Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Középkori szerzetesrendek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Középkori szerzetesrendek"— Előadás másolata:

1 Középkori szerzetesrendek

2 Szerzetesrenden az egyházuk által jóváhagyott szabályok, regulák szerint élő és általában közös fedél alatt, kolostorban (rendházban, monostorban, zárdában) lakó szerzetesek (barátok), illetve szerzetesnők (apácák vagy nővérek) közösségét értjük. Szinte minden vallásban kialakult ez az istentiszteleti életforma. Elkülönült közösségek voltak. Tagjaik egész életükre engedelmességet, szegénységet, és szüzességet fogadtak.

3 Ápoló rendek A korszakban igen elterjedtek voltak a szociális feladatokat ellátó, a betegeket ápoló rendek (pl.: Lázár-rend tagjai leprásokat gondoztak) a keresztes hadjáratok során létrejöttek az egyházi lovagrendek, amelyek a szerzetesi és a lovagi eszményt egyaránt tükröző fogadalmat tettek. Ilyenek a templomosok, a johanniták és a teuton lovagrend.

4

5 Kolduló rendek Az érett és késői középkor nagy újdonsága volt a kolduló rendek megjelenése A városi szegénység elterjedése olyan új problémákat vetett fel, amelyek megoldása mind a világi hatóságoknak, mind az egyházi vezetésnek komoly nehézséget jelentett . Ezeknek a rétegeknek a megszólítása lett a kolduló rendek feladata. Már a településeken belül építettek kolostorokat. Pl.: karmeliták, szerviták

6 Fontosabb szerzetesrendek

7 Bencés-rend Benedek-rend Első keresztény szerzetesrend.
Nursiai Szent Benedek alapította 529-ben. A nyugati kereszténység legjelentősebb kolostorát alapították meg Monte Casino hegyén. Minden bencés kolostornak könyvtárral kellet rendelkeznie. A szerzeteseknek elő volt írva az olvasás és a munka Jelmondatuk: Ora et labora!

8

9 Ágoston-rend Védőszentjük Szent Ágoston.
A gondolkodás szigorú iskolája mellett a hallgatásra, a testi munkára, a zsoltáréneklésre és a szolgálatra (térítés, tanítás, gyógyítás) kötelezték el magukat. XII. sz.

10 Ciszterciek rendje Szent Bernát alapította a XII. században.
Fehér ruhás barátoknak is nevezik őket. Szent Benedek eredeti, elhagyottnak ítélt reguláihoz kívántak visszatérni. Belső fegyelem, keménység és egyszerű életvitel jellemezte. A településektől távolabb telepedtek le. Magas gazdasági kultúrát hoztak létre.

11

12 Karthauzi szerzetesek
Némasági fogadalmat tettek, ezért néma barátoknak is nevezzük őket. 1120-ban Szent Norbert alapította a premontreirek rendjét.

13 Domonkos-rend Dominikánus rend Kolduló rend
A prédikálás meggyőző erejében hívő Szent Domonkos alapította 1215-ben Toulouse-ban. Első szabályzatuk szerint a domonkosok nem rendelkeznek sem egyéni, sem közösségi vagyontárgyakkal, és koldulással tartják fenn magukat. Tevékenységük és hivatásuk a keresztény hit védelme és terjesztése, amelyet oktatással, igehirdetéssel és prédikálással érnek el

14

15 Ferences-rend Assisi Szent Ferenc alapította a XIII. században.
Kolduló rend Az egész kereszténységre kiterjedő szervezetté vált. Jelentős szerepre tettek szert az oktatásban Jelentős szerepre tettek szert az oktatásban fontos érdemük volt az arisztotelészi tudományok, új vitaformák és tanítási módszerek elterjesztésében.

16


Letölteni ppt "Középkori szerzetesrendek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések