Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BB Biblia-kör.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BB Biblia-kör."— Előadás másolata:

1 BB Biblia-kör

2 8. alkalom

3 50. zsoltár Könyörülj rajtam, Istenem, szerető jóságod szerint, és minthogy mérhetetlen a te irgalmad, gonoszságomat töröld le rólam! Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem! Gonoszságomat belátom, bűnöm előttem lebeg szüntelen. Egyedül csak ellened vétkeztem, ami színed előtt gonosz, olyat tettem. Hints meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg, és fehérebb leszek, mint a hó! Fordítsd el bűneimtől arcodat, és töröld el minden vétkem. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket önts belém! Ne taszíts el színed elől, és szent lelkedet ne vond meg tőlem! Add meg újra az üdvösség örömét, a készséges lelkületet erősítsd bennem! Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

4 A béna meggyógyítása Mk 2,1-12

5 Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba
Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy a házban van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Hirdette nekik az igét. Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték. Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt.

6 Hitüket látva, Jézus így szólt a bénához: „Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.” Néhány írástudó is ült ott. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnt más, mint az Isten?”

7 Jézus lelkében belelátott gondolataikba
Jézus lelkében belelátott gondolataikba. „Miért gondoltok ilyeneket magatokban? – kérdezte. – Mi könnyebb? Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek – vagy azt mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj?

8 Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza!” Az felkelt, fogta a hordágyat és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan ámultak, dicsőítették az Istent, s mondták: „Ilyet még nem láttunk soha.”

9 Mikor és hol történik az esemény?

10 Galilea - Kafarnaum

11 Galilea - Kafarnaum

12 Kafarnaum – zsinagóga

13 Kafarnaum – zsinagóga

14 Kafarnaum – Péter háza

15 Kafarnaum – Péter háza

16 Korabeli házak

17 A szentgyónásról


Letölteni ppt "BB Biblia-kör."

Hasonló előadás


Google Hirdetések