Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A képzéssel egybekötött foglalkoztatási formák alkalmazhatósága egy roma foglalkoztatási program és egy működő HEFOP-2.3.1 („Tanulással a munka reményében”)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A képzéssel egybekötött foglalkoztatási formák alkalmazhatósága egy roma foglalkoztatási program és egy működő HEFOP-2.3.1 („Tanulással a munka reményében”)"— Előadás másolata:

1 A képzéssel egybekötött foglalkoztatási formák alkalmazhatósága egy roma foglalkoztatási program és egy működő HEFOP-2.3.1 („Tanulással a munka reményében”) program bemutatásán keresztül Előadó: Ignácz Péter (Khetanipe Egyesület) „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

2 „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. ROMA FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM (OFA/RF/2004) „Pécsi idős romák házi segítségnyújtó hálózata” projekt

3 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29.  az elsődleges célcsoport (10 fő) munkaerő-piaci (re)integrációja modul-szerű, kombinált, foglalkoztatással egybekötött képzési program megvalósításával  a másodlagos célcsoport (50-60 fő) számára nyújtott szociális szolgáltatások (házi segítségnyújtás) folyamatos biztosítása A projekt célja:

4 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. A projekt elsődleges célcsoportja: 10 fő felnőttkorú, pécsi, tartósan munkanélküli vagy közhasznú munkából kikerülő roma, aki nem rendelkezik piacképes szaktudással. Számukra házi betegápoló képzést, majd 12 hónap - amennyiben a projekt önfenntartóvá válik, hosszútávú - folyamatos foglalkoztatást biztosítunk. Az elsődleges célcsoport közvetlen környezetének további szociális szolgáltatásokat nyújtunk. A projekt másodlagos célcsoportja: 50-60 fő idős korú, nehéz szociális helyzetben lévő, egészségügyi problémákkal küzdő roma, akiknek a program keretében komplex szociális ellátást biztosítunk házi segítségnyújtással – gondozás, ápolás, életvitelt könnyítő szolgáltatások, információ és tanácsadás stb. – valamint a szervezet egyéb programjaival.

5 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. Főbb tevékenységek:  a résztvevők kiválasztása előzetes helyzet- és igényfelmérés alapján,  komplex készség- és személyiségfejlesztő, valamint házi betegápolói képzéssel kombinált foglalkoztatási program lebonyolítása,  a szociális szolgáltatások folyamatos biztosítása a gondozottak számára,  a projekt folyamatainak időközönkénti értékelése visszacsatolásokkal,  a projekt fenntarthatóságának megalapozása.

6 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. Az elsődleges célcsoport (gondozók) feladatkörei:  házimunkák (ez a legtöbb esetben a mosást, főzést, takarítást, bevásárlást jelenti, valamint ez igény szerint, ebédkihordással és gyógyszerbeszerzéssel párosul)  kerti munkák (a nyári időszakban ez főként a fűnyírást, téli időszakban pedig a favágást jelenti)  testi- és lelki gondozás (a testi gondozás, a tisztálkodásban való segítségnyújtást a rászorulóknak, a rendszeres vérnyomás és vércukorszint mérést jelenti, a lelki gondozás alatt egy segítő beszélgetést kell érteni, amikor a gondozottak kisebb magánéleti problémáikat beszélik meg gondozójukkal)  szociális ügyintézés (kisebb szociális ügyek rendszeres intézése)  Adminisztráció (a projekt folyamatainak naprakész adminisztrációja)

7 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. A másodlagos célcsoport (gondozotti kör) jellemzői: 1. ápolási fokozat (Az ápolásra való rászorultság enyhe mértékét jelenti.) A kliens heti egy-két alkalommal a testápolás, a táplálkozás, a mozgás tevékenységekben kismértékű segítséget igényel. Inkább lelki gondozásra van rászorulva. 2. ápolási fokozat (Az ápolásra való rászorultság jelentős mértékét jelenti.) A páciens naponta legalább egy alkalommal a testápolás, a táplálkozás, és a mozgás tevékenységek közül legalább két tevékenység elvégzésében segítséget igényel. Ezek mellett hetente több alkalommal a háztartásvezetéshez is segítségnyújtás szükséges. A segítség időtartamának a tevékenységek ellátásában napi szinten meg kell haladnia az 1,5 óra időtartamot, ahol az alapápolásra legalább 40 percnek kell jutnia. 3. ápolási fokozat (Az ápolásra való rászorultság súlyos mértékét jelenti.) A páciens naponta legalább három alkalommal, különböző napszakokban szorul segítségre a testápolás, a táplálkozás, a mozgás területén, valamint ezen felül heti több alkalommal van szüksége a háztartásvezetésben közreműködésre. A segítség időtartamának valamennyi tevékenységet illetően napi szinten meg kell haladnia a három órát, melyből az alapápolásra legalább két órának kell jutnia.

8 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. A gondozottak megoszlása (jelenlegi állapot): Nemenként: Nő:41 fő Férfi:35 fő Életkor szerint: 40-60 éves korig:22 fő 60 éves kor felett:54 fő Ápolási fokozat szerint: 1. fokozat:27 fő 2. fokozat:29 fő 3. fokozat:20 fő

9 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. A munkába állást és a munkában maradást segítő tevékenységek:  betanító képzés a munkába állást követően  képzéseken való részvétel lehetőségének biztosítása  önálló munkavégzés támogatása  csoportkohézió erősítése, team-támogató rendszer működtetése  továbbtanulás támogatása kedvezményes munkaidő- beosztással  kiskorú gyermeket nevelő szülő esélyegyenlőségének biztosítása rugalmas munkaidő-beosztással  rendszeres munkabéren túli juttatások

10 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. „TANULÁSSAL A MUNKA REMÉNYÉBEN” PROJEKT (HEFOP-2.3.1-05/1.-2005-10-0169/2.0)

11 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. A projekt távlati célkitűzései:  Minél több hátrányos helyzetű, munkanélküli ember tartós munkába állásának, munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése.  Alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult szakképesítéssel rendelkező emberek számára lehetőséget biztosítani az állam által elismert, és piacképes szakképesítés megszerzésére.  A sikeresen megvalósuló projekt alternatív képzési modelljének intézményesítése és továbbvitele a pályázó által lefedett régióban, kistérségben.  A helyi erőforrások feltárása és növelése civil szervezetek, önkormányzatok, intézmények, vállalkozások együttműködésének megteremtésével és tartós kapcsolattá történő fejlesztése.  A képzési, szociális és termelési projekt megvalósításában közreműködő szervezetek, intézmények, vállalkozások közti együttműködési formák, technikák kifejlesztése és tartós fenntartása, működtetése.

12 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. Rövid távú, közvetlen célkitűzések: 28 fő, korábban munkanélküli ember képzése és foglalkozatása, folyamatos pszichoszociális támogatás mellett. A szakmai képzés során a 28 fő az államilag elismert képzések közül kőműves, házi betegápoló, és takarító, könnyű- és nehézgépkezelő, ács-állványozó, motorfűrész kezelő és fakitermelő, kis- és nagyteljesítményű kazánfűtő és kezelő szakképesítést szerez. A képzés alatt 14 hónapos foglalkoztatás biztosítása 28 fő (korábban) munkanélküli ember számára, elősegítve társadalmi és gazdasági leszakadásuk megállítását. 28 fő részére folyamatos pszichoszociális támogatás biztosítása a munka világába történő visszavezetés és a külső/belső környezeti akadályok leküzdése érdekében. A helyi munkanélküliek és hátrányos helyzetűek együttműködésének fejlesztése, a projekt három alprojektjében alkalmazott módszerek segítségével, illetve az állami és önkormányzati intézmények segítségével.

13 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. A projekt felépítése: A teljes projekt három alprojektre (részprojektre) bontható, ezek azonban gyakorlatilag térben és időben is együtt zajlanak. Mindhárom alprojektnek a középpontjában a célcsoporti résztvevők állnak, hiszen a projekt az ő munkaerő-piaci (re)integrációjuk érdekében zajlik. A három alprojekt:  Képzési alprojekt (a projekt keretében zajló képzések koordinációja)  Termelési alprojekt (a projekt keretében zajló foglalkoztatás koordinációja)  Szociális alprojekt (a célcsoport folyamatos pszichoszociális támogatásának biztosítása)

14 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29.

15 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. A képzéseken a résztvevők megoszlása a következő: 6 fő kőműves képzésben vesz részt (férfiak) – PRKK, 10 fő házi betegápoló, és takarító képzésen vesz részt (nők) – PRKK, 6 fő könnyű- és nehézgépkezelő képzésen vesz részt (férfiak) – PRKK, 2 fő famegmunkáló képzésen vesz részt (férfiak) – PRKK, 2 fő motorfűrész kezelő és fakitermelő képzésen vesz részt (férfiak) – PRKK, 2 fő kis- és nagyteljesítményű kazánfűtő és kazánkezelő képzésen vesz részt (férfiak) – Megamos Kft.

16 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. A képzési alprojektben gyakorlatilag minden célcsoporti személy két végzettséget is szerez/szerzett. Ezek egyike mindenképpen OKJ-s végzettség, de a résztvevők többsége a projekt keretében 2 db OKJ-s végzettséggel is rendelkezni fog, illetve már rendelkezik. A munkaerőpiacon is sokkal nagyobb az elhelyezkedési esélyük.

17 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29.

18 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29.

19 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. Kockázati tényezők és kezelésük: A tágabb és szűkebb projektkörnyezet (az ország általános pénzügyi, gazdasági, munkaerő-piaci stb. helyzetének, ill. a céltérség hasonló paramétereinek) szintjén jelentkező kockázatok kezelését a projekt nem tudja felvállalni, hiszen ezekre a projekt nincs hatással, illetve az ezen a szinten jelentkező veszélyeket aligha tudja kivédeni. A projekt finanszírozásának, pénzügyi támogatásának (szerződéskötés, előleg utalása, negyedéves, ill. időközi kifizetések, az utolsó részlet kifizetése stb.) szintjén megjelenő akadályok kezelése már valós kihívás, ezért a projektre komoly veszélyhelyzetet jelentő tényezők megoldását, azokra jól kidolgozott stratégiát feltételeznek. A projekt megvalósítása során már felmerültek ilyen jellegű problémák. A projekten belüli, a projekt (a projektstábbal, a célcsoport motiválásával, lemorzsolódásával kapcsolatos, a projektszemélyzetben jelentkező, a megvalósításban közreműködő partnerekkel összefüggő stb.) szintjén jelentkező kockázatok elhárítása a legfontosabb területe a kockázatelemzésnek, hiszen ezt tudja a projekt leginkább kezelni, amennyiben rendelkezik az erre vonatkozó, jól kidolgozott stratégiával, akciótervvel.

20 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. A projekt jelenlegi állapota:  A programba bevont személyek száma (a célcsoportba tartozó személyek közül), akik megkezdték az OKJ-s képzéseket: 28 fő  A lemorzsolódott emberek száma: 3 fő (1 fő pótlása az időbeni ütemezés miatt megoldható volt.)  Még képzésben lévő emberek száma: 2 fő (egy fő már rendelkezik tanúsítvánnyal, egy fő még nem rendelkezik semmilyen jellegű tanúsítvánnyal.)  Résztvevők, akik csak 1 OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkeznek: 3 fő  Résztvevők, akik 2 OKJ-s bizonyítvánnyal is rendelkeznek: 10 fő  Résztvevők, akik PRKK-s tanúsítvánnyal is rendelkeznek: 4 fő  Személyek, akik 1 OKJ-s bizonyítvánnyal, ill. 1 PRKK-s tanúsítvánnyal rendelkeznek: 10 fő  Akik részt vettek a munkaerő- piaci felkészítő tréningen és PRKK-s tanúsítvánnyal rendelkeznek: 8 fő

21 A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. „ROMÁK A MUNKAERŐPIACON” KONFERENCIA Pécs, 2007. szeptember 28-29. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A képzéssel egybekötött foglalkoztatási formák alkalmazhatósága egy roma foglalkoztatási program és egy működő HEFOP-2.3.1 („Tanulással a munka reményében”)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések