Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÖSSZBÜNTETÉS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÖSSZBÜNTETÉS."— Előadás másolata:

1 AZ ÖSSZBÜNTETÉS

2 92. – 96. § 92. § (1) Ha az elkövetőt több, határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélik, és az elkövető valamennyi bűncselekményt a legkorábban hozott ítélet jogerőre emelkedését megelőzően követte el, a jogerősen kiszabott büntetéseket összbüntetésbe kell foglalni. Összbüntetés

3 92.§ (2) Összbüntetésbe csak olyan végrehajtandó szabadságvesztések foglalhatók, amelyeket az összbüntetésbe foglaláskor még nem hajtottak végre, vagy amelyeket folyamatosan hajtanak végre. Összbüntetés

4 92.§ (3) Ha felfüggesztett szabadságvesztést kell utóbb végrehajtani, azt az összbüntetésbe foglalás szempontjából a továbbiakban végrehajtandó szabadságvesztésnek kell tekinteni. Összbüntetés

5 92.§ (4) A pénzbüntetés és a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés (50. §, 52. §) összbüntetésbe nem foglalható. Összbüntetés

6 93. § Az összbüntetés tartamát úgy kell meghatározni, mintha halmazati büntetést szabnának ki. Az összbüntetés tartamának azonban el kell érnie a legsúlyosabb büntetést, de nem érheti el a büntetések együttes tartamát. Összbüntetés

7 94. § (1) Különböző fokozatban végrehajtandó szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása esetén az összbüntetést abban a fokozatban kell végrehajtani, amelyik közülük a legszigorúbb. Ha azonban az összbüntetés mértéke három év vagy azt meghaladó tartamú, illetőleg többszörös visszaesőnél két év vagy ezt meghaladó tartamú, az összbüntetés végrehajtási fokozatát ennek figyelembevételével kell meghatározni. Összbüntetés

8 94.§ (2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásával megállapítandó végrehajtási fokozat az elítélt számára méltánytalan hátrányt jelentene, eggyel enyhébb fokozat állapítható meg. Összbüntetés

9 96. § (1) Mellékbüntetések nem foglalhatók összbüntetésbe, úgyszintén a pénzmellékbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés sem. (2) Azonos tartamú mellékbüntetések közül - a pénzmellékbüntetés kivételével - azt kell végrehajtani, amelyik az elítéltre hátrányosabb. Ez irányadó a főbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetésekre is. Összbüntetés

10 Az összbüntetésbe foglalás előfeltételei:
az elítélttel szemben több ítéletet hoztak; a büntetéseket megállapító ítéletek jogerőre emelkedtek; ezen ítéletek határozott ideig tartó és végrehajtandó szabadságvesztés büntetéseket tartalmaznak; ezen büntetéseket olyan bűncselekmények miatt szabták ki, amelyek mindegyikét az elítélt a legkorábban hozott ítélet jogerőre emelkedését megelőzően követte el (quasi halmazat); A büntetéseket még nem hajtották végre, vagy folyamatosan hajtják végre Összbüntetés

11 Az összbüntetésbe foglalás szempontjából végrehajtandó szabadságvesztésnek tekintendő az olyan szabadságvesztés is, melynek végrehajtását eredetileg felfüggesztették, utóbb azonban végrehajtását rendelték el. Összbüntetés

12 Nem foglalhatók összbüntetésbe:
a közérdekű munka, a pénzbüntetés, valamint az ezek helyébe lépő szabadságvesztés mellékbüntetések Összbüntetés

13 Az összbüntetés tartama
úgy kell meghatározni, mintha halmazati büntetést szabnának ki; el kell érnie a legsúlyosabb büntetést; nem érheti el a büntetések együttes tartamát Összbüntetés

14 Az összbüntetés végrehajtási fokozata
amennyiben az összbüntetési ítélet alapítéletei azonos végrehajtási fokozatú szabadságvesztéseket tartalmaznak, akkor a Btk §-aiban foglaltak az irányadók; különböző végrehajtási fokozatok esetén az összbüntetést a legszigorúbb végrehajtási fokozatban kell végrehajtani; különböző végrehajtási fokozat esetén is érvényesül a meghatározott bűncselekmények miatt 3 évi vagy ezt meghaladó, illetve többszörös visszaesőnél 2 évi vagy ezt meghaladó mértékű összbüntetési tartamra vonatkozó szabály; a méltányosság szabálya (eggyel enyhébb végrehajtási fokozat) Összbüntetés

15 vége Összbüntetés


Letölteni ppt "AZ ÖSSZBÜNTETÉS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések