Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mit tartalmazzanak az intézményi dokumentumok?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mit tartalmazzanak az intézményi dokumentumok?"— Előadás másolata:

1 Mit tartalmazzanak az intézményi dokumentumok?
. Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció Mit tartalmazzanak az intézményi dokumentumok? Bogdán Anna régiós irodavezető Dél - Dunántúli Regionális Kapcsolati Pont

2 . Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció HH? HHH? IPR

3 IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK HH, HHH Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz
Integráció IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK HH, HHH

4 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet Esélyegyenlőség
TÁMOP II. szakasz Integráció A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló eljárásban a jegyző tájékoztatja a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik, ha megfelel a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, tanulóra vonatkozó feltételeknek. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

5 Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz Integráció
A szülő által - az adatszolgáltatás önkéntességére vonatkozó tájékoztatást követően - kitöltött, a 7. számú mellékletnek megfelelően elkészített adatlapok (a továbbiakban: nyilatkozat) alapján a jegyző megállapítja, az önkormányzat illetékességi területén, ezen belül a kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetében hány halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló él. A jegyző, ha a rendelkezésére álló adatok alapján az integrációs, illetve a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezését indokoltnak tartja, kezdeményezi a polgármesternél, hogy a képviselő-testület tűzze napirendre az integrációs, illetve a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezésének szükségességét a település iskoláiban, továbbá az iskolai körzethatárok felülvizsgálatát a közoktatásról szóló törvény 66. §-ának (2) bekezdése szerint.

6 . Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció A jegyző az adott év május 15-én és október 1-jén rendelkezésre álló adatok feldolgozása után minden év május 31-ig és október 15-ig - elektronikus formában - megküldi a KIR-en keresztül az Oktatási Hivatal részére településen élő összes hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló létszámát, külön megadva az óvodás korú gyermekek, az alapfokú és középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók létszámát, b) az óvoda és az általános iskola felvételi körzetében élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás korú gyermekek és tanköteles tanulók létszámát feladatellátási helyenként.

7 . Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció A nyilatkozat kezelésére egyebekben a gyermekvédelmi gondoskodás keretében lefolytatott eljárás során keletkezett iratokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A jegyző a kitöltött nyilatkozat egy példányát a szülőnek átadja. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek, tanulónak járó kedvezmény igénybevételének a feltétele a nyilatkozat és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős határozat bemutatása.

8 . Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció A jegyző a szülő írásbeli hozzájárulása esetén a nyilatkozatot másolatban öt munkanapon belül megküldi a nevelési-oktatási intézménynek. Az intézményvezető - a szülő hozzájárulása esetén - a felvételi naplóban, a törzslapon feltünteti, hogy a gyermek, tanuló hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A nevelési-oktatási intézmény a nyilatkozatot a tanulói jogviszony megszűnését követő öt évig jogosult kezelni.

9 Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció ALAPÍTÓ OKIRAT Alapadatok (név, típus, fenntartó, székhely, engedélyszám, működési terület, telephelyek, tagozatok, férőhelyek, évfolyamok, alaptevékenységek, TEÁOR besorolás, vagyon, gazdálkodás, felügyelet, stb..) A fenntartó megjeleníti a képesség-kibontakoztató, illetve integrációs felkészítést vagy óvodai fejlesztő program

10 . Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció Az intézmény alap- dokumentumainak fejezeteiben meg kell jelennie az iskolai integrációs program elemeinek. Pedagógiai program, helyi tanterv SZMSZ Minőségirányítási program Házirend

11 MUNKAKÖZÖSSÉGI TERVEK
Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció CSELEKVÉSI ÜTEMTERV MUNKATERV MUNKAKÖZÖSSÉGI TERVEK

12 Az integrált intézményekben különösen:
Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció HELYI TANTERV Az integrált intézményekben különösen: az alternatív módszerekkel feldolgozandó tananyagot, időbeosztását, óraszámát, értékelési módját A multikulturális tartalmak megjelenését az egyes tantárgyakban A nem szakrendszerű oktatás tantervét, a kompetenciafejlesztés anyagát

13 Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció Az alternatív módszerek keretében feldolgozandó tananyag, illetve ezek megszervezésére vonatkozó időkeretek és eljárások meghatározása Iskolán kívüli tanórai foglalkozások (pl. erdei iskola), integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek, a kötelező tananyag elsajátításának egyéb keretei (pl. tanulmányi kirándulás, stb.) A tanulók minősítésére, a továbbhaladásra vonatkozó szabályozás, a szöveges értékelés osztályzatra történő átváltása szabályainak meghatározása tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét

14 A háromhavonkénti találkozó
Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció A háromhavonkénti találkozó Célszerű jegyzőkönyvet/emlékeztetőt készíteni, mely magában foglalja a megbeszélteket és a résztvevők névsorát; vagy: a szöveges értékelésen szerepel a szülő aláírása.

15 EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV Egy – egy tanuló egyéni fejlesztését szolgálja
A tanuló teljesítménye, kompetenciái értékelésének függvényében válik szükségessé Adott időszakra szól (lehet egy tanévnél kevesebb is!) Adott tantárgy egy-egy területe, valamely kompetencia, részképesség, tanulási stílus, önértékelés, stb. fejlesztésére szolgáló terv A terv tartalmazza: A fejlesztendő terület megnevezését A célját Részletes programját Módszerit Eszközeit A felelősét (ki, vagy kik végzik) Időintervallumát A várható eredményét Értékelését (folyamatosan) Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció

16 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS
Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Várható : 2010 március vége

17 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS OOIH, OKMT

18 Esélyegyenlőség TÁMOP II. szakasz Integráció Fontos! Minden iskolai dokumentum (osztálynaplók, napközis és egyéb foglalkozási naplók, stb. folyamatos, naprakész vezetése, a különböző szintű intézményi tanácskozások megbeszélések eredményének, kijelölt feladatainak rögzítése a minőségfejlesztés egyik alapkövetelménye!

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! K Esélyegyenlőség TÁMOP 3.3.1 II. szakasz
Integráció KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! K

20 Esélyegyenlőségi Igazgatóság
TÁMOP II. szakasz Integráció Esélyegyenlőségi Igazgatóság Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Dél - Dunántúli Regionális Kapcsolati Pont Cím: Hargitai Üzletház 7100 Szekszárd Kossuth L. út 8.I.em. 1 ajtó Munkatársak: Bogdán Anna régiós irodavezető tel.: 30/ , Ignácz János asszisztens tel.: 30/ , Orsós Ferenc asszisztens tel.: 30/ , .:


Letölteni ppt "Mit tartalmazzanak az intézményi dokumentumok?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések