlődést ténylegesen meghatározó folyamatok és erőfeszítések képviselete.

10 Pest megye egyedi, megkülönböztető erővel bíró gazdasági, kulturális, és innovációs teljesítményének elismertetése; A helyi igények és elképzelések integrálása, a kistérségek („identitáskörzetek”, funkcionális térségek) szakosodásának, és a megye profiljának meghatározása - márkaértékének megerősítése A megye gazdasága és közösségei komparatív előnyein alapuló lehetőségek feltárása, érvényesítése az országos és a helyi tervezésben, továbbá a fejlesztési források elosztásban A térség települései, intézményei és vállalkozásai közötti kapcsolatok szervezése, a tudás és a tapasztalat megosztásának ösztönzése, a térség adaptációs képességének erősítése Sajátos Pest megyei célok a területfejlesztésben Bizalom és identitás erősítése – „közös nyelven beszélni” Képviselni a megyei önkormányzatok érdekeit, erősíteni érdekérvényesítő képességét; hozzájárulni a helyi önkormányzatok és társulások tervezési és fejlesztési kapacitásainak bővítéséhez.

11 1. A Pest megyei területfejlesztési koncepció és stratégia Területfejlesztés aktuális feladatai 2. Kiemelt ügyek, kezdeményezések támogatása 3. Új partnerségi rendszer építése

12 A lélekszám nő (2001 és 2011 között +150e); Magas a városokban élők és a fiatalok aránya; Átlagon felüli vállalkozási dinamika; Budapest és az agglomeráció viszonya, a metropoliszrégió márkaereje egyedi Az egyetemi és ipari tudásközpontok jelenléte A nemzetközi piacok fizikai és virtuális elérhetősége (infrastruktúra, logisztika és üzleti szolgáltatások); A hazai piaci kereslet koncentrációja (a vállalati kereslet mintegy fele, a fogyasztói piac 40%-a). Megkülönböztető erővel bíró gazdasági, kulturális, természeti, társadalmi sokszínűség Évtizedes elmaradásban az infrastruktúra, a közszolgáltatások fejlesztése, a helyi gazdaság; Példátlanul magas területi különbség az egyes kistérségek fejlettségében; Hátrányos megkülönböztetés az uniós és a hazai források felhasználásának feltételeiben A stratégiai tervezést meghatározó sajátosságok

13 társadalmasítás Partnerségi Szerződés tervezése Operatív Programok tervezése megyei területfejlesztési koncepciók A megyei koncepció elfogadásának előfeltétele az OTK/OFK elfogadása! Megyei programozás 20122013 Szept.Nov. Jún. Nemzeti Fejlesztési Koncepció (OTK/OFK) Ápr. elfogadás helyzet-feltárás egyeztetésre kész célrendszer egyeztetésre kész A tervezés menetrendje A tervezés menetrendje Forrás:

14 I. Fázis: Helyzetértékelés Vitaanyag Szakmai műhelymunka Térségi párbeszéd / fórumok A trendeket meghatározó szereplők bevonása, megkérdezése II. Fázis: Előretekintő elemzés és célrendszer Alternatívákon alapuló fejlődési szcenáriók; Kibontott jövőkép; Horizontális, ágazati és területi – integrált célok meghatározása Térségi párbeszéd, fórumok, konferencia A tervezés mérföldkövei Folyamatos visszacsatoláson alapuló – iteratív – tervezés

15 Pest Megye Önkormányzata egy olyan jövő érdekében dolgozik, amelyben az egyes települések és térségek a lehető legteljesebb mértékben képesek adottságaikat kihasználni – azaz megteremteni a fenntartható fejlődés, a területi és társadalmi kohézió, a térségek közötti integráció, az élet minden területére kiterjedő innováció, valamint a rendelkezésre álló fizikai, környezeti és emberi erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználásának feltételeit. Az önkormányzat küldetése, hogy a megye közösségei, a vállalkozások és az intézmények képesek legyenek rugalmasan alkalmazkodni a folyamatosan változó környezethez, megtartva a megye gazdasági, kulturális és társadalmi sokszínűségét, amely fejlődésének – versenyképességének és innovációs képességének – az alapja, s amellyel hozzájárul a metropoliszrégió és az ország sikeréhez. Pest Megye Önkormányzata jövőképe

16 Köszönöm a Figyelmet! www.pestmegye.hu


Letölteni ppt "Tájékoztató a területfejlesztéssel összefüggő aktuális feladatokról Szabó István alelnök Pest Megye Önkormányzata Érd, 2012. június 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések