Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jászberényi Gyülekezet. ENGEDELMESSÉG (uralkodás, alávetettség). 2011

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jászberényi Gyülekezet. ENGEDELMESSÉG (uralkodás, alávetettség). 2011"— Előadás másolata:

1 Jászberényi Gyülekezet. ENGEDELMESSÉG (uralkodás, alávetettség). 2011
Jászberényi Gyülekezet ENGEDELMESSÉG (uralkodás, alávetettség) március Abonyi Sándor

2 Mi az engedelmesség? „Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!” Luk.22.42 „Ámbár (annak ellenére, hogy) Fiú (aki szolgai formát vett fel), megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet; Zsid. 5.8 „Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.” Zsolt

3 TEREMTÉSI REND „Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és - hajtsátok birodalmatok (uralmatok) alá; és - uralkodjatok (a tenger halain, az ég madarain, ….) - mindenféle állatokon.” Móz

4 Alá-fölé rendeltségen alapuló világi, katonai rendszerek
BABILONI MINTA Alá-fölé rendeltségen alapuló világi, katonai rendszerek Tábornok URALKODÁS „A”egység „B”egység „C” egység Százados Ezredes Püspök Érsek Pásztor „Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.” Máté 8:9-10

5 Isten akarata, engedelmessége
Ószövetség – királyok kora: „ Összegyűlnek azért Izráelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. És mondának néki: …válassz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. …könyörge Sámuel az Úrhoz. És monda az Úr Sámuelnek: Fogadd meg a nép szavát mindenben, amit mondanak néked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettük.” Sám 8:4-7 Újszövetségi helyzet: „Támada pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak. Ő pedig monda nékik: A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jóltévőknek hivatnak. De ti nem úgy: hanem aki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki legkisebb….” Luk 22:24-26

6 Engedelmesség az elöljáróknak
„A köztetek lévő presbitereket kérem én (Péter apostol), a presbiter-társ, és a Krisztus szenvedésének tanúja,…… Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, …nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor (Jézus), elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.” 1Pét.5.1-4 „Legyetek az én követőim atyámfiai …miképpen mi néktek példátok vagyunk.” Fil „Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók ...…(pásztorok)” Zsid

7 Isten (Jézus) királysága
Alávetettség (feltétlen engedelmesség) Jézusnak engedelmesség emberi példaképeknek (tisztelet, megbecsülés alapján) 1. gyül 2. gyül 3. gyül JÉZUS: FEJ, FŐPÁSZTOR, KIRÁLY

8 Elöljárók tekintélye, tisztelete, védelme, megfeddhetősége
„A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen akik a beszédben és tanításban fáradoznak….. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra. A vétkeseket mindenki előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek.” 1Tim 5:17, „Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit.” 1 Thessz. 2.7.

9 Istennek vagy embereknek?
Engedelmesség Istennek vagy embereknek? „A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek,… Tit. 2.9 „Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek (polgári törvényeknek) az Úrért: akár királynak, mint feljebbvalónak;” Pét. 2.13 „Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, mint az embereknek.” Apcs 5:29

10 Engedelmesség a családban
„Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja… (mint fej) Tim. 3.4 „Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak…..” Ef 5:21-24

11 Engedelmesség Időseknek: Egymásnak:
„Hasonlatosképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek (idősebbeknek) 1Pét 5.5a Egymásnak: „..mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. 1 Pét. 5.5b.

12 Engedelmesség fajtái Feltétlen engedelmesség (alávetettség):
- Isten (Atya és fiú), - Isten (örökérvényű) Szava – IGE (Logos) - Szent Szellem, prófétai szó - Családban - Világi (uralkodásra épülő) kormányzásban - Egyszemélyi, hierarchikus egyházi rendszer (világi minta, uralkodásra épülő vezetés) Feltétel melletti engedelmesség (példamutatás): - példamutatáson alapuló: hívők elöljárók felé - tiszteleten alapuló - fiatalok az idősek felé Kétirányú: egymás közötti (oda-vissza) engedelmesség: – presbiterek egymás között - atyafiak egymás között

13 Speciális esetek Pozíció, hely, helyzet kérdése - váltás
Jogkör, hatáskör Szabad akarat érvényesülése - diktartúrák Kérdezés, tanácsadás, döntés joga Szituáció váltási problémák - tinédzserek „lázadása” - felnőtt, külön élő gyermekek Szakmai - Mester - Tanítvány (szak-tekintély)


Letölteni ppt "Jászberényi Gyülekezet. ENGEDELMESSÉG (uralkodás, alávetettség). 2011"

Hasonló előadás


Google Hirdetések