Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

K ÖZÖSSÉGI KINCSEINK HÁLÓZATA Avagy a hálózatok szerepe a helyi értékfeltárásban és közösségfejlesztésben _________________________________________ Koszecz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "K ÖZÖSSÉGI KINCSEINK HÁLÓZATA Avagy a hálózatok szerepe a helyi értékfeltárásban és közösségfejlesztésben _________________________________________ Koszecz."— Előadás másolata:

1 K ÖZÖSSÉGI KINCSEINK HÁLÓZATA Avagy a hálózatok szerepe a helyi értékfeltárásban és közösségfejlesztésben _________________________________________ Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, 2013.03.01.

2 C IVIL SZERVEZETEK HALMAZA Kisebbek – nagyobbak Kapcsolatok esetlegesek

3 Szervezetek csoportjai

4 Kialakult hálózatok

5 V AGYIS Elindul egy szerves fejlődési folyamat Biológiai analógia: sejt – szövet – szerv – szervezet Szervezeti szinten is hasonló fogalmakat használunk…

6 I NFORMÁCIÓS HÁLÓZAT I. LÉPCSŐ  Nincs koordinációs központ  Nincsenek meghatározott tagsági kritériumok  Szükség szerinti kommunikáció a tagok között  Nincsenek együttműködési sztenderdek  Nincsenek közös projektek  A tagok nem fordítanak saját erőforrásaikból a közös tevékenységekre

7 K OORDINÁCIÓS HÁLÓZAT II. LÉPCSŐ  Megjelennek a koordinációs központ funkciói  A tagság alapelvei meghatározottak  Rendszeres kommunikáció a tagok között  A működés alapvető sztenderdjei és szabályai meghatározottak  Időnként közös projektek  Bizonyos erőforrások a közös tevékenységekre

8 E GYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT III. LÉPCSŐ  Állandó koordinációs központ  Pontos tagsági kritériumok  Állandó és gyakori kommunikáció  Pontosan meghatározott működési sztenderdek  Rendszeres közös projektek  A hálózati tag erőforrásainak bizonyos részét a hálózat közös tevékenységére fordítja

9 V AGYIS A hálózatosodás folyama nemcsak az emberi társadalomra jellemző szerveződési folyamat Ugyanez játszódik le a természetben is – ezt a folyamatot a bonyolult rendszerek fizikája írja le Kulcsszó: az önszerveződés

10 A Z ÖNSZERVEZŐDÉS FELTÉTELEI A rendszer elemei legyenek kapcsolatban egymással nem kell, hogy minden elem mindegyikkel kapcsolatban legyen elegendő, ha az egyes elemek a szomszédos elemekkel vannak kapcsolatban A rendszer legyen nyitott A rendszer és a környezet között legyen energia (információs) csere

11 T ÁRSADALMI KÖRNYEZETRE ÉRTELMEZVE Kapcsolat – találkozók, beszélgetések, Nyitottság – új impulzusok befogadásával gazdagabb a rendszer Energia/információ csere a környezettel Ha csak a tagok között van információ csere: öncélúság Környezeti hatások – igények – szükségletek megjelenése és összhangja az egyéni – csoportos igényekkel

12 V AGYIS A hálózatosodás igénye a természeti és ebből adódóan a társadalmi környezet alapigénye – így vagyunk kódolva Ha ez nincs (vagy meggyengül), akkor emberi – helyi társadalmunk is gyengül, majd széthullik

13 V EGYES PROFILÚ HÁLÓZATON BELÜL KIALAKULT, INFORMÁCIÓS, KOORDINÁCIÓS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI KAPCSOLATOK

14 S IKERESSÉG FELTÉTELEI  Egyenrangú partnerség  Közös felelősségvállalás  Kezdeményező semlegessége  Közös célok, közös eredők  Közösen megalkotott, egyértelmű alapelvek  Nyitottság  Halmazon belüli kapcsolatok differenciáltsága és minősége

15 H ÁLÓZATÉPÍTÉS GÁTJAI  A hálózat eszköznek tekintése  A résztvevő szervezetek kihasználása  Idegenkedés az együttműködéstől - bizalmatlanság  Nehéz esetek és bajkeverők  Tisztázatlan alapelvek  Zártság és kizárás  A hálózat fejlődésének erőltetése  Egyformaság és uniformizálás

16 H ÁLÓZATI KOMPONENSEK  Hálózati tagokkal kapcsolatos elvárások, a tagság kritériumai  Bizalom  Küldetés  Részvétel minősége  Koordináltság  Tanácsadási, segítségnyújtási, oktatási rendszer

17 H ÁLÓZATI KOMPONENSEK Monitoring és értékelés Nehéz helyzetek és konfliktusok felszínre kerülése és megoldása Külkapcsolatok Kapacitás más civil hálózatokkal való együttműködésre Hálózat külső megítélése Együttműködés a médiával

18 K ÖZKINCS K EREKASZTAL Avagy a hálózatosodás elmélete elindult a gyakorlati megvalósulás útján

19 K ÖZKINCS K EREKASZTAL JELLEMZŐI Felülről pályázat Alulról: na jó, lássuk mi lesz ebből

20 C ÉLCSOPORT A kistérség településeinek közművelődési szakemberei Kulturális intézmények vezetői Civil szervezetek vezetői

21 C ÉL A kistérség értéktárának létrehozása

22 E SZKÖZÖK Egy éven át tartó értékfeltáró tréningsorozat Helyzetfeltárás Értéktár készítés Informatikai képzés Honlap építés Közös pontok megtalálása – avagy hol, miben vagyunk jók egymásnak

23 E REDMÉNYEK Kozkincs.bekesikultura.hu – értéktár Körös Körül Kistérségi Fesztivál, ahol minden település felajánlja/megszervezi amatőr művészeti csoportjait a többi településnek Bemutatkozási lehetőség – ismertség növelés Költséghatékonyság

24 K ÖZVETETT EREDMÉNYEK A Közkincs Kerekasztal tagjai között is kialakultak, megerősödtek az emberi – szakmai kapcsolatok, amelyek a szakmai együttműködésben erősödtek meg („mennyi sörpadotok van?”)

25 T ENDENCIA Az állam kivonul a közösségi művelődésből Közművelődésre, civil szervezetekre sokkal kevesebb a forrás Rendezvényszervezési láb meggyengül, visszaterveződik – átalakulnak a közművelődési feladatok Közösségszervezési láb erősödik Megy ez pénz nélkül is… de miért is???

26 M EGY EZ PÉNZ NÉLKÜL IS … DE MIÉRT IS ? Felmérés az Eu több országában: egy országon belül azonos gazdasági környezetben miért vannak jelentős különbségek a települések teljesítményei között? Legszegényebb – leggazdagabb…

27 K ULCS : A KÖZÖSSÉGEKBEN VAN Közösséghiányos település Erőtlen, Alkalmazkodó képessége gyenge, Problémamegoldó képessége nincs => lehetőségek a végletekig beszűkülnek Erős települések jellemzői Erős közösségi aktivitás A polgárok önszerveződése – önrendelkezése jelentős Ez bevonzza a lehetőségeket és az aktivitás meg is valósítja azok jelentős részét

28 P ROBLÉMA A közösségiségnek nincs erős indikátora Vagyis nem, vagy nagyon nehezen mutatható ki a közvetlen gazdasági haszna A hiánya viszont nagyon érződik Alkalmazkodóképesség hiánya Kulcskompetenciák hiánya Szükséges tudás hiánya Együttműködési készség kultúrájának hiánya Szervezeti kultúra hiánya Stb…

29 F ELADAT Felismerni, hogy a közösségfejlesztés (akár közművelődés, akár civil) nem úri huncutság, hanem létszükséglet, vagyis…

30 Természeti szükségszerűség – így építi magát minden létező az Univerzumban… Elementáris létfenntartó és erősítő szükséglet Emberi társadalmunk alap építő rendszere (ezért van emberi társadalom!) Hiánya minden területen gyengíti egy település életképességét Megléte lassú, szerves, élő változást generál, amely előhívja a lehetőségeket, feltárja az egyéni és közösségi kreativitást, erősíti az egyén és közösség alkalmazkodó- és életképességét.

31 K ÖZKINCS K EREKASZTAL + Helyi értékfeltárás folytatása – a válságban is alkalmazható tudásra fókuszálva Mi a válság? Változás, amely egyszerre veszély és lehetőség Változás, amelyben lebomlanak a működésképtelen rendszerek és felépülnek az életképesek Változás, amely nagyon drasztikusan szelektál Kérdések: Felismerjük? Tudunk alkalmazkodni?

32 L EHETŐSÉG Avagy miért és hogyan van szükség a válságban a helyi értékekre? Régi tudást korszerűen itt és most… Felismerni, hogy műveltségünk évezredes tudásrendszer természetes alapú – szerves műveltség

33 L EHETŐSÉG Avagy hogyan lehet összekapcsolni a civilséget, a közművelődést és a településfejlesztést úgy, hogy mindegyik megmaradjon saját erősségében? Folyamatban gondolkodni és a „kicsiséget” nem lebecsülni Nem a világot kell megváltani, hanem „annak az embernek segíteni” „meg még annak is, meg annak is…” Hálózatosodás – ahogy láttuk alulról épül fel: egyéni érdek – kisközösségi érdek – nagyobb közösségi érdek…

34 P ROGRAMOK Élelmiszer – biokultúra Egészség – természetgyógyászat Tárgykultúra – kézművesség Képzés – nevelés, növelés …

35 É LELMISZER PROGRAM Biokultúra Játékok, versenyek - BioBumm Szakkör – Bio Konyha Dokumentálás Értéktár Publikációk Jó tudás, tapasztalat begyűjtés, megosztás Őshonos, extenzív gyümölcsök… Önellátástól a vendégasztal és társai turisztikai programokig…

36 E GÉSZSÉG PROGRAM Természetgyógyászat Gyógynövény ismeret Népi gyógymódok (Oláh Andor) Csontkovácsolás stb. Szakkör Dokumentálás Értéktár Publikációk Jó tudás, tapasztalat begyűjtés, megosztás… És így tovább…

37 Ö SSZEFOGLALVA A hálózati kultúra társadalmunk alapszükséglete A válságot nem elszenvedni kell, hanem erőforrásként kell használni… Ennek hajtóereje a közösségi önszerveződés, melynek kulcsszereplői a civilek, fő segítői a közművelődési szakemberek.

38 K ULCSFOGALOM A HELYI ÉRTÉK „A helyi érték a számjegynek a helyiértéktáblázatban elfoglalt helye.” Vagyis, egy számjegy értéke hatványozottan növekszik (vagy csökken) attól függően, hogy hol foglalja el a helyét.

39 Ha nem ismerjük fel a helyi értékeink jelentőségét, akkor értéktelenné válunk…

40 Ha felismerjük a helyi értékeink jelentőségét, akkor pedig a felismert érték tízszer, százszor, ezerszer többet fog érni…

41 Ennek a folyamatnak az eszköze a hálózat (közös értékek mentés való együttműködés) és a Közkincs Kerekasztal

42 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ koszecz.sandor@bekesikultura.hu 20-542-3848


Letölteni ppt "K ÖZÖSSÉGI KINCSEINK HÁLÓZATA Avagy a hálózatok szerepe a helyi értékfeltárásban és közösségfejlesztésben _________________________________________ Koszecz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések