Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „klaszter” helye a magyar jogrendszerben.  Fogalom-meghatározás  Jogállás  Alapítás  Működés (felelősség, megszűnés, ügyvitel, döntéshozatal) 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „klaszter” helye a magyar jogrendszerben.  Fogalom-meghatározás  Jogállás  Alapítás  Működés (felelősség, megszűnés, ügyvitel, döntéshozatal) "— Előadás másolata:

1 A „klaszter” helye a magyar jogrendszerben

2  Fogalom-meghatározás  Jogállás  Alapítás  Működés (felelősség, megszűnés, ügyvitel, döntéshozatal)  Versenyjogi összefüggések

3  Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalatok és kapcsolódó intézmények,  meghatározott gazdasági területen együttműködő csoportja,  melyeket hasonlóságuk és  egymást összekötő mivoltuk köt össze. DE!!!!  Nincs külön jogi definíció! DE!!!!

4 146/2007. (VI. 26.) Korm. Rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól Innovációs klaszterek: független vállalkozások - innovatív induló vállalkozások, kis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások, valamint kutatási szervezetek - csoportosulásai, amelyek egy adott ágazatban és régióban működnek és céljuk az innovációs tevékenység ösztönzése az intenzív együttműködésnek, az eszközök megosztásának, a tudás és a szakértelem cseréjének előmozdításán keresztül, hatékonyan hozzájárulva a klaszterhez tartozó vállalkozások közötti technológiaátadáshoz, hálózatépítéshez és információterjesztéshez

5  Nem egy elkülönült jogi entitás,  A tagok együttműködésén alapul,  Egyfajta kötelmi jogviszony (együttműködési megállapodás) Együttműködés Formális InformálisSzervezet alapítás (pl. szerződés)(pl. összehangolt (pl. cég, egyesület) cselekvés)

6 Nem önálló jogalany! Nincs önálló vagyona!  Vagyoni hozzájárulás: megállapodás szerint!  Klasztermenedzsment kezeli, de az a tagok vagyona!  (Ptk. – Polgári jogi társaság: közös tulajdon)  Képviselet: klasztermenedzsment (pl. pályázat, szerződéskötés, stb.)

7 Szerződésen alapuló együttműködés Legalább 2 tag Írásban/szóban/ráutaló magatartás Határozott/határozatlan idő Szervezet létrehozása Szervezetre vonatkozó jogszabályi előírások Vagyon rendelkezésre bocsátása (jogszabály szerint)

8  Szervezet alapítása: ◦ Jogszabályi előírások (menedzsment, FB, legfőbb szerv, stb.) ◦ Kifejezett szervezeti struktúra ◦ Létesítő okirat  Együttműködés: ◦ Felek megállapodásán múlik a „szervezeti és működési rend” ◦ Kvázi szervezet inkább működési struktúra ◦ Együttműködési megállapodás

9 Legfőbb „szerv” (tagok összessége/gyűlése) Klasztermenedzsment szervezet Operatív menedzser (klasztermenedzser)

10  Döntéshozatal ◦ Tagok: egyszerű többség/minősített többség ◦ Módja: jelenlét/írásban  Ügyvitel (klasztermenedzsment) ◦ Döntések végrehajtása ◦ Tagok képviselete  Tagfelvétel ◦ Megállapodás alapján (szavazás szerint)  Tagkizárás ◦ Feltételeit, eljárásrendjét szabályozni kell  Felelősség ◦ Jogalanyiság hiánya!

11  Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások egyesülési jog alapján létrejött szervezetének, köztestületének, egyesülésének és más hasonló szervezetének (a továbbiakban együtt: vállalkozások társulása) a döntése (a továbbiakban együtt: megállapodás), amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. Nem minősül ilyennek a megállapodás, ha egymástól nem független vállalkozások között jön létre. [Tpvt. 11. § (1)]

12  vételi vagy az eladási árak, valamint az egyéb üzleti feltételek közvetlen vagy közvetett meghatározása;  az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozása vagy ellenőrzés alatt tartása;  a beszerzési források felosztására, illetve a közülük való választás lehetőségének korlátozása, valamint a fogyasztók, üzletfelek meghatározott körének valamely áru beszerzéséből történő kizárása;  a piac felosztása,  a piacra lépés akadályozása;  azonos értékű vagy jellegű ügyletek tekintetében az üzletfelek megkülönböztetése,  a szerződéskötés olyan kötelezettségek vállalásától történő függővé tétele, amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához;

13  Csekély jelentőségű megállapodás (piaci részesedés < 10%)  Megállapodások meghatározott csoportjainak mentesítése (Korm. Rendelet)

14 nem teszi lehetővé az érintett áruk jelentős részével kapcsolatban a verseny kizárását a gazdasági verseny velejáró korlátozása vagy kizárása a gazdaságilag indokolt közös célok eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg hozzájárul a termelés vagy a forgalmazás ésszerűbb megszervezéséhez, vagy a műszaki vagy a gazdasági fejlődés előmozdításához, vagy a környezetvédelmi helyzet vagy a versenyképesség javulásához a megállapodásból származó előnyök méltányos része a fogyasztóhoz, illetve az üzletfélhez jut

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A „klaszter” helye a magyar jogrendszerben.  Fogalom-meghatározás  Jogállás  Alapítás  Működés (felelősség, megszűnés, ügyvitel, döntéshozatal) "

Hasonló előadás


Google Hirdetések