Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Vállalkozásmenedzsment I. Előadó:Móróné Zupkó Tímea Telefon:25/581-530 30/217-3019

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Vállalkozásmenedzsment I. Előadó:Móróné Zupkó Tímea Telefon:25/581-530 30/217-3019"— Előadás másolata:

1 1 Vállalkozásmenedzsment I. Előadó:Móróné Zupkó Tímea Telefon:25/581-530 30/217-3019 E-mail:mdrzt@hotmail.com mdrzt@hotmail.com morone.timea@gmail.com

2 2 Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan AULA kiadó

3 3 Feladat (A)  Mutassa be egy konkrét vállalkozás munkavédelmi rendszerét a munkavédelmi szakember szemszögéből! Térjen ki a munkavédelem helyére a szervezeti munkamegosztásban és struktúrában, mutassa be az érdekérvényesítés módját a kommunikációs fórumokat, ha van az akkreditált rendszert, a szabályozás legfontosabb dokumentumait! Ismertesse a munkavédelmi kontrolling elemeit. Elemezze a munkavédelmi feladatok illesztésének módját. Mutassa be a munkavédelmi (munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi) szakemberek foglalkoztatásának módját. Válassza ki a vállalkozás két legfontosabb munkavédelmi mutatóját legalább három időszakra vonatkozóan és elemezze azokat. A helyzetfelmérés alapján tegyen javaslatot a munkavédelmi rendszer változtatásának lehetőségeire.  A dolgozat terjedelme legyen minimum 4, legfeljebb 10 oldal. Lehetőség szerint ábrákkal emelje ki a leglényegesebb elemeket.

4 4 Feladat (B)  Mutassa be egy konkrét vállalkozás vagy intézmény munkavédelmi rendszerét a munkavédelmi szakember szemszögéből! Térjen ki a munkavédelem helyére a szervezeti munkamegosztásban és struktúrában. Dolgozza ki a vállalkozás (intézmény) számára a munkabiztonsági szakember szerződéses ajánlatát az alábbi lehetőségek közül választva: –Munkaszerződés és az ahhoz kapcsolódó részletes munkaköri leírás –Megbízási szerződés –Vállalkozási szerződés  A szerződések kidolgozása során a legfontosabb tartalmi elemként térjen ki a vállalkozó és a megbízó kötelezettségeire, a kockázatokra, a teljesítés módjára és ellenőrzésére, a felelősség megosztására.  A dolgozat terjedelme legyen minimum 4, legfeljebb 10 oldal.

5 5 A szervezet fogalma  Emberek szövetsége, valamilyen cél elérése, vagy feladat végrehajtása érdekében

6 6 Üzleti vállalkozás  Olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja fogyasztói igények kielégítése nyereség elérésével. –Alapvető céljának megvalósításában önálló –Profitorientált –Kockázatot vállal –Valóságos piacon működik

7 7 Vállalat  Jogi személyiséggel rendelkező üzleti vállalkozás szervezeti kerete

8 8 Fogyasztói igény Olyan igény, amelyet a gazdaság szereplői nem saját szervezetükön belüli munkával és nem is közösségi intézmények útján kívánnak kielégíteni. Termék vagy szolgáltatás iránti fizetőképes keresletként jelenik meg.

9 9 A vállalat küldetése A vállalat alapvető céljának konkrét értelmezése. Meghatározza a működési kört és a belső működést, valamint az érintettekkel való kapcsolatok alapelveit

10 10 A küldetés végrehajtásához elengedhetetlen: Marketing A vállalat piaci kapcsolatait fejlesztő és megvalósító funkciók Innováció A fogyasztói igények új, magasabb szintű kielégítése

11 11 A vállalati működés érintettjei Minden olyan személy vagy csoport, amely befolyásolhatja a szervezet működését és/vagy érdekelt annak következményeiben. –Külső érintettek –Belső érintettek

12 12 Alkalmazottak Menedzsment Tulajdonosok Szállítók Bankok Stratégiai partnerek Fogyasztók Állami intézmények Állampolgári közösségek Természeti környezet

13 13 A vállalat céljai  Egyéni célok  Szervezeti célok  Belső érintettek céljai

14 14 A vállalat céljai Szervezet: Olyan rendszer, amelynek működése emberi cselekvéseken keresztül valósul meg. A vállalatnak, mint szervezetnek a céljai a küldetéséből és a belső érintettek céljaiból, törekvéseiből alakulnak ki.

15 15 Egyéni és szervezeti célok  Egyéni célok  Szervezeti célok  Belső érintettek céljai Az emberek egyéni célokkal rendelkeznek, s azért kapcsolódnak a vállalathoz, mert úgy vélik, ez elősegíti egyéni céljaik elérését.

16 16 Egyéni célok Az ember állandó szükségletállapotban lévő lény. Maslow:  Fiziológiai  Biztonsági  Szociális  Megbecsülési  Önmegvalósítási

17 17 Szükségletek és célok  A szükségletek logikailag megelőzik a célokat  Cél ≠ szükséglet, mivel több cél szolgálhat egyetlen szükségletet, vagy fordítva  A választott cél 4 tényezőtől függ. –Az egyén norma és értékrendszere –Személyes tapasztalatok és tanulékonyság –Öröklött szellemi és fizikai képességek –Fizikai és társadalmi környezetben való mobilitás

18 18 Szervezeti célok A szervezetnek vannak saját céljai, amelyek nem azonosak a bennük szereplő egyének céljaival, de nem is függetlenek.  Hierarchikusan strukturáltak  Kölcsönös erősítés szervezeti és egyéni célok között  Kompatibilitás - összeegyeztethetőség  Fölérendelt (szuperordinált) célok

19 19 Tulajdonosi célok  Természetes személyek: a vállalat értékének növelése  Intézményi tulajdonosok:  Az állam és intézményei  Bankok  Vállalatok  Egészségbiztosítási és nyugdíjalapok

20 20 Képviseleti probléma A menedzserek jól képviselik-e a tulajdonosok érdekeit? Alapja: információs asszimmetria Menedzseri célok:  növekedés  könnyebb működtetés

21 21 Munkavállalók Legkevésbé kötődnek a szervezeti célokhoz. Személyes célok  Jövedelem  Értelmes munkavégzés  Önmegvalósítás igénye  Társas kapcsolatok lehetősége

22 22 A vállalat kormányzása A vállalat legfelső szintű irányítását végző intézmények és mechanizmusok összessége. –KGY, –FB, –IG, –CEO, –Menedzsment

23 23 A vállalat tevékenységi rendszere

24 24 Hagyományos megközelítés Ügyvezető Gazdasági igazgató Termelési igazgató Keereskedelmi igazgató Főfolyamat (termelés, szolgáltatás) Feltételbiztosító folyamat (műszaki előkészítés, munkaügy, logisztika) Kisegítő, kiszolgáló folyamat (energiaellátás, üzemfenntartás) Irányítási folyamat (vezetés, tervezés, szervezés, ellenőrzés) input output

25 25 Porter féle folyamat felfogás (1985) Értéklánc:A vállalati tevékenységek értékalkotó összekapcsolása A vállalati folyamatok működtetésének célja, hogy a végső fogyasztó igényeinek megfelelő, minél magasabb értéket képviselő terméket hozzon létre.

26 26 Porter-féle értéklánc modell

27 27 Chikán Attila folyamat megközelítése Pénzügy Termelés InnovációMarketing Emberi erőforrás Információ Logisztika Fogyasztó

28 28 Ellátási lánc: értékláncok összekapcsolódó sorozata (vertikális, vállalati határokon átívelő, adott fogyasztói igényt kielégítő) Vállalati stratégia: a vállalati működés vezérfonala, a vállalati célokat és elérésük lehetséges módjait fogalmazza meg a vállalati helyzetértékelés és a környezetből származó előrejelzés alapján

29 29 Formális stratégia (Quinn, 1980) A vállalati stratégia tudatosan kialakított meghatározott körben közreadott normatív megfogalmazása  A fő célt és változtatásának szabályait tartalmazza  Kulcsfontosságú célokat és feladatokat foglalja össze  Jövőorientált  Részstratégiákból áll (hierarchikusan és dinamikusan kapcsolódnak össze)

30 30 Küldetés Tartós, távlati célok Közvetlen, irányítási célok Operatív, működési célok Alapvető cél

31 31 Innováció Fogyasztó igényekhez való alkalmazkodás A fogyasztó igények új, magasabb minőségi szinten való kielégítése

32 32 Alapesetei (Schumpeter 1939)  Új termék  Új eljárás, technológia  Új piac  Új nyersanyag, beszerzési forrás  Új szervezet

33 33 Piacvezérelt innováció: Az az újdonság, amelyre felismert piaci igény már létezik Technológiavezérelt innováció: A technikai fejlődés nyújtotta lehetőségek piaci kihasználása

34 34 Innovációs stratégiai irányultságok Technológiai Innováció (új eljárás régi problémára) Komplex Megoldások (Technológia és piac együtt fejlődik) Termék- Differenciálás (Minőséggel és Változatokkal versenyzés) Szerkezeti újítás (régi technológiák kombinálásával új funkciók) magas alacsonymagas Újdonság a vállalat számára Újdonság a piac számára

35 35 A sikeres innovációs startégia  Az információs rendszer hatékonysága  A minőség középpontba helyezése  Az innovációs tevékenység sebessége  Kooperáció  Növekvő figyelem az externáliákra  A kiszállás lehetősége

36 36 A szervezeti innováció  JIT  TQM  Kontrolling funkció  Elektronikus pénz  BPR (Business Process Reenginering) Hammer-Champy (1993)

37 37 A technológiai innováció  Új eljárás  Új vállalati tudás  Beszerzés  K+F nagysága  K+F szervezet és politikája K+F = az újdonság létrehozásának folyamata, az innováció háttértevékenysége

38 38 A termékinnováció  Ötletgyűjtés  Terméktervezés  Prototípus előállítása  Tesztelés  Termékfejlesztés  Tesztelés  Termelés  Piaci bevezetés

39 39 A marketing A vevői bizalom elnyerésének tudománya Olyan tvékenységrendszer, eszköz- és módszertár, amely érvényesíti a vállalkozás fogyasztó- és piacorientált szemléletét. Michael Marks(1887): „Sikerült eladni a megfelelő terméket a megfelelő helyen a megfelelő áron a megfelelő módon kínálva a megfelelő embereknek.”

40 40 A marketing tevékenységrendszere Fogyasztói szükséglet meghatározása Versenyhelyzet, versenytársak elemzése Fogyasztó kiszolgálása (marketingmix) Marketingstratégia, tervezés A marketing vállalati működése Teljesítményelszámolás, Értékelés, kommunikáció Termékmarketing Ármarketing Értékesítési utak Marketingkommunkáció Marketing szervezet Piackutatás, jelentések, elemzések Ráfordítások, költségek

41 41 Marketingstratégia (1) Fogyasztói szükséglet meghatározása  Piac szegmentálása (részpiacok meghatározása) –Elérhető piac –Potenciális piac –Célpiac  A célpiac kiválasztása  Pozicionálás (amiért a mi termékünket vásárolja a vevő)

42 42 Marketingstratégia (2) Versenystratégia  Piacvezető (Legnagyobb részesedés, diktálja az árat  Piackihívó (Felfutó pozíció, piaci részesedés növelése)  Piackövető (Meglévő piaci részesedés megtartása)  Meghúzódó (Célpiac egy szegmensének megszerzése)

43 43 Marketingstratégia (3) Marketingmix A fogyasztó kiszolgálása 4 P  Product  Price  Place  Promotion

44 44 A marketing vállalati működése (1) Termékmarketing  Termékszerkezet (marketing és innovációs stratégia)  Termék bemutatása (márkázás, csomagolás, cimkézés)  Termék életciklus (bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás) a termék kifejlesztésének és piaci életpályájának időtartama

45 45  Életgörbe: a termék piaci pályájának volumen- függvénye Bevezetés Növekedés Érettség Hanyatlás idő értékesítés

46 46 A marketing vállalati működése (2) Ármarketing Kotler  Árpolitikai célok meghatározása (Profit max., Árbevétel max., forgalom növelés, részesedés növelés, lefölözés, túlélés)  A kereslet meghatározása  A költségek becslése (ÁKFN)  A versenytársak árképzése  Az árképzési módszer kiválasztása  A végső ár meghatározása

47 47 A marketing vállalati működése (3) Értékesítési csatornák Elvek és módszerek összessége, amelyeken keresztül a termék eljut a fogyasztóhoz. Termelő Nagykereskedő KiskereskedőFogyasztó

48 48 A marketing vállalati működése (4) Marketingkommunikáció Célja a fogyasztók informálása, meggyőzése  Reklám  Eladásösztönzés  Személyes eladás  Közönségkapcsolatok (PR)


Letölteni ppt "1 Vállalkozásmenedzsment I. Előadó:Móróné Zupkó Tímea Telefon:25/581-530 30/217-3019"

Hasonló előadás


Google Hirdetések