Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szarvas, 2013. április 4.. HVS FELÜLVIZSGÁLAT 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szarvas, 2013. április 4.. HVS FELÜLVIZSGÁLAT 2013."— Előadás másolata:

1 Szarvas, 2013. április 4.

2 HVS FELÜLVIZSGÁLAT 2013

3 LEADER Program átalakítása, egyszerűsítése, felkészülés a 2014-2020-as költségvetési időszakra. 2013. júniusától a LEADER Program meghirdetése előtt HVS felülvizsgálat: - HVS előrehaladás felmérése; - Szükséges módosítások elvégzése; - Helyi, hazai és globális gazdasági és társadalmi környezetben bekövetkezett változások áttekintése; LEADER Terv átdolgozása, aktualizálása, a LEADER Intézkedési Terv elkészítése.

4 LEADER átalakítás célja: megerősített helyi döntési kompetencia. – HVS alapú döntéshozatal; – Megerősített döntési kompetencia a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) számára; – Minden HBB döntés visszavezethető a HVS-re; – A HBB döntéseiben megjelenik a HVS-re alapuló mérlegelési lehetőség.

5 – Alapcél – célkitűzések – intézkedések (HPME); – Megszűnik a célterületek rendszere, a HVS intézkedések lesznek a projektek benyújtási alapjai; – A HVS LEADER TERVE kiegészül a LEADER Intézkedési Tervvel, ami részletesen tartalmazza a támogatási kritériumokat és egyéb feltételeket; – Gazdaságfejlesztési és szolgáltásfejlesztési forrás lesz elkülönítve;

6 I. ÚMVP intézkedés – (versenyképesség, környezetgazdálkodás, életminőség javító) II. Gazdaságfejlesztés vagy Szolgáltatásfejlesztés III. Vállalkozási vagy közösségi típusú fejlesztés (az ügyfél típusa határozza meg)

7 2013. ÉVI LEADER PÁLYÁZATI KONCEPCIÓ

8 – A korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER intézkedési terv); – A HBB dönt a projektek támogatásáról, az MVH csak formailag ellenőriz, nincsenek értékelési szempontok; – Folyamatos benyújtás; – Pályázatok támogatása benyújtási sorrend alapján forráskimerülésig;

9 LEADER rendelet szerinti intézkedések - versenyképesség; - környezetgazdálkodás; - életminőség javító intézkedések; A fejlesztés típusai: - közösségi célú fejlesztés; - vállalkozási célú fejlesztés; A fejlesztés típusa meghatározza az ügyfélkört és az intenzitást.

10 – Építés; – Gépbeszerzés; – Eszközbeszerzés; – Szolgáltatások beszerzése; – Rendezvény előkészítése és megvalósítása; – Képzés előkészítése és megvalósítása; – Tanulmánykészítés; – Marketing; A nem elszámolható kiadások körét a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

11 - települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja; - nonprofit szervezet; - egyház. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

12 - Mikro-, kis- és középvállalkozás; - Természetes személy; - Őstermelő; - Önkormányzat; - Egyház; - Nonprofit szervezet; A támogatás mértéke - hátrányos helyzetű területen, az összes elszámolható kiadás 65%-a; - nem hátrányos helyzetű területen 60%

13 Egy pályázat Egy cél (közösségi vagy vállalkozási) Egy pályázat Több tevékenység Egy ügyfél Legfeljebb három pályázat Az ügyfél nem jogosult pályázat benyújtására ugyanarra a beruházásra, vagy fejlesztésre, amelyre elbírálatlan támogatási kérelme vagy jogerős támogatási határozata van. Nem feltétel a lezárt beruházást az újabb pályázat benyújtásához.

14 - A pályázatot várhatóan 2013. június 3-tól lehet benyújtani; - forráskimerülésig; - Elektronikusan ügyfélkapun keresztül. Minimális támogatási összeg 200 000 forint. NEM TÁMOGATHATÓ AZ A PÁLYÁZAT, AMELYET A HBB NEM TÁMOGAT!!!

15 INTÉZKEDÉSEK SZAKMAI szempontok JOGI szempontok HELYI szempontok

16 – Történt-e olyan mértékű változás, ami indokolná a korábbi helyzetelemzési adatok és következtetések módosítását? – A HVS jelenlegi célkitűzései megfelelőek-e? – A célkitűzésekhez rendelt intézkedések megfelelőek-e? – Melyek legyenek a megvalósítható intézkedések? – Mekkora legyen a min. és max. igényelhető támogatási összeg? – Milyen típusú projektek támogatása célszerű? – Akar-e a LEADER HACS pályázni? – Az intézkedésekhez rendelt feltételrendszer mennyire legyen kötött? – A projekt adatlap tartalma és a csatolandó dokumentumok?

17 – A térségben nem történt olyan mértékű változás, ami indokolná a korábbi helyzetelemzési adatok, és következtetések módosítását; – A HVS alapcélja és a jelenlegi célkitűzések megfelelőek; – A célkitűzésekhez rendelt intézkedések megfelelőek, de pontosítások, további alábontások szükségesek;

18 Intézkedések: – Szálláshelyek mennyiségi és minőségi fejlesztése (támogatás min.: 5 millió, max.: 20 millió Ft); – Természeti és épített értékekre alapozott, aktív turizmushoz és kulturális hagyományokhoz kötődő szolgáltatások és attrakciók fejlesztése (támogatás min.: 1 millió, max.: 5 millió Ft);

19 Intézkedések: – Fenntarthatóságra fókuszáló tevékenységek, akciók támogatása, a természeti értékek fejlesztéséhez kapcsolódóan (támogatás min.: 500e, max.: 2 millió Ft); – Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása (támogatás min.: 500e, max.: 2 millió Ft);

20 Intézkedések: – Mikro-kis és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása (támogatás min.: 2 millió, max.: 20 millió Ft); – Egészséges élelmiszer előállítás (támogatás min.: 500e, max.: 15 millió Ft);

21 Intézkedések: – Megújuló és bioenergia hasznosítás gazdasági célú felhasználása (támogatás min.: 2 millió, max.: 10 millió Ft);

22 Intézkedések: – Térségi Civil Fejlesztő Központok szolgáltatásainak mennyiségi és minőségi fejlesztése (támogatás min.: 500e, max.: 8 millió Ft); – Külső közösségi terek és sportlétesítmények kialakítása (támogatás min.: 1 millió, max.: 8 millió Ft); – Helyi kompetenciák fejlesztését, hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét célzó programok támogatása (támogatás min.: 500e, max.: 2 millió Ft);

23 – Jelenleg 194.284.102,- Ft szabad forrás áll rendelkezésre, mely legalább 1:1 arányban oszlik meg a gazdaságfejlesztési és a szolgáltatásfejlesztési típusú projektek között; – A rendezvények és programok támogatására vonatkozó igényeket figyelembe kell venni, azonban önmagukban nem, csak komplex fejlesztés keretében támogathatóak; – A HACS nem különít el csak általa megpályázható intézkedést.

24 ELÉRHETŐSÉGEK Tel.: 66/430-355 Mobil: 20/501-0143 E-mail: korosokvolgye@invitel.hukorosokvolgye@invitel.hu Web: www.korosokvolgye.huwww.korosokvolgye.hu Postacím: 5600 Békéscsaba, Pf. 142. Iroda: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10.


Letölteni ppt "Szarvas, 2013. április 4.. HVS FELÜLVIZSGÁLAT 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések