Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar"— Előadás másolata:

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
A LONGITUDINÁLIS SZOCIOMETRIAI FELMÉRÉS ÉS A KIKÉRDEZÉS MÓDSZERÉNEK HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATA szakdolgozat KISS PIROSKA szociálpedagógus hallgató Konzulens tanár: Dr. Katona György 2009.

2 Előadásvázlat A probléma bemutatása A kutatás célja
Szakirodalom feldolgozása A kutatás hipotézisei A kutatási módszerei, mintája Adatok Eredmények, következtetések SZAKDOLGOZAT VÉDÉS

3 A probléma bemutatása A szociometria módszere közösségeket érzelmi és információáramlási rendszerének felmérésére széles körben alkalmazott módszer Kérdések merülnek fel a középiskolai közösségek esetében e módszer megbízhatóságával, időbeni stabilitásával, és a szakirodalom által javasolt paraméterek jelentésével kapcsolatban Ez a kutatás ezekre a kérdésekre keresi a választ a soproni Széchenyi Gimnázium egyik osztályának longitudinális vizsgálata során SZAKDOLGOZAT VÉDÉS

4 A kutatás célja Megvizsgálni, hogy egy középiskolai osztályban végzett longitudinális szociometriai vizsgálat és a pedagógusok körében végzett kikérdezés módszerének párhuzamos alkalmazása hogyan segítheti a közösség jobb megismerését A szociometria módszerének alkalmazhatósági kereteinek pontosítása egy középiskolai közösség feltérképezése során SZAKDOLGOZAT VÉDÉS

5 Szakirodalom A szociálpedagógiában alkalmazható kutatási stratégiák, módszerek áttekintése (Falus, Cserné, Babbie, Tomcsányi) A szociometria módszerének részletes bemutatása (Moreno, Mérei, Bóka) SZAKDOLGOZAT VÉDÉS

6 A kutatás hipotézisei H1: A szociometria módszerének longitudinális alkalmazása és a pedagógusok körében végzett kikérdezés együttes alkalmazása növeli az osztályközösség megismerésének hatékonyságát H2: A szociometria módszere által javasolt paraméter-értelmezések és kategóriák csak korlátozott mértékben alkalmazhatóak középiskolások körében SZAKDOLGOZAT VÉDÉS

7 Módszerek és minta 1. Longitudinális szociometriai vizsgálat
Két alkalommal ugyanabban az osztályközösségben Két-két hallgató a második felmérést követően (2 hét) ismételten kitöltötte a kérdőívet (stabilitás-ellenőrzés) Körülmények A szociometriai felmérések ideje: 2006 októbere és 2008 áprilisa Osztályfőnöki óra keretében Minta: Széchenyi Gimnázium (Sopron) egyik osztálya: 32 fő (14 lány, 18 fiú) Az első felmérés idején 16 évesek (2. gimnazisták) SZAKDOLGOZAT VÉDÉS

8 Módszerek és minta 2. Kikérdezés pedagógusok körében Körülmények
Szociometriai kérdőív kitöltése két-két diák nevében Szociogram rajzolása a felmérés eredményeinek ismerete nélkül Interjú, részben strukturált, diktafonnal Körülmények A kikérdezés ideje 2008 április A kérdőív kitöltésére és szociogram megrajzolására a pedagógusoknak 1-3 hét állt a rendelkezésükre Az interjú az iskola egyik üres termében zajlott le Minta: két pedagógus: osztályfőnök, több tárgyat tanító tanár SZAKDOLGOZAT VÉDÉS

9 Adatok Kölcsönösségi táblázat Szociogram Szerkezeti mutatók
Gyakorisági táblázat Csoportlégkör mutató Tagolási mutatók Kérdőíves felmérések Írásbeli feladatok interjúk Az osztályközösség szociogramjának részlete a 2008-as felmérési állapot szerint SZAKDOLGOZAT VÉDÉS

10 Eredmények, következtetések
A H1 hipotézis (hatékonyságnövelés): részben beigazolódott: a két módszer eredményei túlnyomó részt fedik egymást A H2 hipotézis (a módszernek korlátai vannak): beigazolódott A módszernek vannak gyenge pontjai (pl. csoportlégkör mutató) A szociometria csak eszköz, nem pótolja a pedagógusi megismerő munkát A pedagógusok szívesen és nyíltan beszélnek tapasztalataikról A pedagógusok igényelnék az ilyen jellegű megbeszéléseket A jó pedagógus jól érzékeli az osztályközösséget Az eredmények bemutatása az osztályközösség előtt nagy körültekintést igényel, de nagyon hasznos lehet SZAKDOLGOZAT VÉDÉS

11 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
SZAKDOLGOZAT VÉDÉS


Letölteni ppt "Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések