Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szeretettelköszöntöma PROJEKT NYITÓNAP résztvevőit!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szeretettelköszöntöma PROJEKT NYITÓNAP résztvevőit!"— Előadás másolata:

1 Szeretettelköszöntöma PROJEKT NYITÓNAP résztvevőit!

2

3 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

4 A projekt szervezeti felépítése, irányítása Projektmenedzsment: projektmenedzser: B. Tóth Józsefné szakmai vezetők: Garai Zoltánné, Dömötörné Horváth Mária pénzügyi vezető: Szűcs Józsefné óvodai iskolai – munkacsoport

5 A projekt megvalósításának helyszíne BÁTAI ÁMK Óvoda nagycsoport Hunyadi János Általános Iskola 1., 2. és 5. osztályok

6 Támogatás összege 100%-ban 100%-ban EU-s forrásból támogatott projekt ~7 000 000 Óvoda: ~7 000 000 Ft ~15 000 000 Iskola: ~15 000 000 Ft Felhasználható:  A programcsomaghoz tanulói taneszközök (tankönyvek, munkatankönyvek )  Tanári taneszközök, továbbképzések, szakértők, tanácsadók  Informatikai, irodai és egyéb eszközök

7 Előzmények 20002006 PISA 20 %súlyos olvasási, és a matematikai  a 2000-ben és 2006-ban végzett kompetencia alapú PISA mérés eredményei - a 15 éves korosztály mintegy 20 % súlyos olvasási, és a matematikai nehézségekkel küzd, amit a vizsgálat is megerősített. elégedetlenekmunkaadók munkaerőpiacra kilépők  ugyancsak évek óta elégedetlenek a munkaadók az oktatásból a munkaerőpiacra kilépők felkészültségével. hosszú távú stratégiáját  megjelölte a közoktatás hosszú távú stratégiáját a fejlesztés pontos irányait, eszközrendszerét; NATúj alapokra  A NAT a tartalmi szabályozást új alapokra helyezte ;

8 Aprojektcélja A projekt célja: kulcskompetencia-területek tanulásszervezési eljárásokoktatási programoktaneszközök A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja. Célcsoport: óvodák, általános és középiskolák

9 Óvoda óvodai csoportban komplex Legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása a játék, az érzelmi és erkölcsi  A fejlesztés a játék, az érzelmi és erkölcsi nevelés egységét dolgozza fel. A játék a gyermek alapvető, pszichikus szükségletét elégíti ki. Az óvodáskorú gyermek érzelmileg vezérelt, erkölcsi érzéke megjelenik a játékban egyéni fejlesztésen  a hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van; szabad játék  a szabad játék megmarad a nevelés legfontosabb eszköze;  „plusz szolgáltatásokkal (idegen nyelv, számítógépes ismeretek) nem terheli meg a gyermeket;

10 Iskola: kötelező elem Szövegértés-szövegalkotás” teljes tanórai lefedettséget „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése 15. Bevezetés: 1. és 5. évfolyam

11 Iskola: kötelező elem „Matematikai kulcskompetencia” teljes tanórailefedettséget „Matematikai kulcskompetencia” területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása 25. Bevezetés: 2. és 5. évfolyam

12 Iskola: kötelező elem (természetismeret)  „Szövegértés-szövegalkotás” B egyéb tantárgyban (természetismeret) (magyar, matematika)  tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban (magyar, matematika) (természetismeret)  műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (természetismeret)  az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése  önálló intézményi innováció megvalósítása

13 Iskola: kötelező elem egy, három hetetprojekt témahét  legalább egy, három hetet meghaladó projekt egy témahét megszervezése tanévenként moduláris oktatási program  legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges, környezetvédelem, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben)  digitális tartalmak, IKT taneszközök  digitális tartalmak, IKT taneszközök oktatási gyakorlatban való használata (érintett tanórák 25%)

14 Kapcsolódás más pályázatokhoz DDOP Bátaszéki integrált mikro-térségi közoktatási hálózat és központjainak kialakítása" c. projekt TÁMOP 3.2.2 „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” című konstrukció TÁMOP 3.3.3 „ Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása ”

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szeretettelköszöntöma PROJEKT NYITÓNAP résztvevőit!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések