Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A téri orientáció fejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A téri orientáció fejlesztése"— Előadás másolata:

1 A téri orientáció fejlesztése
„Az ember önmaga központja a világának, a dolgokat önmagához viszonyítva éli meg a térben. Különösen nehéz a jobb-bal oldal megkülönböztetése, mert az emberi test szimmetriája miatt nem könnyű azonosítani.” (Gyarmathy Éva)

2 A téri tájékozódás alapja:
Kialakult dominancia - bizonytalan laterális dominancia bizonytalan testsémát és irányészlelést okoz (az írás-olvasás-számolás elsajátításának ez a legnagyobb akadálya) Szilárd testséma - az idegrendszer felismeri az egyes testrészek egymáshoz való helyzetét; - mozdulatokat tervez és összerendez; - felismeri az „én” és a környezet viszonyait.

3 A dominancia Bal agyfélteke - analitikus; Jobb agyfélteke - globális;
- szekvenciális; - egymás utáni; - verbális. Beszéd Írás Olvasás Számolás Logika Elemzés Viszonyok Részletek Sorozatok Jobb agyfélteke - globális; - szimultán; - téri-vizuális. Vizualitás Téri képességek Képzelet Zene értése és élvezete Érzelmek Mozgás Humor Egészek Minden készség megfelelő használatához a két agyféltekére szükség van.

4 A dominancia kialakulása
A dominancia kialakulásának optimális ideje: 3-4 év. Ajánlatos 4,5 éves kor körül eldönteni a kezességet, de legfeljebb 5 éves korig „várhatunk”.

5 Organikus ok Az oxigén hiányra leginkább érzékeny az agy „három-lebeny” vidéke - nem tud jól utánozni és nem tud öltözni (a mozgástervezet esik szét, nem tud sorrendben és időben összerendezni) → jól leírt betűket rosszul kapcsol össze / helytelen irányú betűalakítás / hibásan vezeti a sorokat, nem érzékeli a margót / a betűket hibás sorrendben írja le - nem tud minta alapján építeni (optikus képzet és kinesztéziás mozgástervezet között veszti el a kapcsolatot); - nem képes saját teste jobb és bal oldalát megkülönböztetni; - „elhanyagolja” az egyik testfelét, nem alakul ki szilárd testséma; - nem tudja merre van a fent-lent, előre-hátra- jobbra-balra / nem tudja alaprajzot elképzelni / topográfiai memóriája gyenge (térbeli orientációs zavar)

6 Organikus ok nem kimutatható
Jelentősen megváltozott az életmód és a kultúra (Gyarmathy Éva alapján): könnyebb a pelenkázás: nem kell a gyermeket forgatni, emelgetni, „matatni” → a testséma kialakítását lassítja régebben az apák kedvenc tevékenysége a babák dobálása volt, ma már nagyon ritka a közösen töltött idő a gyermekükkel → az egyensúlyrendszer ingerlése elmarad elmaradnak a birkózások, aminél jobb testsémafejlesztés alig elképzelhető a gyerekek nem vesznek részt a háztartási munkában, ahol a térben kell tájékozódni és sok célzott mozgásra van szükség megváltoztak a kedvelt játéktevékenységek (számítógép)

7 Nagyné dr. Réz Ilona Téri tájékozódás fejlesztő programja
Célja: a gyermekek számára egyfajta téri tájékozódási támpontrendszer kiépítése, amelynek középpontjában a koordináta-rendszert segítségül hívó téri elemzési technika áll, amely átfogja az egész fejlesztési eljárást. Szintjei: 1. testséma és személyi tér elemzése tükör segítségével 2. a fekvő sík téri viszonyainak elemzése 3. a sík viszonyainak átfordítása a három dimenziós térbe

8 A program használatának előnyei:
rendkívül rugalmas; a feladatok között számos kiterjed a térbeli merevség korrekciójára is foglalkozik a függőleges és vízszintes síkváltással, a síkban és térben előforduló nézőpont váltással a feladatcsoportok fontos feladata a téri fogalmak tartalmi pontosítása és bővítése a feladattípusok között számos grafomotorikát igénylő feladat is szerepel, amely a téri helyzetek és viszonylatok megértését szolgálja a foglalkozások során a feladatok megjelennek a tárgyi-gyakorlati cselekvés szintjén, a képi és a szimbólikus szinteken is

9 A fejlesztőprogram feladattípusai:
Testséma erősítés testrészek felismerése, tükörben történő azonosítása; tapintás útján történő testrész felismerés; testrészek konkrét és lehetséges helyének és helyzetének azonosítása A laterális oldal rögzítése és a test megváltozott helyzetének és helyének felismerése és megnevezése Téri percepció formák, - alakzatok, térbeli helyek, helyzetek, irányok, viszonyok differenciálása

10 A fejlesztőprogram feladattípusai
Téri emlékezés lehetőségek a hellyel és helyzetekkel összefüggő bevésésre sorozatok, egymásutániságok, hiányok emlékezetben tartása útvonalak megjegyzése Térrel összefüggő gondolkodási feladatok rész-egész viszony összehasonlítási műveletek analógiák felismerése és kiemelése térbeli csoportosítás osztályozás megfordítás következtetés téri viszonyok gondolati analízise

11 Ha a térben való orientáció mégsem automatizálódik:
Alsó tagozaton továbbra is kudarcok érik a gyermeket bizonyos feladatok megoldásában; Felső tagozaton az alábbi tárgyakban igényel további segítséget a gyermek: - matematika (algebra: számegyenes, koordináta-rendszer; egész számok összeadása, kivonása; tizedes törtek, közönséges törtek leolvasása, hatványozás leolvasása – geometria: síkidomok oldalainak, szögtípusának megállapítása, tükrözések, forgatások) - földrajz (földrajzi hálózat alapján való tájékozódás; égtájak meghatározása, feladatokban való alkalmazása; a térképen való tájékozódás nehezítettsége) - történelem (időszalagon való tájékozódás; történelmi térkép használata)

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A téri orientáció fejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések