Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  0036 82 512 960 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  0036 82 512 960 "— Előadás másolata:

1  II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  0036 82 512 960  www.rafeisk.huwww.rafeisk.hu @ info@rafeisk.huinfo@rafeisk.hu

2 KUDARCMENTES ISKOLAKEZDÉS A KISLÉTSZÁMÚ OSZTÁLYBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK Készítette: Csontákné Reszli Anikó Kovácsné Székelyi Gabriella

3 MIÉRT JÖTT LÉTRE? MI A JÓ GYAKORLAT CÉLJA? HOGYAN MŰKÖDIK? MI A MŰKÖDÉS FELTÉTELE? MITŐL VÁLIK EREDMÉNYESSÉ? MITŐL ÚJSZERŰ?

4 MIÉRT JÖTT LÉTRE? lakókörnyezet sajátos tanulói összetétel kudarckerülés óvoda-iskola átmenet megkönnyítése egyre több a részképesség zavarral küzdő kisgyermek lassabb fejlődési ütem alapkészségek megszerzése eredményes továbbhaladás

5 MI A JÓ GYAKORLAT CÉLJA? kudarcmentes iskolakezdés óvoda-iskola átmenet megkönnyítése egyéni képességekhez alkalmazkodó képességfejlesztés felzárkóztatás funkciózavarok megszüntetése a kezdő szakaszban tanulási motivációk, sikerek biztosítása eredményes továbbhaladás

6 HOGYAN MŰKÖDIK? egész napos rugalmas napirend függ a gyerekek teherbírásától tantárgyi blokkok komplex fejlesztés: tevékenykedtető játékos felfedező problémamegoldó mozgásos és fejlesztő játékok pihentető feladatok

7 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS folyamatos, differenciált képességfejlesztés moduláris, adaptív feldolgozás : szövegértés-szövegalkotás, matematika kompetencia-terület „A és B” moduljai projektek, témahetek változatos munkaformák: frontális, differenciált, egyéni, páros, csoport és kooperatív munka

8 ELLENŐRZÉS diagnosztizáló mérések: DIFER-mérés MEIXNER- mérések minden napi működés produktum portfolió tantárgyi mérések projekt végtermékek

9 tanulók: önértékelés csoportértékelés pedagógus ÉRTÉKELÉS Nevelési Tanácsadó kontroll vizsgálata

10 EGYÉNI FEJLESZTÉS A TEAM MUNKA RÉSZTVEVŐI: tanítók, fejlesztő pedagógusok gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens, logopédus, pszichológus, konduktor, tiflopedagógus, gyógytornász, gyógytestnevelő differenciált tanórai munka rehabilitációs órák fejlesztő foglalkozások délelőtt és délután

11 MI MŰKÖDÉS FELTÉTELE? SZEMÉLYI FELTÉTELEK: két tanító, lehetőség szerint fejlesztő pedagógus tantárgycsoportos megosztásban egész napos rendszerben kompetencia alapú,kooperatív tanfolyamok lehetőség szerint gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus, pszichológus, logopédus segítségével együttműködő, innovatív pedagógusközösség

12 TÁRGYI FELTÉTELEK: nagy méretű szőnyeg (a beszélgető kör és a mozgásfejlesztés színtere) tankönyv független szakkönyvek, szakmai anyagok, fejlesztő, differenciált feladatlapok fejlesztő játékok (sajátkészítésű, vásárolt) IKT eszközök lehetőség szerint fejlesztő szoba

13 MITŐL VÁLIK EREDMÉNYESSÉ? a sikeres tanuláshoz szükséges készségek, képességek a második év végére megerősödnek a bevezető szakaszban mutatkozó funkciózavarok megszűnnek a kezdő szakaszban sikeresebbé válnak a legoptimálisabban segíti a kudarcmentes iskolakezdést megkönnyíti az óvoda- iskola átmenetet V

14 MITŐL VÁLIK EREDMÉNYESSÉ? az eredményes tanuláshoz szükséges alapkészségeket, képességeket fejleszti több sikerélményhez juttat kulcskompetenciák megalapozását biztosítja differenciált, intenzív, tudatos, tervszerű, mérhető egész napos képességfejlesztés egyéni képességekhez igazodó, adaptív, tevékenységközpontú, motivált oktatás

15 MITŐL VÁLIK EREDMÉNYESSÉ? elfogadó, befogadó, empatikus, segítőkész, szemléletformáló nevelői attitűd a szülők betekintést nyerhetnek inkluzív iskolánk gyermekközpontú tanítási, tanulási, nevelési folyamatába együttműködésben aktívabbakká válnak

16 MITŐL VÁLIK EREDMÉNYESSÉ? magába foglalja az egyéni képességekhez mért fejlesztő tevékenységet minden gyerek optimális haladását biztosítja alacsonyabb osztálylétszámból adódóan a fejlesztő tevékenységre fordított idő több lesz az általános fejlesztés egyéni fejlesztéssel egészül ki

17 MITŐL VÁLIK EREDMÉNYESSÉ? a terem berendezése lehetőséget biztosít a kooperatív, a páros, az egyéni munkára a szőnyeg: a játék a mozgásfejlesztés, a beszélgető kör helyszíne tevékenységközpontú, differenciált tanulási környezet saját készítésű és vásárolt fejlesztő játékok IKT eszközök a szülők kapcsolatot tarthatnak a jó gyakorlatban dolgozó belső és külső szakemberekkel

18 „ OLYAN LESZ A JÖVŐ, MINT AMILYEN A MA ISKOLÁJA.” /SZENT- GYÖRGYI ALBERT/

19 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt " II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  0036 82 512 960 "

Hasonló előadás


Google Hirdetések