Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Izsó István Zalakaros, május 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Izsó István Zalakaros, május 17."— Előadás másolata:

1 Dr. Izsó István Zalakaros, 2012. május 17.
Munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai a Miskolci Bányakapitányság illetékességi területén Dr. Izsó István Zalakaros, május 17.

2 Az ellenőrzési tematika
Biztonsági és egészségügyi dokumentum A munkavédelmi kockázatértékelés Az üzemi utasítás(ok) Az ellenőrzés és felügyelet rendje Munkaeszközök és használatuk biztonsága Létesítmények, gépek, berendezések biztonsága Felelősségi kérdések

3 Jogszabályváltozás - KBBSz
Megjelent a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzata [43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet – KBBSz] , amely szeptember 18-tól hatályos. A jogszabály tartalmilag is bővült: a bányászati úszó berendezések felügyelete átkerült a bányafelügyelet hatáskörébe. További lényeges elem, hogy a korábban alkalmazott sokféle utasítás (karbantartási, műveleti, használati, stb.) helyett egységesen „üzemi utasítás”-t vezetett be, amelyet novemberétől kell alkalmazni.

4 Biztonsági és egészségügyi dokumentum
ÁBSz .3. § A munkáltatónak el kell készítenie és naprakész állapotban kell tartania a biztonsági és egészségügyi doku-mentumot. Ebben a munkáltatónak igazolnia kell, hogy a) meghatározásra és kiértékelésre kerültek a munkavállalókat a munkaterületen fenyegető veszélyforrások, b) megfelelő intézkedéseket hoztak e rendelet előírásainak teljesítésére, c) a munkaterület és a berendezések kialakítása, használata és karbantartása biztonságos. A dokumentumnak a munkavégzésre vonatkozó utasításait a munka megkezdése előtt kell elkészíteni, és azt felül kell vizsgálni, ha a munkaterületet jelentősen megváltoztatják, bővítik vagy átalakítják.

5 Bányavállalkozó felelőssége 1.
Bt. 28. § (1) A bányavállalkozó köteles a bányatörvény és az ennek alapján kiadott műszaki-, technológiai biztonsági rendelkezések előírásait megtartani, végrehajtásukról gondoskodni. Bt-Vhr. 16. § (1) A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a tevékenység során alkalmazott gépek, berendezések, anyagok és létesítmények szerelésére, üzemeltetésére, az anyagmozgatásra, az üzemi rakodásra és szállításra üzemi utasítások (kezelési, technológiai, karbantartási, egészségvédelmi stb.) rendelkezésre álljanak.

6 Bányavállalkozó felelőssége 2.
Bt. 34. § (3) A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a személyek, a környezet és a vagyon védelmére kidolgozott üzemi szabályzatok a dolgozók rendelkezé-sére álljanak, továbbá a biztonsági előírások megtartásának ellenőrzéséről és a tevékenység felügyeletéről. Bt-Vhr. 16. § (2) Azt a munkát, amely üzemi utasítás alapján végezhető csak akkor szabad megkezdeni, ha annak rendelkezéseiről az érintett dolgozókat kioktatták, és erről a munkát elrendelő személy a munka megkezdése előtt meggyőződött.

7 Kockázatértékelés – Ki készítse?
A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül (Mvt. 54.§ (2) bek.). A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékeny-ségnek minősített feladatokat csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi – a bányászat területén bányászati –, a munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat pedig munkaegészségügyi … szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti (Mvt. 8.§).

8 Kockázatértékelés követelményei
Mvt. 54.§ (2)67 A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázat-értékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Mvt. 54.§ (3) A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

9 KBBSZ – üzemi utasítás 1. A rendelet 11. § (1) bekezdése sorolja fel, mely tevékenységet kell üzemi utasításban szabályozni, így pl.: a) a jövesztési, hányóképzési és készlettér-kialakítási tevékenységet, b) a bányászati úszó berendezés teljes üzemét és ellenőrzését, c) az a) és b) pont alá nem tartozó gépek és berendezések üzemeltetését és ellenőrzését, d) a tűz- és robbanásveszélyes, a sugárzó, a maró vagy mérgező hatású anyagok kezelését, tárolását és szállítását, e) a gázpalackok kezelését, tárolását és szállítását, f) a bunkerben történő munkavégzést és az ott tárolt anyag ellenőrzését, g) a bányaüzem villamos berendezései és gépei ellenőrzésének gyakoriságát, h) a bányafal és a munkaszintek kialakítását, i) a vízbeesés és elmerülés veszélyével járó munkafolyamatokat, j) a biztonsági övezetek mértékét, és k) a műszaki felügyeleti tevékenységet.

10 KBBSZ – üzemi utasítás 2. 4.§ (3) Üzemi utasításban kell a biztonsági övezet mértékét meghatározni, 7. § (1) a bányászati, gépészeti és villamos tevékenységek, továbbá a létesítmények, gépek és berendezések műszaki felügyeletét és ellenőrzési kötelezettségét 12.§ (3) A bányafal megengedett legnagyobb magasságát és dőlésszögét, a munkaszintek megengedett legkisebb szélességét 14.§ (2) Gépi jövesztés és rakodás esetén - a jövesztés és a rakodás időszakában - a bányafal vagy a készlet alávájása az üzemi utasításban meghatározott mértékben és feltételek mellett lehetséges.

11 KBBSZ – üzemi utasítás 3. 16.§ (2) a meddőhányó megengedhető legnagyobb szintmagasságát, rézsűjének dőlésszögét 24.§ (2) A bányászati úszó berendezésen üzemi utasításban meghatározott számú vészleállítót kell felszerelni 25.§ (4) Azoknál a munkafolyamatoknál ahol a vízbeesés és elmerülés veszélye fennáll, a mentőmellény viselése kötelező. E munkafolyamatokat üzemi utasításban kell meghatározni. 28.§ (2) A bányászati úszó berendezésen végzett karbantartási és átalakítási munkákat üzemi utasításban meghatározott karbantartási terv szerint kell végezni. 28.§ (4) A bányászati úszó berendezés ellenőrzésének módját és esedékességét üzemi utasításban kell szabályozni.

12 A munkavégzés ÁBSz Ha a munkavállaló a munkahelyen egyedül végez munkát, megfelelő felügyeletéről kell gondoskodni, vagy kommunikációs lehetőséget kell számára biztosítani. Mvt. 51.§ (4) Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni. Mvt. 40. § (2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.

13 Munkahelyi ellenőrzés, felügyelet, felelős személy
ÁBSz A munkavállalónak a végzett összes tevékenység során a munkáltató által vagy nevében kijelölt és intézkedésre jogosult olyan személy felügyelete alatt kell állnia, aki rendelkezik a feladat ellátásához szükséges szakképesítéssel és gyakorlattal. Ha azt a biztonsági és egészségügyi dokumentum megköveteli, műszakonként legalább egy alkalommal felügyeleti személy köteles a telepített munkahelyeket ellenőrizni. ÁBSz Minden telepített munkaterületért mindenkor egy olyan személy felelős, akit a munkaadó nevezett ki, és aki rendelkezik e feladat ellátásához szükséges szakképesítéssel és gyakorlattal. KBBSz. 9. § (1) A bányaüzemet - ha kitermelési vagy azt szolgáló tevékenységet végeznek - naponta bányászati felügyeleti személynek kell ellenőriznie.

14 Tanulságok: Biztonsági és egészségügyi dok.
Több mint 10 éve hatályos előírás (4/2001. (II. 23.) GM rendelet ) mégis van olyan bányaüzem, ahol a) nem tudják, hogy melyek a dokumentum főbb tartalmi követelményei; b) 2001-ben elkészítették, azóta nem aktualizálták; c) nem képez egységes dokumentációt; d) alapvető kérdésekben hiányos. Nem elég elkészíttetni, a bányavállalkozó (munkáltató) nyilatkozata nélkül nem teljes!

15 Tanulságok 2. A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének is felelőssége, hogy a b. e. dokumentum naprakész legyen. Sok esetben a felelős műszaki vezető nem ismeri a kockázatértékelést. A kockázatértékelés szükséges felülvizsgálata elmarad. Jogszabályismeret hiányosságai – felelősség elhárítás – egymásra mutogatás (bányavállalkozó - felelős műszaki vezető – dokumentum készítője – MŰT tervező). Üzemi utasítás felülvizsgálatok elmaradtak. Felügyeleti személyek felkészítése hiányos = ellenőrzések hiányosságai. Oktatási tematikák nem követik a jogszabály-változásokat. Súlyos események bejelentésének szabályozása hiányos.

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Izsó István Zalakaros, május 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések