Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabadidő és család Alapfogalmak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabadidő és család Alapfogalmak."— Előadás másolata:

1 Szabadidő és család Alapfogalmak

2 A szabadidő az az időkeret, amikor:
alszunk, pihenünk, újratöltődünk, regenerálódunk munkán túli időben vagyunk azt tesszük, amihez kedvünk és lehetőségünk van saját magunkért és másokért teszünk valamit 1./ Melyik időkeret nem tartozik a szabadidő időkeretéhez? a./ munkán túli idő b./ regenerálódási idő c./ kiegészítő pénzkereseti idő

3 A szabadidő az az időkeret, amikor
barátokkal vagyunk együtt a jövőnk kialakítása miatt teszünk valamit párt keresünk, kapcsolatokat építünk szórakozunk pénzt költünk kimozdulunk otthonról művelődünk, kulturálódunk hobbinkat műveljük stb.

4 Egy olyan közeg, ahol a legnagyobb biztonságban érezhetjük magunkat
A család Egy olyan közeg, ahol a legnagyobb biztonságban érezhetjük magunkat figyelnek ránk, örömforrási lehetőség gondoskodási helyszín valakihez tartozást mintáz, fejleszt pozitív viszonyulást tapasztalunk önnevelődés, nevelés helyszíne 2./ Melyik mondat nem igaz a családra? a./ Egy olyan közeg, ahol állandó felügyelet alatt vagyunk b./ Olyan hely, ahol a valakihez tartozást tapasztaljuk c./ Önnevelésünk, nevelésünk színhelye

5 A család Közös élményeket, játékokat, kirándulásokat, utazásokat, vendégeskedést, tévénézést, színházi élményt szervez, a meg és átélést segíti a kudarcok feldolgozásának színhelye - lelki tehermegosztást eredményez

6 A családban Tanul a gyermek érzelmileg viszonyulni, beszélni, táplálkozni, alakulnak alapvető viselkedési sémái, normái, szokásai, megalapozódik énképe, másokhoz való viszonya, erkölcse, értékrendje mintákat sajátít el a szülőszerepre (emberi viszonyulásokra, viszonyokra).

7 Tévedés lenne azt gondolni:
Az említettek mindegyike mindenhol megvalósul! Lehet olyan családban is boldogan élni, amelyben a fent említettek nem mindegyike valósul/hat meg. Olyan családban is lehet élni, ahol a teljes személyiségfejlődéshez nem minden feltétel biztosított: igen nem

8 Milyen tényezők hatnak a személyiségre?
Család: sokszínűség a személyközi kapcsolatokban, ezek konfliktusai (megoldott vagy megoldatlan, győztes vagy vesztes) Más színterek: iskola, televízió, kortárscsoport, lakóhely, rokonság, vallásos közegek, egyéb csoportok, katonaság, sport és érdeklődési körök stb. Milyen színterek hatnak a családra? – Nevezzen meg öt színteret! 1./ család 2./ iskola 3./ kortárscsoport 4./ vallásos közeg 5./ rokonság

9 A család a kultúra átadásának elsődleges színtere
Ennek keretei a szabadidős tevékenységek Spontán és szervezett formákban minden életkorban más formában, tevékenységekben jelenik meg a folyamatra hatással van a társadalom és a folyamat hatással van a társadalomra Egészítse ki a következő mondatot: A család a ………………………….. Átadásának ………………………. színtere.

10 Történelmi családtípusok
Tradícionális család: életének alapja a hagyományok tiszteletben tartása mely terület és családfüggő. Alig változik nemzedékeken keresztül. Polgári család: életét a polgári lét, a városi erkölcsös élet és annak szabályai szerint éli. Társadalmi kapcsolatokat tart fenn, közszereplésre vállalkozik. Húzza össze a megfelelő jellemzőket! Tradícionális család haszonszerzés az elsődleges Polgári család személyiségfejlesztés Gazdasági kényszer alatti család városi erkölcsi élet szabályai Emancipált család hagyományok tisztelete nemzedékeken keresztül

11 Történelmi családtípusok
Gazdasági kényszer hatása alatt működő un. alávetett család: életében jelentős a gazdasági haszonszerzés, minden egyéb tevékenységét ennek rendeli alá A személyiség kifejlesztésére törekvő un. emancipált család: mindenki szerepe és lehetőségei szerint megvalósíthatja önmagát, társas kapcsolataiban erős családi forma

12 Az emancipált család jellemző feladatai:
Az utódok világrahozatala és felnevelése a tagok érzelmi egyensúlyának biztosítása a család gazdasági egységként való működtetése az idősek gondozása, a tagok lelki és fizikai szükségleteinek kielégítése

13 Nem szabad elfelejtenünk:
A családi életet meg kell élni, a megélteket fel kell (tudni) dolgozni, a gondolatokat szóba kell önteni. (emlékek, tervek) A családi életet pedig folyamatosan szervezni kell - ez a szabadidőben történik! (szabadidős tevékenységek)

14 BARÁTSÁG < ÖNIMÁDAT
A barátságról BARÁTSÁG < ÖNIMÁDAT (a valódi barátság viszont mentes mindennemű önzéstől)

15 A barátságról Arisztotelész: „A barát egy lélek két testben.” Cicero: „Nem is tudom, adtak-e a halhatatlan Istenek ennél valami kiválóbbat a bölcsesség kivételével.”

16 A barátságról A lélektan modern szakirodalmában kevesebb szó van a barátságról, mint a depresszióról » pedig: sok embernek azért van hangulati zavara, mert nincs barátja! Szociális izolálódás = elmagányosodás → szabadidejében sem tud mit kezdeni önmagával, nem mozdul ki otthonról. Mit jelent a szociális izolálódás 1./ elkülönülés 2./ elvonulás 3./ elmagányosodás

17 Osváth Ernő - a NYUGAT legendás főszerkesztője
„ Minden tartós viszony azon az elhatározáson alapul, hogy egymás jó tulajdonságáért hajlandók leszünk elnézni egymás rossz tulajdonságait.” A szabadidős tevékenységek „viszonymódosító” „viszonymódosulást elősegítő” tevékenységek → hatásuk személyiségfejlődést eredményez Pótolja ki a megfelelő szavakkal (szakkifejezésekkel) a következő definíciót: A szabadidős tevékenységek …………………………….., …………………………………………… elősegítő tevékenységek, hatásuk …………………………………………………. eredményez.

18 A mai barátságokra jellemző:
Az emberek a legkülönfélébb kapcsolatokban (szabadidejükben, munkájuk során) személyiségük csak egy-egy részével vesznek részt. Ezért napjaink barátságaira gyakran jellemző: barátság = üzlettel (adok valamit, kérek érte, ami nekem jó) A mai barátságokra gyakran jellemző, hogy 1./ társas, hosszantartó kapcsolatok 2./ hasonlítanak egy üzleti kapcsolatra 3./ személyiségfejlődéssel járnak

19 Az öntudat, az önbizalom és az énkép fontosságáról
A barátkozás alapja: az önismeret (ki vagyok én? másik kérdés) A válaszokat nem a tényleges adottságok és képességek határozzák meg, hanem az: milyen az egyén énképe, önbizalma (ez hozza a várt sikert is) Az énkép, az önbizalom döntően attól függ: ki, mikor és hogyan kapott megerősítést. A megerősítések színterei és tevékenységei sokfélék - pl. A kortársak és a szabadidős tevékenységek

20 Korunk jellemzője A negatív értékelés, minősítés! (gyakran minden nevelési szintérre jellemzően) Pl: rossz, lusta, ügyetlen, lassú, válogatós, sovány, kövér, gyenge, trehány, megfázol, belázasodsz, megbetegszel, rossz jegyet kapsz, elkésel - alkoholista leszel, büdös leszel, nem fogsz férjhez menni, nem szeret majd senki, sírba viszel, tönkre teszel, szégyent hozol ránk stb

21 Mi a hiba? Az, hogy a felnőttek nem az aktuális cselekedetet minősítik, hanem a gyermek személyét!

22 MI A HELYES? Az aktuális cselekedetet értékelni, minősíteni! (ha kell) Pl.: ebben még nem vagy elég ügyes, de ha Jó lenne, ha olyan hamar lefeküdnél, mint amilyen gyorsan tudsz már..... → észre kell venni a jót, ez serkent! Tehát a nevelési folyamat legfontosabb tényezői: a nevelő személyisége és kapcsolati kultúrája.

23 Közösségekben élünk, azonban életünk
Egyéni viszonyok között zajlik: önmagunkat, ÉN-t építünk, egyéniséggé alakulunk egyedül is töltünk időt szükségünk van a társ nélküli időre is Társas viszonyok között zajlik: másoktól tanulunk hatunk egymásra befolyásoljuk egymást személyiségfejlődé-sünk visszacsatolásai társakhoz kötődnek

24 Közösségekben élünk Sokféle élőlény él társas viszonyok között, nem csak az ember! A személyiség formálódása döntően attól függ, milyen kultúrát sajátít el az egyén, mit épít be az emberiség kulturális örökségéből önmagába!

25 Együtt egymásért! Az alapvető személyiség meghatározók közül az intelligencia és a jellem alakulása nagy mértékben függ a szociális tanulástól. A szociális tanulás gyermekkorban a legerősebb a játék során, később (még felnőtt korban is) a szabadidős tevékenységek közben is szociális tanulás folyik.

26 MI A HELYES? Ahhoz, hogy a közösséget ne csak elszenvedjük, hanem élvezzük is, elsősorban magunkat (az ÉN-t), a gyermeke kell formálni - akár szervezett keretek között is! (család, iskola, egyéb intézmények, társas helyek)

27 A személyiségfejlődést elősegítő tevékenységek a családban
A hobbik hasznosságáról Az ízek élvezetéről A természet adta örömökről A vizuális élmények jelentőségéről A zene varázsáról Írja le azt az 5 területet, mely az előadáson hallottak szerint a családban hat a személyiség fejlődésére: 1. A hobbik hasznosságáról 2. Az ízek élvezetéről 3. A természet adta örömökről 4. A vizuális élmények jelentőségéről 5. A zene varázsáról


Letölteni ppt "Szabadidő és család Alapfogalmak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések