Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kaposvári Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kaposvári Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskola"— Előadás másolata:

1 Kaposvári Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskola
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  512 960 @

2 KUDARCMENTES ISKOLAKEZDÉS
A KISLÉTSZÁMÚ OSZTÁLYBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK Készítette: Csontákné Reszli Anikó Kovácsné Székelyi Gabriella

3 MITŐL VÁLIK EREDMÉNYESSÉ?
Miért jött létre? Mi a jó gyakorlat CÉLJA? HOGYAN MŰKÖDIK? MI A MŰKÖDÉS FELTÉTELE? MITŐL VÁLIK EREDMÉNYESSÉ? MITŐL ÚJSZERŰ?

4 MIÉRT JÖTT LÉTRE? • lakókörnyezet • sajátos tanulói összetétel
• kudarckerülés • óvoda-iskola átmenet megkönnyítése • egyre több a részképesség zavarral küzdő kisgyermek • lassabb fejlődési ütem • alapkészségek megszerzése • eredményes továbbhaladás

5 Mi a jó gyakorlat célja? • kudarcmentes iskolakezdés
• óvoda-iskola átmenet megkönnyítése • egyéni képességekhez alkalmazkodó képességfejlesztés • felzárkóztatás • funkciózavarok megszüntetése a kezdő szakaszban • tanulási motivációk, sikerek biztosítása • eredményes továbbhaladás

6 Hogyan MŰKÖDIK? • egész napos • rugalmas napirend függ a gyerekek teherbírásától • tantárgyi blokkok komplex fejlesztés: tevékenykedtető játékos felfedező problémamegoldó • mozgásos és fejlesztő játékok • pihentető feladatok

7 • KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS
folyamatos, differenciált képességfejlesztés moduláris, adaptív feldolgozás : szövegértés-szövegalkotás, matematika kompetencia-terület „A és B” moduljai projektek, témahetek változatos munkaformák: frontális, differenciált, egyéni, páros, csoport és kooperatív munka

8 ELLENŐRZÉS minden napi diagnosztizáló működés mérések: produktum
DIFER-mérés MEIXNER- mérések minden napi működés produktum portfolió tantárgyi mérések projekt végtermékek

9 Nevelési Tanácsadó kontroll vizsgálata
tanulók: önértékelés csoportértékelés pedagógus ÉRTÉKELÉS Nevelési Tanácsadó kontroll vizsgálata

10 A TEAM MUNKA RÉSZTVEVŐI: fejlesztő foglalkozások
• EGYÉNI FEJLESZTÉS A TEAM MUNKA RÉSZTVEVŐI: tanítók, fejlesztő pedagógusok gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens, logopédus, pszichológus, konduktor, tiflopedagógus, gyógytornász, gyógytestnevelő rehabilitációs órák fejlesztő foglalkozások délelőtt és délután differenciált tanórai munka

11 MI MŰKÖDÉS FELTÉTELE? SZEMÉLYI FELTÉTELEK: • két tanító, lehetőség szerint fejlesztő pedagógus tantárgycsoportos megosztásban egész napos rendszerben • kompetencia alapú,kooperatív tanfolyamok • lehetőség szerint gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus, pszichológus, logopédus segítségével • együttműködő, innovatív pedagógusközösség

12 TÁRGYI FELTÉTELEK: • nagy méretű szőnyeg (a beszélgető kör és a mozgásfejlesztés színtere) • tankönyv független • szakkönyvek, szakmai anyagok, fejlesztő, differenciált feladatlapok • fejlesztő játékok (sajátkészítésű, vásárolt) • IKT eszközök • lehetőség szerint fejlesztő szoba

13 MITŐL VÁLIK EREDMÉNYESSÉ?
• a sikeres tanuláshoz szükséges készségek, képességek a második év végére megerősödnek • a bevezető szakaszban mutatkozó funkciózavarok megszűnnek • a kezdő szakaszban sikeresebbé válnak • a legoptimálisabban segíti a kudarcmentes iskolakezdést • megkönnyíti az óvoda- iskola átmenetet V

14 MITŐL VÁLIK EREDMÉNYESSÉ?
• az eredményes tanuláshoz szükséges alapkészségeket, képességeket fejleszti • több sikerélményhez juttat • kulcskompetenciák megalapozását biztosítja • differenciált, intenzív, tudatos, tervszerű, mérhető egész napos képességfejlesztés • egyéni képességekhez igazodó, adaptív, tevékenységközpontú, motivált oktatás

15 MITŐL VÁLIK EREDMÉNYESSÉ?
• elfogadó, befogadó, empatikus, segítőkész, szemléletformáló nevelői attitűd • a szülők betekintést nyerhetnek inkluzív iskolánk gyermekközpontú tanítási, tanulási, nevelési folyamatába • együttműködésben aktívabbakká válnak

16 MITŐL VÁLIK EREDMÉNYESSÉ?
• magába foglalja az egyéni képességekhez mért fejlesztő tevékenységet • minden gyerek optimális haladását biztosítja • alacsonyabb osztálylétszámból adódóan a fejlesztő tevékenységre fordított idő több lesz • az általános fejlesztés egyéni fejlesztéssel egészül ki

17 MITŐL VÁLIK EREDMÉNYESSÉ?
• a terem berendezése lehetőséget biztosít a kooperatív, a páros, az egyéni munkára • a szőnyeg: a játék a mozgásfejlesztés, a beszélgető kör helyszíne • tevékenységközpontú, differenciált tanulási környezet • saját készítésű és vásárolt fejlesztő játékok • IKT eszközök • a szülők kapcsolatot tarthatnak a jó gyakorlatban dolgozó belső és külső szakemberekkel

18 „ OLYAN LESZ A JÖVŐ, MINT AMILYEN A MA ISKOLÁJA.”
/SZENT- GYÖRGYI ALBERT/

19 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Kaposvári Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések