Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az osztályfőnöki szerep története és jelenlegi tartalma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az osztályfőnöki szerep története és jelenlegi tartalma"— Előadás másolata:

1 Az osztályfőnöki szerep története és jelenlegi tartalma
Szekszárdi Júlia 2013.

2 Exner,Hans Serafin Bonitz, Hermann

3 Organisationsentwurf (1849)
Organisationsentwurf (1849) Természetes pedagógiai igényből fakadó szerepkör Az osztályfőnök az igazgató helyettese az osztályába járó tanulók ügyvivője a szó pedagógiai és hivatalnoki értelmében, az osztálya szintjén biztosítja az intézmény megfelelő működését, személyre szólóan törődik a gyerekekkel, végzi az osztályával kapcsolatos adminisztrációt.

4

5 Az osztály szerepe az egyes diákok szocializációjában
1941 – Tanterv és utasítás a nyolcosztályos népiskola számára “A másik nagy nevelő a népiskolai tanuló életében az osztály. A tanuló sok rosszat, de sok jót is tanul a társaitól. Az osztály nagy hatással van későbbi társadalmi magatartására is”.

6

7 Szabad beszélgetés (Általános iskola tanterve, 1946.) „A tanár és a tanuló kölcsönös szereteten és bizalmon alapuló közvetlen beszélgetései (…) A megbeszélés közben a nevelőnek tudnia kell, hogy a tanuló is büszke emberi méltóságára, van önérzete, önértékelése s komolyan fájhat neki, ha ebben akár nevelője, akár tanulótársai megbántják.”

8

9 A közoktatásügyi miniszter az 1952/53. tanév főfeladatairól
„ (…) oktató-nevelőmunkánk központjába az ifjúság politikai-erkölcsi nevelését: a hazafiságra, a helytállásra, fegyelemre való nevelést kell állítanunk (…)Vissza kell vernünk az ellenséges kísérleteket első sorban a klerikális reakció részéről, amely ma még nem akar belenyugodni abba, hogy a magyar ifjúság nevelését kivettük a kezéből.”

10

11 Az általános iskola tervszerű nevelésének programja (1963)
a “fiatalokat úgy kell nevelni,... hogy az iskolából kilépve meg tudjanak felelni a a felépülő szocialista társadalom igényeinek.... (s ennek érdekében)...az oktató-nevelő munka tervszerűen szolgálja a szocialista világnézet és erkölcs alakítását.”

12 Az osztályfőnök szerepe (1976)
Az osztályfőnök osztálya felelős vezetője, aki “munkáját a nevelési terv, az osztályfőnöki órák tanterve , az igazgató utasítása, a rendtartás előírásai alapján végzi; nevelőmunkájában ... az ifjúsági szervezetre, az úttörőrajra, illetve a KISZ alapszervezetre támaszkodik, tanácsaival segíti az ifjúsági vezetőket, észrevételeiket, javaslataikat osztályfőnöki tevékenységében felhasználja.” Pedagógiai Lexikon, 1976

13

14 A hagyományos szerep leértékelődése
Nevelési-oktatási tervek (1978) A teljesítményképes tudás jelentőségének növekedése, megnövekedett tartalmi követelmények, szaktanár kontra osztályfőnök, a nevelés egyszemélyi felelőse, az osztályfőnöki szerepkör kettéhasadása (sajátos skizofrénia).

15 Megújított osztályfőnöki tanterv
Az osztályfőnöki óra a tanulók közösségi életének jelentős fóruma, alkalmat ad a gyerekek erkölcsi tudatának és magatartásának fejlesztésére, az alsó tagozat második szakaszában is kötelező, a kötöttségek a témaválasztásban is csökkentek (25 % kötött óra, kötelezően és szabadon választható témák), fellazított keretek – a modernizációs tartalmak „trójai falova” (tantervi korrekció, ajánlások a 80-as években).

16

17 A rendszerváltás után I. Országos Osztályfőnöki Konferencia (1991.)
a modernizáció folytatása, megszabadulás a terhes kötöttségektől, ideológiai elvárásoktól; II. Országos Osztályfőnöki Konferencia (1995.) a NAT bevezetésével az osztályfőnöki szerep központi kodifikációjának eltörlése; III. Országos Osztályfőnöki Konferencia (2000.) Változó világ, változó társadalom, változó szerep Igény a szakmaiság képviseletére; IV. Országos Osztályfőnöki Konferencia (2004). Elvárások kereszttüzében

18 Nevelés a digitális korban

19 2011. új NAT – hangsúlyváltozások
Közoktatás – köznevelés A nevelés központosítása (állami és iskolai szinten) Szülői és diákjogok – pedagógus felelőssége nő Erkölcsi nevelés hangsúlya (erkölcstan) Kötelező közösségi szolgálat Nemzeti öntudat, hazafiság Nevelési célú osztályfőnöki órák, helyi tanterv Órakedvezmény megszűnik, pótlék nő

20

21 Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Közhasznú civil szervezet Honlap interaktív rovatokkal: www osztalyfonok.hu (Üzenő, Tanácsadó, kommentelési lehetőség valamennyi írásnál) Virtuális Nevelésügyi Kongresszus (2007 november – 2008 június) – kötet a vitaindító írásokból: „Az iskola dolga”, Önkonet Kiadó Digitális konferenciák – – tanulmánykötet: „Digitális_de_generáció”

22 Az osztályfőnök aktuális szerepköre
Segítő Tanácsadó Közvetítő Szervező Nevelő Vezető Ügyvivő a gyerekek és a szülők számára az osztály, a szülők – a tanárok, a tantestület, az iskola között szabadidős programok, projektek az egyén fejlesztése a tanulócsoport közvetítésével az osztállyal foglalkozó szakemberek teamje adminisztráció, képviselet

23


Letölteni ppt "Az osztályfőnöki szerep története és jelenlegi tartalma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések