Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozásmenedzsment I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozásmenedzsment I."— Előadás másolata:

1 Vállalkozásmenedzsment I.
Előadó: Móróné Zupkó Tímea Telefon: 25/ 30/

2 Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan AULA kiadó

3 Feladat (A) Mutassa be egy konkrét vállalkozás munkavédelmi rendszerét a munkavédelmi szakember szemszögéből! Térjen ki a munkavédelem helyére a szervezeti munkamegosztásban és struktúrában, mutassa be az érdekérvényesítés módját a kommunikációs fórumokat, ha van az akkreditált rendszert, a szabályozás legfontosabb dokumentumait! Ismertesse a munkavédelmi kontrolling elemeit. Elemezze a munkavédelmi feladatok illesztésének módját. Mutassa be a munkavédelmi (munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi) szakemberek foglalkoztatásának módját. Válassza ki a vállalkozás két legfontosabb munkavédelmi mutatóját legalább három időszakra vonatkozóan és elemezze azokat. A helyzetfelmérés alapján tegyen javaslatot a munkavédelmi rendszer változtatásának lehetőségeire. A dolgozat terjedelme legyen minimum 4, legfeljebb 10 oldal. Lehetőség szerint ábrákkal emelje ki a leglényegesebb elemeket.

4 Feladat (B) Mutassa be egy konkrét vállalkozás vagy intézmény munkavédelmi rendszerét a munkavédelmi szakember szemszögéből! Térjen ki a munkavédelem helyére a szervezeti munkamegosztásban és struktúrában. Dolgozza ki a vállalkozás (intézmény) számára a munkabiztonsági szakember szerződéses ajánlatát az alábbi lehetőségek közül választva: Munkaszerződés és az ahhoz kapcsolódó részletes munkaköri leírás Megbízási szerződés Vállalkozási szerződés A szerződések kidolgozása során a legfontosabb tartalmi elemként térjen ki a vállalkozó és a megbízó kötelezettségeire, a kockázatokra, a teljesítés módjára és ellenőrzésére, a felelősség megosztására. A dolgozat terjedelme legyen minimum 4, legfeljebb 10 oldal.

5 A szervezet fogalma Emberek szövetsége, valamilyen cél elérése, vagy feladat végrehajtása érdekében

6 Üzleti vállalkozás Olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja fogyasztói igények kielégítése nyereség elérésével. Alapvető céljának megvalósításában önálló Profitorientált Kockázatot vállal Valóságos piacon működik

7 Vállalat Jogi személyiséggel rendelkező üzleti vállalkozás szervezeti kerete

8 Fogyasztói igény Olyan igény, amelyet a gazdaság szereplői nem saját szervezetükön belüli munkával és nem is közösségi intézmények útján kívánnak kielégíteni. Termék vagy szolgáltatás iránti fizetőképes keresletként jelenik meg.

9 A vállalat küldetése A vállalat alapvető céljának konkrét értelmezése.
Meghatározza a működési kört és a belső működést, valamint az érintettekkel való kapcsolatok alapelveit

10 A küldetés végrehajtásához elengedhetetlen:
Marketing A vállalat piaci kapcsolatait fejlesztő és megvalósító funkciók Innováció A fogyasztói igények új, magasabb szintű kielégítése

11 A vállalati működés érintettjei
Minden olyan személy vagy csoport, amely befolyásolhatja a szervezet működését és/vagy érdekelt annak következményeiben. Külső érintettek Belső érintettek

12 Természeti környezet Tulajdonosok Szállítók Bankok Stratégiai partnerek Fogyasztók Állami intézmények Menedzsment Alkalmazottak Állampolgári közösségek

13 A vállalat céljai Egyéni célok Szervezeti célok
Belső érintettek céljai

14 A vállalat céljai Szervezet:
Olyan rendszer, amelynek működése emberi cselekvéseken keresztül valósul meg. A vállalatnak, mint szervezetnek a céljai a küldetéséből és a belső érintettek céljaiból, törekvéseiből alakulnak ki.

15 Egyéni és szervezeti célok
Egyéni célok Szervezeti célok Belső érintettek céljai Az emberek egyéni célokkal rendelkeznek, s azért kapcsolódnak a vállalathoz, mert úgy vélik, ez elősegíti egyéni céljaik elérését.

16 Egyéni célok Az ember állandó szükségletállapotban lévő lény. Maslow:
Fiziológiai Biztonsági Szociális Megbecsülési Önmegvalósítási

17 Szükségletek és célok A szükségletek logikailag megelőzik a célokat
Cél ≠ szükséglet, mivel több cél szolgálhat egyetlen szükségletet, vagy fordítva A választott cél 4 tényezőtől függ. Az egyén norma és értékrendszere Személyes tapasztalatok és tanulékonyság Öröklött szellemi és fizikai képességek Fizikai és társadalmi környezetben való mobilitás

18 Szervezeti célok A szervezetnek vannak saját céljai, amelyek nem azonosak a bennük szereplő egyének céljaival, de nem is függetlenek. Hierarchikusan strukturáltak Kölcsönös erősítés szervezeti és egyéni célok között Kompatibilitás - összeegyeztethetőség Fölérendelt (szuperordinált) célok

19 Tulajdonosi célok Természetes személyek: a vállalat értékének növelése
Intézményi tulajdonosok: Az állam és intézményei Bankok Vállalatok Egészségbiztosítási és nyugdíjalapok

20 Képviseleti probléma A menedzserek jól képviselik-e a tulajdonosok érdekeit? Alapja: információs asszimmetria Menedzseri célok: növekedés könnyebb működtetés

21 Munkavállalók Legkevésbé kötődnek a szervezeti célokhoz.
Személyes célok Jövedelem Értelmes munkavégzés Önmegvalósítás igénye Társas kapcsolatok lehetősége

22 A vállalat kormányzása
A vállalat legfelső szintű irányítását végző intézmények és mechanizmusok összessége. KGY, FB, IG, CEO, Menedzsment

23 A vállalat tevékenységi rendszere

24 Hagyományos megközelítés
Főfolyamat (termelés, szolgáltatás) Feltételbiztosító folyamat (műszaki előkészítés, munkaügy, logisztika) Kisegítő, kiszolgáló folyamat (energiaellátás, üzemfenntartás) Irányítási folyamat (vezetés, tervezés, szervezés, ellenőrzés) output input

25 Porter féle folyamat felfogás (1985)
Értéklánc: A vállalati tevékenységek értékalkotó összekapcsolása A vállalati folyamatok működtetésének célja, hogy a végső fogyasztó igényeinek megfelelő, minél magasabb értéket képviselő terméket hozzon létre.

26 Porter-féle értéklánc modell

27 Chikán Attila folyamat megközelítése
Emberi erőforrás Fogyasztó Pénzügy Információ Termelés Innováció Marketing Logisztika

28 Ellátási lánc: értékláncok összekapcsolódó sorozata (vertikális, vállalati határokon átívelő, adott fogyasztói igényt kielégítő) Vállalati stratégia: a vállalati működés vezérfonala, a vállalati célokat és elérésük lehetséges módjait fogalmazza meg a vállalati helyzetértékelés és a környezetből származó előrejelzés alapján

29 Formális stratégia (Quinn, 1980)
A vállalati stratégia tudatosan kialakított meghatározott körben közreadott normatív megfogalmazása A fő célt és változtatásának szabályait tartalmazza Kulcsfontosságú célokat és feladatokat foglalja össze Jövőorientált Részstratégiákból áll (hierarchikusan és dinamikusan kapcsolódnak össze)

30 Alapvető cél Küldetés Tartós, távlati célok Közvetlen, irányítási célok Operatív, működési célok

31 Innováció Fogyasztó igényekhez való alkalmazkodás
A fogyasztó igények új, magasabb minőségi szinten való kielégítése

32 Alapesetei (Schumpeter 1939)
Új termék Új eljárás, technológia Új piac Új nyersanyag, beszerzési forrás Új szervezet

33 Piacvezérelt innováció:
Az az újdonság, amelyre felismert piaci igény már létezik Technológiavezérelt innováció: A technikai fejlődés nyújtotta lehetőségek piaci kihasználása

34 Innovációs stratégiai irányultságok
magas Technológiai Innováció (új eljárás régi problémára) Komplex Megoldások (Technológia és piac együtt fejlődik) Újdonság a vállalat számára Termék- Differenciálás (Minőséggel és Változatokkal versenyzés) Szerkezeti újítás (régi technológiák kombinálásával új funkciók) alacsony magas Újdonság a piac számára

35 A sikeres innovációs startégia
Az információs rendszer hatékonysága A minőség középpontba helyezése Az innovációs tevékenység sebessége Kooperáció Növekvő figyelem az externáliákra A kiszállás lehetősége

36 A szervezeti innováció
JIT TQM Kontrolling funkció Elektronikus pénz BPR (Business Process Reenginering) Hammer-Champy (1993)

37 A technológiai innováció
Új eljárás Új vállalati tudás Beszerzés K+F nagysága K+F szervezet és politikája K+F = az újdonság létrehozásának folyamata, az innováció háttértevékenysége

38 A termékinnováció Ötletgyűjtés Terméktervezés Prototípus előállítása
Tesztelés Termékfejlesztés Termelés Piaci bevezetés

39 A marketing A vevői bizalom elnyerésének tudománya
Olyan tvékenységrendszer, eszköz- és módszertár, amely érvényesíti a vállalkozás fogyasztó- és piacorientált szemléletét. Michael Marks(1887): „Sikerült eladni a megfelelő terméket a megfelelő helyen a megfelelő áron a megfelelő módon kínálva a megfelelő embereknek.”

40 A marketing tevékenységrendszere
Fogyasztói szükséglet meghatározása Versenyhelyzet, versenytársak elemzése Fogyasztó kiszolgálása (marketingmix) Marketingstratégia, tervezés Termékmarketing Ármarketing Értékesítési utak Marketingkommunkáció Marketing szervezet A marketing vállalati működése Teljesítményelszámolás, Értékelés, kommunikáció Piackutatás, jelentések, elemzések Ráfordítások, költségek

41 Marketingstratégia (1) Fogyasztói szükséglet meghatározása
Piac szegmentálása (részpiacok meghatározása) Elérhető piac Potenciális piac Célpiac A célpiac kiválasztása Pozicionálás (amiért a mi termékünket vásárolja a vevő)

42 Marketingstratégia (2) Versenystratégia
Piacvezető (Legnagyobb részesedés, diktálja az árat Piackihívó (Felfutó pozíció, piaci részesedés növelése) Piackövető (Meglévő piaci részesedés megtartása) Meghúzódó (Célpiac egy szegmensének megszerzése)

43 Marketingstratégia (3) Marketingmix
A fogyasztó kiszolgálása 4 P Product Price Place Promotion

44 A marketing vállalati működése (1) Termékmarketing
Termékszerkezet (marketing és innovációs stratégia) Termék bemutatása (márkázás, csomagolás, cimkézés) Termék életciklus (bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás) a termék kifejlesztésének és piaci életpályájának időtartama

45 Életgörbe: a termék piaci pályájának volumen- függvénye
Bevezetés Növekedés Érettség Hanyatlás idő értékesítés

46 A marketing vállalati működése (2) Ármarketing
Kotler Árpolitikai célok meghatározása (Profit max., Árbevétel max., forgalom növelés, részesedés növelés, lefölözés, túlélés) A kereslet meghatározása A költségek becslése (ÁKFN) A versenytársak árképzése Az árképzési módszer kiválasztása A végső ár meghatározása

47 A marketing vállalati működése (3) Értékesítési csatornák
Elvek és módszerek összessége, amelyeken keresztül a termék eljut a fogyasztóhoz. Termelő Nagykereskedő Kiskereskedő Fogyasztó

48 A marketing vállalati működése (4) Marketingkommunikáció
Célja a fogyasztók informálása, meggyőzése Reklám Eladásösztönzés Személyes eladás Közönségkapcsolatok (PR)


Letölteni ppt "Vállalkozásmenedzsment I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések